Pridanie poznámky pod čiarou a vysvetliviek v programe Word pre Mac a iOS

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou poznámok pod čiarou a vysvetliviek poskytnete svoje vysvetlenie, komentár alebo odkážete na text v dokumente. Poznámky pod čiarou sa nachádzajú v dolnej časti strany, zatiaľ čo vysvetlivky sú umiestnené spolu na jednej strane na konci dokumentu. Poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky pozostávajú z dvoch častí – z značka odkazu na poznámku a zodpovedajúceho textu poznámky. Poznámky pod čiarou a vysvetlivky sa odlišujú od citácií. Citácie sú odkazy v zátvorke, ktoré sú umiestnené zarovno s textom. Informácie o zdroji uložené v nástroji Citácie alebo v aplikácii Správca zdrojov informácií je možné použiť na vytvorenie citácií, zoznamu citovaných prác alebo bibliografie. Na vytvorenie poznámok pod čiarou a vysvetliviek však nemôžete použiť informácie obsiahnuté v nástroji Citácie alebo v aplikácii Správca zdrojov informácií a na vytvorenie zoznamu citovaných prác alebo bibliografie zasa nemôžete použiť poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridanie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V dokumente kliknite na miesto, kam chcete vložiť značku odkazu na poznámku.

 3. V ponuke Vložiť kliknite na položku Poznámka pod čiarou.

 4. V časti Umiestnenie kliknite na položku Poznámky pod čiarou alebo Vysvetlivky. Potom v kontextovej ponuke Poznámky pod čiarou alebo Vysvetlivky kliknite na požadované umiestnenie.

 5. V časti Formát vyberte požadované možnosti číslovania strán a potom kliknite na položku Vložiť.

  Word vloží číslo poznámky a v rámci poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek presunie kurzor vedľa čísla poznámky.

 6. Napíšte text poznámky.

  Tipy : 

  • Ak pridáte, odstránite alebo premiestnite poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku s krížovým odkazom, musíte aktualizovať aj číslo krížového odkazu. Podržte kláves CONTROL, kliknite na číslo krížového odkazu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Aktualizovať pole. Pri tlači Word automaticky aktualizuje krížové odkazy.

  • Ak chcete rýchlo pridať poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, na karte Prvky dokumentu v časti Citácie kliknite na položku Poznámka pod čiarou alebo Vysvetlivka.

Úprava textu poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite dvakrát na položku značka odkazu na poznámku v dokumente.

  Word sa automaticky presunie k poznámke pod čiarou alebo vysvetlivke.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

  Tip : Ak pridáte, odstránite alebo premiestnite poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku s krížovým odkazom, musíte aktualizovať aj číslo krížového odkazu. Podržte kláves CONTROL, kliknite na číslo krížového odkazu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Aktualizovať pole. Pri tlači Word automaticky aktualizuje krížové odkazy.

Opätovné spustenie číslovania poznámok pod čiarou a vysvetliviek

Ak chcete, aby sa číslovanie poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek začínalo číslom 1 na každej strane alebo v každej sekcii, môžete spustiť ich opätovné číslovanie.

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Poznámka pod čiarou.

 2. V časti Formát zadajte v položke Začať od hodnotu 1.

 3. V kontextovej ponuke Číslovanie kliknite na požadovanú možnosť a potom kliknite na položku Použiť.

Zmena formátu čísla značiek odkazu na poznámku

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Poznámka pod čiarou.

 2. V časti Formát kliknite v kontextovej ponuke Číslovanie na požadovanú možnosť a potom kliknite na položku Použiť.

  Tipy : 

  • Veľkosť alebo písmo značky odkazu na poznámku, poznámky pod čiarou či vysvetlivky môžete zmeniť rovnakým spôsobom ako v akomkoľvek texte. Vyberte značku odkazu na poznámku, poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku. Potom v poli Domov zmeňte v rámci položky Písmo formátovanie tak, aby zodpovedalo vašim predstavám.

  • Ak pridáte, odstránite alebo premiestnite poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku s krížovým odkazom, musíte aktualizovať aj číslo krížového odkazu. Podržte kláves CONTROL, kliknite na číslo krížového odkazu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Aktualizovať pole. Pri tlači Word automaticky aktualizuje krížové odkazy.

Premiestnenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Pri premiestnení poznámky pracujete so značkou odkazu na poznámku v okne dokumentu, a nie s textom poznámky.

 1. Vyberte značku odkazu na poznámku.

 2. Presuňte značku do nového umiestnenia.

Skopírovanie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. Vyberte značku odkazu na poznámku.

 2. Podržte kláves OPTION a potom presuňte značku do nového umiestnenia.

Odstránenie jednej poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Ak chcete odstrániť poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, značka odkazu na poznámku sa musí odstrániť v okne dokumentu, a nie text poznámky.

 • V dokumente vyberte značku odkazu na poznámku pod čiarou, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

  Poznámky : 

  • Pri odstránení automaticky číslovanej značky odkazu na poznámku sa zostávajúce poznámky prečíslujú.

  • Pri odstránení poznámky pod čiarou s krížovým odkazom musíte manuálne odstrániť krížový odkaz.

Odstránenie všetkých automaticky číslované poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

 1. V ponuke Úpravy ukážte na položku Hľadať a kliknite na položku Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia.

 2. Kliknite na kartu Nahradiť a uistite sa, že je pole Nahradiť čím prázdne.

 3. V časti Nájsť kliknite v kontextovej ponuke Špeciálne na položku Značka vysvetlivky alebo Značka poznámky pod čiarou a potom kliknite na položku Nahradiť všetky.

  Poznámka : Ak sa kontextová ponuka Špeciálne nezobrazuje, kliknite na kláves so šípkou Tlačidlo so šípkou .

Pozrite tiež

Konvertovanie poznámok pod čiarou na vysvetlivky

Viacnásobné odkazovanie na tie isté poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Pridanie alebo zmena zdrojov, citácií a bibliografie

Vytvorenie alebo aktualizácia krížového odkazu

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×