Pridanie poznámky pod čiarou a vysvetliviek v programe Word pre Mac a iOS

Pomocou poznámok pod čiarou a vysvetliviek poskytnete svoje vysvetlenie, komentár alebo odkážete na text v dokumente. Poznámky pod čiarou sa nachádzajú v dolnej časti strany, zatiaľ čo vysvetlivky sú umiestnené spolu na jednej strane na konci dokumentu. Poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky pozostávajú z dvoch častí – z značka odkazu na poznámku a zodpovedajúceho textu poznámky. Poznámky pod čiarou a vysvetlivky sa odlišujú od citácií. Citácie sú odkazy v zátvorke, ktoré sú umiestnené zarovno s textom. Informácie o zdroji uložené v nástroji Citácie alebo v aplikácii Správca zdrojov informácií je možné použiť na vytvorenie citácií, zoznamu citovaných prác alebo bibliografie. Na vytvorenie poznámok pod čiarou a vysvetliviek však nemôžete použiť informácie obsiahnuté v nástroji Citácie alebo v aplikácii Správca zdrojov informácií a na vytvorenie zoznamu citovaných prác alebo bibliografie zasa nemôžete použiť poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridanie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V dokumente kliknite na miesto, kam chcete vložiť značku odkazu na poznámku.

 3. V ponuke Vložiť kliknite na položku Poznámka pod čiarou.

 4. V časti Umiestnenie kliknite na položku Poznámky pod čiarou alebo Vysvetlivky. Potom v kontextovej ponuke Poznámky pod čiarou alebo Vysvetlivky kliknite na požadované umiestnenie.

 5. V časti Formát vyberte požadované možnosti číslovania strán a potom kliknite na položku Vložiť.

  Word vloží číslo poznámky a v rámci poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek presunie kurzor vedľa čísla poznámky.

 6. Napíšte text poznámky.

  Tipy: 

  • Ak pridáte, odstránite alebo premiestnite poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku s krížovým odkazom, musíte aktualizovať aj číslo krížového odkazu. Podržte kláves CONTROL, kliknite na číslo krížového odkazu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Aktualizovať pole. Pri tlači Word automaticky aktualizuje krížové odkazy.

  • Ak chcete rýchlo pridať poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, na karte Prvky dokumentu v časti Citácie kliknite na položku Poznámka pod čiarou alebo Vysvetlivka.

Úprava textu poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite dvakrát na položku značka odkazu na poznámku v dokumente.

  Word sa automaticky presunie k poznámke pod čiarou alebo vysvetlivke.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

  Tip: Ak pridáte, odstránite alebo premiestnite poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku s krížovým odkazom, musíte aktualizovať aj číslo krížového odkazu. Podržte kláves CONTROL, kliknite na číslo krížového odkazu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Aktualizovať pole. Pri tlači Word automaticky aktualizuje krížové odkazy.

Opätovné spustenie číslovania poznámok pod čiarou a vysvetliviek

Ak chcete, aby sa číslovanie poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek začínalo číslom 1 na každej strane alebo v každej sekcii, môžete spustiť ich opätovné číslovanie.

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Poznámka pod čiarou.

 2. V časti Formát zadajte v položke Začať od hodnotu 1.

 3. V kontextovej ponuke Číslovanie kliknite na požadovanú možnosť a potom kliknite na položku Použiť.

Zmena formátu čísla značiek odkazu na poznámku

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Poznámka pod čiarou.

 2. V časti Formát kliknite v kontextovej ponuke Číslovanie na požadovanú možnosť a potom kliknite na položku Použiť.

  Tipy: 

  • Veľkosť alebo písmo značky odkazu na poznámku, poznámky pod čiarou či vysvetlivky môžete zmeniť rovnakým spôsobom ako v akomkoľvek texte. Vyberte značku odkazu na poznámku, poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku. Potom v poli Domov zmeňte v rámci položky Písmo formátovanie tak, aby zodpovedalo vašim predstavám.

  • Ak pridáte, odstránite alebo premiestnite poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku s krížovým odkazom, musíte aktualizovať aj číslo krížového odkazu. Podržte kláves CONTROL, kliknite na číslo krížového odkazu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Aktualizovať pole. Pri tlači Word automaticky aktualizuje krížové odkazy.

Premiestnenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Pri premiestnení poznámky pracujete so značkou odkazu na poznámku v okne dokumentu, a nie s textom poznámky.

 1. Vyberte značku odkazu na poznámku.

 2. Presuňte značku do nového umiestnenia.

Skopírovanie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. Vyberte značku odkazu na poznámku.

 2. Podržte kláves OPTION a potom presuňte značku do nového umiestnenia.

Odstránenie jednej poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Ak chcete odstrániť poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, značka odkazu na poznámku sa musí odstrániť v okne dokumentu, a nie text poznámky.

 • V dokumente vyberte značku odkazu na poznámku pod čiarou, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

  Poznámky: 

  • Pri odstránení automaticky číslovanej značky odkazu na poznámku sa zostávajúce poznámky prečíslujú.

  • Pri odstránení poznámky pod čiarou s krížovým odkazom musíte manuálne odstrániť krížový odkaz.

Odstránenie všetkých automaticky číslované poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

 1. V ponuke Úpravy ukážte na položku Hľadať a kliknite na položku Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia.

 2. Kliknite na kartu Nahradiť a uistite sa, že je pole Nahradiť čím prázdne.

 3. V časti Nájsť kliknite v kontextovej ponuke Špeciálne na položku Značka vysvetlivky alebo Značka poznámky pod čiarou a potom kliknite na položku Nahradiť všetky.

  Poznámka: Ak sa kontextová ponuka Špeciálne nezobrazuje, kliknite na kláves so šípkou Tlačidlo so šípkou .

Pozrite tiež

Konvertovanie poznámok pod čiarou na vysvetlivky

Viacnásobné odkazovanie na tie isté poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Pridanie alebo zmena zdrojov, citácií a bibliografie

Vytvorenie alebo aktualizácia krížového odkazu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×