Pridanie používateľa webovej aplikácie Project Web App

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Každý používateľ Microsoft Project Server 2010 musí mať používateľské konto pred tým, než alebo sa môžete prihlásiť do Project Server 2010 a pracovať s údajmi programu Project Server. Používateľské kontá možno pridať pomocou stránky Spravovať používateľov v nastavení servera Microsoft Project Web App (PWA).

Poznámka: Používatelia Windowsu je možné pridať do Project Web App z adresárovej služby Active Directory pomocou synchronizácie služby Active Directory.

Pred vykonaním tohto postupu je potrebné potvrdiť nasledovné:

  • Musíte mať prístup k aplikácii Project Web App prostredníctvom lokality Project Server 2010.

  • Používateľské kontá, ktoré chcete pridať nakonfigurované správne v službe Active Directory alebo poskytovateľ členstva na základe formulárov tak, že ich informácie sú k dispozícii na Project Server 2010. Project Server 2010 podporuje dve metódy overovania pre svojich používateľov (overovanie systému Windows a overovanie na základe formulárov). Ďalšie informácie o podporovaných overenie metódy Project Server 2010, pozrite si plán pre overenie v programe Project Server 2010.

Dôležité:  Na dokončenie tohto postupu sa vyžaduje globálne povolenie na správu používateľov a skupín na serveri Project Server 2010.

Ak chcete pridať nové používateľské konto, použite nasledujúci postup.

Ak chcete pridať používateľa:

  1. Na stránke Nastavenie servera v časti zabezpečenie kliknite na položku Spravovať používateľov.

  2. Na stránke Správa používateľov kliknite na položku Nový používateľ.

  3. Na stránke Nový používateľa Vyplňte požadované informácie pre používateľa. Pozrite si nasledujúce časti Ďalšie informácie o jednotlivých možnostiach.

  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Identifikačné informácie

Pomocou časti Identifikačné informácie zadajte informácie o používateľoch, ako je napríklad meno, e-mailovú adresu a stav konta.

Nasledujúca tabuľka popisuje možnosti identifikácie používateľa.

Atribút

Popis

Používateľa možno priradiť ako prostriedok

Stav používateľa ako podnikový prostriedok. Vyberte používateľa možno priradiť ako prostriedok na povolenie tejto používateľského konta priradiť úlohy ako zdroj. Výber Táto položka umožňuje používateľa podnikových zdrojov. Toto nastavenie je predvolený výber. Po používateľské konto bude podnikový zdroj nie je možné zmeniť späť na bez Enterprise zdrojov aj v prípade, že je zrušené začiarknutie políčka.

Zobrazované meno

Názov pre používateľské konto. Toto je požadované pole.

E-mailová adresa

E-mailová adresa používateľa. Toto pole je potrebné na synchronizáciu úloh so serverom Microsoft Exchange.

RBS

Pozícia používateľa v hierarchii štruktúra rozpisu zdrojov.

Iniciálky

Iniciály používateľa.

Názov hypertextového prepojenia

Meno používateľa webovej lokality (napríklad tímovej lokality), ak je to možné.

URL adresu hypertextového prepojenia

URL adresa používateľa webovej lokality, ak je to možné.

Stav konta

Je možné nastaviť na aktívne alebo neaktívne. Ak je hodnota nastavená na aktívne, používateľské konto funkcie bežným spôsobom. Ak je hodnota nastavená na hodnotu neaktívny, používateľ nemôže prístup ku kontu.

Na začiatok stránky

Overenie používateľa

Pomocou časti Overenie používateľa zadajte prihlasovacie konto používateľa a synchronizácie používateľské konto so službou Active Directory.

Nasledujúca tabuľka popisuje používateľské konto – možnosti.

Atribút

Popis

Prihlasovacie konto používateľa

Ak používate integrované overovanie systému Windows, zadajte názov konta používateľa vo forme DomainName\UserAccountName.

Ak používate overovanie na základe formulárov, zadajte meno používateľa konta vo forme MembershipProviderName:UserAccount.

Zabránenie synchronizácie služby Active Directory pre tohto používateľa

Začiarknutím políčka Synchronizácia zabrániť služby Active Directory pre tohto používateľa zabraňuje k používateľskému kontu synchronizuje počas Synchronizácia fondu zdrojov služby Active Directory.

Na začiatok stránky

Atribúty nasadenia

Pomocou časti Atribúty nasadenia definovať údaje priradené priradenie k úlohám. Patria sem aj kalendár, typ rezervácie, časový výkaz, vlastník nasadenia a informácie o cenách a dostupnosti.

Poznámka: Ak ste nevybrali políčko používateľa možno priradiť ako prostriedok, tieto možnosti nebudú k dispozícii.

Nasledujúca tabuľka popisuje možností atribút priradenia používateľa programu Project Server.

Atribút

Popis

Zdroj možno vyvážiť

Označuje, či zdroj možno vyvážiť. Vyvažovanie je proces, ktorý sa používa na riešenie konfliktov alebo nadmerného vyhradenia oddialiť alebo rozdelením niektoré úlohy. Keď Project vyváži zdroja, jeho vybraté priradenia sú distribuované a znova naplánuje.

Základný kalendár

Základný kalendár pre tento zdroj. Základný kalendár je kalendár, ktoré je možné použiť ako projektov a úloh kalendára, ktorá určuje predvolený pracovný a Mimopracovný čas pre množinu zdrojov.

Predvolený typ rezervácie

Konfigurácia používateľa typ rezervácie ako ZAVÄZUJÚC alebo navrhované. Určený zdroj oficiálne vyhradený pre všetky úlohy v projekte. Navrhovaný zdroj má čaká prostriedkov na priradenie úlohy, ktoré ešte neboli schválené. Toto priradenie zdroja nemení dostupnosť zdroja pre prácu na iných projektoch.

Správca časového výkazu

Správca časového výkazu, ak je jeden pre používateľa.

Predvolený vlastník nasadenia

Podnikových zdrojov, kto je zodpovedný za zadanie informácií o priebehu v aplikácii Project Web App. Táto osoba môže líšiť od najskôr priradeného k úlohe. Napríklad v prípade materiálového zdroja nemôžete prihlásiť do aplikácie PWA, ale pole vlastník priradenia umožňuje podnikový zdroj zadať priebehu pre daný zdroj v aplikácii Project Web App.

Čo najskôr dostupné

Najskorší možný dátum, ktorý používateľ je k dispozícii ako zdroj. Tento dátum zodpovedá dátumy dostupnosti zdroja pre zdroj, ktorý možno vidieť v Microsoft Project Professional 2010.

Čo najneskôr dostupné

Najneskorší dátum, ktorý používateľ je k dispozícii ako zdroj. Tento dátum zodpovedá dátumy dostupnosti zdroja pre zdroj, ktorý možno vidieť v Project Professional 2010.

Základná sadzba

Sadzba za prácu na úlohu, ktorá je naplánovaná počas pravidelného pracovného času priradeného zdroja. Ak chcete vytvoriť variabilné sadzby, otvorte podnikových zdrojov v Project Professional 2010 a nastavte tieto informácie v tabuľkách nákladových sadzieb.

Sadzba za prácu nadčas

Sadzba za prácu na úlohu, ktorá je naplánovaná nad bežný pracovný čas priradeného zdroja. Ak chcete vytvoriť variabilné sadzby, otvorte podnikových zdrojov v Project Professional 2010 a nastavte tieto informácie v tabuľkách nákladových sadzieb.

Aktuálne max. jednotky (%)

Percento času, ktoré je zdroj k dispozícii pre nasadenia. Aktuálne max jednotky je viazané na dátumy začiatku a konca dostupnosť, ak nastavenie. Napríklad, ak dnes je 1/1/2011 a najskorší dátum je 1/2/2011 max jednotky hodnota je 0% a text vedľa poľa hovorí "vlastná dostupnosť zistí, upraviť v aplikácii Project Professional 2010."

Náklady na použitie

Náklady na použitie zdroja, ak je to možné. Náklady na použitie pre pracovné zdroje, vznikli zakaždým, keď sa používa zdroj. Náklady na použitie pre materiálové zdroje, je akumulovaný iba raz.

Na začiatok stránky

Podrobnosti o serveri Exchange

Pomocou časti Podrobnosti o serveri Exchange môžete určiť, či používateľ úlohy by sa mali synchronizovať so serverom Exchange.

Začiarknite políčko Synchronizovať úlohy, ak chcete povoliť synchronizácia úloh pomocou servera Microsoft Exchange Server pre tohto používateľa. Integrácie so serverom Exchange musí byť nakonfigurovaný na synchronizáciu úloh do funkcie.

Ďalšie informácie o konfigurácii úlohy synchronizácie so serverom Exchange nájdete v téme nasadenie servera Project Server 2010 so serverom Exchange.

Na začiatok stránky

Oddelenia

Pomocou časti oddelenia definovať, či používateľ členom konkrétneho oddelenia. (Definujete oddelenia pre vašu organizáciu vyplnením oddelenia vlastné vyhľadávacie tabuľky.)

Ak používateľ členom oddelenia, kliknite na tlačidlo Rozbaliť (...) a vyberte oddelenie zo zobrazenej hierarchie.

Na začiatok stránky

Skupiny zabezpečenia

Pomocou Skupín zabezpečenia sekcie môžete určiť používateľa členstva v skupinách zabezpečenia.

Pridať používateľa do skupiny zabezpečenia, v zozname Dostupné skupiny vyberte skupinu a potom kliknite na položku Pridať.

Nasledujúca tabuľka popisuje možnosti konfigurácie skupiny zabezpečenia pre používateľa.

Atribút

Popis

K dispozícii skupiny

Zo zoznamu Dostupných skupín obsahuje skupiny, ktoré používateľ nie je v súčasnosti členom.

Skupiny, ktoré obsahujú danému používateľovi

Zoznam skupín, ktoré obsahujú danému používateľovi obsahuje skupiny, ktoré používateľ je v súčasnosti členom.

Na začiatok stránky

Kategórie zabezpečenia

V časti Kategórie zabezpečenia sa používa na zadanie používateľa členstvo v kategórie zabezpečenia.

Ak chcete pridať používateľa do kategórie, v zozname Dostupné kategórie vyberte kategóriu a kliknite na tlačidlo Pridať. Ak chcete upraviť kategóriu povolenia pre tohto používateľa v kategórii, v zozname Vybraté kategórie vyberte kategóriu a potom vyberte možnosť Povoliť pre povolenia, ktoré chcete zapnúť.

Dôležité: Odporúčame nie nastaviť povolenia pre kategóriu pre jedného používateľa. Namiesto toho používateľom priradiť k skupine a nastaviť kategórie povolení pre danú skupinu. To umožňuje ľahšiu údržbu.

Nasledujúca tabuľka popisuje možnosti konfigurácie kategóriu zabezpečenia pre používateľa.

Atribút

Popis

Dostupné kategórie

Zoznam Dostupných kategórií obsahuje kategórie, ktoré používateľ nie je členom.

Vybraté kategórie

V zozname Vybraté kategórie sa nachádzajú kategórie, ktorej členom je používateľ.

Povolenia pre < kategóriu >

Povolení pre <category > oblasť umožňuje nastaviť povolenia pre kategóriu pre tohto používateľa pre vybratú kategóriu.

Nastavenie povolení pomocou šablóny

Možnosť nastaviť povolenia k šablóne možno vopred vyplnil množinu kategórie povolení na základe preddefinované šablóny pre roly používateľa (napríklad výkonný alebo projektový manažér).

Na začiatok stránky

Globálne povolenia

Konfigurácia globálne povolenia používateľa pomocou časti Globálne povolenia.

Ak chcete povoliť alebo zakázať globálne povolenie pre používateľa, začiarknite políčko Povoliť alebo zakázať povolenia.

Odporúčame nakonfigurovať globálne povolenie pre jedného používateľa. Namiesto toho nakonfigurovať povolenia na úrovni skupiny a Pridanie používateľov do príslušnej skupiny. Tým umožňuje oveľa jednoduchšie správy a pomáha pri riešení problémov povolenia.

Úplný zoznam globálnych povolení nájdete v téme globálne povolenia servera Project Server 2010.

Na začiatok stránky

Zoskupenie polí

Polia skupina časť použite na definovanie skupiny a nákladov informácie pre používateľa. Polia skupina nie sú viazané na server Project Server zabezpečenia, ale sú spôsob, ako môžete určiť, či používateľ patrí do konkrétnej skupiny vo vašej organizácii. Tieto polia sa zobrazia v databáze programu Project Server hlásenia a slúži na vytváranie zostáv. Typ nákladov môžete pridať do zdrojoch a priradeniach kociek OLAP.

Ak vaša organizácia používa názvy skupín, kódy alebo informácie o nákladoch centrum pre ľudí, zadajte požadované informácie v oblasti Polia skupiny. K dispozícii pre Typ nákladov hodnoty sú tie, ktoré sú definované v tabuľke vlastné vyhľadávacie Typ nákladov. Na základe predvoleného nastavenia poľa skupina je synchronizované so službou Active Directory, ak používate synchronizácie služby Active Directory.

Na začiatok stránky

Podrobnosti o tíme

Podrobnosti o tíme časť použite na definovanie tímu asociácie pre používateľa. Ak chcete použiť tímov, musíte najprv postupujte takto:

  1. Vytvoriť vlastné vyhľadávaciu tabuľku a naplnenie s názvami tímu, ktoré chcete použiť.

  2. Úprava vlastného poľa Názov tímu používať novú vyhľadávaciu tabuľku.

Môžete použiť tímom fond priradenia v časti jeden zdroj kde ich priradenie možno neskôr zmeniť na iné zdroje. Napríklad mohli vytvoriť zdroj tímu s názvom "Vývoj", na ktoré priradíte úlohy vývoja softvéru. Tento zdroj priradíte tím vývojárov a začiarknutím políčka Fond priradenia tímu, musíte zapnúť ostatných používateľov v tím vývojárov, ak chcete zobraziť všetky úlohy priradené k zdroju vývoj a prijať úlohy v aplikácii Project Web App. Môžete tiež vybrať Fond priradenia tímu pre vedúcou tímu a všetky priradenia prejsť danej osobe na distribúciu členom tímu.

Na začiatok stránky

Identifikačné údaje systému

V časti Identifikačné údaje systému zobrazí používateľa metaúdaje, napríklad keď konto vytvorenej, aktualizovať, alebo vziať k sebe.

V časti Identifikačné údaje systému zadajte ďalšie identifikačné údaje v poli Identifikácia externého používateľa. Tieto informácie je možné prepojiť príslušné informácie kdekoľvek v organizácii osoby alebo na uľahčenie zlučovania hlásenia o využívaní zdrojov viac, ako ponúka Project Server.

Nasledujúca tabuľka popisuje systém identifikácie údajových polí.

Atribút

Popis

GUID

Jedinečný identifikátor priradené k tomuto používateľovi.

Externá identifikácia

Identifikátor, ktoré možno použiť na prepojenie danému používateľovi k externým údajom.

Služby Active Directory GUID

Jedinečný identifikátor pre tohto používateľa konta služby Active Directory.

Dátum vytvorenia

Dátum vystavenia toto používateľské konto.

Dátum poslednej aktualizácie

Dátum poslednej aktualizácie tohto používateľského konta.

Vzatý k sebe

Používateľ, ktorý má v súčasnosti používateľské konto vzaté z projektu.

Dátum vzatia k sebe

Dátum používateľské konto bol vzatý z projektu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×