Pridanie popisov alebo titulkov v PowerPointe

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V závislosti od verzie programu PowerPoint používate, môžete použiť vstavané funkcie, doplnok alebo alternatívne riešenia na pridanie špeciálnych skrytých titulkov alebo titulkov k videá a zvukové súbory v prezentáciách. Pridanie špeciálnych skrytých titulkov robí prezentácie, a sprístupňujú ho širšie publikum, vrátane ľudí s postihnutím sluchu a tých, ktorí hovoria jazykmi, než je vo videu.

Prečítajte si informácie o najvhodnejších postupoch zjednodušenia ovládania, v téme Vytvorenie PowerPoint prezentácií so zjednodušeným ovládaním.

PowerPoint 2016 má novú metódu, ktorá používa jednoduchšie formát Popis súborov s názvom WebVTT. Prehrávača videa v PowerPoint 2016 zobrazuje popisy počas prehrávania videa.

Titulky sú uložené v textovom súbore s príponou .vtt. Súbor s titulkami môžete vytvoriť sami alebo použitím nástroja na vytváranie titulkov. Ak chcete vyhľadať dostupné nástroje a podrobné pokyny na webe, zadajte do vyhľadávacieho nástroja slovné spojenie „create vtt file“ (vytvorenie vtt súboru).

Pokyny na Zobrazenie popisov pri sledovaní videa v PowerPoint 2016, pozrite si tému Zapnúť skrytých titulkov alebo titulkov.

Vytvorenie skryté špeciálne titulky

Popis textový súbor s príponou názvu súboru .vtt Príprava pred pridaním popisov. Pokyny na vytvorenie súboru popis nájdete v téme Vytvorenie skryté titulky videa.

Pridanie titulkov do videa

Popisy môžete pridať do prezentácie, ktoré nahratého videa hovoreného komentára, nahrávky obrazovke a iné video (okrem online videa), ktoré vložíte do PowerPoint 2016. V súčasnosti nie je podporovaná pridaním popisov k iba zvukovú nahrávku.

 1. V programe PowerPoint 2016 v normálnom zobrazení otvorte snímku obsahujúcu video, do ktorého chcete pridať titulky.

 2. Vyberte video na snímke.

 3. Na karte Prehrať kliknite na tlačidlo Vložiť titulky a potom vyberte položku Vložiť titulky.

  Vloženie alebo odstránenie titulkov videa v PowerPointe
 4. V dialógovom okne Vloženie titulkov prejdite na svoj súbor s titulkami. Vyberte súbor a kliknite na tlačidlo Vložiť.

 5. Ak potrebujete pridať ďalší súbor titulkov, zopakujte tento postup.

 6. Prehrajte video a skontrolujte, či sa titulky zobrazujú správne.

Odstránenie titulkov z videa

Ak potrebujete upraviť súbor titulkov vložený do videa v programe PowerPoint 2016, môžete súbor najprv odstrániť, potom upraviť a nakoniec ho pridať späť do videa. Pred odstránením súboru z videa v programe PowerPoint 2016 skontrolujte, či máte v PC uloženú pôvodnú kópiu súboru titulkov.

Ak ste do videa pridali viaceré súbory titulkov, vykonaním nasledujúceho postupu odstránite všetky súbory titulkov priradené k videu.

 1. V programe PowerPoint 2016 v normálnom zobrazení otvorte snímku obsahujúcu video s titulkami.

 2. Vyberte video na snímke.

 3. Na karte Prehrať kliknite na tlačidlo Vložiť titulky a potom vyberte položku Odstrániť všetky titulky.

  Vloženie alebo odstránenie titulkov videa v PowerPointe

Súvisiace témy

Funkcie na zjednodušenie ovládania pri prehrávaní videa v PowerPointe

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

Podpora zjednodušenia ovládania pre PowerPoint

V PowerPoint 2013 a PowerPoint 2010 pečiatka (titulkovanie textu add-in pre Microsoft PowerPoint) vám umožní pridať titulky videá a zvukové súbory. Ak pracujete s grafického videosúbory a zvukové súbory, ktoré už máte značky Načasovali Text (TTML) súbory súvisiace s nimi, tento doplnok vám umožní ich importovať priamo do prezentácie. Ak nemáte k dispozícii TTML súboru, môžete pridať titulky priamo v prezentácii pomocou editora Popis pečiatky.

PEČIATKA doplnok vám umožňuje:

 • Importovať titulky zo súboru TTML (Timed Text Markup) na vytvorenie titulkov k zvuku a videu v prezentácii.

 • Vytvárať a upravovať titulky v programe PowerPoint 2010, 2013 alebo 2016.

 • Odstrániť skryté špeciálne titulky.

 • Popisy exportovať do súboru TTML.

 • Zapnúť a vypnúť titulky v režime prezentácie. Týka sa to aj používateľov, ktorí majú nainštalovaný tento doplnok.

 • Používať prehrávanie videa a zvuku počas úpravy titulkov typu Timed Text.

 • Zarovnať titulky po ich premiestnení alebo po zmene veľkosti videa.

 • Importovať informácie o komunikatívnom formáte textu zo súboru TTML, napríklad štýl, farbu a zarovnanie.

Čo chcete urobiť?

Stiahnutie a inštalácia pečiatka

Krok 1: Overte svoju verziu balíka Microsoft Office

Krok 2: Stiahnutie pečiatka

Krok 3: Inštalácia pečiatka

Klávesové skratky

Vytvoriť nové popisy pomocou editora Popis

Importovanie titulky vo formáte TTML

Úprava alebo odstránenie popisy v editore Popis

Zarovnanie, zobrazenie, skrytie alebo odstránenie titulky

Zarovnanie titulky Ak premiestnenie alebo zmena veľkosti videa

Skrytie alebo Zobrazenie popisov v prezentácii

Odstrániť titulky z prezentácie

Prevzatie a inštalácia doplnku STAMP

Doplnok je určený pre program PowerPoint 2010, 2013 alebo 2016 a musíte nainštalovať správny doplnok pre vašu verziu balíka Office (32-bitová alebo 64-bitový).

Krok 1: Potvrdenie používanej verzie balíka Microsoft Office

Ak chcete zistiť, ktorú verziu balíka Office používate a ktorý inštalátor by ste mali prevziať, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. V programe PowerPoint kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Pomocník.

 3. Časť O programe Microsoft PowerPoint obsahuje informácie o verzii balíka Office, ktorú máte nainštalovanú, vrátane spresnenia, či ide o 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu.

Krok 2: Prevzatie doplnku STAMP

Keď už viete, akú verziu potrebujete, prevezmite doplnok vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Prejdite na titulkovanie Text Add-in pre Microsoft PowerPoint (STAMP).

 2. Vyberte správnu verziu pre váš počítač a uložte súbor .zip do počítača.

 3. Extrahujte súbory do priečinka v počítači.

Krok 3: Inštalácia doplnku STAMP

Po prevzatí vhodného súboru doplnku STAMP doplnok nainštalujte vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Prejdite do priečinka, kde extrahuje inštalačné súbory a spustite .msi pečiatka Setup (32-bitová alebo 64-bitový).

 2. Postupujte podľa krokov v sprievodcovi inštaláciou.

Vykonaním nasledujúcich krokov overte, či sa doplnok nainštaloval správne:

 1. Otvorte program PowerPoint.

 2. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 3. Kliknite na možnosť Doplnky a overte, či je položka Textový doplnok na titulkovanie pre program Microsoft PowerPoint uvedená v časti Aktívne aplikačné doplnky.

  Zvýraznené možnosti programu PowerPoint, doplnky obrazovky pečiatkou pridať

Po nainštalovaní doplnku STAMP a vybratí zvukovej položky alebo položky videa v prezentácii zobrazia nové možnosti na karte Prehrávanie v skupine Zvukové nástroje alebo v skupine Nástroje videa. Príkazy na páse s nástrojmi sú povolené alebo zakázané v závislosti od vybratej položky médií a titulkov, ktoré sú k nej pripojené .

Klávesové skratky

K tlačidlám v editore titulkov možno pristupovať pomocou štandardných klávesových skratiek typu Alt + kláves systému Microsoft Windows.

Nasledujúce klávesy sa tiež priradili funkciám v editore titulkov:

Kláves

Funkcia

F2

Vrátenie prehrávania o dve sekundy naspäť.

F3

Nastavenie času začatia aktuálneho titulku

F4

Nastavenie času ukončenia aktuálneho titulku

F5

Nastavenie kurzora na text titulku s cieľom úpravy

F6 alebo Insert

Vloženie nového titulku na dno mriežky a nastavenie času začatia

Delete

Odstránenie aktuálneho titulku

CTRL + P

Spustenie alebo pozastavenie prehrávania

CTRL + SHIFT + S

Spomalenie rýchlosti prehrávania

CTRL + SHIFT + N

Obnovenie normálnej rýchlosti prehrávania

CTRL + SHIFT + G

Zvýšenie rýchlosti prehrávania

Vytvorenie nových titulkov pomocou editora titulkov

Zmena veľkosti nakresleného objektu

1 prehrávania

Pridať popis 2

Nastavenie počiatočného a koncového času 3

4 pridať alebo zmeniť text popisu

5 aktualizácia popisov

6 Ak chcete pridať nové popisy k zvuku alebo videa v prezentácii, postupujte takto:

 1. Na karte Vložiť kliknite na ponuku Video alebo zvuk a potom vyberte požadovaný typ mediálneho obsahu a umiestnenie, ktoré chcete vložiť do prezentácie.

  Poznámka : Ďalšie informácie nájdete v časti Pridať a prehrávať zvuky v prezentácii .

 2. V skupine Zvukové nástroje alebo Nástroje videa kliknite na kartu Prehrávanie a potom kliknite na ponuku Pridať titulky.

 3. Kliknite na položku Vytvorenie popisov.
  Karta prehrávanie, popisy ponuky Pridať vybraté

 4. V okne Editor titulkov kliknutím na tlačidlo Prehrať spustite prehrávanie zvuku alebo videa.

 5. Prehrávanie médií, počúvať dialógového okna, ktoré chcete Popis a kliknite na položku Nový popis Nové tlačidlo Popis pridať titulok. Popis vytvorí s aktuálneho času prehrávania médií ako počiatočný čas Popis.

  Kliknutím na položku Počiatočný čas sa obnovia východiskový bod aktívny Popis.

 6. Potom môžete vykonať jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na pole Text popisu a zadajte text, ktorý sa má zobraziť v titulku, alebo

  • Kliknite na položku Nastaviť čas ukončenia Okno Orámovanie a podfarbenie nastaviť čas ukončenia Popis podľa aktuálnej pozície prehrávania médií. Na konci každej Popis môžete zadať aj manuálne. Ak nezačiarknete čas ukončenia, prispôsobí počiatočný čas nasledujúci popis.

 7. Opakovaním krokov 4 a 5 vytvoríte ďalšie titulky.

  Nemáte na vytvorenie popisov v poradí. Ak chcete pridať nový popis medzi dve existujúce popisy, kliknite na položku Zoradiť dať ich do času poradie zoradenia.

Import titulkov ako súboru TTML

Ak sú už titulky k médiu vytvorené a uložené ako súbor TTML, môžete ich importovať do programu PowerPoint vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Na karte Vložiť kliknite na ponuku Video alebo zvuk a potom vyberte typ média a umiestnenie, ktoré chcete vložiť do prezentácie.

  Ďalšie informácie v téme Add a prehrávania zvukov do prezentácie alebo Vloženie videa v prezentácii .

 2. V skupine Zvukové nástroje alebo Nástroje videa kliknite na kartu Prehrávanie a potom kliknite na ponuku Pridať titulky.

 3. Kliknite na položku popisy zo súboru.
  Karta prehrávanie vybratým tlačidlom pridať popis.

 4. Prejdite do umiestnenia súboru TTML, vyberte súbor, ktorý chcete importovať, a kliknite na položku Otvoriť.

 5. Ak chcete upraviť titulky po importovaní do prezentácie, začiarknite políčko Upraviť titulky.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Upravenie a odstránenie titulkov v editore titulkov

Keď vyberiete médium s pridanými titulkami, titulky môžete upraviť vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Na karte prehrávanie kliknite na položku Upraviť titulky.

  Video prehrávanie nástroje karta s upraviť titulky zvýraznená

 2. Kliknite na textovú oblasť titulku, ktorý chcete upraviť, a vykonajte potrebné zmeny.

 3. Kliknite na položku Aktualizovať titulky.

Titulok môžete odstrániť vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Na karte Prehrávanie kliknite na položku Možnosti úprav.

 2. Vyberte riadok titulku, ktorý chcete odstrániť, a kliknite na položku Odstrániť titulok.

Ak chcete zobraziť titulky ste zadali alebo upravené, prepnite na zobrazenie prezentácie a kliknite na tlačidlo zvukového hovoru alebo videohovoru a spustite ho.

Zarovnanie, zobrazenie, skrytie a odstránenie titulkov

Zarovnanie titulkov po premiestnení alebo zmene veľkosti videa

Ak premiestnite alebo zmeníte veľkosť videa v prezentácii, môžete zarovnať skryté špeciálne titulky výberom videa a kliknutím na položku Zarovnať titulky na karte Prehrávanie.

Skrytie a zobrazenie titulkov v prezentácii

Titulky v prezentácii môžete skryť výberom média a kliknutím na položku Skryť na karte Prehrávanie.

Skrytie popisov ich neodstráni z prezentácie.

Ak chcete zobraziť titulky, ktoré ste predtým skryli, vyberte médium a kliknite na položku Zobraziť na karte Prehrávanie.

Odstránenie titulkov z prezentácie

Ak chcete úplne odstrániť titulky z média v prezentácii, vyberte médium a kliknite na položku Odstrániť na karte Prehrávanie.

Súvisiace témy

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

V PowerPoint 2007, môžete pridať popisy konverziu prezentácie na video, publikovaním vo forme webovej stránky alebo bloky textu pomocou animácie. Novšia verzia PowerPoint používateľom poskytnúť iné spôsoby vytvorenia popisov videí.

Autor: Glenna Shawová

Zhrnutie:   Glenna Shawová opisuje tri možnosti, ako v prezentácii kompenzovať obmedzenia týkajúce sa zvuku, ako napríklad osoby s poruchami sluchu, šum v pozadí, nedostatočné vybavenie na reprodukciu zvuku alebo prezentácie v inom jazyku. Pridaním popisov (slová v dolnej časti snímok, ktoré sprostredkujú dialóg), titulkov (slová v dolnej časti snímky, ktoré slúžia na preklad dialógu) alebo komentárov (slová na snímkach, ktoré slúžia na sprostredkovanie alebo preklad dialógu) môžete zvýšiť dosah prezentácie a zabezpečiť jasné prezentovanie informácií.

PowerPoint stále rastie ako médium pre rozšírenie nápadov, od tradičných prezentácií na vzdelanie na výkon ClipArt. Toto je niečo úžasné, pretože to robí veľa informácií k dispozícii globálne publikum. Ale čo robiť, ak publika má zvukové obmedzenie ako fyzické výzvu, ť, nonfunctioning zvukové zariadenia alebo hovorí v inom jazyku? Odpoveď je jednoduchá pridať vizuálne programe do prezentácie. Nie je tak jednoduché odpoveď je ako na to dobre.

(Tento článok sa týka PowerPoint 2007. Novšia verzia PowerPoint používateľom poskytnúť iné spôsoby vytvorenia popisov videí. PowerPoint 2016 má nový spôsob, ako pridať titulky videa súbory: nová metóda používa iný, jednoduchší formát Popis súborov s názvom WebVTT namiesto TTML. Ďalšie informácie o tomto postupe nájdete v téme Pridanie skryté titulky na videa v PowerPointe.)

Všeobecné informácie o najvhodnejšie postupy na zjednodušenie ovládania nájdete v téme Urobte prezentácie programu PowerPoint so zjednodušeným ovládaním.

Obsah

Prehľad

Otvorenie popisy pre prezentácie

Poznámky v prezentáciách

Titulky v prezentáciách

Prehľad

Rozdiel medzi otvorenými a uzavretými popismi, titulkami, komentármi a prepismi

Na účely tohto článku majú výrazy nasledujúci význam:

 • Popisy: Rad slov vložený v dolnej časti prezentácie, ktorý slúži na sprostredkovanie dialógu

 • Titulky: Rad slov vložený v dolnej časti prezentácie, ktorý slúži na preklad cudzojazyčného dialógu

 • Komentáre: Rad slov vložený v texte prezentácie, ktorý slúži na sprostredkovanie dialógu alebo preklad cudzojazyčného dialógu

 • Prepisy: Dialóg zaznamenaný prepisom do textu

 • Otvorené: Vždy sa zobrazujú a nemožno ich vypnúť

 • Uzavreté: Zapína a vypína ich divák

Niekoľko slov o oddiele 508 zákona o obnove

Americký kongres v roku 1998 schválil úpravu zákona o obnove, ktorej predmetom bola požiadavka, aby federálne agentúry umožnili prístup k svojim elektronickým a informačným technológiám osobám so zdravotným postihnutím. Keď do prezentácie v programe PowerPoint vložíte zvuk, podľa tohto zákona sa bude považovať za multimediálny produkt, t. j. produkt zahŕňajúci viacero médií vrátane, ale nie výlučne, video programov, tvorby snímok s hovoreným komentárom a prezentácií vytvorených počítačom. S cieľom splniť požiadavky oddielu 508 musia prezentácie dodržiavať tieto normy, pokiaľ ide o osoby s poruchami sluchu:

 • Všetky školiace a informačné video a multimediálne produkty podporujúce poslanie agentúry, ktoré obsahujú hovorený komentár alebo iné zvukové informácie potrebné na pochopenie obsahu, musia mať bez ohľadu na formát otvorené alebo uzavreté popisy.

 • Všetky školiace a informačné video a multimediálne produkty podporujúce poslanie agentúry, ktoré obsahujú vizuálne informácie potrebné na pochopenie obsahu, musia mať bez ohľadu na formát zvukový popis.

 • Zobrazenie alebo prezentácia alternatívneho textu alebo zvukových popisov musí byť trvalé alebo s možnosťou voľby pre používateľa

Ďalšie informácie o iných sekcie 508 požiadavky nájdete v téme Vytvorenie PowerPoint prezentácií so zjednodušeným ovládaním.

Dostupné metódy

Existujú tri základné spôsoby, ako do prezentácie zahrnúť vizuálny dialóg:

 • Konvertovanie prezentácie na video a pridanie popisov

 • Publikovanie prezentácie na webovej stránke a vloženie prepisov do poznámok

 • Použitie textových polí a vlastných animácií na vytvorenie a animáciu titulkov

Najlepší spôsob je konverzia prezentácie na video s popismi, ale je na to potrebný softvér tretej strany. Najjednoduchšie je použiť časť prezentácie obsahujúcu poznámky na zobrazenie prepisov na webovej stránke so snímkami, ale táto možnosť je najmenej vhodná, pretože zobrazenie nie je synchronizované s dialógom. Existuje množstvo techník, ako použiť vlastné animácie, ale pri vytváraní efektu klasických popisov, ktoré sa posúvajú po obrazovke zdola nahor postupne s dialógom, sa treba trochu zamyslieť.

Otvorené popisy v prezentácii

Obsah tejto časti:

Pridanie popisu priestoru do predlohy snímky
Vytvorenie efektov posúvania pre organizačnej schémy
Pridanie popisu zástupných symbolov predlohy snímky
Pridanie popisov k snímkam
Pridanie textu do organizačnej schémy
odstrániť nadbytočné popisy
začlenenie vlastné animácie
zahŕňať zvukové efekty
nahrávať hovorené komentáre a/alebo vyskúšať časovanie
vytvoriť vlastný popis šablóny
ešte neinovovali na program PowerPoint 2007 ešte?

Pridanie miesta na popis do predlohy snímky

Pokiaľ nebudete používať poznámky v celom vizuálnom dialógu, ako prvé je potrebné vymedziť na snímkach v dolnej časti obrazovky priestor na popisy/titulky. Najlepší spôsob je použiť predlohu snímky a vlastné rozloženia.

 1. Odstráňte z predlohy snímky zástupné objekty dátumu, päty a čísla strany, pretože tento priestor budete potrebovať na popisy. Zrušte začiarknutie políčka Päty na páse s nástrojmi pre každé rozloženie predlohy snímky.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Skupina rozloženia predlohy na karte Predloha snímky

 2. Upravte svoj návrh snímok, aby ste mali priestor na popisy. Vložte textové pole zástupného objektu do dolnej časti každého rozloženia predlohy snímky použitého v prezentácii s týmito nastaveniami:

  • Veľkosť; Výška: 1,9 cm, Šírka: 25,4 cm

  • Pozícia; Vodorovne: 0 cm, Zvislo: 17,15 cm

  • Okraje; Vľavo: 2,54 cm, Vpravo: 2,54 cm, Zhora: 1,27 cm, Zdola: 1,27 cm

  • Zvislé zarovnanie: na stred, Vodorovné zarovnanie: na stred

  • Neprispôsobovať, Nezmenšiť text pri pretečení, Neprispôsobiť veľkosť tvaru podľa textu, Nezalomiť text do tvaru

  • Výplň plnou farbou: Čierna, Čiara: Bez čiar

  • Písmo: Arial (Text) 12 pt., biele

  • Odstránenie odrážok

  • Odstránenie zarážok tabulátora

 3. Môžete pridať vlastnú textovú výzvu do nového zástupného objektu popisu.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Rozloženie predlohy snímky Nadpis a obsah pred úpravami

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Rozloženie predlohy snímky Nadpis a obsah po úpravách

 4. Kliknite na vonkajší okraj zástupného objektu popisu a pomocou klávesov so šípkami ho presuňte priamo pod snímku.

 5. Vložte obdĺžnikový tvar s rovnakou veľkosťou a nastavením ako zástupný objekt do dolnej časti snímky. Toto bude pozadie, na ktorom sa budú zobrazovať popisy. Na obdĺžnik nie je vhodné dávať žiadny text ani nie je vhodné, aby to bol zástupný objekt.

Začiatok zlučovania strán katalógu

Obdĺžnikový tvar vložený do rozloženia predlohy snímky

Vytvorenie efektov posúvania pre zástupné objekty popisov

Teraz môžete vytvoriť vlastné animácie, pomocou ktorých sa budú popisy posúvať zdola nahor, takže ich bude možné synchronizovať s hovoreným komentárom.

 1. Kliknite na kartu Animácie na páse s nástrojmi a potom na položku Vlastné animácie. Kliknite na položku Pridať efekt, Trasy pohybu, 6. Nahor.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Predloha snímky so šípkou označujúcou trasu pohybu Nahor

 2. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa trasy pohybu na table Vlastné animácie a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Tabla Vlastné animácie

 3. V dialógovom okne Nahor na karte Efekt zmeňte nastavenie na Zamknutá a zrušte začiarknutie Plynulé spustenie a Plynulé ukončenie.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

 4. Zmeňte nastavenie políčka Po skončení animácie na Skryť pri ďalšom kliknutí myšou.

 5. Kliknite na kartu Animácia textu a zmeňte nastavenie políčka Zoskupiť text na možnosť Všetky odseky naraz a zrušte začiarknutie políčka Animovať pripojený tvar.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite na červenú šípku a zmeňte veľkosť trasy pohybu presunutím červenej šípky rovno dolu až do polovice obdĺžnika na pozadí.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Predloha snímky so zmenenou veľkosťou trasy pohybu

 8. Zmeňte veľkosť oblasti zobrazenia presunutím jazdca do pravého dolného rohu. Je dobré mať možnosť vidieť veľkú časť oblasti okolo snímky. Ja som nastavila 30 %.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Stavový riadok znázorňujúci 30 % priblíženie

Pridanie zástupných objektov popisu do predlohy snímky

 1. Kliknite na kartu Domov na páse s nástrojmi, pretože teraz použijeme príkaz Kopírovať a prilepiť, aby sme vytvorili zostávajúce zástupné objekty popisov.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Ikony Kopírovať a prilepiť v skupine Schránka na karte Domov

 2. Kliknite na vonkajší okraj zástupného objektu popisu a potom kliknutím na ikonu Kopírovať a prilepiť vytvorte ďalší zástupný objekt popisu.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Predloha snímky s 2 zástupnými objektmi popisov

 3. Kliknite na nový zástupný objekt popisu a pomocou klávesov so šípkami ho posúvajte, až kým nebude priamo pod prvým zástupným objektom popisu.

 4. Postupujte rovnako, kliknite na novú trasu pohybu a pomocou klávesov so šípkami ju posúvajte, až kým nebude priamo nad prvou trasou pohybu.

  Tip:    Podržte stlačený kláves CTRL, pomocou klávesov so šípkami umožňujú premiestniť objekty častiach.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Predloha snímky so vzájomne zarovnanými trasami pohybu

 5. Postup opakujte, až kým nebudete mať potrebný počet zástupných objektov popisov.

  Do každého zástupného objektu popisu sa zmestia približne 3 riadky textu. Podľa potreby si nastavte veľkosť obrazovky, aby ste videli, čo robíte. V tomto príklade som vytvorila celkom 10 zástupných objektov popisov. Získala som približne 30 riadkov textu na popisy v jednej snímke. Umiestnenie trás pohybu musí byť presné, pretože trasy určujú vzhľad textu. Samotné zástupné objekty popisov ale môžete podľa potreby roztiahnuť, aby sa ľahšie upravovali.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Predloha snímky s 10 zástupnými objektmi popisov

  Ak chcete pridať popisy do zostávajúcich rozložení predlôh snímok, kliknite mimo oblasti vľavo nad obdĺžnikom pozadia popisov.

 6. Podržte ľavé tlačidlo myši a nakreslite obdĺžnik, ktorý bude zahŕňať všetky zástupné objekty popisov. Týmto spôsobom označíte naraz všetky položky.

  Glenna Shaw: titulky

  Predloha snímky, na ktorej sú označené všetky zástupné objekty popisov

 7. Kliknite na ikonu Kopírovať na karte Domov, prejdite na rozloženie predlohy snímky, na ktorú chcete popisy skopírovať, kliknite na ľubovoľné miesto v oblasti úpravy na snímke a kliknite na ikonu Prilepiť.

  10 Zástupné objekty popisov

  Predloha snímky s rukoväťami výberu pre všetky zástupné objekty popisov

 8. Kliknite na ikonu Automatický text, ktorá sa zobrazí, a vyberte možnosť Ponechať formátovanie zdroja.

  Predloha snímky so zobrazením možností formátovania

  Predloha snímky so zobrazením možností formátovania

 9. Postup opakujte pre všetky rozloženia predlôh snímok použité v prezentácii. Upravte zástupné objekty v týchto rozloženiach tak, aby ste mali miesto na popisy.

 10. Teraz môžete zobrazenie Predloha snímky zavrieť kliknutím na kartu Predloha snímky na páse s nástrojmi a potom na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

  Karta Predloha snímky

  Karta Predloha snímky

Pridanie popisov na snímky

Keď máte vytvorené vlastné rozloženia s vlastnými zástupnými objekty popisov, môžete ich používať na snímkach v prezentácii. Pri vytváraní novej snímky pomocou niektorého z vlastných rozložení budú zástupné objekty popisov na snímke pripravené na vyplnenie.

Použitie vlastných rozložení

Vaše organizačnej schémy nemusia zobrazovať na niektoré alebo všetky existujúce snímky. Toto platí najmä, ak pracujete na prezentáciu, ktorá bola vytvorená v programe PowerPoint 2003. Použitie nového rozloženia snímok, ktoré nevykazujú organizačnej schémy. Vykonať úpravy vzhľad snímok, ak je to potrebné, tak, aby umožňovali priestor pre popisy.

Pridanie textu do zástupných objektov popisov

Toto je pomerne jednoduché.

Začnite prvým zástupným objektom pod snímkou a zadajte požadovaný text do jednotlivých zástupných objektov popisov. Dbajte, aby jednotlivé zástupné objekty neobsahovali príliš veľa textu. Ak máte text napísaný v sekcii poznámok, skopírujte a prilepte text z poznámok do zástupných objektov v blokoch. Teraz nie je dôležité, že máte príliš veľa zástupných objektov popisov. Vyplňte všetky snímky.

Zadávanie textu do organizačnej schémy

Predloha snímky s textom v zástupných objektoch popisov

Odstránenie nadbytočných popisov

Ak máte príliš veľa zástupných objektov popisov, v skutočnosti ich neodstránite, pretože sa nachádzajú na rozložení predlohy. Nastavíte ale, aby sa nezobrazovali, a to odstránením použitej vlastnej animácie.

 1. Kliknutím na kartu Animácie a Vlastné animácie zobrazte tablu Vlastné animácie.

 2. Kliknite na vlastnú animáciu prvého zástupného objektu popisu.

 3. Kliknite na rozbaľovaciu šípku a potom na položku Kopírovať efekty do snímky.

  Karta Formát verejnej webovej lokality SharePoint Online

  Tabla Vlastné animácie so zobrazením animácií zástupných objektov

 4. Vyberte prázdne zástupné objekty animácií tak, že pri klikaní na ne podržíte stlačený kláves Shift.

  Označené animácie prázdnych zástupných objektov na table Vlastné animácie

  Označené animácie prázdnych zástupných objektov na table Vlastné animácie

 5. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  Tabla Vlastné animácie bez prázdnych zástupných objektov

  Tabla Vlastné animácie bez prázdnych zástupných objektov

  Prázdne zástupné objekty popisov sa teraz počas prezentácie nebudú zobrazovať.

Začlenenie vlastných animácií

V prezentácii ste zrejme použili vlastné animácie, ktoré ste vytvorili, preto je teraz potrebné spojiť ich s animáciami pre popisy.

 1. Prejdite na ľubovoľnú snímku, v ktorej sú použité vlastné animácie, a zopakujte postup skopírovania animácií zástupných objektov popisov na snímku.

 2. Popresúvaním animácií na table Vlastné animácie povkladajte popisy do vlastných animácií.

  Majte na pamäti, že popisy sú nastavené tak, aby zmizli pri nasledujúcom kliknutí myšou, preto môže byť vhodné toto nastavenie zmeniť a pridať k príslušnému textu popisu koncové animácie.

  V nižšie uvedenom príklade som použila animáciu na obrázok detí.

 3. Zobrazenie som prispôsobila tak, že som z prvého popisu odstránila nastavenie Skryť po kliknutí myšou a pridala k popisu koncovú animáciu, aby zmizol po kliknutí po skončení animácie obrázka detí. Nezabudnite zmeniť nastavenie časovania všetkých koncových animácií.

 4. Nastavte pole Zoskupiť text na možnosť Všetky odseky naraz a zrušte začiarknutie políčka Animovať pripojený tvar. Nastavila som tiež, aby sa nasledujúci popis zobrazil automaticky po koncovej animácii prvého popisu.

Nezabudnite si prehrať ukážku každej snímky, aby ste sa uistili, či všetky vlastné animácie fungujú správne.

Zoznam polí kontingenčnej tabuľky

Tabla Vlastné animácie s vlastnými animáciami a animáciami zástupných objektov popisov

Zahrnutie zvukových efektov

Ak ste v prezentácii použili zvukové efekty, pridajte ich opis do textu popisov. Opis ohraničte [hranatými zátvorkami], ktoré vyjadrujú, že ide o zvuk, napríklad [zvuk vetra].

Nie je to nevyhnutné, aby prezentácia spĺňala požiadavky oddielu 508, pretože tieto zvuky nemusia mať v obsahu prezentácie nosný význam, ale je to vhodné zohľadniť.

Zaznamenanie hovoreného komentára a/alebo skúška časovania

Ak ide o novú prezentáciu, zaznamenajte hovorený komentár a nezabudnite doň začleniť časovanie.

Ak ide o existujúcu prezentáciu a nechcete hovorený komentár znovu nahrávať, môžete zaznamenať a uložiť iba časovanie. Poslúži vám na to funkcia Vyskúšať časovanie. Je to tiež užitočné, ak chcete mať prezentáciu s možnosťou kompletného čítania vizuálneho dialógu, bez ohľadu na to, či prezentáciu budete sprevádzať hovoreným komentárom alebo nie.

Vytvorenie vlastnej šablóny popisu

Teraz, keď ste vytvorili vlastné organizačnej schémy a rozloženia, môžete ich uložiť ako vlastnú šablónu , takže ju môžete znova použiť ich. Je možné prispôsobiť túto šablónu s mnohými rôzne vzory a zároveň zachovať integritu organizačnej schémy a rozloženia.

Ešte ste nevykonali inováciu na program PowerPoint 2007?

Máte možnosť pridať popisy, ale nebudú také flexibilné. Postupujte podľa uvedených pokynov, ale namiesto vlastných zástupných objektov vytvorte textové polia na samostatnej snímke a skopírujte ich na všetky snímky.

Komentáre v prezentácii

Komentáre sa vkladajú priamo na snímku, preto je ich vytvorenie v programe PowerPoint veľmi jednoduché.

Pridanie komentárov do snímky

Najskôr si premyslite, ako a prečo chcete zahrnúť komentár a pridať ho do snímky. Na snímke vyššie som napríklad použila obrázok s deťmi s animáciou. Použila som tiež zvukový efekt detského smiechu pri prehratí efektu. Môžem preto pridať komentár, ktorý vizuálne zobrazí zvukový efekt detského smiechu. Použijem nasledujúci postup: Pridám tvar bubliny s animáciou a textom [detský smiech] v hranatých zátvorkách na označenie zvukového efektu, ktorý sprevádza animáciu.

Ponuka webovej časti pre analytický pruhový graf služby PerformancePoint

Snímka s tvarom bubliny s animáciou na označenie zvuku detského smiechu

Komentáre nemusia byť vpísané do tvarov, ale ak ich použijete, budú výraznejšie. Nezabudnite prispôsobiť ich zobrazenie pomocou vlastných animácií.

Titulky v prezentácii

Titulky sa zvyčajne používajú s cudzím jazykom. Jednoducho preložte text v popisoch do požadovaného jazyka a použite rovnaký postup uvedený v časti Otvorené popisy v prezentácii. K titulkom môžete prípadne pridať komentáre alebo použiť kombináciu titulkov a komentárov.

Distribúcia prezentácie

Ideálne je umožniť divákovi vybrať si, či chce zobraziť prezentáciu s popismi/titulkami, alebo bez nich. Tejto požiadavke najlepšie vyhoviete tak, že prezentáciu poskytnete s obidvoma možnosťami: s popismi/titulkami a bez popisov/titulkov.

Glenna Shaw – fotografia

Glenna Shawová pracuje na pozícii Most Valued Professional (MVP) pre PowerPoint a vlastní webovú lokalitu Glenna Shaw Visual Communications. Je držiteľkou certifikátu v oblasti informačných technológií so zjednodušeným ovládaním a pracuje ako certifikovaná profesionálna projektová manažérka pre federálnu vládu.

Súvisiace témy

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×