Pridanie popisov alebo titulkov v PowerPointe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V závislosti od verzie PowerPoint používate, môžete použiť vstavané funkcie, doplnok alebo alternatívne riešenia na pridanie špeciálnych skrytých titulkov alebo titulkov k videá a zvukové súbory v prezentáciách. Pridanie špeciálnych skrytých titulkov robí prezentácie, a sprístupňujú ho širšie publikum, vrátane ľudí s postihnutím sluchu a tých, ktorí hovoria jazykmi, než je vo videu.

Prečítajte si informácie o najvhodnejších postupoch zjednodušenia ovládania, v téme Vytvorenie PowerPoint prezentácií so zjednodušeným ovládaním.

Začiatok s verzie 2016, PowerPoint má nové, jednoduchšie formát pre Popis súborov s názvom WebVTT. Prehrávača videa v nasledujúcich verziách PowerPoint môžete zobraziť tieto titulky počas prehrávania videa:

 • PowerPoint 2016

 • PowerPoint 2019

 • PowerPoint pre Office 365

Skryté špeciálne titulky sú uložené v textový súbor s príponou názvu súboru .vtt. Môžete vytvoriť vlastné skryté špeciálne titulky súbor alebo použite nástroj na vytvorenie popisu. Vyhľadávanie online k dispozícii nástroje a podrobné pokyny, typu "vytvorenie súboru vtt" v váš vyhľadávací nástroj.

Pokyny na zobrazujúca popisy pri sledovaní videa v starších verziách programu PowerPoint, pozrite si tému Zapnúť skrytých titulkov alebo titulkov.

Požiadavky pre túto funkciu

V Office 2016 dostupnosť funkciu skryté titulky závisí od spôsobu Office bol nainštalovaný. Skryté titulky je k dispozícii iba pre inštalácieKlikni a spustiOffice 2016; MSI typu inštalácie nemáte k dispozícii funkcie skryté titulky. Prečítajte si nasledujúcu časť zistiť, či je táto funkcia dostupná na inštaláciu balíka PowerPoint 2016. 

 1. Otvorte aplikáciu balíka Office 2016.

 2. V ponuke Súbor vyberte položku Konto.

 3. Pre inštalácieKlikni a spustiOffice 2016, budete mať k dispozícii tlačidlo Možnosti aktualizácie.  

  Pri inštaláciách pomocou inštalátora MSI tlačidlo Možnosti aktualizácie nie je k dispozícii. Uvidíte len tlačidlo Čo je <názov aplikácie>.

  Pri inštaláciách pomocou technológie Klikni a spusti je na stránke Konto k dispozícii tlačidlo Možnosti aktualizácie. Inštalácie s inštalátorom MSI toto tlačidlo nemajú.

Ak máte inštalátor MSI Inštalácia Office 2016, prečítajte si pokyny 2013 časť tohto článku čo titulkov funkciách sú k dispozícii.

Vytvorenie skryté špeciálne titulky

Popis textový súbor s príponou názvu súboru .vtt Príprava pred pridaním popisov. Pokyny na vytvorenie súboru popis nájdete v téme Vytvorenie skryté titulky videa.

Pridanie titulkov do videa

Popisy môžete pridať do prezentácie, ktoré nahratého videa hovoreného komentára, nahrávky obrazovke a iné video (okrem online videa), ktoré vložíte do PowerPoint. V súčasnosti nie je podporovaná pridaním popisov k iba zvukovú nahrávku.

 1. V PowerPoint, v normálnom zobrazení otvorte video, ktoré chcete pridať titulky na snímku.

 2. Vyberte video na snímke.

 3. Na karte Prehrať kliknite na tlačidlo Vložiť titulky a potom vyberte položku Vložiť titulky.

  Vloženie alebo odstránenie titulkov videa v PowerPointe
 4. V dialógovom okne Vloženie titulkov prejdite na svoj súbor s titulkami. Vyberte súbor a kliknite na tlačidlo Vložiť.

 5. Ak potrebujete pridať ďalší súbor titulkov, zopakujte tento postup.

 6. Prehrajte video a skontrolujte, či sa titulky zobrazujú správne.

Odstránenie titulkov z videa

Ak potrebujete na úpravu skryté špeciálne titulky súboru, ktorý sa vloží do videa v PowerPoint, najprv odstrániť súbor, upraviť a potom pridajte späť na video. Pred odstránením súborov zo PowerPoint videa, skontrolujte, či máte originálnu kópiu skryté špeciálne titulky súbor uložený v počítači.

Ak ste do videa pridali viaceré súbory titulkov, vykonaním nasledujúceho postupu odstránite všetky súbory titulkov priradené k videu.

 1. V PowerPoint, v normálnom zobrazení Otvorte snímku s video, ktoré obsahujú popisy.

 2. Vyberte video na snímke.

 3. Na karte Prehrať kliknite na tlačidlo Vložiť titulky a potom vyberte položku Odstrániť všetky titulky.

  Vloženie alebo odstránenie titulkov videa v PowerPointe

Súvisiace témy

Funkcie na zjednodušenie ovládania pri prehrávaní videa v PowerPointe

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

Podpora zjednodušenia ovládania pre PowerPoint

V PowerPoint 2013 a PowerPoint 2010 a inštalátor MSI verzie PowerPoint 2016, pečiatky (titulkovanie textu add-in pre Microsoft PowerPoint) vám umožní pridať titulky videá a zvukové súbory. Ak pracujete s grafického videosúbory a zvukové súbory, ktoré už máte značky Načasovali Text (TTML) súbory súvisiace s nimi, tento doplnok vám umožní ich importovať priamo do prezentácie. Ak nemáte k dispozícii TTML súboru, môžete pridať titulky priamo v prezentácii pomocou editora Popis pečiatky.

PEČIATKA doplnok vám umožňuje:

 • Import popisy zo súboru Načasovali Text značky (TTML) na vytvorenie popisov proti zvuku alebo videa v prezentácii.

 • Vytvárať a upravovať titulky v programe PowerPoint 2010, 2013 alebo 2016.

 • Odstráňte svoje skryté špeciálne titulky.

 • Popisy exportovať do súboru TTML.

 • Ak sa v režime prezentácie, Zapnutie a vypnutie popisov. Divákom, ktorí majú tento doplnok nainštalovaný môžete to urobiť aj.

 • Použite prehrávanie videa alebo zvuku počas úprav Načasovali textové popisy.

 • Zarovnanie popisy, keď sa premiestnili, alebo ak ste znova veľkosť videa.

 • Importovanie formátovania informácií zo súboru TTML, ako je napríklad komunikačných textu: štýl, farbu a zarovnanie.

Čo vás zaujíma?

Stiahnutie a inštalácia pečiatka

Krok 1: Overte svoju verziu balíka Microsoft Office

Krok 2: Stiahnutie pečiatka

Krok 3: Inštalácia pečiatka

Klávesové skratky

Vytvoriť nové popisy pomocou editora Popis

Importovanie titulky vo formáte TTML

Úprava alebo odstránenie popisy v editore Popis

Zarovnanie, zobrazenie, skrytie alebo odstránenie titulky

Zarovnanie titulky Ak premiestnenie alebo zmena veľkosti videa

Skrytie alebo Zobrazenie popisov v prezentácii

Odstrániť titulky z prezentácie

Stiahnutie a inštalácia pečiatka

Doplnok je určený pre program PowerPoint 2010, 2013 alebo 2016 a musíte nainštalovať správny doplnok pre vašu verziu balíka Office (32-bitová alebo 64-bitový).

Krok 1: Overte svoju verziu balíka Microsoft Office

Ak chcete skontrolovať, akú verziu balíka Office, ktorý používate, a ktoré Inštalátor by ste mali stiahnuť, postupujte takto:

 1. V programe PowerPoint kliknite na kartu súbor.

 2. Kliknite na položku Pomocník.

 3. V časti Informácie o programe Microsoft PowerPoint sa informácie o tejto verzii balíka Office, ktorý ste nainštalovali, či je 32-bitová alebo 64-bitová.

Krok 2: Stiahnutie pečiatka

Po naozaj potrebujete verziu, Stiahnuť doplnok vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Prejdite na titulkovanie Text Add-in pre Microsoft PowerPoint (STAMP).

 2. Vyberte správnu verziu pre váš počítač a uložte súbor .zip do svojho počítača.

 3. Extrahovanie súborov do priečinka v počítači.

Krok 3: Inštalácia pečiatka

Po stiahnutí príslušný súbor pečiatky nainštalovať vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Prejdite do priečinka, kde extrahuje inštalačné súbory a spustite .msi pečiatka Setup (32-bitová alebo 64-bitový).

 2. Postupujte podľa krokov v Sprievodcovi inštaláciou.

Ak chcete overiť, či doplnok správne nainštalovaná, postupujte takto:

 1. Otvorte PowerPoint.

 2. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Doplnky a overte, či Sub-titling Text Add-in pre Microsoft PowerPoint uvedená v časti Aktívne aplikačné doplnky.

  Možnosti programu PowerPoint, obrazovka doplnkov so zvýrazneným doplnkom STAMP

Po inštalácii pečiatka doplnok, zobrazí sa nové možnosti na karte prehrávanie v skupine Nástroje pre Video alebo zvukové nástroje pripravenými položky zvuku alebo videa v prezentácii. Pás s nástrojmi príkazov zapnuté alebo vypnuté na základe vybratej položky médií a popisy už k nemu pripojené.

Klávesové skratky

Tlačidlá na popis editora možno pristupovať pomocou štandardné Microsoft Windows Alt + kláves urýchľovačov.

V editore popis funkcií boli priradené aj nasledujúce kľúče:

Kláves

Funkcia

F2

Posun dozadu 2 sekúnd prehrávania

F3

Nastavte počiatočný čas aktuálneho popisu

F4

Nastaviť koniec aktuálneho popisu

F5

Nastavte zameranie pre text popisu na úpravy

F6 alebo vložiť

Vložiť nový popis v dolnej časti mriežky a nastavenie času začatia

Odstránenie

Odstránenie aktuálneho popisu

CTRL + P

Spustenie alebo pozastavenie prehrávania

CTRL + SHIFT + S

Spomalí rýchlosť prehrávania

CTRL + SHIFT + N

Obnoví normálne prehrávanie rýchlosť

Klávesy CTRL + SHIFT + G

Zvýši rýchlosť prehrávania

Vytvoriť nové popisy pomocou editora Popis

Zmena veľkosti nakresleného objektu

1 prehrávania

Pridať popis 2

Nastavenie počiatočného a koncového času 3

4 pridať alebo zmeniť text popisu

5 aktualizácia popisov

6 Ak chcete pridať nové popisy k zvuku alebo videa v prezentácii, postupujte takto:

 1. Na karte Vložiť kliknite na ponuku Video alebo zvuk a potom vyberte požadovaný typ mediálneho obsahu a umiestnenie, ktoré chcete vložiť do prezentácie.

  Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v časti Pridať a prehrávať zvuky v prezentácii .

 2. Zvukové nástroje alebo Nástroje pre Video, kliknite na kartu prehrávanie a potom kliknite na ponuku Pridanie popisov.

 3. Kliknite na položku Vytvorenie popisov.
  Karta Prehrávanie, vybratá ponuka Pridať titulky

 4. V Editore Popis, kliknite na tlačidlo Prehrať spustite prehrávanie zvuku alebo videa.

 5. Prehrávanie médií, počúvať dialógového okna, ktoré chcete Popis a kliknite na položku Nový popis New Caption button pridať titulok. Popis vytvorí s aktuálneho času prehrávania médií ako počiatočný čas Popis.

  Kliknutím na položku Počiatočný čas sa obnovia východiskový bod aktívny Popis.

 6. Môžete vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite do poľa Popis Text a zadajte text, ktorý sa zobrazia v Popis; alebo

  • Kliknite na položku Nastaviť čas ukončenia Okno Orámovanie a podfarbenie nastaviť čas ukončenia Popis podľa aktuálnej pozície prehrávania médií. Na konci každej Popis môžete zadať aj manuálne. Ak nezačiarknete čas ukončenia, prispôsobí počiatočný čas nasledujúci popis.

 7. Zopakujte kroky 4 a 5, ak chcete vytvoriť ďalšie popisy.

  Nemáte na vytvorenie popisov v poradí. Ak chcete pridať nový popis medzi dve existujúce popisy, kliknite na položku Zoradiť dať ich do času poradie zoradenia.

Importovanie titulky vo formáte TTML

Ak popisy pre médiá už boli vytvorené a uložené ako súbor TTML, môžete ich importovať do programu PowerPoint vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Na karte Vložiť kliknite na ponuku Video alebo zvuk a potom vyberte typ média a umiestnenie, ktoré chcete vložiť do prezentácie.

  Ďalšie informácie v téme Add a prehrávania zvukov do prezentácie alebo Vložiť a prehrávania videa súbor z počítača alebo OneDrive .

 2. Zvukové nástroje alebo Nástroje pre Video, kliknite na kartu prehrávanie a potom kliknite na ponuku Pridanie popisov.

 3. Kliknite na položku popisy zo súboru.
  Karta Prehrávanie, vybraté tlačidlo Pridať titulok.

 4. Prejdite do umiestnenia súboru TTML, vyberte súbor, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 5. Ak chcete upravovať popisy boli importované do prezentácie, začiarknite políčko Upraviť titulky.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Úprava alebo odstránenie popisy v editore Popis

Po výbere médiá, ktoré už má popisy pridané popisy môžete upraviť vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Na karte prehrávanie kliknite na položku Upraviť titulky.

  Karta Prehrávanie v skupine Nástroje videa so zvýraznenou položkou Upraviť titulky

 2. Kliknite na položku v textovej oblasti Popis, ktorý chcete upraviť, a potom vykonajte potrebné zmeny.

 3. Kliknite na položku aktualizovať popisy.

Popis môžete odstrániť vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Na karte prehrávanie kliknite na položku Upraviť možnosti.

 2. Vyberte riadok Popis, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť Popis.

Ak chcete zobraziť titulky ste zadali alebo upravené, prepnite na zobrazenie prezentácie a kliknite na tlačidlo zvukového hovoru alebo videohovoru a spustite ho.

Zarovnanie, zobrazenie, skrytie alebo odstránenie titulky

Zarovnanie titulky Ak premiestnenie alebo zmena veľkosti videa

Ak premiestňujete alebo zmeniť veľkosť videa v prezentácii, môžete zarovnať skryté špeciálne titulky výberom video a potom na položku Zarovnať popisy na karte prehrávanie.

Skrytie alebo Zobrazenie popisov v prezentácii

Výberom médií, a potom na položku Skryť na karte prehrávanie môžete skryť titulky zo zobrazenia v prezentácii.

Skrytie popisov ich neodstráni z prezentácie.

Ak chcete zobraziť titulky, ktoré ste skryli predtým, vyberte médií a potom kliknite na položku Zobraziť na karte prehrávanie.

Odstrániť titulky z prezentácie

Ak chcete úplne odstrániť titulky z médií v prezentácii vyberte médií a potom kliknite na položku odstrániť na karte prehrávanie.

Súvisiace témy

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

V PowerPoint 2007, môžete pridať popisy konverziu prezentácie na video, publikovaním vo forme webovej stránky alebo bloky textu pomocou animácie. Novšia verzia PowerPoint používateľom poskytnúť iné spôsoby vytvorenia popisov videí.

Autor: Glenna Shaw

Súhrn:    Glenna Shaw sa popisujú tri položky môžete pridať do prezentácie na vyrovnanie zvukové obmedzenia, ako je napríklad poruchami sluchu, šum v pozadí, nízka zvukové zariadenia alebo prezentácií doručené v inom jazyku. Pridaním popisov (slov v dolnej časti snímky zobrazujúce dialógové okno), titulky (slov, v dolnej časti snímky preklad programe) alebo poznámky (slov na snímke, ktoré komunikovať alebo preklad dialógové okno), môžete zväčšiť dosah vašej prezentácie a zabezpečiť, že správa je doručená jasne.

PowerPoint stále rastie ako médium pre rozšírenie nápadov, od tradičných prezentácií na vzdelanie na výkon ClipArt. Toto je niečo úžasné, pretože to robí veľa informácií k dispozícii globálne publikum. Ale čo robiť, ak publika má zvukové obmedzenie ako fyzické výzvu, ť, nonfunctioning zvukové zariadenia alebo hovorí v inom jazyku? Odpoveď je jednoduchá pridať vizuálne programe do prezentácie. Nie je tak jednoduché odpoveď je ako na to dobre.

Všeobecné informácie o najvhodnejšie postupy na zjednodušenie ovládania nájdete v téme Urobte prezentácie programu PowerPoint so zjednodušeným ovládaním.

Obsah

Prehľad

Otvorenie popisy pre prezentácie

Poznámky v prezentáciách

Titulky v prezentáciách

Prehľad

Rozdiel medzi otvorené a zatvorené titulky, titulky, anotácie a prepisy

Na účely tohto článku sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

 • Popisy: Sériu slová, ktoré sú prekryté v dolnej časti prezentácie zobrazujúce programe

 • Titulky: Sériu slová prekrýva v dolnej časti prezentácie, ktoré preklad cudzích programe

 • Poznámky: Sériu slová prekrýva na tele prezentácie, ktoré komunikovať programe alebo preklad cudzích programe

 • Prepisy: Písomné záznamy o programe

 • Otvorenie: Sú vždy v zobrazení a nie je možné vypnúť

 • Uzavretá: Sú zapnúť a vypnúť zobrazovača

Pár slov o sekcie 508 zákona

V roku 1998 Kongresová dopĺňať zákona vyžadovať federálne agentúry, aby ich elektronické a informačné technológie dostupné pre osoby so zdravotným postihnutím. Podľa tohto zákona po pridaní zvuku do prezentácie, PowerPoint je klasifikované ako multimediálneho produktu: produktov, ktoré zahŕňajú viacero médií a zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, video programy, komentované snímky výroby a na počítači prezentácie. Na splnenie požiadavky sekcie 508 prezentácie musíte dodržiavať nasledujúce noriem v súvislosti s poruchami sluchu:

 • Všetky školenia a informačné video a multimediálna výroba, ktorých poslanie agentúry, bez ohľadu na formát, ktoré obsahujú reči alebo iné zvukové informácie potrebné na porozumenie obsahu, musí byť otvorený alebo zatvorený popísali

 • Všetky školenia a informačné video a multimediálna výroba, ktoré podporujú poslanie agentúry, bez ohľadu na formát, obsahujúce vizuálne informácie potrebné na porozumenie obsahu musia byť zvuku je popísané

 • Zobrazenie alebo prezentácie prezentácie alebo zvukové popisy alternatívny text musí byť vybratý používateľom pokiaľ trvalé

Ďalšie informácie o iných sekcie 508 požiadavky nájdete v téme Vytvorenie PowerPoint prezentácií so zjednodušeným ovládaním.

Dostupné metódy

Existujú tri základné metódy tak, aby zahŕňalo vizuálne programe s prezentácií:

 • Konvertovanie prezentácie na video a Pridanie popisov

 • Publikovanie prezentácie na webovú stránku a obsahovať prepisy v poznámkach

 • Vytvorenie a animovať popisy použiť textové polia a vlastné animácie

Konverziu prezentácie na video s popismi je ideálna metóda, ale nie je možné vykonať bez softvéru tretích strán. Používanie poznámok časť snímky na zobrazenie prepisy na webovú stránku s rámami je najjednoduchšie, ale najmenej vhodné metódy, pretože nie je synchronizovaný s programe. Existuje široká škála techník na používanie vlastnej animácie, však vytvára efekt tradičné popisov, ktoré posun nahor z dolnej časti obrazovky v sekvencii s programe vyžaduje trochu myšlienka.

Otvorenie popisy pre prezentácie

Obsah tejto časti:

Pridanie popisu priestoru do predlohy snímky
Vytvorenie efektov posúvania pre organizačnej schémy
Pridanie popisu zástupných symbolov predlohy snímky
Pridanie popisov k snímkam
Pridanie textu do popisu Zástupné symboly
odstrániť nadbytočné popisy
začlenenie vlastné animácie
zahŕňať zvukové efekty
nahrávať hovorené komentáre a/alebo vyskúšať časovanie
Vytvorenie vlastných popis šablóny
Ešte neinovovali na program PowerPoint 2007 ešte?

Pridanie popisu priestoru do predlohy snímky

Ak sa chystáte použiť poznámky pre všetky vizuálne prácu, najskôr je potrebné vykonať sa uvoľnil priestor na snímkach pridať titulky alebo titulky v dolnej časti obrazovky. Najlepší spôsob, ako to urobiť pomocou predlohy snímok a Vlastné rozloženia.

 1. Odstrániť dátum, päty a čísla prílohy z vašej predlohy snímky, pretože potrebujete tento priestor pre svoje popisy. Zrušte začiarknutie políčka päty na páse s nástrojmi pre každú rozloženia predlohy snímky.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Skupina rozloženie predlohy na karte Predloha snímky

 2. Upraviť návrh sa priestor pre svoje popisy. Vloženie zástupného symbolu textového poľa v dolnej časti každej z nadradeného rozloženia snímok použité v prezentácii s tieto nastavenia:

  • Veľkosť; Výška:. 75", Šírka: 10"

  • Pozícia; Horizontálne: 0", zvislej osi: 6,75"

  • Okraje; Vľavo: 1", vpravo: 1", Top:. 05", dolnej:. 05"

  • Zvislé zarovnanie: Stredný stred, vodorovné zarovnanie: centrum

  • Neprispôsobovať zmenšiť Text pri pretečení, nie zmena veľkosti tvaru podľa textu, nie zalomenie textu v tvare

  • Výplň plnou farbou: Čierna, riadok: bez čiar

  • Písmo: Arial (telo) 12 bod, biele

  • Odstránenie odrážok

  • Odstránenie zarážok tabulátora

 3. Vlastný text výzvy môžete pridať nový zástupný symbol Popis.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Pred zobrazenia Rozloženie predlohy snímky nadpis a obsah

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Po zobrazení Rozloženie predlohy snímky nadpis a obsah

 4. Kliknite na vonkajším okrajom zástupný objekt pre popisu a pomocou klávesov so šípkami premiestnite ho priamo pod snímkou.

 5. Pridanie tvaru obdĺžnika nastavení a rovnakej veľkosti ako zástupný symbol dolnej časti snímky. Bude to pozadia, na ktorej sú zobrazené vaše titulky. Nechcete, aby text na svoje obdĺžnik, ani chcete byť umiestnené zástupný symbol.

Začiatok zlučovania strán katalógu

Obdĺžnikový tvar pridá do rozloženia predlohy snímky

Vytvorenie efektov posúvania pre organizačnej schémy

Teraz ste pripravení vytvoriť vlastné animácie, ktoré vám umožní vaše titulky posunutím jazdca nahor z dolnej časti tak, aby sa môžu synchronizovať s hovorený komentár.

 1. Na karte animácie na páse s nástrojmi kliknite na položku a potom kliknite na položku Vlastné animácie. Kliknite na položku Pridať efekt, trasy pohybu 6. Šípka nahor.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Predloha snímky s šípky nahor dráhy pohybu

 2. V rozbaľovacom zozname vedľa vášho pohybu na table Vlastné animácie kliknite na položku a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Tabla Vlastné animácie

 3. V dialógovom okne nahor na karte efekt zmeniť nastavenia na Zamknúť bunky a zrušte začiarknutie hladké počiatočného a koncového plynulé.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

 4. Po zmene animácie a skryť na ďalšiu kliknutie myši.

 5. Kliknite na kartu animácie textu a zmeniť text skupiny na všetky odseky naraz a zrušte začiarknutie políčka animovať pripojený tvar.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite na červenú šípku a zmena veľkosti trasy pohybu tak, že presuniete červená šípka nadol priamo na stred obdĺžnika pozadia.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Predloha snímky so zmenenou veľkosťou pohybu

 8. Zmena veľkosti vašej oblasti zobrazenia tak, že presuniete na jazdec v pravom dolnom rohu. Chcete si budú môcť vidieť veľa oblasti okolo snímky. Vybratá 30%.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Stavový riadok zobrazuje Lupa 30%

Pridanie popisu zástupných symbolov predlohy snímky

 1. Kliknite na karte domov na páse s nástrojmi, pretože sme teraz bude používať kopírovať a prilepiť na vytvorenie zostávajúcich titulok zástupné symboly.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Kopírovanie a prilepenie ikony v skupine Schránka na karte Domov

 2. Kliknite na vonkajším okrajom zástupný symbol popisu a potom kliknite na ikonu Kopírovať a prilepiť ikonu vytvoriť ďalšie Popis zástupný symbol.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Zadávanie 2 organizačnej schémy

 3. Kliknite na zástupný symbol nového popisu a pomocou klávesov so šípkami, presuňte zástupný symbol nového popisu, kým je priamo pod prvým riadkom.

 4. Pomocou rovnakej techniky, kliknite na nové trasy pohybu a pomocou klávesov so šípkami, presuňte ho, kým je priamo na vrch prvej trasy pohybu.

  Tip:    Podržte stlačený kláves CTRL, pomocou klávesov so šípkami umožňujú premiestniť objekty častiach.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Predloha snímky s zarovnané nad sebou trasy pohybu

 5. Opakujte, kým nebudete mať toľko organizačnej schémy, ako si myslíte, že budete potrebovať.

  Každý zástupný symbol, Popis bude obsahovať približne 3 riadky textu. Zmena veľkosti obrazovky dovtedy, kým sa vidieť, čo práve robíte. Autorom som ja celkom 10 organizačnej schémy v mojom príklade. To mi približne 30 riadkov textu pre svoje popisy na snímku. Musíte byť presný na umiestnenie trasy pohybu, pretože ich určiť vzhľad textu. Však môžete rozšíriť skutočné organizačnej schémy viac alebo menej tak, aby umožňovali ich jednoducho úpravy.

  Začiatok zlučovania strán katalógu

  Zadávanie 10 organizačnej schémy

  Pridanie popisu k zostávajúce predlohy rozloženia snímok, kliknite na položku mimo oblasti priamo nad a vľavo od Popis pozadia obdĺžnik.

 6. Kým držíte stlačený ľavé tlačidlo myši nakreslite obdĺžnik zahŕňať všetky svoje organizačnej schémy. Takto vyberiete všetky položky naraz.

  Glenna Shaw Captions

  Predloha snímky s všetky vybraté organizačnej schémy

 7. Teraz kliknite na ikonu Kopírovať na karte domov, prejdite na položky rozloženie predlohy snímky, kde sa majú skopírovať, kliknite na ľubovoľné miesto na snímke oblasť úprav a kliknite na ikonu Prilepiť.

  10 Caption Placeholders

  Predloha snímky s rukoväťami pre organizačnej schémy

 8. Kliknite na ikonu automatického textu, ktorý sa má zobrazovať a vyberte možnosť Ponechať formátovanie zdroja.

  Slide master with formatting options displayed

  Slide master with formatting options displayed

 9. Postup opakujte v prípade každej predlohe snímky rozloženia, ktoré používate v prezentácii. Upraviť zástupné symboly na tieto rozloženie tak, aby umožňovali priestor pre popisy.

 10. Teraz môžete zavrieť zobrazenie predlohy snímky kliknutím na karte Predloha snímky na páse s nástrojmi a kliknite na Zavrieť zobrazenie predlohy.

  Slide Master tab

  Slide Master tab

Pridanie popisov k snímkam

Teraz, keď ste vytvorili svoje vlastné rozloženia so zástupnými symbolmi vlastný popis, môžete ich používať s snímky v prezentácii. Keď vytvoríte novú snímku pomocou niektorej zo svoje vlastné rozloženia, vaše organizačnej schémy bude na snímke a pripravená na vypĺňanie.

Použitie vlastného rozloženia

Vaše organizačnej schémy nemusia zobrazovať na niektoré alebo všetky existujúce snímky. Toto platí najmä, ak pracujete na prezentáciu, ktorá bola vytvorená v programe PowerPoint 2003. Použitie nového rozloženia snímok, ktoré nevykazujú organizačnej schémy. Vykonať úpravy vzhľad snímok, ak je to potrebné, tak, aby umožňovali priestor pre popisy.

Pridanie textu do organizačnej schémy

Toto je pomerne jednoduché.

Od prvého zástupný symbol pod snímkou, zadajte požadovaný text do každej organizačnej schémy. Dávať pozor, aby príliš veľa nadobudnúť každý jeden zástupný symbol. Ak ste zadali text poznámky sekcia, skopírujte a prilepte text v poznámkach zástupné symboly v množstvá. Nerobte si starosti zatiaľ majú príliš veľa organizačnej schémy. Dokončenie všetkých snímok.

Zadávanie textu do organizačnej schémy

Zadávanie textu do organizačnej schémy

Odstráňte nadbytočné popisy

Ak máte príliš veľa organizačnej schémy, nebudete naozaj odstrániť ich pretože sú na rozloženie predlohy. Namiesto toho budete mať ich z zobrazovaniu odstránením svoje vlastné animácie.

 1. Kliknite na kartu animácie a vlastné animácie na zobrazenie tabla Vlastné animácie.

 2. Kliknite na aplikáciu pre prvý Popis zástupný symbol.

 3. Kliknite na rozbaľovaciu šípku a kliknite na položku Kopírovať efekty do snímky.

  Karta Formát verejnej webovej lokality SharePoint Online

  Karta Formát verejnej webovej lokality SharePoint Online

 4. Vyberte prázdny polí tabuľky tak, že kliknete na každý z nich a zároveň podržíte kláves shift.

  Selected empty placeholder animations in the Custom Animation pane

  Selected empty placeholder animations in the Custom Animation pane

 5. Kliknite na tlačidlo odstrániť.

  Custom Animation pane without the empty placeholders

  Custom Animation pane without the empty placeholders

  Teraz vaše prázdne organizačnej schémy nebudú zobrazovať počas prezentácie.

Začlenenie vlastné animácie

Pravdepodobne ste vlastné vlastné animácie, ktoré ste pridali do prezentácie, preto bude potrebné "väzba" do animácie pre popisy.

 1. Prechod na snímku, ktorá obsahuje vlastné animácie a zopakujte kroky na kopírovanie polí kontingenčnej tabuľky na snímku.

 2. Potom presunúť animácií na tabla Vlastné animácie na premiešal popisy do vlastných animácií.

  Majte na pamäti, ktoré sú nastavené zmizne pri ďalšom kliknutí myšou, takže budete musieť zmeniť toto nastavenie a pridať koncové animácie pre text popisu príslušné popisy.

  V nižšie uvedenom príklade, mám použiť obrázok deti animáciu.

 3. Prispôsobiť to, sa odstránilo môj prvý Popis Skryť myši kliknite na položku Nastavenie a pridá koncovú animáciu popisu zmizne, keď klikli po animácie obrázok detí. Nezabudnite zmeniť nastavenie časovania všetky koncové animácie.

 4. Skupina text na všetky odseky naraz a zrušte začiarknutie políčka animovať pripojený tvar. Vybratá aj na ďalší popis automaticky zobrazia po koncovú animáciu prvý Popis.

Skontrolujte, či ste test každú snímku, skontrolujte, či správne fungovanie vlastných animácií.

Zoznam polí kontingenčnej tabuľky

Zoznam polí kontingenčnej tabuľky

Zahrnúť zvukových efektov

Ak máte zvukových efektov do prezentácie, pridajte popis pre nich v rámci grafického textu. Uzavretie Popis v zátvorkách [] na označenie, že je zvuk, napríklad [vetre].

Takto možno potrebné prezentácie sa 508 kompatibilný, pretože to môže pridať/odvádzať pozornosť od obsahu prezentácie, ale je pôsobivej, čo robiť.

Zaznamenanie hovorené komentáre a/alebo vyskúšať časovanie

Ak je to Nová prezentácia, zaznamenať hovorený komentár a uistite sa, že začleniť časovania hovorený komentár.

Ak je to existujúcu prezentáciu a nechcete opakovaný záznam hovoreného komentára, môžete nahrať a uložiť len časovanie. Je to s funkciou Vyskúšať časovanie . Toto je tiež užitočné, ak chcete prezentáciu s plne čitateľné vizuálne programe, či sa rozhodnete rozprávať prezentáciu.

Vytvorenie vlastných popis šablóny

Teraz, keď ste vytvorili vlastné organizačnej schémy a rozloženia, môžete ich uložiť ako vlastnú šablónu , takže ju môžete znova použiť ich. Je možné prispôsobiť túto šablónu s mnohými rôzne vzory a zároveň zachovať integritu organizačnej schémy a rozloženia.

Ešte inovovať na program PowerPoint 2007 ešte?

Môžete pridať titulky, ale nebude ako flexibilné. Postupujte podľa pokynov rovnakým s tou výnimkou, že namiesto vytvorenia zástupné objekty s vlastným, vytvoriť textové polia na jednotlivé snímky a skopírujte ich na všetky snímky.

Poznámky v prezentáciách

Od komentáre umiestnené priamo na snímke, sú mimoriadne ľahko robiť v PowerPointe.

Pridanie poznámky do snímky

Najprv sa rozhodnite, ako a prečo by ste chceli zahrnúť poznámky a pridajte na snímku. Napríklad na snímke vyššie som mal detí animované pozrieť na obrázok. Mám tiež zvukový efekt pruhový graf služby PerformancePoint pri prehrávaní tento efekt. Preto sa môže chceli pridať anotáciu vizuálne zobrazuje pruhový graf služby PerformancePoint zvukový efekt. Ak to chcete urobiť môžem pridať a animovať bubliny tvar so slovami [pruhový graf služby PerformancePoint] v hranatých zátvorkách je zvukový efekt tvoriaceho súčasť animáciu.

Ponuka webovej časti pre analytický pruhový graf služby PerformancePoint

Ponuka webovej časti pre analytický pruhový graf služby PerformancePoint

Poznámky nemusí byť v tvare, ale pomáha upozorniť na ne, ak sa chystáte sa používajú. A bude potrebné, aby sa prispôsobil pomocou vlastných animácií.

Titulky v prezentáciách

Pretože titulky sa zvyčajne používajú na cudzom jazyku, jednoducho preklad textu v rámci vašej popisy na požadovaný jazyk a použiť rovnaké postupy opísané v Otvorenej popisy pre prezentácie. Alternatívne môžete použiť aj poznámky pre svoje titulky alebo kombinácia oboch.

Distribúcia prezentácie

Ideálne je, že by mal byť Zobrazovač vybrali možnosť Zobraziť prezentáciu s alebo bez popisov a/alebo titulky, môžete prispôsobiť to podľa distribúcia prezentácie s oboma spôsobmi: titulky alebo titulky a bez popisov/titulky.

Glenna Shaw – fotografia

Glenna Shaw je Najnovšia hodnoty Professional (MVP) pre PowerPoint a vlastníka Glenna Shaw vizuálnej komunikácie. Anna má certifikát so zjednodušeným ovládaním informačných technológií a je certifikovanou Project Management Professional s federal government.

Súvisiace témy

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×