Pridanie podriadeného údajového hárka

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď dve tabuľky v Accesse obsahujú jedno alebo viacero polí, môžete vložiť údajový hárok z jednej tabuľky do druhej. Vložený údajový hárok, ktorý sa nazýva podriadený údajový hárok, je užitočný, ak chcete zobraziť a upraviť súvisiace alebo prepojené údaje v tabuľke alebo dotaz.

Obsah tohto článku

Úvodné informácie o podriadených údajových hárkoch

Otvorenie a Zatvorenie podriadeného údajového hárka

Pridanie podriadeného údajového hárka

Úvodné informácie o podriadených údajových hárkoch

Podriadený údajový hárok je užitočný, ak chcete zobraziť informácie z viacerých zdrojov údajov v jednom údajovom zobrazení. Vo vzorovej databáze Northwind je napríklad tabuľka objednávky vzťah „one-to-many“ s tabuľkou Podrobnosti objednávky.

Vzťah medzi dvoma tabuľkami

Ak sa tabuľka Podrobnosti objednávky pridá ako podriadený údajový hárok v tabuľke objednávky, môžete zobraziť a upraviť údaje, ako sú napríklad produkty zahrnuté v konkrétnom poradí (v každom riadku), a to tak, že otvoríte podriadený údajový hárok pre danú objednávku.

Údajový hárok s otvoreným podriadeným údajovým hárkom

Ak do tabuliek pridáte podriadené údajové hárky, obmedzte používanie týchto podriadených údajových hárkov na zobrazovanie a neupravovanie dôležitých pracovných údajov. Ak chcete upraviť údaje v tabuľke, odporúčame použiť formuláre na úpravu údajov namiesto podriadených údajových hárkov, pretože chyby pri zadávaní údajov sa môžu vyskytnúť v údajovom zobrazení, ak používatelia nie sú opatrní, aby sa posuniete na správnu bunku. Pridanie podriadeného údajového hárka do veľkej tabuľky môže tiež nepriaznivo ovplyvniť výkon tabuľky.

Microsoft Access automaticky vytvorí podriadený údajový hárok pri vytváraní tabuľky, ktorá sa zhoduje s jedným z nasledujúcich kritérií:

 • Tabuľka sa nachádza v vzťah „one-to-one“.

 • Tabuľka je strana "One" vzťahu "one-to-many", kde je vlastnosť NázovPodriadenéhoÚdajovéhoHárka nastavená na možnosť automaticky.

Vzťah je definovaný zhodou polí primárny kľúč a cudzí kľúč v súvisiacich tabuľkách.

Podriadený údajový hárok môžete pridať aj do ľubovoľnej tabuľky, dotazu alebo formulár v databáze. V údajovom zobrazení môže formulár zobraziť súčasne iba jeden podriadený údajový hárok.

Na začiatok stránky

Otvorenie a Zatvorenie podriadeného údajového hárka

Ak chcete zistiť, či tabuľka, dotaz alebo formulár už obsahuje podriadený údajový hárok, otvorte objekt v údajovom zobrazení. Ak je prítomná indikátor rozbalenia (znak +), tabuľka, dotaz alebo formulár obsahuje podriadený údajový hárok. Keď je podriadený údajový hárok otvorený, ukazovateľ sa zmení na znak. Podriadený údajový hárok môže byť vnorený v hlavnom podriadených údajových hárkoch až s ôsmimi úrovňami.

Zobrazenie podriadeného údajového hárka

 • Ak chcete otvoriť podriadený údajový hárok, kliknite na znamienko plus vedľa hodnoty, pre ktorú sa majú záznamy Zobraziť.

 • Ak chcete podriadený údajový hárok uzavrieť, kliknite na znamienko mínus.

Tip: Ak chcete rozbaliť alebo zbaliť všetky podriadené údajové hárky v údajovom hárku v rovnakom čase, na karte domov kliknite v skupine záznamy na položku Ďalšie. Potom vyberte položku podriadený údajový hároka kliknite na požadovanú možnosť.

Môžete tiež odstrániť alebo skryť podriadený údajový hárok. Informácie o odstránení podriadeného údajového hárka nájdete v článku Odstráneniepodriadeného údajového hárka.

Tip: Ak chcete skryť podriadený údajový hárok, otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a potom na karte návrh v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku hárok vlastností. Nájdite v okne hárok vlastností podriadený názov podriadeného údajového hárka, zmeňte ho na [None]a potom zmeny uložte.

Na začiatok stránky

Pridanie podriadeného údajového hárka

 1. V údajovom zobrazení otvorte tabuľku alebo dotaz, do ktorého chcete pridať podriadený údajový hárok.

 2. Na karte domov kliknite v skupine záznamy na položku Ďalšie, ukážte na položku podriadený údajový hároka potom kliknite na položku podriadený údajový hárok.

 3. V dialógovom okne Vložiť podriadený údajový hárok vyberte kartu (tabuľky, dotazyalebo oboje), ktorá zodpovedá typu objektu, ktorý chcete vložiť ako podriadený údajový hárok.

 4. V poli prepojiť PodriadEné polia kliknite na pole, ktoré chcete použiť ako cudzí kľúč alebo zodpovedajúce pole, ktoré bude poskytovať údaje pre podriadený údajový hárok.

 5. V poli prepojiť hlavné polia kliknite na pole, ktoré chcete použiť ako pole primárny kľúč alebo zhodné s hlavnou tabuľkou alebo dotazom, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak ste napríklad chceli vytvoriť podriadený údajový hárok na zobrazenie súvisiacich objednávok pre každý záznam zákazníka v tabuľke Zákazník, vyberte tabuľku objednávky, v poli prepojiť PodriadEné polia vyberte položku ID zákazníkaa v poli prepojiť nadradené polia vyberte položku ID.

  Výber primárneho poľa pre podriadený údajový hárok

  Poznámka:  Hodnoty v poliach prepojiť PodriadEné polia a hlavné polia prepojenia vytvárajú v zadaných poliach spojenie typu "one-to-many".

 6. Kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny.

 7. Ak chcete zobraziť podriadený údajový hárok, ktorý ste pridali do tabuľky, dotazu alebo formulára, kliknite na znamienko +.

  Poznámka: Pole dieťaťa (cudzieho kľúča) sa nezobrazí ako stĺpec podriadeného údajového hárka. Po pridaní nového záznamu do podriadeného údajového hárka Access automaticky vloží hodnotu hlavného kľúča vybratej základnej tabuľky.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×