Pridanie podriadeného údajového hárka

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď dve tabuľky spoločné jedno alebo viacero polí, môžete vložiť údajového hárka z jednej tabuľky v inom. Vložený údajový hárok, ktorý sa nazýva podriadený údajový hárok, je užitočné, ak chcete zobraziť a upraviť súvisiace alebo Spojené údaje v tabuľke alebo dotaz.

Obsah tohto článku

Úvodné informácie o podriadených údajových hárkov

Otvorenie a Zatvorenie podriadeného údajového hárka

Pridanie podriadeného údajového hárka

Úvod do podriadených údajových hárkov

Podriadený údajový hárok je užitočný, ak chcete zobraziť informácie z viacerých zdrojov údajov v jednom zobrazení údajového hárka. Napríklad v ukážkovej databáze Northwind má tabuľka Objednávky vzťah „one-to-many“ s tabuľkou Podrobnosti objednávky.

Vzťah medzi dvoma tabuľkami

Ak tabuľku Podrobnosti objednávky pridáte ako podriadený údajový hárok do tabuľky Objednávky, otvorením podriadeného údajového hárka objednávky môžete zobraziť a upraviť rôzne údaje, ako sú napríklad produkty zahrnuté na konkrétnej objednávke (jednotlivé riadky).

Údajový hárok s otvoreným podriadeným údajovým hárkom

Ak do tabuliek pridáte podriadené údajové hárky, obmedzte použitie týchto podriadených údajových hárkov na zobrazenie –, a nie úpravu – dôležitých obchodných údajov. Ak chcete upraviť údaje v tabuľke, na úpravu údajov sa namiesto podriadených údajových hárkov odporúča použiť formuláre, pretože v zobrazení údajového hárka je väčšia pravdepodobnosť výskytu chýb, ak používatelia nie sú opatrní a prejdú na nesprávnu bunku. Takisto zohľadnite skutočnosť, že pridanie podriadeného údajového hárka do veľkej tabuľky môže výrazne ovplyvniť výkon tabuľky.

Program Microsoft Office Access automaticky vytvorí podriadený údajový hárok, keď vytvoríte tabuľku, ktorá zodpovedá jednému z nasledujúcich kritérií:

 • Tabuľka je vo vzťah „one-to-one“.

 • Tabuľka je strana „one“ vzťahu „one-to-many“, v ktorom je vlastnosť NázovPodriadenéhoÚdajovéhoHárka tabuľky nastavená na hodnotu Automaticky.

Vzťah je definovaný spárovaním polí primárny kľúč a cudzí kľúč v súvisiacich tabuľkách.

Podriadený údajový hárok môžete pridať aj do ľubovoľnej tabuľky, dotazu alebo formulár v databáze. V zobrazení údajového hárka môže formulár naraz zobrazovať iba jeden podriadený údajový hárok.

Na začiatok stránky

Otvorenie a zatvorenie podriadeného údajového hárka

Ak chcete určiť, či tabuľka, dotaz alebo formulár už obsahuje podriadený údajový hárok, otvorte daný objekt v zobrazení údajového hárka. Ak sa zobrazuje indikátor rozbalenia (znamienko +), daná tabuľka, dotaz alebo formulár obsahuje podriadený údajový hárok. Po otvorení podriadeného údajového hárka sa tento indikátor zmení na znamienko -. Podriadené údajové hárky možno vnoriť v hlavnom podriadenom údajovom hárku do najviac 8 úrovní.

Zobrazenie podriadeného údajového hárka

 • Ak chcete otvoriť podriadený údajový hárok, kliknite na znamienko plus vedľa hodnoty, pre ktorú chcete zobraziť záznamy.

 • Ak chcete podriadený údajový hárok zatvoriť, kliknite na znamienko mínus.

Tip: Ak chcete naraz rozbaliť alebo zbaliť všetky podriadené údajové hárky v údajovom hárku, na karte Domov kliknite v skupine Záznamy na tlačidlo Ďalšie. Potom vyberte položku Vedľajší údajový hárok a kliknite na požadovanú možnosť.

Môžete tiež odstrániť alebo skryť podriadený údajový hárok. Informácie o odstránení podriadeného údajového hárka, nájdete v článku Odstránenie podriadeného údajového hárka.

Tip: Ak chcete skryť podriadený údajový hárok, otvorte tabuľku v zobrazení návrhu a potom na karte Návrh kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť na tlačidlo Hárok vlastností. Nájdite riadok Názov podriadeného hárka, zmeňte jeho hodnotu na [Žiadne] a potom zmenu uložte.

Na začiatok stránky

Pridanie podriadeného údajového hárka

 1. V zobrazení údajového hárka otvorte tabuľku alebo dotaz, do ktorého chcete pridať podriadený údajový hárok.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Záznamy na tlačidlo Ďalšie, ukážte na položku Vedľajší údajový hárok a potom kliknite na položku Vedľajší údajový hárok.

 3. V dialógovom okne Vloženie podriadeného údajového hárka vyberte kartu (Tabuľky, Dotazy alebo Oboje), ktorá zodpovedá typu objektu, ktorý chcete vložiť ako podriadený údajový hárok.

 4. V zozname Prepájať podriadené polia kliknite na pole, ktoré chcete použiť ako cudzí kľúč alebo zodpovedajúce pole, ktoré bude poskytovať údaje pre podriadený údajový hárok.

 5. V zozname Prepájať hlavné polia kliknite na pole, ktoré chcete používať ako primárny kľúč alebo zodpovedajúce pole pre hlavnú tabuľku alebo dotaz, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak chcete napríklad vytvoriť podriadený údajový hárok na zobrazenie súvisiacich objednávok pre každý záznam zákazníka v tabuľke Zákazník, vyberte tabuľku Objednávky, v zozname Prepájať podriadené polia vyberte položku Identifikácia zákazníka a v zozname Prepájať hlavné polia vyberte položku Identifikácia.

  Výber primárneho poľa pre podriadený údajový hárok

  Poznámka: Hodnoty v zoznamoch Prepájať podriadené polia a Prepájať hlavné polia vytvárajú spojenie „one-to-many“ vybratých polí.

 6. Ak chcete zobraziť podriadený údajový hárok, ktorý ste pridali do tabuľky, dotazu alebo formulára, kliknite na znamienko +.

  Poznámka: Podriadené pole (cudzí kľúč) sa nezobrazuje ako stĺpec podriadeného údajového hárka. Pri pridávaní nového záznamu do podriadeného údajového hárka program Access automaticky vloží hodnotu primárneho kľúča vybratej základnej tabuľky.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×