Pridanie podpisu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pridanie podpisu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Ľudia, ktorí nie sú pomocou čítačky obrazovky, pozrite si tému Vytvorenie a Pridanie podpisu do správ (v systéme Windows) alebo vytvoriť a vložiť podpis v programe Outlook for Mac.

Pomocou Outlook 2016 klávesnici a čítačku obrazovky, napríklad JAWS alebo moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, ak chcete pridať podpis. Podpis sa automaticky zobrazí v dolnej časti nových e-mailov vrátane vašej odpovede a e-maily, dopredu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate aplikáciu JAWS. Informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového podpisu

Nie je potrebné používať vždy ten istý podpis. Pre každý typ e-mailu môžete použiť odlišný. Napríklad váš pracovný podpis môže zahŕňať meno, pracovnú pozíciu a kontaktné informácie, no váš osobný podpis môže tvoriť len prezývka a obrázok.

 1. V Outlook, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, T. Otvorí sa okno Možnosti programu Outlook a budete počuť "Možnosti programu Outlook."

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Mail” (Pošta).

 3. Stlačte klávesy Alt + N, zadajte. Otvorí sa dialógové okno podpisy a grafické efekty, a budete počuť: "podpisy a grafické efekty dialógové okno. Stránku podpis e-mailu." V programe moderátor, budete počuť: "podpisy a grafické efekty. Tlačidlo OK."

 4. Ak chcete vytvoriť nový podpis, stlačte klávesy Alt + N, Enter. Otvorí sa dialógové okno Nový podpis a budete počuť: "dialógové okno nový podpis. Zadajte názov pre tento podpis." V programe moderátor, budete počuť "nový podpis. Zadajte názov pre tento podpis."

 5. Zadajte názov podpisu. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

  Tip: Dávajte podpisom popisné názvy, napríklad „firemný podpis“. Dobrý názov vám môže pomôcť v prípade, že budete v budúcnosti potrebovať podpis nájsť.

 6. Zameranie sa presunie do dialógového okna Podpisy a grafické efekty, do poľa Vyberte podpis, ktorý sa má upraviť.

 7. Ak Outlook používate pre viacero e-mailových kont, vyberte to, v ktorom budete používať tento podpis.

  • Ak chcete zmeniť pole e-mailové konto, stlačte kláves Alt + A. Budete počuť "E-mailové konto dvojbodka rozbaľovacie pole" a názov vybratý podpis. V programe moderátor, aby bolo počuť iba názov vybratý podpis.

  • Pomocou klávesov so šípkou nahor alebo nadol sa presúvajte v zozname, kým sa neozve názov požadovaného konta, potom stlačte kláves Enter.

 8. Vyberte podpis, ktorý chcete automaticky pridajú do všetkých nových e-mailových správ, stlačte klávesy Alt + M prejdete na Nové správy rozbaľovacieho zoznamu. Budete počuť: "podpisov a statické dialógové okno. Ak chcete zmeniť výber, pomocou klávesov so šípkami." Hore alebo dole šípkami na podpis, ktorý chcete premiestniť, a stlačte kláves Enter.

 9. Vyberte požadovaný podpis sa automaticky pridá (automatickú znamienko) po odpovedanie alebo preposielanie správ, stlačte kláves Alt + F a prejdite do Odpovede a správy posielané ďalej rozbaľovacieho zoznamu. Budete počuť: "podpisov a statické dialógové okno. Ak chcete zmeniť výber, pomocou klávesov so šípkami." V programe moderátor, aby bolo počuť len podpis vybratý. Pomocou klávesov so šípkami na podpis, ktorý chcete presunúť, a potom stlačte kláves Enter.

 10. Ak chcete prejsť do poľa na úpravu podpisu a pridať text podpisu, stlačte kombináciu klávesov Alt + T. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Not available outside an open message“ (Nie je k dispozícii mimo otvorenej správy). V Moderátorovi sa ozve „Edit signature. Editing text“ (Upraviť podpis. Úprava textu). Kurzor sa nachádza v poli Podpis.

 11. Zadajte text podpisu.

  Tip: Okrem textu môžete tiež pridať obrázok do poľa podpisu, napríklad logo alebo obrázok vášho rukou napísaného podpisu. Ak chcete pridať obrázok, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab, až budete počuť "obrázky... tlačidlo" (v moderátorovi budete počuť "Grafického prvku SmartArt"), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí dialógové okno Vložiť obrázok, kde si môžete prezerať obrázok chcete. Ak na obrázok, stlačte kláves Enter.

 12. Ak chcete zavrieť pole Podpis, prejdite pomocou klávesu Tab na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

 13. Ak chcete zavrieť okno Outlook – možnosti, prejdite pomocou klávesu Tab na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

  Zameranie sa vráti tam, kde ste začali.

Klávesové skratky na formátovanie podpisov

Tu sú niektoré klávesové skratky, ktoré môžete použiť na formátovanie podpisu e-mailu:

Požadovaná akcia

Stlačte

Použitie tučného písma

Ctrl + B

Použitie podčiarknutia

Ctrl + U

Odstránenie formátovania textu

Ctrl + medzerník

Zmena písma

Alt + T

Zarovnanie doľava

Ctrl + L

Zarovnanie na stred

Ctrl + C

Zarovnať doprava

Ctrl + R

Vloženie podpisu

 1. Pri tvorbe správy v programe Outlook prejdite pomocou kombinácie klávesov Alt + N na kartu Vložiť a potom pomocou klávesov MS vyberte možnosť Podpisy.

 2. Ak je tu k dispozícii len jeden podpis a vy ho chcete pridať, stlačte kláves Enter. Ak máte podpisov viac, stlačte kláves so šípkou nadol a vyberte si spomedzi podpisov. Čítačka obrazovky počas presúvania oznamuje názvy podpisov. Keď sa nachádzate na tom, ktorý chcete použiť, stlačte kláves Enter.

  Podpis sa pridá do správy a zameranie sa vráti späť na správu.

Nastavenie predvoleného podpisu

 1. V programe Outlook stlačte klávesy Alt + F , T. Otvorí sa okno Outlook – možnosti.

 2. V prípade potreby stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „Mail“ (Pošta). Stlačte kombináciu klávesov Alt + N. Čítačka obrazovky oznámi: „Signatures, button“ (Tlačidlo Podpisy). Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Podpisy a grafické efekty.

 3. Ak máte viacero e-mailových kont, prejdite stlačením kombinácie klávesov Alt + A do zoznamu E-mailové konto. Pomocou klávesov so šípkami prechádzajte zoznamom, a keď sa nachádzate na konte, pre ktoré chcete nastaviť podpisy, stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete pridať predvolený podpis do novej správy, ktorú vytvárate v rámci tohto konta, prejdite stlačením kombinácie klávesov Alt + M na zoznam Nové správy. Ozve sa aktuálny výber. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa presuňte na požadovaný podpis a potom stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete pridať predvolený podpis do správ, na ktoré odpovedáte alebo ktoré preposielate, prejdite stlačením kombinácie klávesov Alt + F do zoznamu Odpovede alebo preposielania. Ozve sa aktuálny výber. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa presuňte na požadovaný podpis a potom stlačte kláves Enter.

 6. Ak chcete zmeny uložiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter. Dialógové okno Podpisy a grafické efekty sa zavrie a vy sa vrátite do okna Outlook – možnosti. Ak chcete okno zavrieť a vrátiť sa do doručenej pošty, stlačte kláves Esc.

Vyberte predvolený podpis

 1. Ak používate Outlook viacero e-mailových kont, v dialógovom okne podpisy a grafické efekty, vyberte e-mailového konta obsahujúci podpis, ktorý chcete odstrániť.

 2. Ak chcete prejsť do poľa Vyberte položku Upraviť, stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab budete počuť "Vyberte podpis, ktorý chcete upraviť," nasleduje názov aktuálne vybratý podpis.

 3. Vyberte podpis, nahor alebo nadol klávesy so šípkami, kým nebudete počuť požadovaný podpis.

 4. Ak chcete odstrániť podpis, stlačte kombináciu klávesov Alt + D. Otvorí sa okno s upozornením, a budete počuť: "Áno tlačidlo". Stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obrázka v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Outlook 2016 pre Mac umožňuje pridať podpis pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky pre Mac – VoiceOver. Podpis môžete nastaviť tak, aby sa automaticky zobrazoval v dolnej časti e-mailových správ, odpovedí a preposielaných e-mailov.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového podpisu

Nie je potrebné používať vždy ten istý podpis. Pre každý typ e-mailu môžete použiť odlišný. Napríklad váš pracovný podpis môže zahŕňať meno, pracovnú pozíciu a kontaktné informácie, no váš osobný podpis môže tvoriť len prezývka a obrázok.

 1. Ak chcete v programe Outlook prejsť do panela s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M.

 2. Jedenkrát stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Outlook.“ Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte túto ponuku.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Preferences, ellipsis (Predvoľby, tri bodky)”. Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno Predvoľby Outlooku. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Signatures, button“ (Tlačidlo Podpisy). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Otvorí sa dialógové okno Podpisy. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Add signature, button“ (Pridať podpis, tlačidlo). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Vykoná sa prechod do poľa podpisu a môžete zadať text podpisu.

  Tip: Okrem textu môžete tiež pridať obrázok v poli podpisu, napríklad logo alebo obrázok vášho rukou napísaného podpisu. Ak chcete pridať obrázok, skopírujte ho z priečinka alebo pracovnú plochu a umiestnite ju, kde sa má zobraziť v poli podpisu.

 7. Ak chcete dať podpisu popisný názov, stláčajte opakovane kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve: „Untitled, contents selected, edit text“ (Bez názvu, vybratý obsah, úprava textu). Nachádzate sa v poli Názov podpisu, kde môžete zadať svoj nový podpis.

 8. Opakovane stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, pokým VoiceOver neoznámi názov vášho e-mailového konta.

  Ak Outlook používate pre viacero e-mailových kont, vyberte to, v ktorom budete používať tento podpis predvolene. Zoznam kont otvoríte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol prechádzajte zoznamom, kým sa neozve názov požadovaného konta. Potom ho stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte.

 9. Ak chcete, aby sa podpis automaticky zahrnul do všetkých nových správ, ktoré vytvoríte a odošlete z tohto e-mailového konta, stlačte raz kláves Tab. Zameranie sa nachádza na zozname Nové správy. Predvolene je vybratá možnosť Nie je. VoiceOver oznámi: „None, pop up button“ (Nie je, kontextové tlačidlo).

 10. Zoznam možností otvoríte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Stláčaním klávesu so šípkou nadol prejdite na podpis. Keď budete počuť názov požadovaného podpisu, vyberte ho stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 11. Ak chcete automaticky pridať podpis do všetkých správ odpovedať a poslať ďalej, stláčaním klávesu Tab raz. Sa zameriava na zoznam odpovedí a preposielaných správ. Na základe predvoleného nastavenia je vybratá možnosť žiadne. Funkcia voiceOver oznamuje: "Žiadny, pop tlačidlo."

 12. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zoznam. Stláčaním klávesu so šípkou nadol prejdite na podpis. Keď budete počuť názov požadovaného podpisu, vyberte ho stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 13. Stlačením kombinácie klávesov Command + W zavrite dialógové okno Podpisy a vráťte sa tam, kde ste začali.

Vloženie podpisu

 1. Pri tvorbe správy v programe Outlook stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Signature, menu button“ (Podpis, tlačidlo ponuky). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 2. Otvorí sa vedľajšia ponuka podpisov. Ak sa chcete presúvať položkami zoznamu, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Keď počujete názov podpisu, ktorý chcete použiť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Podpis sa pridá do správy. Zameranie zostane na tlačidle Podpis na páse s nástrojmi. Ak chcete zameranie premiestniť na telo správy, opakovane stláčajte kláves Tab.

Nastavenie predvoleného podpisu

 1. Ak chcete v programe Outlook prejsť do panela s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M.

 2. Jedenkrát stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Outlook.“ Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte túto ponuku.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Preferences, ellipsis (Predvoľby, tri bodky)”. Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno Predvoľby Outlooku. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Signatures, button“ (Tlačidlo Podpisy). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Otvorí sa dialógové okno Podpisy. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým VoiceOver neoznámi názov vášho e-mailového konta.

 6. Ak máte v programe Outlook viacero e-mailových kont, vyberte si to, ktoré bude podpis používať. Zoznam kont otvoríte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol prechádzajte zoznamom, kým sa neozve názov požadovaného konta. Potom ho stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte.

 7. Ak chcete pridať predvolený podpis do novej správy, ktorú vytvárate v rámci tohto konta, prejdite jedným stlačením klávesu Tab na zoznam Nové správy. Ozve sa aktuálny výber. Zoznam možností otvoríte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa presuňte na požadovaný podpis a potom ho vyberte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 8. Ak chcete pridať predvolený podpis do správ, na ktoré odpovedáte alebo ktoré preposielate, prejdite jedným stlačením klávesu Tab do zoznamu Odpovede alebo preposlania. Ozve sa aktuálny výber. Zoznam možností otvoríte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa presuňte na požadovaný podpis a potom ho vyberte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 9. Stlačením kombinácie klávesov Command + W uložte zmeny a zavrite dialógové okno Podpisy.

Vyberte predvolený podpis

 1. Ak chcete prejsť do zoznamu názov podpisu, stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým budete počuť "vyberte podpis, ktorý názov tabuľky," nasleduje názov aktuálne vybratý podpis.

 2. Vyberte podpis, nahor alebo nadol klávesy so šípkami, kým nebudete počuť požadovaný podpis.

 3. Ak chcete odstrániť podpis, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Odstrániť tlačidlo vybraté podpisy" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Otvorí sa okno s upozornením.

 4. Stláčaním klávesu Tab raz. Budete počuť: "Tlačidlo odstrániť." Stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obrázka v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

V Outlook pre iOS, môžete pridať podpis pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačky obrazovky. Môžete nastaviť podpis, ktorý sa automaticky zobrazí v dolnej časti nové e-mailové správy, odpovede a e-mailov, ktoré odosielate.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Na základe predvoleného nastavenia "Získať Outlook pre iOS" hlásenie sa zobrazí na konci e-mailov ako svoj podpis. Namiesto toho predvolenú správu, môžete vytvoriť prispôsobený podpis pre všetky správy.

 1. Z priečinka Doručená pošta, prejdite do ponuky nastavenia, potiahnite prstom doľava, kým sa "Zobraziť navigačnú tablu, tlačidlo," dvakrát ťuknite na obrazovku, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Nastavenia, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. V ponuke Nastavenie, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Podpis < aktuálny podpis > tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka podpis.

 3. Ak chcete vytvoriť podpis, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "< aktuálny podpis > textové pole," dvakrát ťuknite na obrazovku a upraviť aktuálny podpis pomocou klávesnice na obrazovke.

  Poznámka: Ak chcete prejsť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť klávesnice prvok.

  Tip: Klávesnicu môžete tiež vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. VoiceOver zahlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Po vytvorení nového podpisu, ak chcete zatvoriť ponuku podpis potiahnite prstom doľava, kým sa "Nastavenia tlačidlo späť," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak nechcete mať každý podpis na konci e-mailových správ, jednoducho odstrániť podpis textu v ponuke podpis.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obrázka v programe Outlook pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

V Outlook pre Android, môžete pridať podpis pomocou TalkBack, čítačka obrazovky vstavané Android. Môžete nastaviť podpis, ktorý sa automaticky zobrazí v dolnej časti nové e-mailové správy, odpovede a e-mailov, ktoré odosielate.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Na základe predvoleného nastavenia "Získať Outlook pre Android" hlásenie sa zobrazí na konci e-mailov ako svoj podpis. Namiesto toho predvolenú správu, môžete vytvoriť prispôsobený podpis pre všetky správy.

 1. Z priečinka Doručená pošta, ak chcete prejsť na ponuku Nastavenie, potiahnite prstom doľava kým vy "Zobraziť navigáciu zásuvky, tlačidlo," dvakrát ťuknite na obrazovku, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Nastavenia" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. V ponuke Nastavenie, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zmeniť predvolený podpis, predvoleného podpisu je < aktuálny podpis >", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka podpis a vykoná sa prechod do textového poľa podpisu.

 3. Upraviť aktuálny podpis pomocou klávesnice na obrazovke.

  Tip: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. Funkcia TalkBack ohlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete vyznačenú položku vybrať, zdvihnite prst. V závislosti od nastavení zariadenia možno budete musieť znak vložiť dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Po zadaní nového podpisu, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Uložiť" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ponuka podpis sa zatvorí a aktivuje nastavenia.

  Poznámka: Ak nechcete mať každý podpis na konci e-mailových správ, jednoducho odstrániť podpis textu v ponuke podpis.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

V Outlook, môžete pridať podpis používanie moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows. Môžete nastaviť podpis, ktorý sa automaticky zobrazí v dolnej časti nové e-mailové správy, odpovede a e-mailov, ktoré odosielate.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Na základe predvoleného nastavenia "Odoslané v telefóne s Windowsom 10" hlásenie sa zobrazí na konci e-mailov ako svoj podpis. Namiesto toho predvolenú správu, môžete vytvoriť prispôsobený podpis pre všetky správy.

 1. Z priečinka Doručená pošta, prejdite do ponuky nastavenia, potiahnite prstom doprava, kým vy "Ďalších možností, tlačidlo Zbaliť," dvakrát ťuknite na obrazovku, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidlo nastavenia" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. V ponuke Nastavenie, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidlo podpis", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka podpis.

 3. Ak chcete upraviť aktuálny podpis, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Podpis, možno upravovať text, < aktuálny podpis >", dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte nový podpis pomocou klávesnice na obrazovke.

  Poznámka: Ak chcete prejsť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť klávesnice prvok.

  Tip: Klávesnice môžete nájsť aj skúmaní položiek na obrazovke. Ak chcete preskúmať, položte prst na obrazovke a presuňte ju okolo. Moderátor oznamuje položky, ako sa dostanete na ne. Ak chcete vybrať položku, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Po zadaní nového podpisu, položte prst na obrazovke a presuňte ho okolo v dolnej ľavej časti obrazovky, kým nebudete počuť "Späť, tlačidlo Zbaliť", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke zavrie.

  Poznámka: Ak nechcete mať každý podpis na konci e-mailových správ v ponuke podpis, potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť ", môžete použiť podpis e-mailu prepínač," a dvojitým ťuknutím na obrazovku vypnúť podpis. Budete počuť: "Vypnuté, použite podpisu e-mailu prepínač."

 5. Zavrieť podpis ponuky, potiahnite prstom doprava, kým sa "Späť, tlačidlo Zbaliť" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete zavrieť ponuku nastavenia a vrátiť sa do svojho priečinka doručenej pošty, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Späť, tlačidlo Zbaliť" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu e-mailu v Outlooku

Vkladanie obrázka v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

V Outlook Web App, môžete pridať podpis používanie moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows. Môžete nastaviť podpis, ktorý sa automaticky zobrazí v dolnej časti nové e-mailové správy, odpovede a e-mailov ďalej v aplikácii Pošta.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Táto téma predpokladá, že tabla na čítanie je vypnutá.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového podpisu

 1. V časti Pošta stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť "Spúšťač aplikácií," stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Otvorte ponuku nastavenia na prístup k osobné a nastavení aplikácií" a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa kontextová ponuka e-mailu a budete počuť: "Kontextová ponuka".

  Poznámka: Ak používate pracovné alebo školské konto, môže byť mierne odlišné kroky.

 2. Otvorte ponuku Možnosti, stláčajte kláves šípka nadol, až kým budete počuť "položka ponuky, možnosti" a stlačte kláves Enter.

 3. V ponuke Možnosti stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť "Možnosti pošty," stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Podpis e-mailu", a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa ponuka podpis e-mailu.

 4. Prejdite do textového poľa podpisu, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť "Úpravy." Zadajte požadovaný podpis.

 5. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete podpis automaticky zobrazoval v dolnej časti všetkých nových správ, stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým budete počuť "Nezačiarknuté automaticky vkladať podpis do mnou odosielaných, začiarkavacie políčko," a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete podpis automaticky zobrazoval v dolnej časti všetkých odpovedí a preposielaných správ, stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým budete počuť "nezačiarknuté, automaticky vkladať podpis do správy, presmerovať alebo odpovedanie na začiarkavacie políčko" a stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak nezačiarknete niektorú z týchto možností, môžete pridať aj manuálne svoj podpis na každú novú správu chcete. Ďalšie informácie nájdete na Vloženie podpisu.

 6. Po dokončení, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Uložiť" a potom stlačte kláves Enter.

 7. Zatvorenie ponuky Možnosti a vrátiť sa do schránky, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Späť", a potom stlačte kláves Enter.

Vloženie podpisu

Ak ste vytvorili podpis, ale nevybrali ste možnosť automaticky pridávať do odchádzajúcich správ, môžete ho manuálne pridať do konkrétnych správ.

 1. Pri písaní správy v Outlook, umiestnite kurzor miesto, kam chcete vložiť podpis.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Ďalšie akcie, tlačidlo zbalené." Stlačte medzerník pre otvorenie kontextovej ponuky.

 3. Ak chcete vložiť podpis, stlačením klávesu šípka nahor, kým nebudete počuť "Ponuka bod, Vloženie podpisu," a stlačte kláves Enter.

 4. Podpis sa pridá do správy a vykoná sa prechod e-mailové správy.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Vloženie obrázka v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Outlooku na webe

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×