Pridanie označenia alebo textového poľa na pracovný hárok

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Označenie a textové pole sa používajú spoločne na základné zadávanie údajov.

Čo chcete urobiť?

Ďalšie informácie o označeniach a textových poliach

Pridanie označenia (ovládací prvok formulára)

Pridanie označenia (ovládací prvok ActiveX)

Pridanie textového poľa (ovládací prvok ActiveX)

Ďalšie informácie o označeniach a textových poliach

Označenie je text, ktorý identifikuje účel bunky alebo textového poľa, alebo prvok, ktorý zobrazuje popisný text, ako sú napríklad nadpisy, popisy alebo stručné pokyny. Okrem toho môže označenie zobrazovať aj popisný obrázok. Označenie môžete použiť na flexibilné umiestňovanie pokynov, na zdôraznenie textu alebo v prípadoch, v ktorých zlúčenie buniek alebo umiestnenie do konkrétnej bunky nie je praktickým riešením.

Textové pole je pravouhlé pole, v ktorom môžete zobrazovať, zadávať alebo upravovať text alebo údaje viazané na bunku. Textovým poľom môže byť aj pole so statickým textom, v ktorom sa zobrazujú informácie iba na čítanie. Toto textové pole môžete použiť ako alternatívu na zadávanie textu do bunky, keď chcete zobraziť voľne plávajúci objekt. Okrem toho môžete textové pole použiť aj na zobrazovanie alebo prezeranie textu, ktorý nie je ohraničený riadkami a stĺpcami, a zachovať rozloženie mriežky alebo tabuľky s údajmi na pracovnom hárku.

Označenie (ovládací prvok formulára)

Ukážka označenia ako ovládacieho prvku formulára

Označenie (ovládací prvok ActiveX)

Ukážka menovky ako ovládacieho prvku ActiveX

Textové pole (ovládací prvok ActiveX)

Ukážka textového poľa ako ovládacieho prvku ActiveX

Na začiatok stránky

Pridanie označenia (ovládací prvok formulára)

 1. Ak sa nezobrazuje karta Vývojár, zobrazte ju.

  Zobrazenie karty Vývojár

  1. Kliknite na kartu súbor, kliknite na položku Možnosti a kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

  2. V časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.

 2. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vložiť a potom v časti Ovládacie prvky formulára kliknite na označenie Obrázok tlačidla .

  Pás s nástrojmi programu Access

 3. Kliknite na miesto na pracovnom hárku, na ktoré sa má umiestniť ľavý horný roh označenia.

 4. Ak chcete zadať vlastnosti ovládacieho prvku, kliknite pravým tlačidlom myši na ovládací prvok a potom kliknite na položku Formátovať ovládací prvok.

Na začiatok stránky

Pridanie označenia (ovládací prvok ActiveX)

 1. Ak sa nezobrazuje karta Vývojár, zobrazte ju.

  Zobrazenie karty Vývojár

  1. Kliknite na kartu súbor, kliknite na položku Možnosti a kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

  2. V časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.

 2. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vložiť a potom v časti Ovládacie prvky ActiveX, kliknite na označenie Obrázok tlačidla .

  Pás s nástrojmi programu Access

 3. Kliknite na miesto na pracovnom hárku, na ktoré sa má umiestniť ľavý horný roh označenia.

 4. Ak chcete upraviť ovládací prvok ActiveX, skontrolujte, či pracujete v režime návrhu. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Režim návrhu Obrázok tlačidla .

 5. Kliknite na miesto na pracovnom hárku, na ktoré sa má umiestniť ľavý horný roh označenia.

 6. Ak chcete zadať vlastnosti ovládacieho prvku, prejdite na kartu Vývojár a potom v skupine Ovládacie prvky kliknite na tlačidlo Vlastnosti Obrázok tlačidla .

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na označenie a potom kliknúť na položku Vlastnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o jednotlivých vlastnostiach, vyberte príslušnú vlastnosť a stlačením klávesu F1 zobrazte tému Pomocník programu Visual Basic. Môžete tiež zadať názov vlastnosti do poľa Search Pomocníka pre Visual Basic. Dostupné vlastnosti sú zhrnuté v nasledujúcej časti.

  Zhrnutie vlastností podľa funkčných kategórií

Správanie alebo možnosť nastavenia

Zodpovedajúca vlastnosť

Všeobecné:

Načítanie ovládacieho prvku pri otvorení zošita (ignoruje sa, ak ide o ovládacie prvky ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Prechod na ovládací prvok a reakcie prvku na udalosti generované používateľom.

Enabled (formulár)

Možnosť upravovania ovládacieho prvku.

Locked (formulár)

Názov ovládacieho prvku.

Name (formulár)

Spôsob pripojenia ovládacieho prvku k bunkám pod týmto prvkom (voľne plávajúci, s povolenou zmenou umiestnenia, ale nepovolenou zmenou veľkosti alebo s povolenou zmenou umiestnenia aj veľkosti).

Placement (Excel)

Možnosť tlače ovládacieho prvku.

PrintObject (Excel)

Zobrazovanie a skrývanie ovládacieho prvku.

Visible (formulár)

Text:

Atribúty písma (tučné, kurzíva, veľkosť, prečiarknutie, podčiarknutie a rez).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulár)

Popisný text k ovládaciemu prvku, ktorý ho určuje alebo popisuje.

Caption (formulár)

Zarovnanie textu v ovládacom prvku (doľava, na stred alebo doprava).

TextAlign (formulár)

Automatické zalamovanie obsahu ovládacieho prvku na konci riadka.

WordWrap (formulár)

Veľkosť a poloha:

Automatické prispôsobovanie veľkosti ovládacieho prvku na zobrazenie celého obsahu.

AutoSize (formulár)

Výška alebo šírka v bodoch.

Height, Width (formulár)

Vzdialenosť medzi ovládacím prvkom a ľavým alebo horným okrajom pracovného hárka.

Left, Top (formulár)

Formátovanie:

Farba pozadia.

BackColor (formulár)

Štýl pozadia (priehľadný alebo nepriehľadný).

BackStyle (formulár)

Farba orámovania.

BorderColor (formulár)

Typ orámovania (žiadne alebo jedna čiara).

BorderStyle (formulár)

Farba popredia.

ForeColor (formulár)

Priradenie tieňa k ovládaciemu prvku.

Shadow (Excel)

Vizuálny vzhľad orámovania (ploché, zvýšené, ponorené, leptané alebo vyduté).

SpecialEffect (formulár)

Obrázok:

Bitová mapa na zobrazenie v ovládacom prvku.

Picture (formulár)

Umiestnenie obrázka voči jeho popisu (naľavo, nad, napravo, pod atď.).

PicturePosition (formulár)

Klávesnica a myš:

Klávesová skratka pre ovládací prvok.

Accelerator (formulár)

Vlastná ikona ukazovateľa myši.

MouseIcon (formulár)

Typ ukazovateľa, ktorý sa zobrazí pri prechode používateľa myšou nad konkrétny objekt (napríklad štandardný, šípka alebo tvar I).

MousePointer (formulár)

Na začiatok stránky

Pridanie textového poľa (ovládací prvok ActiveX)

 1. Ak sa karta Vývojár nezobrazuje, zobrazte ju.

  1. Zobrazenie karty Vývojár

  1. Kliknite na kartu súbor, kliknite na položku Možnosti a kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

  2. V časti Hlavné karty začiarknite políčko vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK

 2. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vložiť a potom v časti Ovládacie prvky ActiveX, kliknite na položku Textové pole Obrázok tlačidla .

  Pás s nástrojmi programu Access

 3. Kliknite na miesto na pracovnom hárku, na ktoré sa má umiestniť ľavý horný roh textového poľa.

 4. Ak chcete upraviť ovládací prvok ActiveX, skontrolujte, či pracujete v režime návrhu. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Režim návrhu Obrázok tlačidla .

 5. Ak chcete zadať vlastnosti ovládacieho prvku, prejdite na kartu Vývojár a potom v skupine Ovládacie prvky kliknite na tlačidlo Vlastnosti Obrázok tlačidla .

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na textové pole a potom kliknúť na položku Vlastnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o jednotlivých vlastnostiach, vyberte príslušnú vlastnosť a stlačením klávesu F1 zobrazte tému Pomocník programu Visual Basic. Môžete tiež zadať názov vlastnosti do poľa Search Pomocníka pre Visual Basic. Dostupné vlastnosti sú zhrnuté v nasledujúcej časti.

  Zhrnutie vlastností podľa funkčných kategórií

Správanie alebo možnosť nastavenia

Zodpovedajúca vlastnosť

Všeobecné:

Načítanie ovládacieho prvku pri otvorení zošita (ignoruje sa, ak ide o ovládacie prvky ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Prechod na ovládací prvok a reakcie prvku na udalosti generované používateľom.

Enabled (formulár)

Možnosť upravovania ovládacieho prvku.

Locked (formulár)

Názov ovládacieho prvku.

Name (formulár)

Spôsob pripojenia ovládacieho prvku k bunkám pod týmto prvkom (voľne plávajúci, s povolenou zmenou umiestnenia, ale nepovolenou zmenou veľkosti alebo s povolenou zmenou umiestnenia aj veľkosti).

Placement (Excel)

Možnosť tlače ovládacieho prvku.

PrintObject (Excel)

Zobrazovanie a skrývanie ovládacieho prvku.

Visible (formulár)

Text:

Nastavenie slova alebo znaku ako základnej jednotky na rozšírenie výberu.

AutoWordSelect (formulár)

Atribúty písma (tučné, kurzíva, veľkosť, prečiarknutie, podčiarknutie a rez).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulár)

Zachovanie zvýraznenia vybratého textu po prechode z ovládacieho prvku.

HideSelection (formulár)

Predvolený režim spúšťania editora IME (Input Method Editor).

IMEMode (formulár)

Prispôsobovanie veľkosti ovládacieho prvku na zobrazenie celých riadkov alebo len ich častí.

IntegralHeight (formulár)

Maximálny povolený počet znakov zadaných používateľom.

MaxLength (formulár)

Podpora viacerých riadkov textu v rámci ovládacieho prvku.

MultiLine (formulár)

Zobrazovanie znakov zástupných symbolov (ako je napríklad hviezdička (*)) namiesto skutočných znakov.

PasswordChar (formulár)

Výber riadka textu kliknutím používateľa naľavo od textu.

SelectionMargin (formulár)

Text v ovládacom prvku.

Text (formulár)

Zarovnanie textu v ovládacom prvku (doľava, na stred alebo doprava).

TextAlign (formulár)

Automatické zalamovanie obsahu ovládacieho prvku na konci riadka.

WordWrap (formulár)

Údaje a viazanie:

Rozsah prepojený s hodnotou ovládacieho prvku.

LinkedCell (Excel)

Obsah alebo stav ovládacieho prvku.

Value (formulár)

Veľkosť a poloha:

Automatické prispôsobovanie veľkosti ovládacieho prvku na zobrazenie celého obsahu.

AutoSize (formulár)

Výška alebo šírka v bodoch.

Height, Width (formulár)

Vzdialenosť medzi ovládacím prvkom a ľavým alebo horným okrajom pracovného hárka.

Left, Top (formulár)

Formátovanie:

Farba pozadia.

BackColor (formulár)

Štýl pozadia (priehľadný alebo nepriehľadný).

BackStyle (formulár)

Farba orámovania.

BorderColor (formulár)

Typ orámovania (žiadne alebo jedna čiara).

BorderStyle (formulár)

Farba popredia.

ForeColor (formulár)

Priradenie tieňa k ovládaciemu prvku.

Shadow (Excel)

Vizuálny vzhľad orámovania (ploché, zvýšené, ponorené, leptané alebo vyduté).

SpecialEffect (formulár)

Zobrazenie automatickej zarážky pri zadaní maximálneho povoleného počtu znakov do ovládacieho prvku.

AutoTab (formulár)

Klávesnica a myš:

Povolenie presúvania myšou.

DragBehavior (formulár)

Správanie výberu pri zadávaní do ovládacieho prvku (vybrať všetko alebo nevyberať).

EnterFieldBehavior (formulár)

Akcia po stlačení klávesu ENTER (vytvorenie nového riadka alebo prechod na inú položku).

EnterKeyBehavior (formulár)

Vlastná ikona ukazovateľa myši.

MouseIcon (formulár)

Typ ukazovateľa, ktorý sa zobrazí pri prechode používateľa myšou nad konkrétny objekt (napríklad štandardný, šípka alebo tvar I).

MousePointer (formulár)

Povolenie tabulátorov v upravovanej oblasti.

TabKeyBehavior (formulár)

Nastavenia špecifické pre textové pole:

Zvislé posúvače, vodorovné posúvače alebo oboje v rámci ovládacieho prvku.

ScrollBars (formulár)

Poznámka: 

 • Ak chcete vytvoriť textové pole s množinou zástupných symbolov, do akého sa zadáva heslo, použite vlastnosť PasswordChar. Zabezpečte ochranu prepojenej bunky alebo iného umiestnenia, v ktorom sa uchováva text.

  Poznámka k zabezpečeniu: 

  • Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

  • Je dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho už nedokáže obnoviť. Heslá, ktoré ste si poznačili, uložte na bezpečné miesto vzdialené od informácií, ktoré pomáhajú chrániť.

 • Ak chcete vytvoriť posúvateľné viacriadkové textové pole s vodorovným a zvislým posúvačom, nastavte vlastnosť MultiLine na hodnotu True, nastavte vlastnosti AutoSize a WordWrap na hodnotu False, nastavte vlastnosť ScrollBars na hodnotu 3 a ako hodnotu vlastnosti LinkedCell zadajte adresu bunky, v ktorej sa má uchovávať text (napríklad D1). Ak chcete zadať nový riadok, je nutné stlačiť kombináciu klávesov CTRL+ENTER alebo SHIFT+ENTER, aby sa generoval špeciálny znak, ktorý sa uloží v prepojenej bunke.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×