Pridanie ovládacích prvkov na prispôsobenie objektov

Keď chcete prispôsobiť accessový formulár, zobrazenie alebo zostavu, najbežnejšou úlohou je pridávanie alebo úprava ovládacích prvkov. Ide napríklad o textové polia, tlačidlá, rozbaľovacie polia a ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pridávanie, úpravu a zobrazovanie údajov.

Bežné ovládacie prvky Accessu.

Bez ohľadu na to, či pracujete vo webovej aplikácii Accessu alebo počítačovej databáze Accessu, ovládacie prvky možno pridávať dvoma spôsobmi:

  • Ak chcete vytvoriť ovládací prvok, ktorý sa viaže na určité pole (t. j. ovládací prvok sa zobrazí a umožní úpravu údajov z tabuľky), otvorte zoznam polí (Alt + F8) a presuňte pole zo zoznamu do formulára, zobrazenia alebo zostavy. Access pridá ovládací prvok, ktorý sa hodí pre typ údajov uložených v danom poli.

    Presunutie poľa zo zoznamu polí do zobrazenia.

    Tip:  Ak vytvárate formulár pomocou nástroja Formulár v počítačovej databáze Accessu, Access automaticky vytvorí viazané ovládacie prvky pre všetky polia v zdroji záznamov.

  • Ak chcete vytvoriť neviazaný ovládací prvok, kliknite na ovládací prvok na karte Návrh na páse s nástrojmi. Vo webovej aplikácii Accessu sa ovládací prvok zobrazí v zobrazení okamžite. V počítačovej databáze je nutné kliknúť na formulár, zobrazenie alebo zostavu, do ktorej chcete ovládací prvok umiestniť.

    Galéria Ovládacie prvky na páse s nástrojmi.

    V prípade potreby môžete neviazaný ovládací prvok skonvertovať na viazaný ovládací prvok tak, že upravíte jeho vlastnosti. Ak používate počítačovú databázu, stlačením klávesu F4 zobrazte vlastnosti a potom vyberte názov poľa v rozbaľovacej ponuke Zdroj ovládacieho prvku.

Ako vybrať viazaný ovládací prvok a prvok bez väzby?

Viazané ovládacie prvky sú prvky, ktoré sa používajú na zobrazovanie alebo prácu s údajmi v tabuľkách a dotazoch. Vzhľadom na to, že sú prepojené s východiskovým zdrojom údajov, všetky zmeny uskutočnené vo viazaných ovládacích prvkoch sa prejavia v zdroji údajov (za predpokladu, že zdroj údajov umožňuje úpravy)

Neviazané ovládacie prvky sú užitočné pri zobrazovaní vypočítavaných hodnôt a pri zadávaní hodnôt, ktoré nie je nutné uchovávať v tabuľkách. Prostredníctvom vloženia neviazaných ovládacích prvkov do formulára môžete napríklad zadať dátum začiatku a dátum ukončenia a potom použiť makro pripojené k ovládaciemu prvku tlačidla príkazu, ktoré údaje prečíta a zobrazí zostavu pre zadaný rozsah dátumov. Vzhľadom na to, že tieto dátumy nie je potrebné uchovávať pre budúcu referenciu, ovládacie prvky nemusia byť na nič viazané.

Čo sa ešte dá robiť s ovládacími prvkami?

Najbežnejším typom ovládacieho prvku je textové pole. v týchto poliach sa môžu zobrazovať mnohé rozličné typy údajov, napríklad text, čísla a dátumy. Ďalšie ovládacie prvky majú špecifickejšie funkcie. Existuje napríklad ovládací prvok na vloženie zlomu strany do zostavy, prvok na pridanie webového obsahu do formulára počítačovej databázy a iný prvok na pridanie podformulára do formulára počítačovej databázy. Môžete vytvoriť ovládací prvok, ktorý odkazuje na ovládací prvok v inom formulári a v počítačovej databáze môžete zmeniť poradie prvkov pre ovládacie prvky.

Ďalšie informácie o pridávaní ovládacích prvkov do zostáv nájdete v článku Úvodné informácie o zostavách v Accesse.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×