Pridanie obsahu a textu na stránku služby SharePoint prispôsobenej na zjednodušenie ovládania pomocou čítačky obrazovky

Pridanie obsahu a textu na stránku služby SharePoint prispôsobenej na zjednodušenie ovládania pomocou čítačky obrazovky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, môžete použiť na vkladanie rôznych webových častí pri vkladaní textu, prepojení a zobrazovačov súborov na stránku služby SharePoint Online. Môžete dokonca pridať aj iný obsah, ako sú napríklad Mapy Bing a stručný prehľad.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Keďže SharePoint Online sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Obsah tohto článku

Pridanie webovej časti Text

Ak chcete na stránku služby SharePoint Online pridať text, začnite pridávaním webovej časti Text a pokračujte vložením textu.

 1. Prejdite na stránku služby SharePoint, kam chcete pridať webovú časť Text.

 2. Ak sa chcete prepnúť do režimu úprav, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „New, collapsed, menu item“ (Nové, zbalené, položka ponuky). Stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Edit, menu item“ (Upraviť, položka ponuky). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na požadované miesto, kam chcete pridať webovú časť. Keď bude možné pridať sekciu alebo webovú časť, ozve sa „Add a new section or a web part, button“ (Pridať novú sekciu alebo webovú časť, tlačidlo).

 4. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno hľadania alebo výberu webovej časti.

 5. Stlačte raz kláves Tab. Ozve sa: „Text“ (Text). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter. Webová časť Text sa pridá na stránku.

 6. Teraz môžete začať zadávať text. Ak chcete po dokončení zavrieť režim úprav a vrátiť sa na stránku služby SharePoint, stlačte dvakrát kláves Esc.

 7. Ak chcete stránku uložiť a prepnúť sa do režimu zobrazenia, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Save and close, menu item“ (Uložiť a zavrieť, položka ponuky), a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie webovej časti Prepojenie

Pomocou webovej časti Prepojenie môžete pridať prepojenie, ako aj ukážku prepojenej stránky, videa alebo obrázka.

 1. Prejdite na stránku služby SharePoint, kam chcete pridať webovú časť Prepojenie.

 2. Ak sa chcete prepnúť do režimu úprav, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „New, collapsed, menu item“ (Nové, zbalené, položka ponuky). Stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Edit, menu item“ (Upraviť, položka ponuky). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na požadované miesto, kam chcete pridať webovú časť. Keď bude možné pridať sekciu alebo webovú časť, ozve sa „Add a new section or a web part, button“ (Pridať novú sekciu alebo webovú časť, tlačidlo).

 4. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno hľadania alebo výberu webovej časti.

 5. Napíšte výraz Prepojenie a stačte raz kláves Tab. Ozve sa: „Featured list, use right and left arrow keys to move within a list, link“ (Odporúčaný zoznam, v rámci zoznamu sa pohybujte pomocou klávesov so šípkou doprava a doľava, prepojenie). Stlačte kláves Enter.

 6. Webová časť Prepojenie sa pridá na stránku. Zameranie sa nachádza v poli prepojenia a vy môžete prilepiť alebo zadať adresu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

  Po vložení adresy sa pod textom prepojenia zobrazí ukážka prepojenej stránky. Ak si chcete vypočuť obsah ukážky, opakovane stláčajte kláves so šípkou nadol.

 7. Ak chcete upravovanie webovej časti zastaviť a vrátiť sa na stránku služby SharePoint, dvakrát stlačte kláves Esc.

 8. Ak chcete stránku uložiť a prepnúť sa do režimu zobrazenia, opakovane stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Save and close, menu item“ (Uložiť a zavrieť, položka ponuky), a potom stlačte kláves Enter.

Tip: Ak chcete počas zadávania textu pridať do webovej časti Text hypertextové prepojenie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + K. Otvorí sa dialógové okno Vloženie prepojenia. Zadajte alebo prilepte adresu a potom opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save, button“ (Uložiť, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Prepojenie sa pridá a vy môžete pokračovať v písaní.

Pridanie webovej časti Zobrazovač súborov

Pridaním webovej časti Zobrazovač súborov môžete na stránku služby SharePoint Online vkladať dokumenty programov Word, Excel, PowerPoint alebo Visio.

 1. Prejdite na stránku služby SharePoint, kam chcete pridať webovú časť Zobrazovač súborov.

 2. Ak sa chcete prepnúť do režimu úprav, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „New, collapsed, menu item“ (Nové, zbalené, položka ponuky). Stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Edit, menu item“ (Upraviť, položka ponuky). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na požadované miesto, kam chcete pridať webovú časť. Keď bude možné pridať sekciu alebo webovú časť, ozve sa „Add a new section or a web part, button“ (Pridať novú sekciu alebo webovú časť, tlačidlo).

 4. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno hľadania alebo výberu webovej časti.

 5. Zadajte výraz Zobrazovač súborov, stlačte kláves Tab a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno so zameraním na položku Nedávne dokumenty.

 6. Stláčaním klávesu so šípkou nadol sa posúvajte v zozname možností. Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Open, button“ (Otvoriť, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter.

 7. Webová časť Zobrazovač súborov sa pridá na stránku. Ak chcete zavrieť režim úprav a vrátiť sa na stránku služby SharePoint, stlačte dvakrát kláves Esc.

 8. Ak chcete stránku uložiť a prepnúť sa do režimu zobrazenia, opakovane stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Save and close, menu item“ (Uložiť a zavrieť, položka ponuky), a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie webovej časti Zvýraznený obsah

Začnite pridaním webovej časti Zvýraznený obsah na stránku služby SharePoint Online a potom vyberte kritériá filtrovania obsahu, ktorý chcete zvýrazniť.

 1. Prejdite na stránku služby SharePoint, kam chcete pridať webovú časť Zvýraznený obsah.

 2. Ak sa chcete prepnúť do režimu úprav, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „New, collapsed, menu item“ (Nové, zbalené, položka ponuky). Stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Edit, menu item“ (Upraviť, položka ponuky). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na požadované miesto, kam chcete pridať zvýraznený obsah. Keď bude možné pridať sekciu alebo webovú časť, ozve sa „Add a new section or a web part, button“ (Pridať novú sekciu alebo webovú časť, tlačidlo).

 4. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno hľadania alebo výberu webovej časti.

 5. Zadajte výraz Zvýraznený obsah, stlačte kláves Tab a potom stlačte kláves Enter. Na stránku sa pridá webová časť.

 6. Predvolený názov je Nedávne dokumenty. Ak chcete názov zmeniť, stlačte kláves Enter a zadajte nový názov.

 7. Stláčajte kombináciu klávesov Alt + F10 a prejdite na panel s nástrojmi. Ozve sa: „Edit web part, button“ (Upraviť webovú časť, tlačidlo). Stlačte kláves Enter.

 8. Otvorí sa dialógové okno Zvýraznený obsah. Na pohyb v dialógovom okne použite kláves Tab. Ak chcete zmeniť výber určitej položky, stlačte kláves Enter a potom pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol prechádzajte možnosťami. Ak sa nachádzate na možnosti, ktorú chcete vybrať, stlačte kláves Enter. Ak chcete dialógové okno zavrieť, opakovane stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Close, button“ (Zavrieť, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter.

 9. Webová časť Zvýraznený obsah sa pridá na stránku. Ak chcete zavrieť režim úprav a vrátiť sa na stránku služby SharePoint, stlačte dvakrát kláves Esc.

 10. Ak chcete stránku uložiť a prepnúť sa do režimu zobrazenia, opakovane stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Save and close, menu item“ (Uložiť a zavrieť, položka ponuky), a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie webovej časti Knižnica dokumentov

Webová časť Knižnica dokumentov zobrazí dokumenty v knižnici dokumentov, ktorú vyberiete. Používatelia s príslušnými povoleniami môžu súbory zobrazovať a upravovať priamo vo webovej časti.

 1. Prejdite na stránku služby SharePoint, kam chcete pridať webovú časť Knižnica dokumentov.

 2. Ak sa chcete prepnúť do režimu úprav, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „New, collapsed, menu item“ (Nové, zbalené, položka ponuky). Stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Edit, menu item“ (Upraviť, položka ponuky). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na požadované miesto, kam chcete pridať webovú časť. Keď bude možné pridať sekciu alebo webovú časť, ozve sa „Add a new section or a web part, button“ (Pridať novú sekciu alebo webovú časť, tlačidlo).

 4. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno hľadania alebo výberu webovej časti.

 5. Zadajte výraz Knižnica dokumentov, stlačte kláves Tab a potom stlačte kláves Enter. Na stránku sa pridá webová časť.

 6. Stlačte kláves Enter a potom stláčaním klávesu Tab prejdite zoznam knižníc. Posun nadol v zozname pomocou klávesu so šípkou nadol.

 7. Ak budete v knižnici, ktorú chcete pridať, stlačte kláves Enter. Ak chcete zavrieť režim úprav a vrátiť sa na stránku služby SharePoint, stlačte dvakrát kláves Esc.

 8. Ak chcete stránku uložiť a prepnúť sa do režimu zobrazenia, opakovane stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Save and close, menu item“ (Uložiť a zavrieť, položka ponuky), a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie rýchlych prepojení

Pomocou webovej časti rýchle prepojenia môžete pripnúť prepojenia na stránku SharePoint Online jednoduchý prístup.

 1. Prejdite na stránku SharePoint, kde chcete pridať webovú časť rýchle prepojenia.

 2. Ak sa chcete prepnúť do režimu úprav, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „New, collapsed, menu item“ (Nové, zbalené, položka ponuky). Stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Edit, menu item“ (Upraviť, položka ponuky). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na požadované miesto, kam chcete pridať webovú časť. Keď bude možné pridať sekciu alebo webovú časť, ozve sa „Add a new section or a web part, button“ (Pridať novú sekciu alebo webovú časť, tlačidlo).

 4. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno hľadania alebo výberu webovej časti.

 5. Zadajte rýchle prepojenia, stlačte kláves Tab a potom stlačte kláves Enter. Webová časť sa pridá na stránku.

 6. Stlačte kláves Enter a začať s úpravami.

 7. Ak chcete pridať položky, stlačením klávesu šípka nadol, až budete počuť: "Tlačidlo Pridať položku, pridajte." Stlačte kláves Enter.

 8. Otvorí sa dialógové okno s vybratou skupinou Nedávne. Ďalšie možnosti sa ozvú po stlačení klávesu so šípkou nadol. Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter.

 9. Ak chcete prejsť na zoznam položiek určených na prepojenie, stlačte raz kláves Tab a potom pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol prechádzajte zoznamom.

 10. Keď v položke, ktoré chcete pridať, stlačte kláves Enter. Je vybratá položka. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo a otvorte" a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno rýchle prepojenia.

 11. Ak chcete zmeniť názov prepojenia, stlačte kláves Tab, kým sa počuť "Názov", a zadajte iný názov.

 12. Po dokončení stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Close, button“ (Zavrieť, tlačidlo), a stlačte kláves Enter.

 13. Prepojenie sa pridá na webovú časť Rýchle prepojenia na vašej stránke služby SharePoint. Ak chcete zavrieť režim úprav a vrátiť sa na stránku služby SharePoint, stlačte dvakrát kláves Esc.

 14. Ak chcete stránku uložiť a prepnúť sa do režimu zobrazenia, opakovane stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Save and close, menu item“ (Uložiť a zavrieť, položka ponuky), a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie webovej časti Mapy Bing

Pomocou webovej časti Mapy Bing môžete zadefinovať umiestnenie, ktoré chcete zobraziť na mape nachádzajúcej sa na stránke služby SharePoint Online.

 1. Prejdite na stránku služby SharePoint, kam chcete pridať webovú časť Mapy Bing.

 2. Ak sa chcete prepnúť do režimu úprav, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „New, collapsed, menu item“ (Nové, zbalené, položka ponuky). Stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Edit, menu item“ (Upraviť, položka ponuky). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na požadované miesto, kam chcete pridať webovú časť. Keď bude možné pridať sekciu alebo webovú časť, ozve sa „Add a new section or a web part, button“ (Pridať novú sekciu alebo webovú časť, tlačidlo).

 4. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno hľadania alebo výberu webovej časti.

 5. Zadajte výraz Mapy Bing, stlačte kláves Tab a potom stlačte kláves Enter. Na stránku sa pridá webová časť.

 6. Stlačením klávesu Enter začnite upravovať webovú časť.

 7. Zameranie sa nachádza na poli názvu a ozve sa: „Add a title, editing“ (Pridajte názov, úpravy). Zadajte názov. Po dokončení stlačte kláves Tab.

 8. Zadajte adresu alebo umiestnenie, ktoré chcete zobraziť na mape, ako napríklad Dunajské nábrežie 1, Bratislava alebo Sad Janka Kráľa, a stlačte kláves Enter.

 9. Otvorí sa dialógové okno Mapy Bing. Zameranie sa nachádza na prepínači Zobraziť označenie špendlíka na mape. Označenie sa na mape zobrazí predvolene. Ak označenie zobraziť nechcete, stlačením klávesu Enter ho môžete vypnúť. Ak chcete upraviť text na označení špendlíka, stlačte raz kláves Tab a zadajte iné označenie. Ak chcete dialógové okno zavrieť, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Close, button“ (Zavrieť, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter.

 10. Na stránku služby SharePoint sa pridá mapa. Ak chcete zavrieť režim úprav a vrátiť sa na stránku služby SharePoint, stlačte dvakrát kláves Esc.

 11. Ak chcete stránku uložiť a prepnúť sa do režimu zobrazenia, opakovane stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Save and close, menu item“ (Uložiť a zavrieť, položka ponuky), a stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie tímovej lokality alebo komunikačnej lokality v SharePointe pomocou čítačky obrazovky

Pridanie obrázkov a mediálneho obsahu na stránku služby SharePoint pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Začíname s používaním čítačky obrazovky spolu s modernou knižnicou dokumentov v SharePointe Online

Funkcie jednoduchšieho prístupu v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×