Pridanie obrázkov a mediálneho obsahu na stránku služby SharePoint pomocou čítačky obrazovky

Pridanie obrázkov a mediálneho obsahu na stránku služby SharePoint pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V službe SharePoint Online môžete pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, jednoducho pridávať obrázky zo svojho lokálneho počítača, knižníc médií služby SharePoint alebo prepojení z iných umiestnení na svoju lokalitu alebo web.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Obsah tohto článku

Pridanie obrázka na stránku služby SharePoint Online

Ak použijete fotografie, obrázky, prvky ClipArt alebo zvukové súbory, je vašou povinnosťou dodržiavať autorské práva. V prípade obrázkov vám môže pomôcť filter licencií v Bingu.

 1. Ak sa ešte nenachádzate v režime úprav, na domovskej stránke služby SharePoint, na ktorú chcete obrázok pridať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „New, collapsed, menu item“ (Nové, zbalené, položka ponuky), a potom stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Edit, menu item“ (Upraviť, položka ponuky). Následne uskutočnite výber stlačením klávesu Enter.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na požadované miesto, kam chcete pridať webovú časť obrázka. Ozve sa: „Add a new section or a web part, button“ (Pridať novú sekciu alebo webovú časť, tlačidlo). Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno hľadania alebo výberu webovej časti.

 3. Stlačte raz kláves Tab. Ozve sa: „Text“ (Text). Potom stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Image“ (Obrázok). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

  Tip: Dialógové okno môžete použiť na výber ďalších mediálnych súborov, ktoré chcete na stránku pridať, napríklad vložené kódy slúžiace na zobrazenie obsahu z iných webových lokalít, videá z portálu Office 365 Video, prípadne videá alebo kanály z videoportálu Microsoft Stream.

 4. Otvorí sa dialógové okno a vy môžete vybrať nedávny obrázok, prípadne môžete požadovaný obrázok vložiť jeho vyhľadaním, nahratím alebo použitím prepojenia. Ak chcete vybrať zdroj obrázka, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaný zdroj, a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete obrázky alebo priečinky vyhľadať vo vybratom zdroji, stlačte raz kláves Tab a potom použite klávesy so šípkami. Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete vložiť vybratý obrázok, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Open button“ (Tlačidlo Otvoriť) alebo „Add image button“ (Tlačidlo Pridať obrázok), a potom stlačte kláves Enter. Obrázok sa pridá na stránku a zameranie sa presunie na webovú časť, kde bol obrázok pridaný.

 6. Ak chcete stránku uložiť a prepnúť sa do režimu zobrazenia, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Save and close, menu item“ (Uložiť a zavrieť, položka ponuky), a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie webovej časti Hlavný baner

Vo webovej časti Hlavný baner môžete zobraziť až päť položiek vrátane obrázkov. Webová časť Hlavný baner sa predvolene nachádza na komunikačných lokalitách. Webovú časť Hlavný baner však môžete pridať aj na iné stránky.

 1. Ak chcete otvoriť režim úprav, na domovskej stránke služby SharePoint, na ktorú chcete webovú časť Hlavný baner pridať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „New, collapsed, menu item“ (Nové, zbalené, položka ponuky), a potom stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Edit, menu item“ (Upraviť, položka ponuky). Následne uskutočnite výber stlačením klávesu Enter.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na požadované miesto, kam chcete pridať webovú časť Hlavný baner. Ozve sa: „Add a new section or a web part, button“ (Pridať novú sekciu alebo webovú časť, tlačidlo). Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno hľadania alebo výberu webovej časti.

 3. Stlačte raz kláves Tab. Ozve sa: „Text“ (Text). Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Hero“ (Hlavný baner), a potom stlačte kláves Enter. Webová časť Hlavný baner obsahujúca päť položiek sa pridá na stránku.

 4. Ak chcete prejsť na webovú časť Hlavný baner, stlačte raz kláves Enter a potom sa pomocou klávesov so šípkou doprava alebo doľava presúvajte medzi položkami. Pri presúvaní sa ozve „Select a link“ (Vyberte prepojenie) a umiestnenie v rámci webovej časti. Ak chcete do niektorej z položiek pridať obrázok a nachádzate sa na požadovanej položke, stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „Select link, button“ (Vybrať prepojenie, tlačidlo). Potom stlačte kláves Enter.

 5. Otvorí sa dialógové okno a vy môžete vybrať nedávny obrázok, prípadne môžete požadovaný obrázok vložiť jeho vyhľadaním, nahratím alebo použitím prepojenia. Ak chcete vybrať zdroj obrázka, stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaný zdroj, a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete obrázky alebo priečinky vyhľadať vo vybratom zdroji, stlačte raz kláves Tab a potom použite klávesy so šípkami. Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter.

 6. Ak chcete vložiť vybratý obrázok, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Open button“ (Tlačidlo Otvoriť) alebo „Add image button“ (Tlačidlo Pridať obrázok), a potom stlačte kláves Enter. Obrázok sa pridá k položke a zameranie sa presunie na webovú časť Hlavný baner, kde bol obrázok pridaný.

 7. Ak chcete zmeniť rozloženie webovej časti Hlavný baner, prejdite na webovú časť Hlavný baner a stlačte kombináciu klávesov Alt + P. Otvorí sa dialógové okno Sekcia a ozve sa: "Dialog section settings, focused on selected one column, radio button." (Dialógové okno, nastavenia sekcie, zameranie je presunuté na vybratom jednom stĺpci, prepínač.) Ak chcete vybrať možnosť rozloženia, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

 8. Po dokončení zatvorte dialógové okno stlačením klávesu Esc. Zameranie sa presunie na webovú časť Hlavný baner.

 9. Ak chcete stránku uložiť a prepnúť sa do režimu zobrazenia, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Save and close, menu item“ (Uložiť a zavrieť, položka ponuky), a stlačte kláves Enter.

Pridanie webovej časti Galéria obrázkov

Webová časť Galéria obrázkov slúži na zdieľanie kolekcií obrázkov na stránke.

 1. Ak chcete otvoriť režim úprav, na domovskej stránke služby SharePoint, na ktorú chcete webovú časť Galéria obrázkov pridať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „New, collapsed, menu item“ (Nové, zbalené, položka ponuky), a potom stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Edit, menu item“ (Upraviť, položka ponuky). Následne uskutočnite výber stlačením klávesu Enter.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na požadované miesto, kam chcete pridať webovú časť Galéria obrázkov. Ozve sa: „Add a new section or a web part, button“ (Pridať novú sekciu alebo webovú časť, tlačidlo). Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno hľadania alebo výberu webovej časti.

 3. Stláčaním klávesu Tab raz. Budete počuť: "Text". Stláčaním klávesu šípka doprava, kým sa počuť "Galéria obrázkov", a potom stlačením klávesu Enter vyberte. Galériu webovej časti sa pridá a otvorí dialógové okno Galéria obrázkov, kde môžete zmeniť jeho vlastnosti.

 4. Ak chcete zmeniť vlastnosti webovej časti Galéria obrázkov, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť rozloženie z dlaždíc na kolotoč, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Selected, Tiles, radio button“ (Vybraté, dlaždice, prepínač), a potom stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Selected, Carousel, radio button“ (Vybraté, kolotoč, prepínač).

  • Ak chcete zmeniť pomer strán dlaždíc, vyberte rozloženie Dlaždice a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Aspect ratio, collapsed, menu“ (Pomer strán, zbalené, ponuka), a potom stlačením medzerníka otvorte ponuku. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť. Stlačením klávesu Enter uskutočnite výber.

  • Ak chcete automaticky prechádzať obrázkami v rozložení kolotoča, vyberte položku Kolotoč a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Off“ (Vypnuté). Výber urobíte stlačením klávesu Enter. Ozve sa: „On“ (Zapnuté).

  Po dokončení zatvorte dialógové okno stlačením klávesu Esc. Zameranie sa presunie na webovú časť Galéria obrázkov.

 5. Ak chcete pridať do webovej časti Galéria obrázkov prvý obrázok, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add images“ (Pridať obrázky), a potom stlačte kláves Enter.

 6. Otvorí sa dialógové okno a vy môžete vybrať nedávny obrázok, prípadne môžete požadovaný obrázok vložiť jeho vyhľadaním, nahratím alebo použitím prepojenia. Ak chcete vybrať zdroj obrázka, stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaný zdroj, a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete obrázky alebo priečinky vyhľadať vo vybratom zdroji, stlačte raz kláves Tab a potom použite klávesy so šípkami. Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter.

 7. Ak chcete vložiť vybratý obrázok, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Open button“ (Tlačidlo Otvoriť) alebo „Add image button“ (Tlačidlo Pridať obrázok), a potom stlačte kláves Enter. Obrázok sa pridá a zameranie sa presunie na webovú časť Galéria obrázkov, kde bol obrázok pridaný.

 8. Ak chcete do webovej časti Galéria obrázkov pridať ďalšie obrázky, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Add“ (Pridať), a potom stlačte kláves Enter. Opätovne sa otvorí dialógové okno na výber obrázka a vy môžete obrázok vybrať spôsobom popísaným vyššie.

 9. Ak chcete webovú časť Galéria obrázkov ukončiť, stlačte kláves Esc. Ak chcete stránku uložiť a prepnúť sa do režimu zobrazenia, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve: „Save and close, menu item“ (Uložiť a zavrieť, položka ponuky). Stlačením klávesu Enter uskutočnite výber.

Pozrite tiež

Pridanie obsahu a textu na stránku služby SharePoint prispôsobenej na zjednodušenie ovládania pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie tímovej lokality alebo komunikačnej lokality v SharePointe pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Umožňuje prehľadávanie a navigáciu lokality SharePoint Online pomocou čítačky obrazovky

Funkcie jednoduchšieho prístupu v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×