Pridanie obrázkov a médií so zjednodušeným ovládaním na lokalitu SharePoint Online

Pridanie obrázkov a médií so zjednodušeným ovládaním na lokalitu SharePoint Online

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

SharePoint Online umožňuje jednoducho pridať alternatívny text pre akýkoľvek multimediálny obsah. Alternatívny text je jedným z prvých krokov, pomocou ktorých môžete vytvoriť dokument so zjednodušeným ovládaním. Použitím alternatívneho textu sa používatelia so zrakovým postihnutím dozvedia, aký je obsah obrázkov, snímok obrazovky, tabuliek, videí a ďalších položiek. Nepočujúci používatelia majú prístup k videám a zvukovým súborom vďaka prepisom textu.

Obsah tohto článku

Pridanie obrázka s alternatívnym textom

Ak použijete fotografie, obrázky, prvky ClipArt alebo zvukové súbory, je vašou povinnosťou dodržiavať autorské práva. V prípade obrázkov vám môže pomôcť filter licencií v Bingu.

 1. Ak chcete otvoriť pás s nástrojmi Úpravy a prejsť do režimu úprav, na stránke, ktorú chcete upraviť, vyberte prepojenie Upraviť.

 2. Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má zobraziť obrázok.

 3. Otvorte dialógové okno Nahrať obrázok: na karte Vložiť otvorte skupinu Obrázok a vyberte možnosť Z počítača.

  Snímka pása s nástrojmi SharePointu Online. Vyberte kartu Vložiť a potom položku Obrázok. Vyberte, či chcete nahrať súbor z počítača, webovej adresy alebo umiestnenia v SharePointe.

  Tip: Ak chcete obrázok vložiť z internetu skopírovaním URL adresy obrázka, vyberte možnosť Z adresy. Ak chcete vložiť obrázok z vašej lokality SharePoint Online, vyberte možnosť Z lokality SharePoint.

 4. Vyberte súbor, vyberte cieľový priečinok vo vašej lokalite SharePoint Online (predvolená možnosť je priečinok Materiály lokality) a vložte prípadné poznámky o inej verzii obrázka.

 5. Ak chcete vložiť obrázok a aktivovať kartu Obrázok, kliknite na tlačidlo OK.

  Snímka obrazovky zobrazuje časť pása s nástrojmi SharePointu Online s vybratou kartou Obrázok a možnosťami, ktoré sú k dispozícii v skupinách Vybrať, Vlastnosti, Štýly, Usporiadať, Veľkosť a Medzery.

  Tip: Karta Obrázok sa zobrazuje len vtedy, keď je vybratý obrázok.

 6. Premiestnite sa do poľa Alternatívny Text na karte Obrázok a zadajte alternatívny text obrázka.

 7. Po dokončení kliknite na položku Uložiť.

Tipy na zjednodušenie ovládania   

 • Alternatívne texty by mali byť stručné, ale popisné.

 • Dobrý alternatívny text napovie poslucháčovi, prečo je obrázok dôležitý.

Ďalšie informácie o alternatívnom texte vrátane príkladov a prepojení na ďalšie informácie nájdete na stránke Lokalita WebAIM – Alternatívny text.

Pridanie videa do mediálnej webovej časti

Pri pridávaní videa na stránku sa snažte vždy pridať titulky a zvukové popisy obsahu. Pomocou popisov sa používatelia so sluchovým postihnutím dozvedia, aký je obsah videa. Zároveň pomáhajú používateľom, ktorí si chcú pozrieť video, ale majú iný materinský jazyk.

Ak chcete zvukový záznam sprístupniť pre nepočujúcich používateľov, vytvorte prepis a skontrolujte, či je k dispozícii spolu so zvukovým súborom.

 1. Ak chcete otvoriť pás s nástrojmi Úpravy a prejsť do režimu úprav, na stránke, na ktorej chcete zobraziť video, vyberte prepojenie Upraviť.

 2. Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má zobraziť video.

 3. Otvorte dialógové okno Nahrať multimediálny súbor: na karte Vložiť otvorte skupinu Obraz a zvuk a vyberte možnosť Z počítača.

  Snímka pása s nástrojmi SharePointu Online. Vyberte kartu Vložiť a potom položku Obraz a zvuk. Zadajte, či chcete pridať súbor z počítača, umiestnenia v SharePointe, webovej adresy alebo cez vkladací kód .

  Tip: Ak chcete súbor vložiť z internetu, vyberte možnosť Z adresy a prilepte URL adresu. Ak chcete vložiť zvuk alebo video z vašej lokality SharePoint Online, vyberte možnosť Z lokality SharePoint. Ak chcete pridať vkladací kód z lokalít, ako sú napríklad YouTube alebo Vimeo, vyberte možnosť Vložiť.

 4. Vyberte súbor, vyberte cieľový priečinok vo vašej lokalite SharePoint Online (predvolená možnosť je priečinok Materiály lokality) a vložte prípadné poznámky o inej verzii súboru.

 5. Ak chcete vložiť video do komponentu Mediálna časť a aktivovať karty Médiá a Webová časť kliknite na tlačidlo OK.

  Tip: Karta Médiá sa zobrazí až po vybratí mediálneho súboru.

 6. Otvorte kartu Webová časť a vyberte položku Vlastnosti webovej časti. Zobrazí sa tabla Mediálna webová časť – vlastnosti.

  Snímka dialógového okna Mediálna webová časť v SharePointe Online na zadanie nastavení týkajúcich sa vzhľadu, rozloženia, rozšírených nastavení a správania mediálnych súborov. Zobrazujú sa možnosti vzhľadu vrátane nadpisu, výšky, šírky, stavu a typu rozhrania.
 7. Do poľa Názov zadajte nadpis.

 8. Posuňte sa nadol a otvorte panel Rozšírené.

 9. Do poľa Popis zadajte stručný popis zvukového súboru alebo videosúboru.

 10. Ak chcete použiť zmeny na mediálnej webovej časti, prejdite na koniec a vyberte tlačidlo Použiť.

 11. Po dokončení uložte zmeny na stránke kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Vloženie zvukového súboru na stránku

Pomocou týchto pokynov sa dozviete, ako na webovú stránku umiestniť oveľa menší a tenší ovládací panel. Takýto ovládací panel možno najlepšie využiť pri použití zvukových súborov, ako sú napríklad podcasty, v ktorých by úplná mediálna webová časť bola príliš veľká.

 1. Nahrajte zvukový súbor a súbor prepisu do priečinka Materiály lokality.

  1. Otvorte ponuku Nastavenia v pravom hornom rohu výberom ikony Nastavenia.

  2. Vyberte prepojenie Obsah lokality.

  3. Vyberte priečinok Materiály lokality.

  4. Myšou presuňte zvuk a súbor prepisu do priečinka.

   Stránka Obsah lokality na jednoduchej lokalite v SharePointe Online so zvýraznenou dlaždicou Materiály lokality

  5. Získajte URL adresy súborov. Ak chcete otvoriť ponuku akcie súboru, ktorá sa nachádza vedľa názvu súboru, kliknite na tri bodky. Skopírujte a prilepte prepojenie z ponuky akcie do iného súboru. Toto prepojenie budete potrebovať neskôr pri použití vkladacieho kódu zvuku.

 2. Ak chcete otvoriť pás s nástrojmi Úpravy a prejsť do režimu úprav, na stránke, na ktorej chcete zobraziť video, vyberte prepojenie Upraviť.

 3. Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má zobraziť video.

 4. Otvorte dialógové okno Vložiť: na karte Vložiť otvorte skupinu Obraz a zvuk a vyberte možnosť Vložiť.

  Snímka dialógového okna Vložiť v SharePointe Online na prilepenie skriptu alebo vkladacieho kódu videosúborov alebo zvukových súborov a následné vloženie kódu.
 5. Po „src =“ a medzi úvodzovky prilepte do poľa s URL adresou vášho zvukového súboru vkladací kód.

  <audio src="your-audio-file-URL-here.mp3"controls="controls"></audio>

  Tento kód umiestni ovládací paneli médií na stránku. Panel umožňuje spustiť a zastaviť prehrávanie.

  Tip: Ak vkladací kód nie je správne naformátovaný alebo odkazuje na umiestnenie súboru, ktoré neexistuje, tlačidlo Vložiť nebude aktívne.

 6. Po dokončení práce môžete kliknutím na tlačidlo Vložiť umiestniť ovládací prvok zvuku na stránku. Vložený ovládací prvok zvuku panel vyzerá takto:

  Snímka obrazovky SharePointu Online s ovládacím panelom Zlomok zvuku zobrazujúca celkovú dĺžku trvania zvukového súboru s možnosťou spustenia a zastavenia prehrávania súboru.
 7. Umiestnite kurzor na zlomok kódu ovládacieho prvku zvuku a prejdite na ďalší riadok stlačením klávesu Enter.

 8. Vložte prepojenie na súbor prepisu zvuku.

  1. Otvorte dialógové okno Vybrať materiál: na karte Vložiť vyberte možnosť Prepojenie a kliknite na tlačidlo Z lokality SharePoint.

  2. Vyberte súbor prepisu zvuku a stlačte kláves Insert. Takto sa vo forme textu prepojenia vloží hypertextové prepojenie s názvom súboru.

  3. Kurzor umiestnite na prepojenie, pred posledný znak názvu súboru. Pomalým stláčaním klávesu Backspace odstráňte všetky znaky názvu súboru okrem prvého a posledného znaku.

   Tip: Prepojenie tak zostane neporušené a kurzor myši zostane na potrebnom mieste, aby ste moli zmeniť názov prepojenia.

  4. Zadajte požadovaný text prepojenia. Napríklad v prípade prepisu zvuku zadajte Zobraziť prepis zvuku.

  5. Zmažte zvyšné znaky názvu súboru.

 9. Po dokončení práce uložte všetky zmeny kliknutím na položku Uložiť v hornej časti stránky.

Súvisiace informácie

Zdroje na vytvorenie lokalít so zjednodušeným ovládaním v SharePointe Online

Klávesové skratky v SharePointe Online

SharePoint umožňuje jednoducho pridať alternatívny text pre akýkoľvek multimediálny obsah. Alternatívny text je jedným z prvých krokov, pomocou ktorých môžete vytvoriť dokument so zjednodušeným ovládaním. Použitím alternatívneho textu sa používatelia so zrakovým postihnutím dozvedia, aký je obsah obrázkov, snímok obrazovky, tabuliek, videí a ďalších položiek. Nepočujúci používatelia majú prístup k videám a zvukovým súborom vďaka prepisom textu.

Obsah tohto článku

Pridanie obrázka s alternatívnym textom

Ak použijete fotografie, obrázky, prvky ClipArt alebo zvukové súbory, je vašou povinnosťou dodržiavať autorské práva. V prípade obrázkov vám môže pomôcť filter licencií v Bingu.

Pre stránky lokality SharePoint postupujte takto:

 1. Ak chcete povoliť pridávanie obsahu na stránku, ktorú chcete upraviť, kliknite na prepojenie Upraviť.

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať novú webovú časť.

  Snímka obrazovky tlačidla Pridať novú webovú časť v SharePointe.
 3. V ponuke výberu vyberte webovú časť Obrázok.

  Snímka obrazovky výberu webovej časti Obrázok v SharePointe.
 4. Vyberte umiestnenie súboru zo zoznamu dostupných umiestnení súborov.

  Snímka obrazovky výberu umiestnenia súboru v SharePointe.
 5. Vyberte súbor a kliknite na položku Otvoriť.

 6. Ak chcete pridať alternatívny text k obrázku, kliknite na prepojenie Upraviť webovú časť.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Upraviť webovú časť v SharePointe.
 7. Do poľa Alternatívny text zadajte alternatívny text.

 8. Kliknutím na X uložte alternatívny text.

  Snímka obrazovky dialógového okna Alternatívny text obrázka v SharePointe.

Tipy na zjednodušenie ovládania

 • Alternatívne texty by mali byť stručné, ale popisné.

 • Dobrý alternatívny text napovie poslucháčovi, prečo je obrázok dôležitý.

Ďalšie informácie o alternatívnom texte vrátane príkladov a prepojení na ďalšie informácie nájdete na stránke Lokalita WebAIM – Alternatívny text.

Pridanie videa na stránku SharePointu

Pri pridávaní videa na stránku sa snažte vždy pridať titulky a zvukové popisy obsahu. Pomocou popisov sa používatelia so sluchovým postihnutím dozvedia, aký je obsah videa. Zároveň pomáhajú používateľom, ktorí si chcú pozrieť video, ale majú iný materinský jazyk.

 1. Ak chcete povoliť pridávanie obsahu na stránku, ktorú chcete upraviť, kliknite na prepojenie Upraviť.

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať novú webovú časť.

  Snímka obrazovky tlačidla Pridať novú webovú časť v SharePointe.
 3. Vyberte položku „Vložiť.“

  Snímka obrazovky ponuky Vložiť obsah v SharePointe.
 4. Zadajte URL adresu alebo vkladací kód videa, ktoré chcete zobraziť.

  Snímka obrazovky dialógového okna Vkladací kód v SharePointe.

  Poznámka: Pri videách z lokality YouTube zadajte do vkladacieho kódu tento riadok, ktorý nasleduje hneď za informáciou o adrese videa: &cc_load_policy=1 (napríklad, <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7XocqGYt4J4&cc_load_policy=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>).

 5. Kliknutím na X uložte vložené video.

 6. Ak chcete pridať video z kolekcie materiálov lokality na moderné používateľské prostredie SharePoint, vyberte položku Office 365 Video z ponuky Webová časť.

  Snímka obrazovky tlačidla ponuky Office 365 Video v SharePointe.
 7. Vyberte položku Pridať Video.

  Snímka obrazovky dialógového okna Pridať video v službách Office 365 v SharePointe.
 8. Zadajte URL adresu položky Office 365 Video, ktorá sa má zobraziť na stránke.

  Snímka obrazovky dialógového okna s adresou videa v službách Office 365 v SharePointe.
 9. Po zadaní adresy kliknite na položku X a uložte video na stránku.

  Poznámka: Na tomto mieste je možné vybrať iba videá vo vašej kolekcii lokalít SharePoint. Externé položky, napríklad videá z lokality YouTube alebo Vimeo, sa musia vložiť.

 10. Ak chcete po dokončení uložiť zmeny na stránke, kliknite tlačidlo Uložiť a zavrieť alebo Publikovať.

Pozrite tiež

Zdroje informácií pre vytváranie lokalít so zjednodušeným ovládaním v službe SharePoint Online

Klávesové skratky v SharePointe Online

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×