Pridanie obrázka do grafického prvku SmartArt

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obrázky alebo obrázky môže byť súčasťou vytvárania pútavých dokumentu, zošita alebo prezentácie a jednoducho vložiť obrázok do grafického prvku SmartArt. Pomoc s vytváraním grafického prvku SmartArt v rozložení Organizačná schéma s obrázkami nájdete v téme vytvorenie organizačnej schémy s obrázkami.

Výplň predstavuje vnútornú časť tvaru. Obrázkovú výplň je možné pridať do každého tvaru a niektoré tvary v grafických prvkoch SmartArt sú navrhnuté ako zástupné symboly obrázka. Pomocou rozloženia s tvarom so zástupným symbolom obrázka môžete získať grafické prvky SmartArt s profesionálnejším vzhľadom, pretože zástupné symboly obrázkov sú navrhnuté tak, aby dobre fungovali s celým grafickým prvkom SmartArt.

Obrázok SmartArt so zástupnými symbolmi obrázkov

Môžete pridať obrázok na určitý tvar, alebo môžete pridať obrázok na celé pozadie grafického prvku SmartArt. Väčšinu tvarov obsahovať zástupný symbol pre text, ktorý číta [Text]. Po pridaní obrázka do určitého tvaru, ktorá obsahuje zástupný symbol pre text, zástupný symbol pre text ostane v tvare. Zástupný symbol pre text vytlačiť ani zobraziť v prezentácii.

Z tvaru odstrániť zástupný symbol pre text tak, aby sa nezobrazí, ak upravujete grafický prvok SmartArt, kliknite na tvar, zadajte ľubovoľný text, kliknite mimo tvaru, a potom znova kliknite na tvar a odstráňte text, ktorý ste pridali.

Zástupné symboly obrázka sa nedajú odstrániť, ale môžete použiť výplň, aby boli neviditeľné. Ak pridáte obrázok a neskôr ho odstránite, zástupný symbol obrázka zostane. Zástupné symboly obrázka sa nedajú kopírovať, nevytlačia sa a v prezentácii sa nezobrazia.

Nie všetky grafické prvky SmartArt obsahujú zástupné symboly obrázka. Ak vyberiete rozloženie, ktoré neobsahuje zástupný symbol obrázka, môžete do tvaru pridať obrázkovú výplň alebo prepnúť na iné rozloženie.

 1. Kliknite na položku centrum zástupný symbol obrázka vo vnútri tvaru.

  zástupný objekt obrázka
  zástupný objekt obrázka
 2. V dialógovom okne Vloženie obrázka vyhľadajte obrázok, ktorý chcete používať zo súboru, online alebo z praktickej ikony kolekciu

 3. Kliknite na ikonu a potom kliknite na položku Vložiť.

 4. Ak chcete upraviť vlastnosti obrázka po jej vložení, kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, kliknite na položku Formátovať tvar a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Na paneli Formátovať obrázok, kliknite na ikonu obrázka na vyhľadanie možnosti na úpravu farby obrázka, jas alebo kontrast.

  • Na paneli Formátovať obrázok, kliknite na ikonu vyplniť & riadok a kliknite na položku vyplniť nájsť možnosti nastavte priehľadnosť a presunúť obrázok požadované miesto.

Poznámka: Ak chcete pridať viac obrázkov do jedného tvaru, zoskupenie obrázkov do jedného obrázka, uložiť alebo kopírovanie pred pridaním.

 1. Kliknite na položku tvaru miesto, kam chcete pridať obrázkovú výplň.

  Ak chcete pridať tú istú výplň do viacerých tvarov, vyberte prvý tvar, stlačte kláves CTRL a vyberte ostatné tvary.

 2. Na karte Formát v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt kliknite na šípku vedľa položky Výplň tvaru.

  Ak sa karty Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

 3. Kliknite na položku Obrázok, vyhľadajte priečinok s požadovaným obrázkom, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

  Poznámka: Ak vyberiete viacero tvarov a použijete obrázkovú výplň, každý tvar sa vyplní celým obrázkom. Obrázok sa nebude rozkladať na vybraté tvary.

 4. Ak chcete zmeniť obrázok po jej vložení, kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, kliknite na položku Formátovať tvar a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete stred, zväčšiť alebo zmenšiť obrázok: na paneli Formátovať obrázok, kliknite na ikonu vyplniť & riadok nájsť Offset možnosti posúvať obrázok.

  • Ak chcete zmeniť, koľko môžete si prezrieť obrázok: na paneli Formátovať obrázok, kliknite na ikonu vyplniť & riadok a potom kliknite na položku výplň. Posuňte jazdec Priehľadnosť, alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca.

Poznámka: Ak chcete pridať viac obrázkov do jedného tvaru, zoskupenie obrázkov do jedného obrázka, uložiť alebo kopírovanie pred pridaním.

 1. Skopírujte obrázok, ktorý chcete použiť.

 2. Kliknite na tvar v grafickom prvku SmartArt, ktoré chcete vložiť obrázok.

  Ak chcete pridať ten istý obrázok do viacerých tvarov, vyberte prvý tvar, stlačte tlačidlo CTRL a vyberte ostatné tvary.

 3. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Prilepiť.

 4. Ak chcete zmeniť obrázok po jej vložení, kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, kliknite na položku Formátovať tvar a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete stred, zväčšiť alebo zmenšiť obrázok: na paneli Formátovať obrázok, kliknite na ikonu vyplniť & riadok nájsť Offset možnosti posúvať obrázok.

  • Ak chcete zmeniť, koľko môžete si prezrieť obrázok: na paneli Formátovať obrázok, kliknite na ikonu vyplniť & riadok a potom kliknite na položku výplň. Posuňte jazdec Priehľadnosť, alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca.

Poznámka: Ak chcete pridať viac obrázkov do jedného tvaru, zoskupenie obrázkov do jedného obrázka, uložiť alebo kopírovanie pred pridaním.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie na grafický prvok SmartArt, ktoré chcete pridať obrázok pozadia a potom kliknite na položku Formátovať objekt.

 2. Na paneli Formátovať tvar kliknite na ikonu výplne & riadok, kliknite na položku výplň a potom kliknite na položku výplň obrázka alebo textúry.

 3. V časti Vložiť z kliknite na jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete vložiť obrázok zo súboru, kliknite na tlačidlo Súbor, vyhľadajte priečinok s požadovaným obrázkom, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

  • Ak chcete vložiť obrázok skopírovaný do schránky, kliknite na tlačidlo Schránka.

  • Ak chcete nájsť obrázky, ktoré sú k dispozícii online, kliknite na položku Online.

 4. Ak chcete zmeniť obrázok po jej vložení, kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, kliknite na položku Formátovať tvar a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete stred, zväčšiť alebo zmenšiť obrázok: na paneli Formátovať obrázok, kliknite na ikonu vyplniť & riadok nájsť Offset možnosti posúvať obrázok.

  • Ak chcete zmeniť, koľko môžete si prezrieť obrázok: na paneli Formátovať obrázok, kliknite na ikonu vyplniť & riadok a potom kliknite na položku výplň. Posuňte jazdec Priehľadnosť, alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca.

Poznámka: Ak chcete pridať viac obrázkov do jedného tvaru, zoskupenie obrázkov do jedného obrázka, uložiť alebo kopírovanie pred pridaním.

Výplň predstavuje vnútornú časť tvaru. Obrázkovú výplň je možné pridať do každého tvaru a niektoré tvary v grafických prvkoch SmartArt sú navrhnuté ako zástupné symboly obrázka. Pomocou rozloženia s tvarom so zástupným symbolom obrázka môžete získať grafické prvky SmartArt s profesionálnejším vzhľadom, pretože zástupné symboly obrázkov sú navrhnuté tak, aby dobre fungovali s celým grafickým prvkom SmartArt.

Môžete pridať obrázok na určitý tvar, alebo môžete pridať obrázok na celé pozadie grafického prvku SmartArt. Väčšinu tvarov obsahovať zástupný symbol pre text, ktorý číta [Text]. Po pridaní obrázka do určitého tvaru, ktorá obsahuje zástupný symbol pre text, zástupný symbol pre text ostane v tvare. Zástupný symbol pre text vytlačiť ani zobraziť v prezentácii.

Z tvaru odstrániť zástupný symbol pre text tak, aby sa nezobrazí, ak upravujete grafický prvok SmartArt, kliknite na tvar, zadajte ľubovoľný text, kliknite mimo tvaru, a potom znova kliknite na tvar a odstráňte text, ktorý ste pridali.

Zástupné symboly obrázka sa nedajú odstrániť, ale môžete použiť výplň, aby boli neviditeľné. Ak pridáte obrázok a neskôr ho odstránite, zástupný symbol obrázka zostane. Zástupné symboly obrázka sa nedajú kopírovať, nevytlačia sa a v prezentácii sa nezobrazia.

Nie všetky grafické prvky SmartArt obsahujú zástupné symboly obrázka. Ak vyberiete rozloženie, ktoré neobsahuje zástupný symbol obrázka, môžete do tvaru pridať obrázkovú výplň alebo prepnúť na iné rozloženie.

Obrázok rozloženia Organizačná schéma s obrázkami

 1. Kliknite na zástupný symbol obrázka v tvare v grafickom prvku SmartArt.

  zástupný objekt obrázka
  Tvar so zástupným symbolom obrázka
 2. Vyhľadajte priečinok s požadovaným obrázkom, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

 3. Ak chcete upraviť vlastnosti obrázka po jej vložení, kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, kliknite na položku Formátovať tvar a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • V okne obrázok prispôsobiť farby, jas alebo kontrast.

  • Kliknite na položku výplň a v okne vyplnenia upraviť možnosti roztiahnutie alebo priehľadnosť.

Poznámka: Ak chcete pridať viac obrázkov do jedného tvaru, zoskupenie obrázkov do jedného obrázka, uložiť alebo kopírovanie pred pridaním.

 1. Kliknite na tvar v grafickom prvku SmartArt, do ktorého chcete pridať obrázkovú výplň.

  Ak chcete pridať tú istú výplň do viacerých tvarov, vyberte prvý tvar, stlačte kláves CTRL a vyberte ostatné tvary.

 2. V ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa tlačidla Výplň tvaru.

  Obrázok karty Formát v ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

 3. Kliknite na položku Obrázok, vyhľadajte priečinok s požadovaným obrázkom, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

  Poznámka: Ak vyberiete viacero tvarov a použijete obrázkovú výplň, každý tvar sa vyplní celým obrázkom. Obrázok sa nebude rozkladať na vybraté tvary.

 4. Na stred, roztiahnuť alebo zmenšiť obrázok, nastavenie možností roztiahnuť.

 5. Ak chcete určiť, koľko môžete si prezrieť obrázka, posuňte jazdec Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca.

Poznámka: Ak chcete pridať viac obrázkov do jedného tvaru, zoskupenie obrázkov do jedného obrázka, uložiť alebo kopírovanie pred pridaním.

 1. Skopírujte obrázok, ktorý chcete použiť.

 2. Kliknite na tvar v grafickom prvku SmartArt, do ktorého chcete vložiť obrázok.

  Ak chcete pridať ten istý obrázok do viacerých tvarov, vyberte prvý tvar, stlačte tlačidlo CTRL a vyberte ostatné tvary.

 3. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť.

 4. Na stred, roztiahnuť alebo zmenšiť obrázok, nastavenie možností roztiahnuť.

 5. Ak chcete určiť, koľko môžete si prezrieť obrázka, posuňte jazdec Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca.

Poznámka: Ak chcete pridať viac obrázkov do jedného tvaru, zoskupenie obrázkov do jedného obrázka, uložiť alebo kopírovanie pred pridaním.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete pridať obrázok pozadia a potom kliknite na položku Formátovať objekt.

 2. Kliknite na tablu Vyplniť a potom kliknite na položku Výplň obrázka alebo textúry.

 3. V časti Vložiť z kliknite na jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete vložiť obrázok zo súboru, kliknite na tlačidlo Súbor, vyhľadajte priečinok s požadovaným obrázkom, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

  • Ak chcete vložiť obrázok skopírovaný do schránky, kliknite na tlačidlo Schránka.

 4. Na stred, roztiahnuť alebo zmenšiť obrázok, nastavenie možností roztiahnuť.

 5. Ak chcete určiť, koľko môžete si prezrieť obrázka, posuňte jazdec Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca.

 6. V dialógovom okne Formátovať tvar kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Poznámka: Ak chcete pridať viac obrázkov do jedného tvaru, zoskupenie obrázkov do jedného obrázka, uložiť alebo kopírovanie pred pridaním.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×