Pridanie novej úlohy

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obsah článku

Vloženie úlohy k existujúcim úlohám

 1. Vyberte riadok nižšie, kde chcete zobraziť novú úlohu.

 2. Kliknite na kartu úloha > úloha.

  Obrázok tlačidla Úlohy v skupine Vložiť na karte Úloha.

 3. Do vloženého riadka zadajte názov úlohy.

Identifikácie úlohy sa automaticky prečíslujú, ale vložená úloha nie je automaticky prepojená s okolitými úlohami. Môžete nastaviť program Project, aby automaticky prepájal vložené úlohy s okolitými úlohami.

Pridanie úlohy do sieťového diagramu

 1. Kliknite na položky Zobraziť > sieťový Diagram.

  Obrázok tlačidla Sieťový diagram na karte Zobraziť.

 2. Kliknite na kartu úloha > úloha.

  Obrázok tlačidla Úlohy v skupine Vložiť na karte Úloha.

 3. Do nového poľa úlohy zadajte názov úlohy.

  Obrázok novej úlohy v sieťovom diagrame.

Na začiatok stránky

Pridanie viacerých úloh naraz

Formulár úlohy vám môže pomôcť, ak chcete pridať viac úloh naraz, najmä ak úlohy majú priradenia zdrojov a závislosti úloh.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Ganttov graf.

  Skupina Zobrazenia úloh na karte Zobraziť

 2. Kliknite na kartu Zobraziťa potom začiarknite políčko Podrobnosti .

  Obrázok začiarkavacieho políčka Podrobnosti na karte Zobraziť.

  Okno je rozdelené tak, že v hornej časti sa zobrazuje Ganttov graf a v spodnej sa zobrazuje formulár úlohy.

 3. V zobrazení Ganttov graf (hore), kliknite na prvý prázdny riadok na konci zoznamu úloh.

 4. V zobrazení Formulár úlohy (dole) zadajte informácie o novej úlohe:

  • Do poľa názov zadajte názov novej úlohy.

  • Do poľa Trvanie zadajte trvanie úlohy.

  • Ak chcete, aby bolo pevné, aj keď sa zmenia priradenia zdrojov trvanie úlohy, začiarknite políčko riadený úsilím.

  • Do stĺpcov formulára zadajte podrobné informácie o úlohe (napríklad priradené zdroje alebo predchádzajúce úlohy).

 5. Kliknutím na tlačidlo OK Uložte novú úlohu, a potom kliknite na tlačidlo ďalej na presun do ďalšieho riadka Ganttovom grafe.

Po pridaní úloh…

Na začiatok stránky

Tieto pokyny sa vzťahujú na Microsoft Project 2007.

Obsah tohto článku

Vytvorenie novej úlohy

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf.

 2. V poli Názov úlohy zadajte názov úlohy na konci zoznamu úloh.

  Môžete vložiť úlohy k existujúcim úlohám, vyberte riadok pod miestom, kde sa má zobraziť novú úlohu. V ponuke Vložiť kliknite na položku Nová úloha a potom zadajte názov úlohy do vloženého riadka. ID úlohy sa automaticky prečísluje po vložení úlohy.

 3. Stlačte kláves ENTER.

Môžete použiť prehľad a usporiadať si svoj plán počas zadávania úloh, alebo môžete počkať, kým zadáte všetky úlohy projektu. Keď pripravujete prehľad plánu svojho projektu, zjednodušujete jeho usporiadanie, aby sa projekt dal ľahšie vytvoriť, spravovať a udržiavať.

Poznámky: 

Na začiatok stránky

Vytvorenie viacerých nových úloh

Ak pridávate naraz niekoľko úloh s priradením zdrojov, a keď sú použité závislosti úloh, môže byť pre vás užitočné, ak budete tieto informácie zadávať do projektu pomocou zobrazenia Formulár úlohy.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf.

 2. V ponuke okno kliknite na položku rozdeliť.

  Okno sa rozdelí a v hornej časti bude zobrazenie Ganttovho grafu a v dolnej časti bude zobrazenie Formulár úlohy.

 3. V zobrazení Ganttovho grafu kliknite na prvý prázdny riadok na konci zoznamu úloh.

 4. V zobrazení Formulár úlohy zadajte názov úlohy, ktorú vytvárate do poľa názov .

 5. Do poľa Trvanie zadajte trvanie úlohy.

 6. Ak chcete, aby zostanú nezmenené bez ohľadu na priradenia zdrojov trvanie úlohy, začiarknite políčko riadený úsilím aby úlohy riadené úsilím.

 7. Do stĺpcov formulára zadajte podrobné informácie o úlohe (napríklad priradené zdroje alebo predchádzajúce úlohy).

 8. Kliknite na tlačidlo ďalej Uložte novú úlohu a presunutie do ďalšieho riadka v zobrazení Ganttovho grafu .

  Poznámka: Na zadanie čiastkových úloh do projektu nie je možné použiť zobrazenie Formulár úlohy. Čiastkové úlohy sa vytvárajú zväčšením alebo zmenšením odsadenia úloh počas tvorby prehľadu projektu.

Vytvorenie úlohy, ktorá sa opakuje (opakovaná úloha)

Môže sa stať, že zistíte, že v projekte sa vyskytujú opakujúce sa úlohy. Vedúci pracovník môže napríklad chcieť pridať úlohu, aby sa správa pre akcionárov doručovala každé tri mesiace. V závislosti od charakteru môžete úlohy zadať ako bežné úlohy alebo ako opakované úlohy. Ak sa úloha neopakuje v pravidelných intervaloch, zadajte ju pri každom výskyte ako akúkoľvek inú úlohu. Ak sa opakuje v pravidelných intervaloch, zadajte ju ako opakujúcu sa úlohu.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf.

 2. Vyberte riadok pod miestom, kde sa má nová úloha zobraziť.

 3. V ponuke Vložiť kliknite na položku Opakovaná úloha.

 4. Do poľa Názov úlohy zadajte názov úlohy.

 5. Do poľa Trvanie zadajte trvanie samostatný výskyt úlohy.

 6. V časti spôsob opakovania, kliknite na položku denné, týždenné, mesačnéalebo ročné.

 7. Zadajte frekvenciu úlohy a začiarknite políčko vedľa každého dňa v týždni, kedy sa má úloha vyskytovať.

 8. V časti rozsah opakovaniazadajte počiatočný dátum v poli Spustiť . Ak nezadáte dátum v poli Spustiť , Project používa dátum začatia projektu.

 9. Kliknite na položku koniec po alebo koniec.

  • Ak ste klikli na položku koniec po, zadajte počet výskytov pre danú úlohu.

  • Ak ste klikli na položku koniec, zadajte dátum, kedy sa má opakovaná úloha skončiť.

 10. V časti kalendár plánovania tejto úlohyvyberte kalendár zdroja, ak chcete použiť kalendár úlohu.

  Ak nechcete použiť kalendár, uistite sa, že sa nevybrala žiadna zo zoznamu v kalendári .

  Tip: Ak chcete použiť kalendár, ale nie zviazať daný kalendár na plánovanie úlohy, začiarknite políčko plánovanie ignoruje kalendáre zdrojov .

 • ID úlohy sa automaticky prečísluje po vložení úlohy a opakovanej úlohy indikátory Indikátor opakovanej úlohy sa zobrazia v stĺpci indikátory .

 • Ak opakovaná úloha pripadne na deň pracovného pokoja, program Project vás vyzve, aby ste v týchto úlohách zmenili termín.

 • Ak priradíte zdroje priamo na opakujúcu sa súhrnnú úlohu zadaním názvy zdrojov pole Názvy zdrojov , zdrojov sa priradí celková práca na opakovanú úlohu a nie na jednotlivé opakovaných úloh ako sa vyskytnú.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×