Pridanie názvu, označení údajov a legendy do grafu v Exceli 2016 pomocou čítačky obrazovky

Pridanie názvu, označení údajov a legendy do grafu v Exceli 2016 pomocou čítačky obrazovky

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky môžete do grafu v programe Excel 2016 pridať názov, označenia údajov aj legendu. Názvy, označenia údajov a legendy, teda nevizuálne prvky popisujúce graf, pomáhajú zjednodušiť ovládanie grafu.

Poznámka: Ak potrebujete pomoc s výberom grafu, s ktorým budete pracovať, pozrite si tému Použitie čítačky obrazovky na vytvorenie a vybratie grafu v Exceli 2016.

Obsah tohto článku

Pridanie názvu grafu

Názvy pomáhajú používateľom rýchlo pochopiť informácie znázornené v grafe. Keď napríklad v hárku s mesačným rozpočtom vytvoríte koláčový graf so skutočnými nákladmi pre jednotlivé kategórie výdavkov a nazvete ho Skutočné náklady, graf bude zrozumiteľnejší. Keď v danom hárku vytvoríte pruhový graf s predpokladanými nákladmi pre jednotlivé kategórie výdavkov a osi nazvete Kategória výdavkov a Predpokladané náklady, uľahčíte tým prácu s grafom.

 1. Vyberte graf, s ktorým chcete pracovať.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Pridať prvok grafu, stlačte klávesy Alt, J + V a potom P.

 3. V ponuke vyberte, aký typ názvu chcete pridať.

  • Ak chcete pridať názov grafu, stlačte kláves N. Zameranie sa presunie na pole s možnosťou úprav Názov grafu.

   • Ak chcete názov pridať nad graf, stlačte kláves N, zadajte názov a stlačte kláves Enter.

   • Ak chcete pridať centrovaný názov v režime prekrytia, stlačte kláves C, zadajte názov a stlačte kláves Enter.

   • Ak si chcete prezrieť viac možností názvov, stlačte kláves A a potom použite kláves so šípkou nadol.

  • Ak chcete pridať názvy osí, stlačte kláves N. (Grafy bez osi, napríklad koláčový alebo prstencový graf, nebudú obsahovať názvy osí.)

   • Ak chcete pridať názov hlavnej vodorovnej osi, stlačte kláves V. Zameranie sa presunie na pole s možnosťou úprav Názov hlavnej vodorovnej osi. Zadajte názov a stlačte kláves Enter.

   • Ak chcete pridať názov hlavnej zvislej osi, stlačte kláves Z. Zameranie sa presunie na pole s možnosťou úprav Názov hlavnej zvislej osi. Zadajte názov a stlačte kláves Enter.

   • Ak si chcete prezrieť viac možností názvov osí, stlačte kláves A a potom použite kláves so šípkou nadol.

  Zadané názvy sa pridajú do grafu.

Poznámky: 

 • Ak chcete odstrániť názov grafu, stlačte klávesy Alt, J + V, P, N a potom D.

 • Ak chcete odstrániť názov hlavnej vodorovnej osi, stlačte klávesy Alt, J + V, P a potom V.

 • Ak chcete odstrániť názov hlavnej zvislej osi, stlačte klávesy Alt, J + V, P a potom Z.

Pridanie označení údajov do grafu

Označenia údajov sprehľadňujú graf tým, že zobrazujú podrobnosti o rade údajov alebo o jednotlivých údajových bodoch. Keď napríklad v hárku s mesačným rozpočtom vytvoríte koláčový graf so skutočnými nákladmi pre jednotlivé kategórie, bez označenia údajov môže byť ťažké zistiť, že 19 percent z celkového rozpočtu tvorili potraviny.

 1. Vyberte graf, s ktorým chcete pracovať.

 2. Ak chcete vybrať tlačidlo Pridať prvok grafu, stlačte klávesy Alt, J + V a potom P.

 3. Ak chcete otvoriť ponuku Označenia údajov, stlačte kláves O.

 4. V ponuke vyberte, aký typ označenia chcete pridať:

  • Ak chcete vybrať možnosť Centrovať, stlačte kláves C.

  • Ak chcete vybrať možnosť Pred zakončením, stlačte kláves P.

  • Ak chcete vybrať možnosť V základni, stlačte kláves V.

  • Ak chcete vybrať možnosť Za zakončením, stlačte kláves Z.

  • Ak chcete vybrať možnosť Bublina s údajmi, stlačte kláves U.

  • Ak si chcete prezrieť viac možností označení údajov, stlačte kláves O a potom použite kláves so šípkou nadol.

  Vybraté označenia údajov sa automaticky pridajú do grafu.

Poznámka: Ak chcete odstrániť označenia údajov, stlačte klávesy Alt, J + V, P a potom O.

Pridanie legendy do grafu

Legendy vám pomôžu rýchlo pochopiť vzťahy medzi údajmi v grafe. Keď napríklad v hárku s mesačným rozpočtom vytvoríte pruhový graf, v ktorom sa porovnávajú predpokladané a skutočné náklady v jednotlivých kategóriách výdavkov, legenda vám pomôže rýchlo identifikovať dva rôzne stĺpce a zistiť, v ktorých kategóriách sa vyskytujú najväčšie rozdiely.

 1. Vyberte graf, s ktorým chcete pracovať.

 2. Ak chcete vybrať tlačidlo Pridať prvok grafu, stlačte klávesy Alt, J + V a potom P.

 3. Ak chcete otvoriť ponuku Legenda, stlačte kláves E.

 4. V ponuke vyberte, kam sa má pridať legenda:

  • Možnosť Vpravo vyberiete stlačením klávesu R.

  • Možnosť Hore vyberiete stlačením klávesu H.

  • Možnosť Vľavo vyberiete stlačením klávesu V.

  • Možnosť Dole vyberiete stlačením klávesu D.

  • Ak si chcete prezrieť viac možností legendy, stlačte kláves E a potom použite kláves so šípkou nadol.

  Legenda sa automaticky pridá do vybratého umiestnenia v grafe.

Poznámka: Ak chcete legendu odstrániť, stlačte klávesy Alt, J + V, P, E a potom D.

Získanie ďalších informácií

Klávesové skratky v programe Excel 2016 pre Windows

Použitie čítačky obrazovky na vytvorenie a vybratie grafu v Exceli 2016

Použitie čítačky obrazovky na vloženie tabuľky do excelového hárka 2016

Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×