Pridanie možnosti prechodu na detaily do grafu alebo matice funkcie Power View

Pridajte do grafu alebo matice funkcie Power View možnosť prechodu na súhrn a prechodu na detaily, aby sa naraz zobrazila iba jedna úroveň. Čitatelia zostavy prechádzajú na detaily alebo na súhrnné údaje. Ak chcete do matice alebo grafu pridať možnosť prechodu na súhrn alebo prechodu na detaily, vyžaduje sa hierarchia, a to buď hierarchia v modeli údajov, alebo hierarchia, ktorú vytvoríte vo funkcii Power View.

Videá o prechode na detaily

Nová úloha

Toto video znázorňuje používanie hierarchie, ktorá sa už nachádza v dátovom modeli.

Nová úloha

Toto video znázorňuje vytvorenie hierarchie v Power View, ktorá umožňuje prechod na súhrn a na detaily.

Pridanie možností prechodu na súhrn a na detaily s použitím existujúcej hierarchie

Tento príklad vysvetľuje, ako pridať možnosť prechodu na súhrn a prechodu na detaily do matice. Možnosť prechodu na súhrn a prechodu na detaily môžete pridať aj do pruhového, stĺpcového alebo koláčového grafu.

Ak už v dátovom modeli máte nejakú hierarchiu, môžete ju opätovne používať v mnohých hárkoch a zostavách Power View, čo môže byť užitočné.

 1. Vytvorte vizualizáciu pomocou existujúcej hierarchie. Hierarchie v zozname polí majú šípku na rozbaľovanie a zbaľovanie jednotlivých súčastí hierarchie. Kliknutím na hierarchiu sa do vizualizácie pridajú všetky polia so súčasťami vo forme tabuľky.

  Hierarchia Power View v dátovom modeli

 2. Skonvertujte tabuľku na maticu alebo graf. Na karte Návrh vyberte na položky Prepnúť vizualizáciu > Matica.

 3. Ak chcete zapnúť možnosť prechodu na detaily, zbaľte maticu. Na karte Návrh vyberte na položky Zobraziť úrovne > Zapnúť prechod na detaily po jednotlivých úrovniach.

  Úrovne prechodu na súhrn a na detaily v Power View

 4. Dvakrát kliknite na pole najvyššej úrovne hierarchie. V hierarchii Sports – Disciplines – Events napríklad kliknite na šport Aquatics. Tým prejdete na detaily do ďalšej úrovne v hierarchii a zobrazia sa štyri kategórie, ktoré tvoria disciplínu Aquatics: Diving, Swimming, Synchronized S.a Water polo.

  Šípky prechodu na súhrn a na detaily v Power View

 5. Kliknutím na niektoré z polí prejdete ďalej na detaily. Kliknutím na položku Synchronized S. prejdete v hierarchii na detaily do úrovne Events a zobrazia sa vám možnosti Duet, Solo a Team.

 6. Kliknutím na šípku nahor prejdite na súhrn.

Na začiatok stránky

Vytvorenie hierarchie v Power View a jej použitie na prechod na súhrn a prechod na detaily

Tento príklad vysvetľuje, ako pridať možnosť prechodu na súhrn a prechodu na detaily do pruhového grafu. Možnosť prechodu na súhrn a prechodu na detaily môžete pridať aj do matíc či stĺpcových a koláčových grafov.

Ak chcete prejsť na súhrn alebo detaily, potrebujete hierarchiu. V predchádzajúcom príklade ste použili existujúcu hierarchiu. V tomto príklade vytvoríte ad hoc hierarchiu v Power View. Hierarchia nemusí byť „logická“. Môžu to byť ľubovoľné polia, v ktorých chcete prejsť na detaily.

Vytvorte tabuľku z polí, ktoré chcete zbaliť a prechádzať v nich na detaily alebo súhrn. Ak potrebujete pomoc pri vytváraní tabuľky, pozrite si tému Tabuľky vo funkcii Power View.

Manuálne môžete vytvoriť rovnakú hierarchiu, akú ste použili v predchádzajúcom príklade.

V rámci tabuľky Events vyberte položku Sport.

Poznámka:  Pole Sport sa v tabuľke Events zobrazuje dvakrát – raz samostatne a druhý raz ako súčasť hierarchie SDE. Ak chcete do tabuľky pridať šport, môžete začiarknuť ľubovoľné z políčok.

V rámci tabuľky Disciplines vyberte disciplínu.

V rámci tabuľky Events vyberte kategóriu.

Do tabuľky pridajte pole hodnoty. Napríklad Count of Medal.

Tabuľka prechodu na súhrn a na detaily v Power View

Skonvertujte tabuľku na graf alebo maticu. Na karte Návrh vyberte položky Prepnúť vizualizáciu > Pruhový graf > Skladaný pruhový graf.

V oblasti rozloženia polí Power View musia byť polia osi v požadovanom poradí. V tomto prípade v poradí Sport – Discipline – Event.

Pole osi prechodu na detaily v Power View

Dvakrát kliknite na panel. Kliknutím na panel Aquatics prejdete napríklad na detaily do ďalšej úrovne v hierarchii a zobrazia sa štyri kategórie, ktoré tvoria vodné športy: Diving, Swimming, Synchronized S.a Water polo.

Prechod na detaily ad hoc pomocou funkcie Power View

Prechádzajte ďalej na detaily dvojitým kliknutím na niektoré z polí. Dvojitým kliknutím na položku Synchronized S. prejdete v hierarchii na detaily do úrovne Events a zobrazia sa vám možnosti Duet, Solo a Team.

Ak chcete prejsť na súhrn, kliknite na šípku nahor v pravom hornom rohu vizualizácie.

Na začiatok stránky

V matici

Ak máte maticu s viacerými poľami v riadkoch alebo stĺpcoch, môžete ju nastaviť na zobrazenie úrovní. Matica sa týmto zbalí a zobrazí sa len vrchná alebo najvzdialenejšia úroveň. Dvojitým kliknutím na jednu hodnotu v rámci tejto úrovne sa matica rozbalí a zobrazí hodnoty nachádzajúce sa v hierarchii pod príslušnou hodnotou. Ak napríklad v hierarchii pozostávajúcej z polí Continent > Country/Region > State/Province > City nastavíte Power View na zobrazenie úrovní, potom sa v matici zobrazia iba názvy kontinentov. Dvojitým kliknutím na kontinent, napríklad na Áziu, sa zobrazia krajiny alebo oblasti v Ázii spolu so šípkou na prechod späť na kontinenty. Dvojitým kliknutím na krajinu, napríklad na Indiu, sa zobrazia kraje v Indii spolu so šípkou na prechod späť nahor na krajiny alebo oblasti.

Matica funkcie Power View so šípkou prechodu na súhrn z kraja ku krajine alebo oblasti

Na začiatok stránky

V pruhovom, stĺpcovom alebo koláčovom grafe

Pruhové, stĺpcové a koláčové grafy fungujú tým istým spôsobom. Ak máte graf s viacerými poľami v poli Os, nastavte ho na zobrazenie úrovní a zobrazí sa vždy len jedna úroveň s vrchnou úrovňou na začiatku. Ak sa vrátime späť k príkladu s kontinentmi a dvakrát kliknete na pruh Európa v pruhovom grafe Kontinenty...

Stĺpcový graf funkcie Power View s možnosťou prechodu na detaily

zobrazia sa iba pruhy pre krajiny alebo oblasti v Európe spolu so šípkou, ktorá vás vráti späť nahor.

Stĺpcový graf funkcie Power View po prechode na detaily krajiny alebo oblasti v Európe

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Hierarchie vo funkcii Power View

Hierarchie v doplnku Power Pivot

Práca s maticou vo funkcii Power View

Hierarchie vo funkcii Power View

Power View: skúmanie, vizualizácia a prezentovanie údajov

Power View a videá doplnku Power Pivot

Kurz: Analýza údajov kontingenčnej tabuľky pomocou údajového modelu v Exceli 2013

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×