Pridanie loga, názvu spoločnosti alebo textu hlavičky či päty do podkladov

Pridanie loga, názvu spoločnosti alebo textu hlavičky či päty do podkladov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V zobrazení predlohy podkladov môžete do rozloženia strán tlačených podkladov vašej prezentácie pridať prvky, akými sú logo alebo názov spoločnosti.

Poznámka: Ak chcete pridať päty do prezentácie namiesto do tlačených podkladov, pozrite si tému Pridanie čísel strán, dátumu a času alebo textu päty na všetky snímky v PowerPointe 2016 pre Mac

Pridanie loga, názvu spoločnosti alebo textu hlavičky alebo päty do podkladov v PowerPoint 2016 pre Mac

Pridanie textu hlavičky alebo päty:

 1. Ak chcete začať, kliknite na položky Zobraziť > Predloha podkladov.

  Tlačidlo Predloha podkladov na karte Zobraziť

  Zmeny vykonané v zobrazení Predloha podkladov sa použijú na všetkých stranách podkladov.

 2. Na karte Predloha podkladov kliknite na pole hlavičky alebo päty, ktoré chcete upraviť, a zadajte text.

Pridanie obrázka:

 1. Otvorte kartu Predloha podkladov, kliknite na ponuku Vložiť a potom kliknite na položky Obrázok > Obrázok zo súboru.

 2. Vyhľadajte požadovaný obrázok a kliknite na tlačidlo Vložiť.

 3. Presuňte obrázok na požadované miesto a v prípade potreby zmeňte jeho veľkosť. Ak chcete použiť ďalšie možnosti formátovania, kliknite na kartu Formát obrázka.

Ukážka podkladov:

 1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 2. V kontextovej ponuke Rozloženie kliknite na typ rozloženia.

  Podklady pre tlač v PowerPointe pre Mac Preview
 3. Prelistujte miniatúry v dialógovom okne Tlač a po dokončení kliknite na položku Zrušiť.

Pridanie loga do tlačených podkladov v PowerPointe 2016 pre Mac

Do rozloženia strany možno pridať súbor obrázka, aby sa na každej strane tlačených podkladov vašej prezentácie zobrazovalo logo.

Dôležité: Nasledujúci postup funguje len pre podklady obsahujúce viacero snímok na strane. Ak vaše snímky obsahujú poznámky, ktoré chcete zahrnúť do podkladov, dokončite tento postup v zobrazení predlohy poznámok namiesto v zobrazení predlohy podkladov.

 1. V ponuke Zobrazenie ukážte na položku Predloha a vyberte položku Predloha podkladov.

 2. Na karte Domov kliknite skupine Vložiť na položku Obrázok a potom na položku Obrázok zo súboru.

  Karta Domov, skupina Vložiť

 3. Vyhľadajte súbor obrázka znázorňujúceho logo vašej spoločnosti a potom kliknite na položku Vložiť.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zmena veľkosti loga a jeho prispôsobenie rozloženiu strany

  Vyberte obrázok a presúvajte rukoväť na zmenu veľkosti, pokým nedosiahnete požadovanú veľkosť obrázka. Ak chcete zachovať pomer strán počas zmeny veľkosti obrázka pomocou rukovätí na zmenu veľkosti, kliknite na objekt, stlačte a podržte kláves SHIFT a potom presúvajte rohovú rukoväť na zmenu veľkosti.

  Premiestnenie loga v rámci rozloženia strany

  Kliknite na obrázok a presúvajte ho po strane, pokým ho neumiestnite na požadované miesto.

  Použitie štýlu obrázka pre logo

  Vyberte obrázok a potom kliknite na kartu Formát obrázka. V skupine Štýly obrázkov kliknite na požadovaný štýl obrázka.

  Power BI – dlaždice

 5. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy podkladov kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

Pridanie hlavičky alebo päty do tlačených podkladov

Do hlavičky a päty možno zahrnúť názov spoločnosti alebo právne vyhlásenie informujúce o autorských právach či dôvernosti informácií vašej prezentácie.

 1. V ponuke Zobrazenie ukážte na položku Predloha a vyberte položku Predloha podkladov.

 2. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Text a potom na položku Hlavička a päta.

  Karta Domov, skupina Vložiť

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Pridanie hlavičky

Na karte Poznámky a podklady začiarknite políčko Hlavička a zadajte požadovaný text.

Pridanie päty

Na karte Poznámky a podklady začiarknite políčko Päta a zadajte požadovaný text.

 1. Kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

 2. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy podkladov kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

Pozrite tiež

Tlač snímok a podkladov

Pridanie dátumu a času, textu päty alebo čísel strán na všetky snímky

Pridanie alebo odstránenie poznámky pod čiarou v PowerPointe 2016 pre Mac

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×