Pridanie, kopírovanie alebo odstránenie textového poľa

V aplikáciách balíka Microsoft Office môžete pridávať, kopírovať alebo odstraňovať textové polia. Textové pole umožňuje pridať text na ľubovoľné miesto v súbore. Môžete vytvoriť napríklad zvýraznené citáty alebo bočné panely, ktoré upriamujú pozornosť na dôležité informácie.

Pridanie textového poľa

Ak chcete zistiť postup na pridanie textového poľa, vyberte aplikáciu v rozbaľovacom zozname.

 1. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Textové pole.

  Tlačidlo Textové pole v skupine Text

 2. Kliknite na hárok a potiahnutím nakreslite textové pole požadovanej veľkosti.

 3. Text pridáte kliknutím do poľa a zadaním alebo prilepením textu.

  Poznámky: 

  • Ak chcete formátovať text v textovom poli, vyberte text a použite možnosti formátovania v skupine Písmo na karte Domov.

   Možnosti v skupine Písmo

  • Text umiestnite tak, že naň kliknete a po tom, ako sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ typu Štvorstranná šípka , potiahnete textové pole do nového umiestnenia.

  • Môžete tiež zmeniť alebo odstrániť orámovanie textového poľa alebo tvaru.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na telo otvorenej e-mailovej správy.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Textové pole a potom kliknite na položku Nakresliť textové pole.

  Ponuka Textové pole v skupine Text

 3. Kliknite do tela správy a potiahnutím nakreslite textové pole požadovanej veľkosti.

 4. Text pridáte kliknutím do poľa a zadaním alebo prilepením textu.

  Poznámky: 

  • Ak chcete formátovať text v textovom poli, vyberte text a použite možnosti formátovania v skupine Základný text na karte Správa.

   Možnosti v skupine Základný text

  • Text umiestnite tak, že naň kliknete a po tom, ako sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ typu Štvorstranná šípka , potiahnete textové pole do nového umiestnenia.

  • Spôsob, akým text obteká okolo poľa, sa ovláda kliknutím na tlačidlo Možnosti rozloženia Tlačidlo Možnosti rozloženia a následným výberom možnosti v zozname.

   Možnosti rozloženia textového poľa

  • Môžete tiež zmeniť alebo odstrániť orámovanie textového poľa alebo tvaru.

Na začiatok stránky

 1. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Textové pole.

  Tlačidlo Textové pole v skupine Text

 2. Kliknite do prezentácie a potiahnutím nakreslite textové pole požadovanej veľkosti.

 3. Text pridáte kliknutím do poľa a zadaním alebo prilepením textu.

Ak nepoužívate myš

 1. Stlačením kombinácie klávesov ALT + N prejdite na kartu Vložiť.

 2. Pomocou klávesov so šípkami sa presuňte na tlačidlo Textové pole.

 3. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + ENTER pridajte textové pole do snímky a potom zadajte text.

  Poznámky: 

  • Ak chcete formátovať text v textovom poli, vyberte text a použite možnosti formátovania v skupine Písmo na karte Domov.

   Možnosti v skupine Písmo

  • Text umiestnite tak, že naň kliknete a po tom, ako sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ typu Štvorstranná šípka , potiahnete textové pole do nového umiestnenia.

  • Môžete tiež zmeniť alebo odstrániť orámovanie textového poľa alebo tvaru.

Na začiatok stránky

 1. V projekte s Ganttovým grafom kliknite na kartu Formát a na položku Kreslenie.

 2. Kliknite na položku Textové pole a potom potiahnutím nakreslite textové pole požadovanej veľkosti.

 3. Text pridáte kliknutím do poľa a zadaním alebo prilepením textu.

  Poznámky: 

 1. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Textové pole a potom zo zoznamu vyberte jeden z vopred naformátovaných textových polí, kliknite na položku Ďalšie textové polia z lokality Office.com alebo na položku Nakresliť textové pole.

  Tlačidlo Textové pole v skupine Text

 2. Ak ste klikli na položku Nakresliť textové pole, kliknite do dokumentu a potom potiahnutím nakreslite textové pole požadovanej veľkosti.

 3. Text pridáte kliknutím do poľa a zadaním alebo prilepením textu.

Ak nepoužívate myš

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom stlačte kláves X.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadované textové pole a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Ak ste dokončili zadávanie textu a chcete sa vrátiť k úprave textu v dokumente, stlačte kláves ESC.

  Poznámky: 

  • Ak chcete formátovať text v textovom poli, vyberte text a potom použite možnosti formátovania v skupine Písmo na karte Domov.

   Možnosti v skupine Písmo

   Ak chcete formátovať samotné textové pole, použite príkazy na kontextovej karte Formát, ktorá sa po výbere textového poľa zobrazí v častiNástroje na kreslenie.

  • Text umiestnite tak, že naň kliknete a po tom, ako sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ typu Štvorstranná šípka , potiahnete textové pole do nového umiestnenia.

  • Môžete tiež zmeniť alebo odstrániť orámovanie textového poľa alebo tvaru.

  • Ak máte viac textových polí, môžete ich navzájom prepojiť a text bude prechádzať z jedného poľa do druhého. Kliknite na jedno z textových polí a na karte Formát v časti Nástroje na kreslenie v skupine Text kliknite na položku Vytvoriť prepojenie.

   Karta Formát v ponuke Nástroje na kreslenie na páse s nástrojmi Wordu 2010.

Na začiatok stránky

Kopírovanie textového poľa

 1. Kliknite na orámovanie textového poľa, ktoré chcete kopírovať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

  Poznámka: Skontrolujte, či sa ukazovateľ nachádza na orámovaní textového poľa, a nie vnútri poľa. Ak sa ukazovateľ nenachádza na orámovaní poľa, stlačením kombinácie klávesov CTRL + C sa bude kopírovať text, a nie textové pole.

 3. Vyberte umiestnenie a stlačením kombinácie klávesov CTRL + V textové pole prilepte.

Odstránenie textového poľa

 • Kliknite na orámovanie textového poľa, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

  Poznámka: Uistite sa, či sa ukazovateľ nachádza na orámovaní textového poľa, a nie vnútri poľa. Ak sa ukazovateľ nenachádza na orámovaní poľa, stlačením klávesu DELETE sa odstráni text, a nie textové pole.

Pridanie textového poľa

Ak chcete zistiť postup na pridanie textového poľa, vyberte aplikáciu v rozbaľovacom zozname.

 1. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Textové pole.

  Skupina Text na karte Vložiť na páse s nástrojmi Excelu 2010.

 2. Kliknite do hárka a potiahnutím nakreslite textové pole požadovanej veľkosti.

 3. Ak chcete do textového poľa pridať text, kliknite do textového poľa a potom zadajte alebo prilepte text.

  Poznámky: 

  • Ak chcete formátovať text v textovom poli, vyberte text a použite možnosti formátovania v skupine Písmo na karte Domov.

   Skupina Písmo na karte Domov na páse s nástrojmi Excelu 2010.

  • Text umiestnite tak, že naň kliknete a po tom, ako sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ typu Štvorstranná šípka , potiahnete textové pole do nového umiestnenia.

  • Takisto máte možnosť zmeniť alebo odstrániť orámovanie textového poľa alebo tvaru.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na telo otvorenej e-mailovej správy.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Textové pole a potom kliknite na položku Nakresliť textové pole.

  Ponuka Textové pole v skupine Text

 3. Kliknite do tela správy a potiahnutím nakreslite textové pole požadovanej veľkosti.

 4. Text pridáte kliknutím do poľa a zadaním alebo prilepením textu.

  Poznámky: 

  • Ak chcete formátovať text v textovom poli, vyberte text a použite možnosti formátovania v skupine Základný text na karte Správa.

   Možnosti v skupine Základný text

  • Text umiestnite tak, že naň kliknete a po tom, ako sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ typu Štvorstranná šípka , potiahnete textové pole do nového umiestnenia.

  • Spôsob, akým text obteká okolo poľa, sa ovláda kliknutím na tlačidlo Možnosti rozloženia Tlačidlo Možnosti rozloženia a následným výberom možnosti v zozname.

   Možnosti rozloženia textového poľa

  • Môžete tiež zmeniť alebo odstrániť orámovanie textového poľa alebo tvaru.

Na začiatok stránky

 1. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Textové pole.

  Skupina Text na karte Vložiť na páse s nástrojmi PowerPointu 2010.

 2. Kliknite do prezentácie a potiahnutím nakreslite textové pole požadovanej veľkosti.

 3. Ak chcete do textového poľa pridať text, kliknite do textového poľa a potom zadajte alebo prilepte text.

  Poznámky: 

  • Ak chcete formátovať text v textovom poli, vyberte text a použite možnosti formátovania v skupine Písmo na karte Domov.

   Skupina Písmo na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010.

  • Text umiestnite tak, že naň kliknete a po tom, ako sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ typu Štvorstranná šípka , potiahnete textové pole do nového umiestnenia.

  • Takisto máte možnosť zmeniť alebo odstrániť orámovanie textového poľa alebo tvaru.

Na začiatok stránky

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Textové pole a potom kliknite na položku Nakresliť textové pole.

 2. Kliknite do dokumentu a potiahnutím nakreslite textové pole požadovanej veľkosti.

 3. Ak chcete do textového poľa pridať text, kliknite do textového poľa a potom zadajte alebo prilepte text.

  Poznámky: 

  • Ak máte problém s tlačou textových polí, uistite sa, či je vybraté začiarkavacie políčko Tlačiť kresby vytvorené vo Worde.

   Na vykonanie tohto kroku kliknite na karte Súbor na položku Možnosti, ďalej kliknite na položku Zobrazenie a v častiMožnosti tlače vyberte začiarkavacie políčko Tlačiť kresby vytvorené vo Worde.

  • Ak chcete formátovať text v textovom poli, vyberte text a použite možnosti formátovania v skupine Písmo na karte Domov.

   Skupina Písmo na karte Domov na páse s nástrojmi Wordu 2010.

  • Text umiestnite tak, že naň kliknete a po tom, ako sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ typu Štvorstranná šípka , potiahnete textové pole do nového umiestnenia.

  • Takisto máte možnosť zmeniť alebo odstrániť orámovanie textového poľa alebo tvaru.

  • Ak ste nakreslili viac textových polí, môžete ich navzájom prepojiť a text bude prechádzať z jedného poľa do druhého. Kliknite na jedno z textových polí a potom v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Text na položku Vytvoriť prepojenie.

   Karta Formát v ponuke Nástroje na kreslenie na páse s nástrojmi Wordu 2010.

Na začiatok stránky

Kopírovanie textového poľa

 1. Kliknite na orámovanie textového poľa, ktoré chcete kopírovať.

 2. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať Tlačidlo Kopírovať .

  Skontrolujte, či sa ukazovateľ nachádza na orámovaní textového poľa, a nie vnútri textového poľa. Ak ukazovateľ nie je na orámovaní, pri stlačení tlačidla Kopírovať sa neskopíruje textové pole, ale text vnútri textového poľa.

 3. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť.

  Skupina Schránka na karte Domov

Odstránenie textového poľa

 • Kliknite na orámovanie textového poľa, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

  Skontrolujte, či sa ukazovateľ nachádza na orámovaní textového poľa, a nie vnútri textového poľa. Ak ukazovateľ nie je na orámovaní, pri stlačení klávesu DELETE sa neodstráni textové pole, ale text vnútri textového poľa.

Pridanie textového poľa

Ak chcete zistiť postup na pridanie textového poľa, vyberte aplikáciu v rozbaľovacom zozname.

 1. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Textové pole.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 2. Kliknite do hárka a potiahnutím nakreslite textové pole požadovanej veľkosti.

 3. Ak chcete do textového poľa pridať text, kliknite do textového poľa a potom zadajte alebo prilepte text.

  Poznámky: 

Na začiatok stránky

 1. V e-mailovej správe na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Textové pole a potom kliknite na položku Kresliť textové pole.

  .

 2. Kliknite do e-mailovej správy a potiahnutím nakreslite textové pole požadovanej veľkosti.

 3. Ak chcete do textového poľa pridať text, kliknite do textového poľa a potom zadajte alebo prilepte text.

  Poznámky: 

  • Ak chcete formátovať text v textovom poli, použite možnosti formátovania v skupine Písmo na karte Formátovať text.

   .

  • Text umiestnite tak, že naň kliknete a po tom, ako sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ typu Štvorstranná šípka , potiahnete textové pole do nového umiestnenia.

  • Môžete zmeniť alebo odstrániť orámovanie textového poľa a tvaru alebo pridať tvaru alebo textovému poľu výplň či efekt.

  • Ak ste nakreslili viac textových polí, môžete ich navzájom prepojiť a text bude prechádzať z jedného poľa do druhého. Kliknite na jedno z textových polí a potom v časti Nástroje textových polí na karte Formát kliknite v skupine Text na položku Vytvoriť prepojenie.

   Nástroje textových polí (karta Formát) na obrázku

Na začiatok stránky

 1. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Textové pole.

  Ikona rozbalenia/zbalenia

 2. Kliknite do prezentácie a potiahnutím nakreslite textové pole požadovanej veľkosti.

 3. Ak chcete do textového poľa pridať text, kliknite do textového poľa a potom zadajte alebo prilepte text.

  Poznámky: 

Na začiatok stránky

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Textové pole a potom kliknite na položku Nakresliť textové pole.

  Vzhľad pása s nástrojmi

 2. Kliknite do dokumentu a potiahnutím nakreslite textové pole požadovanej veľkosti.

 3. Ak chcete do textového poľa pridať text, kliknite do textového poľa a potom zadajte alebo prilepte text.

  Poznámky: 

Na začiatok stránky

Kopírovanie textového poľa

 1. Kliknite na orámovanie textového poľa, ktoré chcete kopírovať.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši a z ponuky vyberte položku Kopírovať.

  Skontrolujte, či sa ukazovateľ nachádza na orámovaní textového poľa, a nie vnútri textového poľa. Ak ukazovateľ nie je na orámovaní, pri stlačení tlačidla Kopírovať sa neskopíruje textové pole, ale text vnútri textového poľa.

 3. Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má nachádzať skopírované textové pole, kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Prilepiť.

  Skupina Schránka na karte Domov

Odstránenie textového poľa

 • Kliknite na orámovanie textového poľa, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

  Skontrolujte, či sa ukazovateľ nachádza na orámovaní textového poľa, a nie vnútri textového poľa. Ak ukazovateľ nie je na orámovaní, pri stlačení klávesu DELETE sa neodstráni textové pole, ale text vnútri textového poľa.

 • Ak chcete naraz odstrániť viaceré textové polia, podržte stlačený kláves CTRL, postupne kliknite na orámovania jednotlivých textových polí a potom stlačte kláves DELETE.

 • Ak chcete odstrániť textové pole, no zachovať text v jeho vnútri, pred odstránením textového poľa vyberte text v jeho vnútri a potom stlačením kombinácie klávesov CTRL + C skopírujte text do Schránky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×