Pridanie kontrolných čísel do darčekových poukazov alebo kupónov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Darčekové poukazy a propagačné kupóny hrať dôležitú úlohu v marketingovej stratégii kreslenie zákazníci nový a zopakujte pre váš podnik. Však ako rozoznáte, ak pracujú naozaj chcete svoje podnikanie rozvíjať? Využite svoj čas a vaše marketingového rozpočtu, musíte sledovať úspešnosť svojich marketingových aktivít tak, že môžete určiť, ako sú jednotlivé stratégie účinné na určitých zákazníkov.

Najjednoduchším spôsobmi sledovania úspešnosti marketingových ťahov, napríklad darčekových poukazov a kupónov sa pridáva kontrolného čísla alebo kódu do každého darčekových poukazov alebo kupónov, ktorú distribuujete. Po použití darčekových poukazov alebo kupónov môžete použiť tieto kontrolných čísel na záznam a kategorizácia zákazníkov odpovede.

V tomto článku sa vysvetľuje, ako môžete Pridanie kontrolných čísel do darčekových poukazov alebo kupónov, ktoré vytvoríte v programe Publisher dávkach po.

Spôsoby sledovania

Pri pridávaní informácií o sledovaní do publikácií, môže trvať niekoľko rôznych prístupov. Napríklad, môžete použiť jeden z nasledujúcich krokov:

 • Pridanie jedinečných čísel do darčekových poukazov     Pomocou jedinečné číslo na každý certifikát, môžete sledovať pri darčekové poukazy nahradené, kým a Popis produktu alebo služby. Okrem toho, pridaním jedinečných kontrolných čísel môžete zabezpečiť nie sú darčekové poukazy duplikovať alebo uplatnili viackrát.

 • Pridať špecifické kódy do kupónov na sledovanie odozvy zákazníka     Použite iný kódy pre rôzne marketingové správy, reklamy alebo propagácie. Tieto kódy umožňujú neustály prehľad o ako zákazníkov dozvedel o vašej ponuky. Dozviete sa viac o tom, kto je pre váš podnik a čo vzbudzuje pozornosť zákazníkov, budete môcť lepšie zacieliť budúce marketingové programy.

Darčekový poukaz so zobrazeným jedinečným kontrolným číslom

Poznámka: Stav pracovného postupu môžete použiť, keď potrebujete na pridávanie poradových čísel do prístupu a tombolové lístky, faktúry a akýkoľvek iný typ publikácie.

Krok 1: Vytvorenie zdroja údajov, ktorý obsahuje zoznam kontrolných čísel

Použitie hromadnej korešpondencie na vytvorenie série darčekových poukazov alebo kupónov s kontrolnými číslami, musíte nastaviť zdroj údajov, ktorý obsahuje stĺpec so zoznamom kontrolných čísel. Ak plánujete pridať iba kontrolných čísel do publikácií, vytvoriť zdroj údajov pre kontrolných čísel. Ak plánujete použiť hromadnú korešpondenciu na vkladanie ďalších informácií do publikácií, ako sú napríklad mená alebo adresy, zákazníkov tiež môžete pridať stĺpec kontrolných čísel k zdroju údajov, ktoré sú uvedené aj meno a adresu údaje, ktoré chcete použiť.

Program Publisher, Excel, Access alebo Outlook môžete použiť na vytvorenie zdroja údajov pre projekt hromadnej korešpondencie. Ak chcete vytvoriť veľké zoznam jedinečných poradových čísel, ak chcete použiť ako sledovanie kódy pre darčekových poukazov alebo kupónov, však môžete použiť program Excel na rýchle vytvorenie tohto zoznamu.

Používanie programu Excel na vytvorenie zoznamu jedinečných kontrolných čísel

 1. V programe Excel otvorte nový alebo existujúci pracovný hárok.

 2. Do prvej bunky stĺpca miesto, kam chcete pridať kontrolných čísel, zadajte označenie, ako je napríklad Sledovanie čísloa potom stlačením klávesu ENTER prejdite o riadok nižšie.

 3. V druhom bunku v stĺpci, zadajte číslo pre prvé číslo sledovanie v rade. Zadajte napríklad 1 000.

 4. Do bunky pridať 1 na zadané číslo v bunke vyššie a potom zadajte čísla tohto telefónu. Zadajte napríklad 1 001.

  Takto nastavíte vzorku pre sériu čísel, ktoré chcete vytvoriť.

 5. Vyberte bunky obsahujúce počiatočné hodnoty.

 6. Presuňte výplne rukoväť Rukoväť výplne cez rozsah buniek, ktorý chcete vyplniť.

 7. Ak ste vytvorili množstvo kontrolných čísel, ako je to potrebné, uložte súbor.

Pridanie špecifických preddefinovaných kontrolných kódov k zdroju údajov

Ak ste už vytvorili množstvo konkrétny kód čísla, ktoré chcete použiť na sledovanie a kategorizáciu zákazníckych odoziev, môžete tieto čísla zadať do stĺpca zdroja údajov, ktoré sa majú použiť pre hromadnú korešpondenciu.

 1. V programe Excel otvorte nový alebo existujúci pracovný hárok.

 2. Kliknite na prvú bunku v stĺpci, ktoré chcete zadať údaje.

 3. Zadajte menovku, napríklad Kód sledovania, a potom stlačením klávesu ENTER prejdite o riadok nižšie.

 4. Zadajte kód sledovania, a potom stlačením klávesu ENTER prejdite o riadok nižšie.

 5. Opakujte, kým nezadáte všetky kódy sledovania, ktoré plánujete používať.

  Poznámka: Ak chcete vytvoriť viacero kópií darčekových poukazov alebo kupónov, ktoré sa, že všetci zdieľať kód konkrétne sledovania, môžete zadať rovnaké číslo viackrát v rámci stĺpca.

 6. Pri vytváraní čo najviac kódy sledovania, ako je to potrebné, uložte súbor.

Krok 2: Používanie programu Publisher na vytvorenie darčekových poukazov alebo kupónov

Môžete vytvoriť darčekových poukazov alebo kupón publikácie pomocou Publishera tak, že začnete s preddefinovaným Darčeková poukážka publikácie alebo navrhnutím darčekových poukazov od začiatku.

 • Ak chcete vybrať preddefinované publikácie, vyberte kategóriu, darčekových poukazov Darčeková poukážka šablónu potrebovať, a potom otvorte, návrh, a uloženie certifikátu založený na danej šablóne.

 • Návrh certifikát od začiatku, môžete začať s úplne prázdnu publikáciu alebo prispôsobiť už existujúcu publikáciu. Typy malých publikácie, napríklad vizitky, pohľadnice a menovky možno prispôsobiť bude slúžiť ako kupónov. Letáky alebo brožúry možno prispôsobiť na použitie darčekové poukazy. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie publikácie v Publisheri.

Krok 3: Použitie hromadnej korešpondencie na Pridanie kontrolných kódov do publikácie

Po úprave zoznamu kontrolných čísel v zdroji údajov a vytvorení publikácie, ste pripravení na pripojenie zoznamu kontrolných čísel k publikácii na vytvorenie série darčekových poukazov alebo kupónov, aby každý zobrazuje jedinečný sledovanie číslo.

Tento projekt konkrétneho hromadnej korešpondencie zahŕňa štyri všeobecných krokov:

 1. Pripojte svoje darčekových poukazov alebo kupón k zdroju údajov.

 2. Vloženie údajového poľa do publikácie ako zástupný symbol pre sledovanie číslo informácie.

 3. Ukážka hromadnej korešpondencie na vylepšenie rozloženia

 4. Tlač zlúčenej publikácie na vytvorenie alebo vytlačiť dávku darčekových poukazov alebo kupónov obsahujúcich kontrolných čísel v zdroji údajov.

Pripojenie publikácie k zdroju údajov

 1. Uložte a zatvorte zdroj údajov, ktorý obsahuje zoznam kontrolných čísel.

 2. Otvorte program Publisher darčekových poukazov alebo kupón.

 3. Na karte korešpondencia kliknite na ponuku hromadnú korešpondenciu a potom kliknite na položku Krok za krokom sprievodcu hromadnou korešpondenciou.

 4. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti vytvoriť zoznam príjemcov, vyberte položku použiť existujúci zoznam a potom kliknite na položku ďalší: Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

 5. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vyhľadajte zdroj údajov, ktorý obsahuje vaše kontrolných čísel, vyberte súbor a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 6. Ak je zdrojom údajov pracovného hárka programu Excel, vyberte hárok, ktorý chcete zo zoznamu v dialógovom okne Výber tabuľky.

 7. V dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie, môžete vybrať kódy sledovania, ktoré chcete zahrnúť do hromadnej korešpondencie. Začiarknite políčka vedľa záznamov, ktoré chcete zahrnúť, a zrušte začiarknutie políčok vedľa záznamy, ktoré chcete vylúčiť.

  Ak chcete používať iba určité položky zoznamu, je možné zoznam filtrovať podľa určitého poľa alebo kritéria. Po filtrovaní zoznamu môžete prostredníctvom začiarkavacích políčok zaradiť záznamy do zoznamu alebo ich z neho vylúčiť.

  Filtrovanie položiek v zozname

  1. Kliknite na šípku vedľa záhlavia stĺpca položky, ktoré chcete filtrovať.

  2. Kliknite na niektorú z nasledujúcich položiek:

   • (Prázdne) zobrazia sa všetky záznamy, v ktorých je príslušné pole prázdne.

   • (Nie sú prázdne) zobrazia sa všetky záznamy, v ktorých príslušné pole obsahuje informácie.

   • (Rozšírené) otvorí Filter a zoradenie dialógové okno, ktoré môžete použiť na filtrovanie podľa viacerých kritérií. Taktiež môžete kliknúť na Filter v časti Upraviť zoznam príjemcov v dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie otvorte dialógové okno Filter a zoradenie.

    Tip: Ak zdroj údajov obsahuje záznamy, ktoré zdieľajú tie isté údaje a existuje desať jedinečných hodnôt v stĺpci, môžete filtrovať určité informácie. Napríklad, ak existujú viaceré záznamy obsahujúce Austráliu ako krajinu alebo oblasť, môžete filtrovať na Austrália.

    V dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie zobrazí len označené záznamy. Ak chcete znova Zobraziť všetky záznamy, kliknite na položku (všetko)

  Zoradenie položiek v zozname

  1. V dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie kliknite na záhlavie stĺpca položky, ktoré chcete zoradiť podľa.

  2. Ak chcete rýchlo vybrať alebo vymazať všetky položky, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka pri nadpise stĺpca.

  3. Ak chcete zoraďovať podľa viacerých kritérií, kliknite na tlačidlo Zoradiť v časti Upraviť zoznam príjemcov v dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie. V dialógovom okne Filter a zoradenie vyberte kritériá, ktoré chcete zoradiť podľa.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. Uložte a zatvorte zdroj údajov, ktorý obsahuje zoznam kontrolných čísel.

 2. Otvorte program Publisher darčekových poukazov alebo kupón.

 3. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Hromadná korešpondencia.

 4. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti Vytvorenie zoznamu príjemcov, kliknite na položku použiť existujúci zoznam a potom kliknite na položku ďalší: Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

 5. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vyhľadajte zdroj údajov, ktorý obsahuje vaše kontrolných čísel, vyberte súbor a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Poznámka: Na základe predvoleného nastavenia program Publisher najskôr otvorí priečinka Zdroje údajov. Po uložení zdroja údajov v inom umiestnení ako priečinka Zdroje údajov, vyhľadajte umiestnenie, kde ste uložili zdroj údajov.

 6. Ak je zdrojom údajov pracovného hárka programu Excel, vyberte hárok, ktorý chcete zo zoznamu v dialógovom okne Výber tabuľky.

 7. V dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie, môžete vybrať kódy sledovania, ktoré chcete zahrnúť do hromadnej korešpondencie. Začiarknite políčka vedľa záznamov, ktoré chcete zahrnúť, a zrušte začiarknutie políčok vedľa záznamy, ktoré chcete vylúčiť.

  Ak chcete používať iba určité položky zoznamu, je možné zoznam filtrovať podľa určitého poľa alebo kritéria. Po filtrovaní zoznamu môžete prostredníctvom začiarkavacích políčok zaradiť záznamy do zoznamu alebo ich z neho vylúčiť.

  Filtrovanie položiek v zozname

  1. Kliknite na šípku vedľa záhlavia stĺpca položky, ktoré chcete filtrovať.

  2. Kliknite na niektorú z nasledujúcich položiek:

   • (Prázdne) zobrazia sa všetky záznamy, v ktorých je príslušné pole prázdne.

   • (Nie sú prázdne) zobrazia sa všetky záznamy, v ktorých príslušné pole obsahuje informácie.

   • (Rozšírené) otvorí Filter a zoradenie dialógové okno, ktoré môžete použiť na filtrovanie podľa viacerých kritérií. Taktiež môžete kliknúť na Filter v časti Upraviť zoznam príjemcov v dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie otvorte dialógové okno Filter a zoradenie.

    Tip: Ak zdroj údajov obsahuje záznamy, ktoré zdieľajú tie isté údaje a existuje desať jedinečných hodnôt v stĺpci, môžete filtrovať určité informácie. Napríklad, ak existujú viaceré záznamy obsahujúce Austráliu ako krajinu alebo oblasť, môžete filtrovať na Austrália.

    V dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie zobrazí len označené záznamy. Ak chcete znova Zobraziť všetky záznamy, kliknite na položku (všetko)

  Zoradenie položiek v zozname

  1. V dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie kliknite na záhlavie stĺpca položky, ktoré chcete zoradiť podľa.

  2. Ak chcete rýchlo vybrať alebo vymazať všetky položky, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka pri nadpise stĺpca.

  3. Ak chcete zoraďovať podľa viacerých kritérií, kliknite na tlačidlo Zoradiť v časti Upraviť zoznam príjemcov v dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie. V dialógovom okne Filter a zoradenie vyberte kritériá, ktoré chcete zoradiť podľa.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. V dolnej časti pracovnej tably Hromadná korešpondencia, kliknite na položku ďalší: Vytvorenie zlúčených publikácií.

Vloženie údajového poľa do publikácie

Po pripojení publikácie k zdroju údajov, ktorý chcete použiť, môžete vložiť údajové pole do publikácie na mieste, kde chcete zobraziť číslo sledovania.

 1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti Príprava publikácie, kliknite na položku sledovanie číslo údajové pole a potom ho presuňte do preferovanej polohy na darčekový certifikát.

 2. Ak chcete vložiť údajové polia pre ďalšie informácie v zdroji údajov, ako sú napríklad mená zákazníkov alebo adresy, presuňte názvy týchto polí do publikácie.

 3. Ak chcete použiť formátovanie na údajové pole, ak chcete zmeniť vzhľad zlúčených údajov, vyberte pole, kliknite na kartu Formát a vyberte požadované možnosti.

 4. V dolnej časti pracovnej tably Hromadná korešpondencia, kliknite na položku ďalší: Vytvorenie zlúčených publikácií.

 5. Uloženie publikácie.

 1. V publikácii hromadnej korešpondencie kliknite na miesto, kam chcete vložiť údajové pole sledovanie číslo. Najprv musíte vytvoriť blok textu pre umiestnenie údajového poľa, ak už neexistuje.

 2. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v zozname v časti Príprava publikácie, vyhľadajte názov poľa, ktorý zodpovedá záhlavia stĺpca zoznamu kontrolných čísel v zdroji údajov. Napríklad, ak ste použili Sledovanie Number ako záhlavie stĺpca zoznamu kontrolných čísel v tabuľkovom hárku, vyhľadajte Číslo sledovania. Presuňte pole kontrolného čísla do bloku textu, ktorý ste vytvorili pre ňu.

 3. Ak chcete vložiť údajové polia pre ďalšie informácie v zdroji údajov, ako sú napríklad mená zákazníkov alebo adresy, presuňte názvy týchto polí do publikácie.

 4. Ak chcete použiť formátovanie na údajové pole, ak chcete zmeniť vzhľad zlúčených údajov, vyberte pole, kliknite na tlačidlo písmo v ponuke Formát a potom vyberte požadované možnosti.

 5. Po vložení všetkých údajových polí, uložte publikáciu.

Zobrazenie ukážky hromadnej korešpondencie

Na dokončenie spracovania hromadnej korešpondencie, zobrazenie ukážky výsledkov zlúčenia, aby ste sa uistili, že kontrolných čísel zobrazí ako sa majú v publikácii. Môžete zobraziť ukážky hromadnej korešpondencie dvoma spôsobmi: počas upravovania rozloženia zobrazte ukážku rozloženia jednotlivých kupónov alebo darčekových poukážok, alebo ak sa chystáte na tlač, ak chcete zobraziť ukážku usporiadania kupónov alebo darčekových poukazov na vytlačených hárok.

 1. Na karte korešpondencia kliknite na položku Ukážka výsledkov.

 2. Kliknite na položku navigačné tlačidlá Tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Predchádzajúce na zobrazenie vzhľadu ďalšie záznamy zo zdroja údajov v publikácii.

Zobraziť ukážku rozloženia kupón alebo darčekový certifikát

Údajových polí sú vyplnené informáciami z prvého záznamu zdroja údajov. Ak chcete zobraziť ukážku informácií z ďalších záznamov zdroja údajov, môžete použiť navigačné tlačidlá.

 1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku navigačné tlačidlá Tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Predchádzajúce na zobrazenie vzhľadu ďalšie záznamy zo zdroja údajov v publikácii.

  Nemôžete upravovať položky zdroja údajov tu, ale môžete formátovať, premiestniť alebo odstrániť údaje podľa formátovania, premiestnení alebo odstránení údajových polí.

 2. Ak sa čísla zobrazujú odrezaný, upravte formátovanie a rozloženie publikácie. Napríklad, budete musieť zväčšiť veľkosť textového poľa, ktorý obsahuje údajové pole pre svoje sledovanie číslo alebo možno budete musieť zmenšiť veľkosť písma údajového poľa.

 3. Ak ste spokojní s ukážkami v dolnej časti pracovnej tably kliknite na položku ďalší: Vytvorenie zlúčených publikácií.

Zobrazenie ukážky tlačiva

Ukážka hromadnej korešpondencie, môžete vykonať záverečnú kontrolu publikácie pred tlačou.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie tlače.

 2. V dialógovom okne Nastavenie tlače, kliknite na položku viac strán na hárok a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v v časti Vytvorenie zlúčených publikácií, kliknite na položku Ukážka pred tlačou uistite sa, že informácie správne zarovnanie na hárku darčekových poukazov alebo kupónov.

 4. Kliknite na tlačidlo Zavrieť zatvorte okno ukážky pred tlačou.

Tlač zlúčenej publikácie

 1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti Vytvorenie zlúčených publikácií, kliknite na položku Tlačiť.

 2. Na stránke tlač Zobraziť ukážku rozloženia pri tlači, vyberte požadované možnosti tlače a potom kliknite na položku Tlačiť.

 1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti Vytvorenie zlúčených publikácií, kliknite na položku Tlačiť.

 2. V dialógovom okne tlač vyberte požadované možnosti tlače a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. V ponuke súbor kliknite na položku Uložiť, ak chcete publikáciu uložiť.

  Poznámka: Majte na pamäti, že chcete uložiť nie je množina kupóny alebo darčekové poukazy, ktoré sa majú vytlačiť. Skôr, ukladáte publikáciu s jeho pripojenie na zdroj údajov a zástupné polia. Uložením publikácie môžete v prípade potreby rýchlo vytvoriť inú skupinu kupónov alebo darčekových poukazov. Publikácia uchováva prepojenie na zdroj údajov, ktorý je pripojená k tak, že môžete prejsť rovno k zobrazeniu ukážky.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×