Pridanie kontaktu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ukladaním nových kontaktov do adresára môžete digitalizovať a organizovať informácie o osobách. Kontakty sú vlastne elektronické karty, kde sú uložené kontaktné informácie osôb. Kontakt môže obsahovať meno a e-mailovú adresu, môže však zahŕňať aj ďalšie informácie, napríklad adresu, viacero telefónnych čísiel a obrázok profilu.

O pridávaní informácií na kartu kontaktu, ako aj o ich aktualizácii a odstraňovaní rozhodujete vy.

Čiastočne vyplnená karta kontaktu v Outlooku

Keď si niekoho uložíte ako kontakt, stačí do e-mailu napísať začiatočné písmená jeho mena a Outlook za vás doplní e-mailovú adresu. Pár kliknutí tiež stačí na to, aby ste danej osobe zavolali, a to dokonca bez toho, aby ste museli hľadať jej telefónne číslo.

 1. Otvorte správu, aby sa meno osoby zobrazovalo v niektorom z týchto riadkov: Od:, Komu:, Kópia: alebo Skrytá kópia:.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na príslušné meno, vyberte položku pridať do kontaktov programu Outlook.

 3. V okne, ktoré sa otvorí, zadajte informácie, ktoré chcete uložiť.

  Pridanie nového kontaktu zo správy do Outlooku

  Poznámka: Outlook vloží e-mailovú adresu kontaktu do poľa E-mail a všetky ostatné informácie o kontakte dostupné v správe do príslušných polí. Ak je kontakt z vašej organizácie, budú k nim pravdepodobne patriť informácie ako funkcia, oddelenie, telefónne číslo a kancelária.

 4. Vyberte položku Uložiť.

 1. Kliknite na položku Ľudia v dolnej časti obrazovky.

  Kliknutie na položku Ľudia

 2. V ponuke Súbor vyberte položku Nový kontakt alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N.

  Tlačidlo Nový kontakt na karte Kontakt

  Tip: Ak chcete vytvoriť kontakt z iného Outlook priečinka, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + C.

 3. Zadajte meno a ľubovoľné ďalšie informácie, ktoré chcete zahrnúť pre nový kontakt.

 4. Ak chcete okamžite vytvoriť ďalší kontakt, vyberte položku Uložiť a nový (takto nemusíte pri každom kontakte začínať od začiatku).

  Tipy: 

  • Ak chcete pridať ďalší kontakt z tej istej spoločnosti choosethedown šípku vedľa položky Uložiť a nové, a potom vyberte kontakt istej spoločnosti.

  • Vytvorenie nového kontaktu z rovnakej spoločnosti

 5. Po dokončení zadávania nových kontaktov vyberte položku Uložiť a zavrieť.

Pre určitú osobu môžete uložiť viaceré telefónne čísla a e-mailové alebo poštové adresy.

 1. Ak ste nepridali kontaktu už predtým, vytvorte nový kontakt. V opačnom prípade otvorte existujúci kontakt.

 2. Kliknite na šípku nadol vedľa položky e-mailu, niektorého z polí na telefónne číslo alebo pracovná adresa, a potom vyberte jednu z ďalších možností rozbaľovacie pole. Napríklad, ak chcete pridať druhú e-mailu, vyberte E-mail 2. Ak chcete pridať TTY/TDD telefónneho čísla, kliknite na šípku vedľa polí telefón a vyberte TTY/TDD.

Pridanie ďalšej e-mailovej adresy kontaktu

Ak máte v počítači alebo na inom mieste uloženú fotografiu príslušnej osoby, môžete ju použiť v kontaktných informáciách.

 1. Kliknite na ikonu obrázka v okne nového kontaktu.

  Kliknutie na ikonu obrázka na pridanie fotografie

 2. Nájdite obrázok, ktorý chcete použiť v okne Pridanie fotografie kontaktu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 • Importovanie kontaktov zo súboru .csv alebo .pst    Súbor .csv obsahuje kontakty, ktoré ste exportovali do textového súboru, v ktorom je každá časť informácií o kontakte oddelená čiarkou (.csv znamená „hodnota oddelená čiarkou“).

Súbor .pst je súbor exportovaný z Outlooku do formátu, ktorý dokáže prečítať iný počítač s Outlookom.

Ďalšie informácie nájdete v téme Importovanie kontaktov do Outlooku pre Windows.

 • Získanie kontaktov z Excelu    Na získanie kontaktných informácií uložených v súbore Excelu, napríklad .xlsx alebo .xls, môžete použiť Sprievodcu importom a exportom.

Ďalšie informácie nájdete v téme Importovanie kontaktov do Outlooku pre Windows.

Ste v ovládacom prvku, aké informácie sa pridá do karty kontaktu. Môžete aktualizovať a odstrániť informácie, ako sa rozhodnete.

Čiastočne vyplnená karta kontaktu v Outlooku

Zmena spôsobu zobrazenia mien na karte kontaktu

 1. Na karte Súbor vyberte položky Možnosti > Ľudia.

 2. V časti Mená a zaraďovanie postupujte takto:

  • V zozname Predvolené poradie „Celé meno“ vyberte niektorú možnosť.

   Možnosti Outlooku v časti Ľudia, so zobrazenými možnosťami v zozname poradia „Celé meno“

   Možnosť

   Príklad

   Meno (Ďalšie meno) Priezvisko

   Júlia Anna Králiková

   Priezvisko Meno

   Králiková Júlia

   Meno Priezvisko1 Priezvisko2

   Júlia Beňová Králiková

  • V zozname Predvolené poradie „Zaradiť ako“ vyberte niektorú možnosť.

   Možnosti Outlooku v časti Ľudia, so zobrazenými možnosťami v zozname poradia „Zaradiť ako“

   Možnosť

   Príklad

   Priezvisko, Meno

   Králiková, Júlia Anna

   Meno Priezvisko

   Júlia Anna Králiková

   Spoločnosť

   Contoso Ltd.

   Priezvisko, Meno (Spoločnosť)

   Králiková, Júlia (Contoso Ltd.)

   Spoločnosť (Priezvisko, Meno)

   Contoso Ltd. (Králiková, Júlia Anna)

 3. Po dokončení stlačte tlačidlo OK.

Aktualizácia informácií na existujúcej karte kontaktu

 1. Na karte Domov vyberte v skupine Hľadať položku Adresár.

  V Outlooku na karte Domov vyberte v skupine Hľadať položku Adresár.

 2. V dialógovom okne Adresár: Kontakty v zozname Adresár vyberte adresár, v ktorom sú uložené informácie kontaktu.

 3. Vyberte kontakt, ktorý chcete zmeniť, kliknite pravým tlačidlom myši a na karte kontaktu upravte alebo aktualizujte informácie podľa potreby.

 4. Vyberte položky Uložiť a zavrieť > Súbor > Zavrieť.

Pridanie čísla klapky

 1. Na karte kontaktu vyberte v časti Telefónne čísla pole Práca.

  Poznámka: Nevyberte šípku rozbaľovacieho zoznamu vedľa poľa Práca, Fax do práce alebo Mobil. Vyberte samotné pole.

 2. V dialógovom okne Kontrola telefónneho čísla vyplňte podrobnosti vrátane poľa Číslo klapky.

  V Outlooku na karte kontaktu v časti Telefónne čísla vyberte niektorú možnosť a podľa potreby aktualizujte dialógové okno Kontrola telefónneho čísla.

Preposlanie karty kontaktu kolegovi alebo obchodnému partnerovi

 1. Otvorte kartu kontaktu.

 2. Na karte Kontakt v skupine Akcie vyberte v zozname Preposlať položku Ako kontakt programu Outlook.

  V Outlooku na karte Kontakt vyberte v skupine Akcie položku Preposlať a potom vyberte niektorú možnosť.

  Poznámka: Karta kontaktu sa prepošle ako príloha v e-mailovej správe.

Vytvorenie kontaktu z priečinka Kontakty

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Kontakt.

  Klávesová skratka  Ak chcete vytvoriť kontakt, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + C.

 2. Zadajte meno kontaktu.

 3. Zadajte informácie, ktoré chcete zahrnúť pre nový kontakt.

  Poznámky: 

  • Ak chcete určiť spôsob zobrazenia mena kontaktu v poli Komu správy, zadajte meno do poľa Zobraziť ako.

  • Ak chcete zadať do poľa viacero položiek, napríklad viaceré telefónne čísla alebo e-mailové adresy, kliknite na šípku nadol vedľa daného poľa.

  • Ak máte pre kontakt viaceré poštové adresy, začiarknutím políčka Toto je poštová adresa vyberte adresu, ktorá sa má použiť na hromadnú korešpondenciu.

  Tip: Môžete rýchlo vytvoriť ďalší kontakt s rovnakými informáciami o spoločnosti. V aktuálnom kontakte kliknite v ponuke Akcie na položku Nový kontakt z rovnakej spoločnosti.

Môžete vytvoriť nový kontakt z existujúceho kontaktu, pričom existujúci kontakt použijete ako šablónu a následne podľa potreby zmeníte ľubovoľné informácie.

 1. V priečinku Kontakty v zobrazení Vizitky kliknite na kontakt, ktorý chcete použiť ako šablónu.

  Poznámka: Tento postup môžete vykonať aj v zobrazeniach Karty s adresami a Podrobné karty s adresami.

 2. Stlačte kombinácie klávesov CTRL + C a potom CTRL + V.

 3. V okne Zistil sa duplicitný kontakt vyberte možnosť Pridať nový kontakt.

  Keď uložíte kontakt alebo elektronickú vizitku s rovnakým menom alebo e-mailovým menom, ako má kontakt alebo elektronická vizitka, ktorá už v priečinku Kontakty existuje, Microsoft Outlook zobrazí dialógové okno s možnosťami, ktoré umožňujú buď pridať duplicitný kontakt ako nový kontakt, alebo aktualizovať existujúci kontakt novými informáciami z duplicitného kontaktu. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie alebo odstránenie duplicitných kontaktov.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  Nový kontakt sa zobrazí v zobrazení Vizitky vedľa kontaktu, ktorý ste skopírovali.

 5. Dvojitým kliknutím na nový kontakt ho otvorte a potom upravte informácie podľa potreby.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

 1. Otvorte e-mailovú správu alebo zobrazte ukážku e-mailovej správy obsahujúcej meno, ktoré chcete pridať do zoznamu kontaktov.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na meno odosielateľa, ktorého chcete pridať do kontaktov, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať do kontaktov.

  Poznámka: V Outlooku nie je k dispozícii možnosť automatického pridania kontaktných informácií do kontaktov alebo adresára, keď kontaktu odošlete odpoveď.

Keď uložíte elektronickú vizitku prijatú v e-mailovej správe, vytvoríte nový kontakt. Ak už máte kontakt s rovnakým menom, môžete uložiť duplikát ako nový kontakt alebo aktualizovať pôvodný kontakt.

 1. V otvorenej správe kliknite pravým tlačidlom myši na vizitku a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať do kontaktov. Otvorí sa nový kontakt vo formulári kontaktu.

 2. Na karte Kontakt kliknite v skupine Uložiť na položku Uložiť a zavrieť.

 3. Ak už máte kontakt s rovnakým menom, Outlook rozpozná duplikát. Použite jeden z týchto postupov:

  • Vyberte položku Pridať nový kontakt. Vytvorí sa duplicitný kontakt vrátane formulára kontaktu a elektronickej vizitky.

  • Vyberte položku Aktualizovať informácie. Zobrazí sa zoznam existujúcich duplicitných kontaktov. Dvakrát kliknite na kontakt, ktorý chcete aktualizovať, potom aktualizujte informácie vo formulári kontaktu a uložte ho.

Nové kontaktné informácie sú teraz uložené v priečinku Kontakty a k dispozícii v elektronickej vizitke aj iných zobrazeniach. Kontaktné informácie môžete zmeniť pred ich uložením aj po ňom. Ak chcete zmeniť vizitku po jej uložení, pozrite si pokyny v téme Vytváranie elektronických vizitiek.

Poznámky: 

 • Môžete tiež v hlavičke správy kliknúť pravým tlačidlom myši na priložený súbor .vcf, čím otvoríte kontextovú ponuku, pomocou ktorej môžete pridať kontakt alebo vybrať iné možnosti.

 • Ak vo formulári kontaktu kliknete na možnosť Uložiť a nový, otvorený kontakt sa uloží a otvorí sa nový prázdny formulár kontaktu.

Táto funkcia vyžaduje používanie konta Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 alebo Exchange Server 2007. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva Microsoft Exchange. 

 1. Otvorte verejný priečinok, v ktorom chcete vytvoriť kontakt.

  Postup

  1. Ak sa nezobrazuje zoznam priečinkov, kliknite na ponukuPrejsť a potom na položku Zoznam priečinkov.

  2. Kliknite na položku Verejné priečinky a potom na priečinok, ktorý chcete otvoriť.

   Ak sa požadovaný priečinok nachádza v inom priečinku, klikajte na znamienka plus (+) vedľa jednotlivých podpriečinkov, kým nenájdete požadovaný priečinok.

 2. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Kontakt.

 3. Zadajte meno nového kontaktu.

 4. Zadajte informácie, ktoré chcete zahrnúť pre nový kontakt.

  Poznámky: 

  • Ak chcete určiť spôsob zobrazenia mena kontaktu v poli Komu správy, zadajte meno do poľa Zobraziť ako.

  • Ak chcete zadať do poľa viacero položiek, napríklad viacero druhov telefónnych čísel alebo adries, kliknite na šípku nadol vedľa daného poľa.

  • Ak máte pre kontakt viaceré poštové adresy, začiarknutím políčka Toto je poštová adresa vyberte adresu, ktorá sa má použiť na hromadnú korešpondenciu.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

  Nový kontakt môžete vytvoriť len v priečinku Kontakty. Nový kontakt nemožno vytvoriť napríklad v poštovom priečinku.

Vytvorenie kontaktu

 1. V zobrazení Kontakty kliknite na karte Domov v skupine Nový na položku Nový kontakt.

  Príkaz Nový kontakt na páse s nástrojmi

  Klávesová skratka    Ak chcete vytvoriť kontakt z ľubovoľného priečinka v Outlooku, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + C.

 2. Zadajte meno a ľubovoľné ďalšie informácie, ktoré chcete zahrnúť pre nový kontakt.

 3. Použite jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete dokončiť zadávanie kontaktov     Na karte Kontakt kliknite v skupine Akcie na položku Uložiť a zavrieť.

  • Ak chcete uložiť tento kontakt a začať vytvárať ďalší     Kliknite na položku Uložiť a nový.

  • Ak chcete uložiť a zadať ďalší kontakt z rovnakej spoločnosti alebo adresy     Kliknite na šípku nadol vedľa položky Uložiť a nový a potom kliknite na položku Kontakt z rovnakej spoločnosti.

   Poznámky: 

   • Ak chcete zadať do poľa viacero položiek, napríklad viaceré telefónne čísla alebo e-mailové adresy, kliknite na šípku nadol vedľa daného poľa.

   • Ak chcete pridať fotografiu kontaktu, kliknite na ikonu fotografie alebo na karte Kontakt v skupine Možnosti kliknite na položku Obrázok a potom na položku Pridať obrázok.

Keď chcete vytvoriť viaceré kontakty, ktoré zdieľajú spoločné informácie, napríklad názov a adresu spoločnosti, môžete skopírovať existujúci kontakt a potom zmeniť kópiu kontaktu tak, aby obsahovala jedinečné informácie ďalšieho kontaktu.

 1. V priečinku Kontakty kliknite pravým tlačidlom myši na kontakt, ktorý chcete duplikovať, a potom kliknite na položku Kopírovať.

  Klávesová skratka    Ak chcete duplikovať kontakt, stlačením kombinácie klávesov CTRL + C ho skopírujte a potom stlačením kombinácie klávesov CTRL + V vytvorte duplicitný kontakt.

 2. Dvojitým kliknutím na nový kontakt ho otvorte a potom upravte informácie.

Na začiatok stránky

Môžete rýchlo vytvoriť outlookový kontakt pre osobu, ktorá vám odoslala e-mailovú správu.

 1. Otvorte e-mailovú správu alebo zobrazte ukážku e-mailovej správy obsahujúcej meno, ktoré chcete pridať do zoznamu kontaktov.

Kliknite pravým tlačidlom myši na meno požadovanej osoby a potom kliknite na položku Pridať do kontaktov.

Iní používatelia Outlooku môžu do e-mailovej správy zahrnúť elektronickú vizitku. Keď uložíte elektronickú vizitku, informácie obsiahnuté vo vizitke sa použijú na vytvorenie outlookového kontaktu.

 1. V otvorenej správe kliknite pravým tlačidlom myši na vizitku alebo na priložený súbor .vcf v hlavičke správy a potom kliknite na položku Pridať do kontaktov.

 2. Upravte informácie podľa potreby.

 3. Na karte Kontakt kliknite v skupine Akcie na položku Uložiť a zavrieť.

Ak už máte kontakt s rovnakým menom, použite jeden z týchto postupov:

 • Kliknite na položku Pridať nový kontakt. Výsledkom budú dva kontakty pre rovnaké meno.

Kliknite na položku Aktualizovať informácie. V zozname duplicitných kontaktov dvakrát kliknite na kontakt, ktorý chcete aktualizovať informáciami elektronickej vizitky.

Táto funkcia vyžaduje konto Microsoft Exchange Server a nastavenie verejných priečinkov správcom Exchange Servera.

 1. Otvorte verejný priečinok, v ktorom chcete vytvoriť kontakt.

  Ako nájdem verejné priečinky?

  Ak sa na navigačnej table nezobrazujú verejné priečinky, použite jeden z týchto postupov:

  • Na navigačnej table kliknite na položku Zoznam priečinkov Tlačidlo Zoznam priečinkov na navigačnej table a prejdite do priečinka Verejné priečinky – meno používateľa.

  • Kliknite do poľa Prehľadať: Kontakty, potom na karte Hľadať kliknite v skupine Možnosti na položku Nástroje vyhľadávania a potom kliknite na položku Hľadať verejný priečinok.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Nový na položku Nové položky a potom kliknite na položku Kontakt.

 3. Zadajte informácie, ktoré chcete zahrnúť pre nový kontakt.

  Poznámky: Ak máte pre kontakt viaceré poštové adresy, začiarknutím políčka Toto je poštová adresa vyberte adresu, ktorá sa má použiť na hromadnú korešpondenciu.

  1. Ak chcete zadať do poľa viacero položiek, napríklad viacero druhov telefónnych čísel alebo adries, kliknite na šípku nadol vedľa daného poľa.

 4. Na karte Kontakt kliknite v skupine Akcie na položku Uložiť a zavrieť.

Na usporiadanie skupín kontaktov môžete použiť priečinky kontaktov. Vytvorte v zobrazení Kontakty nový priečinok, pomenujte ho a premiestnite alebo skopírujte konkrétne kontakty. Vaše priečinky kontaktov budú uvedené na navigačnej table v časti Moje kontakty.

Môžete tiež vytvoriť distribučné zoznamy na zoskupenia kontaktov. Správa odoslaná distribučnému zoznamu sa doručí všetkým príjemcom zahrnutým do distribučného zoznamu. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie a úprava skupiny kontaktov alebo distribučného zoznamu.

V programe Office Outlook 2007 sa každý kontakt zobrazuje aj ako elektronická vizitka. Akékoľvek informácie, ktoré pridáte do kontaktu, sa automaticky premietnu aj do zodpovedajúcej elektronickej vizitky a naopak.

Elektronická vizitka zobrazuje podmnožinu informácií vo formulári súvisiaceho kontaktu

1. Formulár kontaktu, ktorý obsahuje informácie o Pavlovi Slobodovi.

2. Zobrazené dialógové okno Úprava vizitky s príslušnými vyplnenými poľami pre elektronickú vizitku Pavla Slobodu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×