Pridanie jedného alebo viacerých súborov do knižnice

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V knižnica môžete vytvárať a spravovať dokumenty, hárky, prezentácie a iné typy súborov. Niektoré typy súborov sú však z bezpečnostných dôvodov blokované.

Existuje niekoľko spôsobov pridávania súborov do knižníc v závislosti od toho, či v knižnici vytvárate nový súbor, do knižnice pridávate existujúci súbor alebo pridávate niekoľko súborov naraz. Ak správca nastavil knižnicu na príjem e-mailov, do knižnice môžete pridať súbor dokonca aj tak, že ho odošlete ako prílohu v e-mailovej správe.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie súboru v knižnici

Pridanie súboru do knižnice

Pridanie viacerých súborov do knižnice

Pridanie súborov do knižnice odoslaním e-mailu

Vytvorenie súboru v knižnici

V knižnici môžete vytvoriť nový súbor, ak plánujete použiť program kompatibilný so službou Windows SharePoint Services 3.0, napríklad program Microsoft Office Word 2007.

Ak chcete použiť program, ktorý nie je kompatibilný, súbor môžete napriek tomu v knižnici uložiť a spravovať. Aj keď na vytvorenie súboru nemôžete použiť príkaz Nový, súbor môžete vytvoriť v príslušnom programe a neskôr ho pridať do knižnice.

Pre knižnicu obrázkov musíte vytvoriť súbor v inom programe a potom ho pridať do knižnice. V knižnici obrázkov alebo v inom type knižnice môžete vytvoriť priečinok, pokiaľ knižnica neobmedzuje tvorbu priečinkov.

Typ súboru, ktorý môžete vytvoriť, závisí od šablóny alebo šablón, ktoré správca alebo majiteľ lokality priradil ku knižnici. Ak chcete v knižnici vytvoriť iný typ súboru, obráťte sa na správcu alebo majiteľa lokality.

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. V ponuke Nové kliknite na šípku a potom kliknite na položku Nový typ súboru, napríklad Nový dokument.

  Ak sú s k vašej knižnici priradené ďalšie šablóny, môžu sa zobraziť ďalšie voľby, napríklad Nový pracovný hárok alebo Nová zmluva.

  Tip: Ak chcete vytvoriť súbor založený na predvolenej šablóne knižnice, stačí kliknúť na príkaz Nové.

 3. Do súboru pridajte text a ostatné požadované položky.

 4. Zvyčajným spôsobom uložte súbor: kliknite na tlačidlo Uložiť alebo na príkaz Uložiť v ponuke Súbor a zadajte názov súboru.

  Po uložení sa súbor pridá do knižnice a bude sa zobrazovať v zozname súborov.

 5. Ak sa súbory v knižnici nezobrazujú, obnovte okno prehľadávača.

  Poznámky: 

  • V závislosti od nastavenia knižnice sa pri ukladaní súboru môže zobraziť výzva na poskytnutie ďalších informácií. Môže to byť napríklad výber typu obsahu súboru alebo zadanie ďalších podrobností o súbore.

  • Ak súbor ukladáte do knižnice, ktorá vyžaduje prevzatie súboru, súbor najprv prevezmete vy. Skôr ako budú môcť súbor upravovať ostatní používatelia, musíte súbor vrátiť do projektu.

  • Ak knižnica požaduje schválenie obsahu, súbor bude pravdepodobne potrebné schváliť, až potom sa zobrazí všetkým používateľom s povolením na zobrazenie súborov v knižnici.

Na začiatok stránky

Pridanie súboru do knižnice

Do knižnice môžete pridať nový súbor alebo môžete nahradiť existujúci súbor revidovanou verziou súboru. Ak je knižnica nakonfigurovaná tak, aby sledovala verzie súborov, revidovaný súbor môžete pridať ako novú verziu, ktorá sa stane súčasťou histórie verzií súboru.

Ak do knižnice chcete odovzdať súbor, ktorý má rovnaký názov ako už existujúci súbor a nechcete ho nahradiť, ani pridať novú verziu existujúceho súboru, jeden zo súborov budete musieť premenovať.

Pri pridaní súboru do knižnice budete možno musieť zadať údaje o vlastnostiach súboru. Vlastnosti súboru môžu zahŕňať základné informácie o súbore, napríklad popis alebo kľúčové slová umožňujúce jeho vyhľadávanie, alebo informácie špecifické pre danú organizáciu, napríklad názov oddelenia alebo číslo projektu.

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. V ponuke Odovzdať kliknite na položku Odovzdať dokument.

 3. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a nájdite súbor, ktorý chcete pridať. Potom súbor vyberte a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 4. Ak odovzdávate revidovanú verziu existujúceho súboru, použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak knižnica nie je nakonfigurovaná na sledovanie verzií súborov, existujúci súbor môžete nahradiť revidovaným súborom. V časti Odovzdať dokument začiarknite políčko Prepísať existujúce súbory?.

  • Ak je knižnica konfigurovaná na sledovanie verzie súborov, existujúci súbor môžete nahradiť novou verziou, ktorá bude súčasťou histórie dokumentu. V časti Odovzdať dokument začiarknite políčko Pridať ako novú verziu k existujúcim súborom?.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak sa zobrazí formulár, ktorý požaduje ďalšie informácie o súbore, do polí zadajte príslušné informácie, napríklad názov. Vedľa názvu každého poľa, ktoré musíte vyplniť, sa zobrazí červená hviezdička. Môžu sa zobraziť rôzne polia v závislosti od toho, ako je knižnica nastavená a či vaša skupina požaduje prispôsobené vlastnosti.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. Ak sa súbory v knižnici nezobrazujú, obnovte okno prehľadávača.

  Poznámky: 

  • Ak odovzdávate súbor do knižnice, ktorá vyžaduje zadanie určitých vlastností súboru, a tieto vlastnosti chýbajú, súbor ostane u vás. Po zadaní požadovaných vlastností môžete súbor vrátiť do projektu.

  • Ak odovzdávate súbor do knižnice, ktorá vyžaduje prevzatie súboru, súbor najprv preberiete vy. Skôr ako budú môcť súbor upravovať ostatní používatelia, musíte súbor vrátiť do projektu.

  • Ak knižnica požaduje schválenie obsahu, súbor bude pravdepodobne potrebné schváliť, až potom sa zobrazí všetkým používateľom s povolením na zobrazenie súborov v knižnici.

  • V knižnici stránok wiki môžete vytvárať nové stránky wiki, ale nemôžete odovzdávať existujúce súbory.

Tip: Ak odovzdávate novú verziu súboru, odporúča sa písať komentáre o zmenách v aktuálnej verzii, aby ste mohli jednoduchým spôsobom sledovať históriu súboru.

Na začiatok stránky

Pridanie viacerých súborov do knižnice

Ak máte nainštalovaný program, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services, v ponuke Odovzdať sa môže po kliknutí na šípku zobraziť možnosť odovzdania viacerých súborov. Ak máte napríklad nainštalovaný systém produktov systém Microsoft Office 2007, zobrazí sa možnosť Odovzdať viaceré dokumenty. Ak sa možnosť Odovzdať viaceré dokumenty nezobrazuje, použite nasledovný postup:

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. V ponuke akcie Obrázok ponuky , kliknite na položku Otvoriť v programe Windows Prieskumník.

 3. V zobrazenom okne programu Windows Prieskumník vyhľadajte súbory, ktoré chcete odovzdať, a vyberte ich.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbory a v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Kopírovať.

 5. Klikajte na tlačidlo Naspäť dovtedy, kým sa nevrátite do knižnice.

 6. Pravým tlačidlom myši kliknite do prázdnej oblasti v okne priečinka a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prilepiť.

 7. Zavrite program Windows Explorer.

 8. Ak sa súbory v knižnici nezobrazujú, obnovte okno prehľadávača.

Poznámky: 

 • Ak do knižnice obrázkov odovzdávate viaceré obrázky, môže sa otvoriť editor obrázkov kompatibilný so službou Windows SharePoint Services, napríklad Microsoft Office Picture Manager. Podľa pokynov editora obrázkov vyberte viacero súborov a odovzdajte ich. Ak odovzdávate viac obrázkov, editor obrázkov vás môže upozorniť v prípade, že niektorý odovzdávaný súbor má rovnaký názov ako existujúci súbor v knižnici.

 • Ak odovzdávate súbor do knižnice, ktorá vyžaduje zadanie určitých vlastností súboru, a tieto vlastnosti chýbajú, súbor ostane u vás. Po zadaní požadovaných vlastností môžete súbor vrátiť do projektu.

 • Ak odovzdávate súbor do knižnice, ktorá vyžaduje prevzatie súboru, súbor najprv prevezmete vy. Súbor musíte vrátiť do projektu, až potom ho budú môcť upravovať ostatní používatelia.

 • Ak knižnica požaduje schválenie obsahu, súbor bude pravdepodobne potrebné schváliť, až potom sa zobrazí všetkým používateľom s povolením na zobrazenie súborov v knižnici.

 • V knižnici stránok wiki môžete vytvárať nové stránky wiki, ale nemôžete odovzdávať existujúce súbory.

Tip: Súbory z iného okna programu Prieskumník, napríklad z okna Windows Prieskumník alebo Moje dokumenty, môžete na lokalitu SharePoint zobrazenú v programe Windows Prieskumník presúvať aj myšou.

Na začiatok stránky

Pridanie súborov do knižnice odoslaním e-mailu

Skôr ako odošlete e-mail do knižnice, musíte vedieť, či je knižnica nastavená na prijímanie e-mailov. Ak áno, zistite jej adresu.

 1. E-mailovú adresu knižnice zistíte niektorým z nasledovných krokov:

  • Zobrazte adresár e-mailového programu. Ak tam e-mailová adresa nie je, získate ju od osoby, ktorá nastavila knižnicu. Adresu potom pridajte do zoznamu kontaktov e-mailového programu, aby ste ju neskôr ľahko našli.

  • Zobrazte popis príslušnej knižnice, ktorý sa zobrazuje pod názvom knižnice. Vlastník lokality mohol e-mailovú adresu uviesť v popise knižnice.

  • Ak sa e-mailová adresa nezobrazuje v popise knižnice a máte povolenie na zobrazenie nastavenia knižnice, zobrazte nastavenie e-mailov pre knižnicu:

   1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

    Ak sa názov knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov knižnice.

    1. V ponuke Nastavenie Settings menu kliknite na nastavenie typu knižnice, ktorú otvárate.

     Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na ponuku Nastavenie knižnice dokumentov.

   2. Ak je v knižnici povolené prijímanie e-mailov, v ponuke Informácie o zozname, vedľa poľa E-mailová adresa sa zobrazí jej adresa.

  • Súbor ako prílohu pošlite na e-mailovú adresu skupiny lokality SharePoint. Vaša organizácia môže mať vlastný zoznam e-mailov, tzv. skupina služby SharePoint, ktorá jej členom umožňuje posielať si navzájom e-maily. Adresa skupiny lokality SharePoint môže obsahovať adresy knižníc, takže keď odošlete e-mail členom skupiny, prílohy v pošte sa automaticky pridajú na lokalitu Windows SharePoint Services 3.0.

 2. Vo svojom e-mailovom programe priložte do e-mailovej správy súbor, napríklad dokument alebo pracovný hárok.

 3. Do poľa Komu alebo Kópiazadajte adresu knižnice. Ak skupina lokality SharePoint danú knižnicu už obsahuje, zadajte namiesto nej e-mailovú adresu skupiny lokality SharePoint.

 4. Odošlite správu. Vo väčšine e-mailových aplikácií je na odoslanie správy potrebné kliknúť na tlačidlo Odoslať.

 5. Ak sa súbory v knižnici nezobrazujú, obnovte okno prehľadávača.

  Súbory sa zobrazia po chvíli v závislosti od nastavenia e-mailového servera.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×