Pridanie indexu do stĺpca SharePointu

Pridanie indexu do stĺpca SharePointu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pridanie indexu na stĺpec zvyšuje výkon pri používaní filtre. Indexy môžete pridať na až 20 stĺpcov v zozname alebo knižnici. Síce môžete pridať až 20 indexy na zoznam alebo knižnicu, sa odporúča pridáte indexy len na väčšinu bežne používaných stĺpcov. Indexy hlavou pridať údaje.

Ak bola prekročená Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu a zablokovaná môžete zvyčajne stále pridať indexy na stĺpce keď máte menej ako 20 000 položiek v zozname alebo knižnici. SharePoint Online, môžete manuálne pridať index na zoznam všetkých veľkostí.

Vytvorenie jednoduchého alebo zloženého indexu

Filtrovanie údajov stĺpca v zozname alebo knižnici, nájdete v téme Používanie filtrovania upraviť zobrazenie lokality SharePoint.

Ak chcete vybrať stĺpce, ktoré chcete indexovať, Poznámka stĺpce, ktoré sa používajú najčastejšie používané v rôznych zobrazeniach filtrovania.

Dôležité: Vytvorenie registra vyžaduje prístup k všetky položky v zozname, takže je možné, môže byť blokované vytvorenie indexu pre stĺpec, ak celý zoznam prekročí Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu. V takomto prípade urobiť operáciu počas Denného časového oknaalebo požiadajte správcu.

 1. Kliknite na názov zoznamu alebo knižnice na ľavom navigačnom paneli alebo kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 alebo Akcie lokality, kliknite na položku Obsah lokality alebo Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

  Ponuka Nastavenie so zvýraznenou položkou Obsah lokality
  Prechod do obsahu lokality SharePoint Online, 2016 alebo 2013
  Položka Zobraziť všetok obsah lokality v ponuke Akcie lokality
  Prechod do obsahu lokality SharePoint 2010

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  V službe SharePoint Online kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. a potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo Nastavenia knižnice.

  Ponuka Nastavenie so zvýraznenými nastaveniami zoznamu

  V SharePoint 2016, 2013 alebo 2010 kliknite na položku zoznam alebo knižnicu, a potom Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice na páse s nástrojmi.

  Položka Nastavenia zoznamu na páse s nástrojmi
 3. Posuňte sa nadol do časti stĺpcov.

  Dôležité:  Hoci môžete vyhľadávací stĺpec v záujme zlepšenia výkonu indexovať, presiahnutiu prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu pomocou indexovaného vyhľadávacieho stĺpca nezabránite. Ako primárny alebo sekundárny index použite iný typ stĺpca.

 4. Kliknite na položku Indexované stĺpce.

  Indexované stĺpce prepojenie na stránke nastavenia zoznamu alebo knižnice
 5. Na stránke Indexované stĺpce kliknite na položku Vytvoriť nový index.

  Stránka indexované stĺpce s vytvoriť nový index zvýraznená
 6. Postupujte takto:

  1. Ak chcete vytvoriť jednoduchý index, v časti Primárny stĺpec pod položkou Primárny stĺpec pre tento index vyberte stĺpec, ktorý nie je vyhľadávací stĺpec.

  2. Vytvorenie zloženého indexu, ako primárny stĺpec pre tento index vyberte vyhľadávací stĺpec. Použite iný stĺpec, ktorý nie je vyhľadávací stĺpec v časti Sekundárny stĺpec v časti sekundárny stĺpec pre tento index.

   Poznámky: 

   • Uistite sa, že vyberte podporované stĺpca indexu

   • Ak pridávate indexu sa prahová veľkosť zobrazenia zoznamu chyby, skontrolujte pole používané nie je vyhľadávacie pole. Nájdete v téme Podporované stĺpec, ktorý chcete určiť, ktoré typy polí sú vyhľadávacie polia.

   Úprava stránky index so stĺpcom vybraté z rozbaľovacieho poľa
  3. Kliknite na položku Vytvoriť.

  Tipy na plánovanie knižniciam pôvodne, pozrite si tému úvodné informácie o knižniciach

Podporovaných a nepodporovaných stĺpcov na indexovanie

Podporované typy stĺpcov

 • Jeden riadok textu

 • Výber (jedna hodnota)

 • Číslo

 • Mena

 • Dátum a čas

 • Osoba alebo skupina (jedna hodnota) (vyhľadávanie)

 • Spravované metaúdaje (vyhľadávanie)

 • Áno/Nie

 • Lookup (vyhľadávanie)

Nepodporované typy stĺpcov

 • Viacero riadkov textu

 • Výber (s viacerými hodnotami)

 • Vypočítavané

 • Hypertextové prepojenie alebo obrázok

 • Vlastné stĺpce

 • Osoba alebo skupina (viaceré hodnoty) (vyhľadávanie)

 • Externé údaje

Funkcia Navigácia metaúdajov a filtrovanie je predvolene povolená na väčšine lokalít služby SharePoint. Funkcia Navigácia metaúdajov a filtrovanie je na pozadí aktívna dokonca aj vtedy, ak navigácia metaúdajov nebola nakonfigurovaná pre konkrétny zoznam alebo knižnicu, čím sa zlepšuje výkonnosť zobrazení. Funkcia Navigácia metaúdajov a filtrovanie dokáže pri načítaní určitého zobrazenia vždy automaticky vybrať najvhodnejší index. Keď načítate nové zobrazenia, použijete v zobrazeniach filtre, vymažete filtre alebo použijete zoradenie podľa poľa, pomocou optimalizácie dotazov sa určí najvhodnejší spôsob zadania dotazu do databázy.

Ak používateľ vytvorí alebo načíta zobrazenie, v ktorom sa na zadanie dotazu do zoznamu nedá použiť index, pomocou navigácie metaúdajov a filtrovania sa vytvorí a vykoná záložný dotaz. Záložný dotaz je pozmenenou verziou pôvodného dotazu používateľa. Zobrazuje sa v ňom čiastková množina požadovaných položiek, pretože záložný dotaz sa vzťahuje vždy iba na časť zoznamu, a nie na celý zoznam. Cieľom je poskytnúť vám užitočné výsledky v prípadoch zablokovania pôvodného dotazu z dôvodu obmedzenia rozsiahleho zoznamu. Na základe pridania položiek do zoznamu sa môže zobraziť až 1 250 najnovších položiek. Niekedy záložné dotazy vrátia 0 výsledkov, a to v prípade, že časť zoznamu, na ktorú sa daný záložný dotaz vzťahuje, neobsahuje výsledky zodpovedajúce pôvodnému dotazu používateľa.

Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie navigácie metaúdajov pre zoznam alebo knižnicu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×