Text a tabuľky

Pridanie hypertextového pripojenia na snímku

Pridanie hypertextového pripojenia na snímku

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Najrýchlejší spôsob, ako vytvoriť základné web hypertextové prepojenie na snímke PowerPoint je po zadaní adresy existujúcej webovej stránky (ako je napríklad http://www.contoso.com), stlačte kláves ENTER.

Office Insider môžete teraz môžete zmeniť farbu hypertextového prepojenia.

Ak chcete zmeniť zobrazený text prepojenia, ktoré ste vytvorili, kliknite naň pravým tlačidlom a vyberte položku Upraviť prepojenie.

Môžete vytvoriť prepojenie na webovú stránku, prepojenie na iné miesto v prezentácii, otvorte inej prezentácii, otvoriť nový súbor alebo začnite písať správu na e-mailovú adresu.

Prepojenie na webovú stránku alebo súbor z webu

 1. V normálnom zobrazení vyberte text, tvar alebo obrázok, ktorý chcete použiť ako hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

 3. V časti Prepojiť na kliknite na položku Existujúci súbor alebo webová stránka a potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať web Obrázok tlačidla .

  Zobrazí sa dialógové okno s vybratou možnosťou vloženia prepojenia na webovú lokalitu
 4. Vyhľadajte a vyberte stránku, lokalitu alebo súbor, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 1. V normálnom zobrazení vyberte text, tvar alebo obrázok, ktorý chcete použiť ako hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

  zobrazenie pása s nástrojmi s kartou Vložiť a tlačidlom Hypertextové prepojenie
 3. V dialógovom okne Vloženie hypertextového prepojenia kliknite v časti Cieľ prepojenia na položku Miesto v tomto dokumente.

  Zobrazí sa dialógové okno s vybratou možnosťou vloženia prepojenia do rovnakého dokumentu
 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vytvoriť prepojenie na snímku v aktuálnej prezentácii, v časti Vyberte miesto v tomto dokumente kliknite na snímku predstavujúcu cieľ hypertextového prepojenia.

  • Ak chcete vytvoriť prepojenie na vlastnú prezentáciu (vybratú skupinu snímok), v zozname Vyberte miesto v tomto dokumente v časti Vlastné prezentácie kliknite na vlastnú prezentáciu, ktorá predstavuje cieľ hypertextového prepojenia. Potom začiarknite políčko Zobraziť a vrátiť sa.

Súvisiace informácie nájdete v témach Zmena farby textu hypertextového prepojeniaOdstránenie podčiarknutia z textu hypertextového prepojenia.

Udržiavajte prepojenia funkčné:    Ak pridáte prepojenie zo svojej prezentácie na inú prezentáciu a potom svoju prezentáciu skopírujete do iného PC, nezabudnite skopírovať do rovnakého priečinka aj druhú prezentáciu. Ak neskopírujete prezentáciu, na ktorú ste vytvorili prepojenie, alebo ju premenujete, presuniete alebo odstránite, prepojenie nebude fungovať.

 1. V normálnom zobrazení vyberte text, tvar alebo obrázok, ktorý chcete použiť ako hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

 3. V zozname Prepojiť na kliknite na položku Existujúci súbor alebo webová stránka.

 4. Vyhľadajte a vyberte súbor prezentácie obsahujúci snímku, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

 5. Kliknite na tlačidlo Záložka a potom kliknite na názov snímky, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

  Zobrazí sa dialógové okno s vybratou možnosťou vloženia prepojenia na iný súbor

 1. V normálnom zobrazení vyberte text, tvar alebo obrázok, ktorý chcete použiť ako hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

 3. V časti Prepojiť na kliknite na položku E-mailová adresa.

 4. Do poľa E-mailová adresa zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie, alebo kliknite na e-mailovú adresu uvedenú v poli Naposledy použité e-mailové adresy.

 5. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailovej správy.

  Zobrazí sa dialógové okno s vybratou možnosťou vloženia prepojenia do e-mailu

 1. V normálnom zobrazení vyberte text, tvar alebo obrázok, ktorý chcete použiť ako hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

 3. V časti Prepojiť na kliknite na ikonu Vytvoriť nový dokument.

 4. Do poľa názov nového dokumentu zadajte názov súboru, ktorý chcete vytvoriť a prepojiť.

  Ak chcete vytvoriť dokument v inom umiestnení, v časti Úplná cesta kliknite na tlačidlo Zmeniť, prejdite na umiestnenie, kde chcete vytvoriť súbor, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. V časti Kedy upravovať kliknite na položku Upraviť nový dokument neskôr alebo Upraviť nový dokument teraz.

  dialógové okno, kde môžete vytvoriť prepojenie na nový dokument

Pozrite tiež

Odstránenie podčiarknutia z textu hypertextového prepojenia

Zmena farby textu hypertextového prepojenia v celej prezentácii

Môžete vytvoriť prepojenie na webovú stránku, prepojenie na iné miesto v prezentácii, otvorte inej prezentácie alebo začnite písať správu na e-mailovú adresu.

2016

Vyberte hlavičku nižšie a otvorte ju a pozrite si podrobné pokyny.

Prepojenie na webovú stránku

 1. V normálnom zobrazení vyberte text, tvar alebo obrázok, ktorý chcete použiť ako hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Prepojenie.

  Zobrazí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia.

  súhrn o skupine správcu

  1 - Zobrazovaný text: Prepojený text v dokumente.

  2 - obrazovkový komentár: Text sa zobrazí, keď ukážete myšou na prepojený text na snímke.

 3. Do poľa adresa zadajte webovú adresu. (Príklad: https://www.contoso.com)

Zmena farby hypertextového prepojenia

Táto nová funkcia je k dispozícii vo verzii PowerPoint 2016 pre Mac 16.14.18061000. Vyhľadajte svoju verziu balíka Office

 1. Výber hypertextového prepojenia, ktoré chcete zmeniť farbu.

 2. Na karte domov na páse s nástrojmi, čím sa otvorí ponuka farieb vyberte šípku nadol vedľa tlačidla Farba písma.

  Kliknutím na položku Farba písma
 3. Vyberte požadovanú farbu hypertextového prepojenia.

 1. V dialógovom okne Vloženie hypertextového pripojenia kliknite na položku Tento dokument.

 2. V časti Vyberte miesto v tomto dokumente kliknite na snímku, ku ktorej chcete vytvoriť prepojenie.

 1. V dialógovom okne Vloženie hypertextového pripojenia kliknite na položku Webová stránka alebo súbor.

 2. Kliknite na položku Vybrať a potom kliknite na prezentáciu alebo súbor, ku ktorému chcete vytvoriť prepojenie.

  Poznámka: PowerPoint pre Mac nie je možné vytvoriť prepojenie na konkrétnu snímku v inej prezentácii.

 1. V dialógovom okne Vloženie hypertextového pripojenia kliknite na položku E-mailová adresa.

 2. Do poľa E-mailová adresa zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie, alebo kliknite na e-mailovú adresu uvedenú v poli Naposledy použité e-mailové adresy.

 3. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailovej správy.

2011

Vyberte hlavičku nižšie a otvorte ju a pozrite si podrobné pokyny.

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorý sa má zobraziť ako hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Text a potom na položku Hypertextové prepojenie.

  Home tab, Insert group

 3. V poli Prepojenie zadajte webovú adresu.

  Poznámka: Ak chcete vytvoriť prepojenie na určité miesto na webovej stránke, kliknite na kartu Webová stránka a potom v časti Ukotvenie postupujte podľa pokynov.

Ako hypertextové prepojenie, ktoré sa otvorí konkrétnu snímku v prezentácii programu PowerPoint alebo vlastnej prezentácie môžete pridať text alebo objekt. Môžete tiež prepojiť do dokumentu programu Word, zošit programu Excel, súboru alebo e-mailovú adresu.

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorý sa má zobraziť ako hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Text a potom na položku Hypertextové prepojenie.

  Home tab, Insert group

 3. Kliknite na kartu Dokument alebo E-mailová adresa podľa druhu hypertextového prepojenia, ktoré chcete vložiť.

 4. Ak chcete vytvoriť prepojenie, postupujte podľa pokynov.

  Poznámka: Hypertextové prepojenie je v zobrazení prezentácie aktívne.

Môžete vytvoriť prepojenie na rôzne miesta v prezentácii, napríklad prvú snímku, poslednú snímku, ďalšiu snímku alebo každá snímka.

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorý sa má zobraziť ako hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Text a potom na položku Hypertextové prepojenie.

  Home tab, Insert group

 3. Kliknite na kartu Dokument a potom v časti Ukotvenie kliknite na položku Vyhľadať.

 4. Vyberte miesto v dokumente, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie.

  Poznámka: Hypertextové prepojenie je v zobrazení prezentácie aktívne.

Vlastná prezentácia s hypertextovým prepojením je rýchly spôsob, ako zo svojej základnej prezentácie prejsť na ďalšie vlastné prezentácie. Môžete tiež vytvoriť snímku obsahu, ktorá bude predstavovať prepojenie. Navrhnutie prezentácie týmto spôsobom vám umožní prechod zo snímky obsahu na rôzne časti prezentácie, môžete si teda vybrať, akú časť v danom čase zobrazíte publiku. Nasledujúce pokyny vysvetľujú, ako vytvoriť jednu alebo viacero vlastných prezentácií, a potom pridať hypertextové prepojenie zo základnej prezentácie do vlastných prezentácií.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie z jednej prezentácie do úplne inej prezentácie, môžete pridať hypertextové prepojenie na iný dokument. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, úprava alebo odstránenie hypertextového prepojenia.

 1. Otvorte prezentáciu, ktorú chcete použiť na vytvorenie vlastnej prezentácie s hypertextovým prepojením.

 2. Na karte Prezentácia kliknite v časti Prehrať prezentáciu na položku Vlastné prezentácie a potom kliknite na položku Upraviť vlastné prezentácie.

  Dôvod 1

 3. Kliknite na tlačidlo Nové.

 4. V časti Snímky v prezentácii kliknite na snímky, ktoré chcete zahrnúť vo vlastnej prezentácie, a potom kliknite na položku Pridať.

  Tip: Na výber niekoľkých snímok nasledujúcich za sebou kliknite na prvú snímku a potom podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú požadovanú snímku. Ak chcete vybrať viaceré snímky, ktoré nenasledujú za sebou, podržte stlačený kláves COMMAND a kliknite na každú požadovanú snímku.

 5. Ak chcete zmeniť poradie zobrazovania snímok, v časti Snímky vo vlastnej prezentácii kliknite na snímku a potom kliknite na položku Šípka nahor na zmenu poradia   alebo Šípka nadol na zmenu poradia  na presun snímky v zozname nahor alebo nadol.

 6. V poli Názov prezentácie zadajte názov prezentácie a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete vytvoriť ďalšie vlastné prezentácie zo snímok, ktoré sú v prezentácii, zopakujte kroky 2 až 6.

 7. Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie zo základnej prezentácie na podpornú vlastnú prezentáciu, vyberte vo svojej prezentácii text alebo objekt, ktorý bude predstavovať hypertextové prepojenie. Ako spôsob prechádzania v rámci vlastnej prezentácie si môžete zvoliť aj vytvorenie obsahu a hypertextových prepojení z každej textovej položky. Urobíte to tak, že do prezentácie vložíte novú snímku, zadáte obsah a následne vytvoríte prepojenia z každej položky.

 8. Na karte Prezentácia kliknite v časti Nastaviť na položku Nastavenia akcie.

  Slide Show tab, Set Up group

 9. V dialógovom okne Nastavenia akcie vyberte, ako začať akciu vykonaním niektorého z týchto krokov:

 1. Vyberte hypertextové prepojenie, ktoré chcete zmeniť.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Prepojenie.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorý predstavuje hypertextové prepojenie, ktoré chcete odstrániť.

 2. Na karte Domov v časti Vložiť kliknite na položku Text, kliknite na položku Hypertextové prepojenie a potom na položku Odstrániť prepojenie.

  Home tab, Insert group

 1. Zvýraznite text, ktorý má byť hypertextovým pripojením.

  Zvýraznenie textu
 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Prepojenie.

  Na karte Vložiť kliknite na položku Hypertextové prepojenie.

  Otvorí sa dialógové okno prepojenie.

 3. Do poľa zobrazovaný text zadajte text, ktorý má byť zobrazený na snímke hypertextového prepojenia.

  Vloženie hypertextového prepojenia
 4. Do poľa adresa zadajte webovú adresu. (Príklad: https://www.contoso.com)

 5. Vyberte položku Vložiť.

 6. Ak chcete otestovať hypertextové prepojenie, vyberte kartu Zobraziť na páse s nástrojmi, vyberte položku Z aktuálnej snímky v skupine Spustiť prezentáciu a potom kliknite na prepojenie.

Poznámky: 

 • Môžete vytvoriť aj hypertextové prepojenia na e-mailové adresy. Namiesto zadania webovej adresy do poľa Adresa (krok 3 vyššie) napíšte reťazec: mailto://<e-mailová adresa>

 • Na rozdiel od počítačovej aplikácii PowerPoint nie je možné prepojiť na snímky v rámci jednej prezentácie alebo inej prezentácie zo snímok v PowerPoint Online. Okrem toho; v súčasnosti nebude možné pridať prepojenie na obrázok alebo tvar.

Vloženie hypertextového prepojenia

 1. Na snímke, zadajte text, ktorý chcete zmeniť na hypertextové prepojenie.

 2. Ťuknite na text, vyberte ho.

 3. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi vyberte možnosť prepojiť.

 4. Vyberte položku vložiť prepojenie.

  Alebo: Môžete vytvoriť aj prepojenie na najnovšie webovú adresu alebo naposledy otvoriť súbor výberom položky zo zoznamu Naposledy použitých položiek, ktoré sa zobrazí.

 5. V dialógovom okne prepojenie do poľa adresa zadajte adresu, ktorú chcete vytvoriť prepojenie. (Príklad: https://www.contoso.com)

 6. Vyberte položku Použiť.

Zmena farby hypertextového prepojenia

Funkcia je k dispozícii len pre insiderov pre Office Túto funkciu majú momentálne k dispozícii len insideri pre Office.

 1. Výber hypertextového prepojenia, ktoré chcete zmeniť farbu.

 2. Na karte domov na páse s nástrojmi, ťuknite na tlačidlo Farba písma otvorte ponuku farieb.

  Font Color button
 3. Ťuknite na požadovanú farbu hypertextového prepojenia.

Vloženie hypertextového prepojenia

 1. Na snímke, zadajte text, ktorý chcete zmeniť na hypertextové prepojenie.

 2. Ťuknite na text, vyberte ho.

 3. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi vyberte možnosť prepojiť.

 4. Vyberte položku vložiť prepojenie.

  Alebo: Môžete vytvoriť aj prepojenie na najnovšie webovú adresu alebo naposledy otvoriť súbor výberom položky zo zoznamu Naposledy použitých položiek, ktoré sa zobrazí.

 5. V dialógovom okne prepojenie do poľa adresa zadajte adresu, ktorú chcete vytvoriť prepojenie. (Príklad: https://www.contoso.com)

 6. Vyberte položku Použiť.

Zmena farby hypertextového prepojenia

 1. Výber hypertextového prepojenia, ktoré chcete zmeniť farbu.

 2. Na karte domov na páse s nástrojmi, ťuknite na šípku vedľa tlačidla Farba písma , čím sa otvorí ponuka farieb.

  Font Color button
 3. Ťuknite na požadovanú farbu hypertextového prepojenia.

Vloženie hypertextového prepojenia

 1. Na snímke, zadajte text, ktorý chcete zmeniť na hypertextové prepojenie.

 2. Vyberte text.

 3. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi vyberte možnosť prepojiť.

 4. Vyberte položku vložiť prepojenie.

  Alebo: Môžete vykonať prepojenie nedávno otvoriť súbor tak, že ho vyberiete zo zoznamu Naposledy použité položky, ktorá sa zobrazí.

 5. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, do poľa adresa zadajte adresu, ktorú chcete vytvoriť prepojenie. (Príklad: https://www.contoso.com)

 6. Vyberte položku Vložiť.

Zmena farby hypertextového prepojenia

 1. Výber hypertextového prepojenia, ktoré chcete zmeniť farbu.

 2. Na karte domov na páse s nástrojmi, ťuknite na šípku vedľa tlačidla Farba písma , čím sa otvorí ponuka farieb.

  Font Color button
 3. Ťuknite na požadovanú farbu hypertextového prepojenia.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×