Pridanie hlavičky, päty alebo legendy pri tlači

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete, aby vytlačené strany programu Microsoft Project užitočné a profesionálnym vzhľadom, môžete pridať informácie ako je napríklad názov spoločnosti alebo loga, čísla strán, dátum a čas, názov súboru alebo informácie špecifické pre projekt hlavička alebo päta z Tlačená zobrazenie alebo zostava. Môžete tiež pridať informácie k projektu legenda.

Na základe predvoleného nastavenia legendy sa zobrazí na každej strane vytlačené zobrazenie kalendára, zobrazenie Ganttovho grafu alebo zobrazení sieťového diagramu. Však môžete vybrať tlač legendy vôbec alebo vytlačiť na samostatnej strane.

Hlavičky a päty, ktoré sú špecifické pre zobrazenie a správu konkrétnych; legendy sú špecifické pre zobrazenie iba. Napríklad, ak chcete hlavičky, päty alebo legendy zobrazenia Ganttovho grafu pridať informácie, tieto informácie sa nezobrazí v zobrazení sieťového diagramu.

Poznámka: V tomto článku nemá diskutovať o vytváraní hlavičky, päty alebo legendy funkcie Vizuálne zostavy v programe Microsoft Project. Pretože vizuálne zostavy vytvorené v programe Excel a Visio, použite tieto programy zmeniť hlavičky, päty alebo legendy.

Čo chcete urobiť?

Pridanie hlavičky, päty alebo legendy do zobrazenia

Pridanie hlavičky alebo päty do zostavy

Pridanie hlavičky, päty alebo legendy do zobrazenia

 1. Na karte súbor kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na položku Nastavenie strany.

 2. Na hlavičky, päty alebo legendy kartu, kliknite na kartu doľava, na stred alebo vpravo.

 3. Do textového poľa zadajte alebo prilepte text, pridať informácie o dokumente alebo projektu alebo vložiť alebo grafický objekt Prilepiť.

  Ak chcete pridať čísla strán, kliknite na tlačidlo Vložiť číslo strany Obrázok Vložiť číslo strany , Vložiť celkový počet strán Obrázok Vložiť celkový počet strán alebo oboje.

  Ak chcete pridať aktuálny dátum alebo čas, kliknite na položku Vložiť aktuálny dátum Obrázok Vložiť aktuálny dátum , Vložiť aktuálny čas Obrázok Vložiť aktuálny čas alebo oboje.

  Ak chcete pridať názov súboru, kliknite na položku Vložiť názov súboru Obrázok Vložiť názov súboru .

  Ak chcete pridať obrázok, kliknite na položku Vložiť obrázok Obrázok Vložiť obrázok .

 4. Ak chcete formátovať predvolené informácie, vyberte ampersand (& ) alebo vyberte text, ktorý chcete formátovať, kliknite na položku Formátovať písmo textu Tlačidlo Formátovať písmo textu , a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

 5. Ak chcete pridať informácie špecifické pre projekt, kliknite na položku informácie, ktoré chcete v poliach Všeobecné a polia projektu a potom kliknite na položku Pridať pre každú položku. Zopakujte tento krok pridať viac informácií o projekte.

Tip: Môžete prispôsobiť polí a pruhy, ktoré sa zobrazujú v legende pomocou dialógového okna Štýly pruhov. Grafe zdrojov alebo v zobrazení Ganttovho grafu zobrazujú na karte Formát kliknite na rozbaľovaciu ponuku Formát v časti Štýly pruhov a kliknite na položku Štýly pruhov. V stĺpci názov zadajte hviezdičku (*) pred názov poľa, ktoré nie sú má zobrazovať v legende Tlačená.

Poznámky: 

 • Môžete vytvoriť viac riadkov hlavičky, päty a legendy. Na konci prvého riadka textu alebo informácie, stlačte kláves Enter. Ak chcete pridať riadky po obrázka, kliknite na obrázok, umiestnite kurzor za obrázok a stlačte kláves Enter. Hlavičky môžu mať až do piatich riadkov informácií. Päty a legendy môžu mať až tri riadky.

 • Môžete mať legendy sa zobrazia na každej strane, na jeho vlastnej stránke alebo vôbec. Na karte súbor kliknite na položku Tlačiť, kliknite na položku Nastavenie strany a potom kliknite na kartu legenda. V časti legenda na kliknite na každej strane, stránky legendy alebo žiadne.

 • Hlavičky a päty, ktoré ste nastavili sa zobrazia na každej strane. Môžete zadať, inak sa zobrazia na prvej strane verzus ďalších stranách, zobraziť odlišne na nepárne alebo párne strany alebo zobraziť odlišne na jednotlivé strany.

 • Môžete nastaviť šírku textového poľa legendy od 0 až 5 palcov.

 • V kontextovej ponuke môžete použiť na premiestnenie textu, informácie alebo obrázka z kariet na druhú. Vyberte text, informácie alebo obrázok, ktorý chcete premiestniť, kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Vystrihnúť alebo Kopírovať v kontextovej ponuke. Umiestnite kurzor na kartu, ktorá sa má, kliknite pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prilepiť.

 • Po pridaní do hlavičky, päty alebo legendy výberom grafický prvok a presuňte jej orámovanie, môžete zmeniť veľkosť grafického prvku. Ak chcete presunúť obrázok, vyberte ho a presuňte na požadované miesto. Nie je možné orežte obrázok.

Pridanie hlavičky alebo päty do zostavy

 1. Na karte Správa kliknite na položku zostavy.

 2. Kliknite na zostavu, ktoré chcete.

 3. Na karte návrh kliknite na rozbaľovaciu ponuku okraje a kliknite na Vlastné okraje... v dolnej.

 4. Kliknite na kartu Hlavička alebo Päta.

 5. Kliknite na kartu doľava, na stred alebo vpravo.

 6. Do textového poľa zadajte alebo prilepte text, pridať informácie o dokumente alebo projektu, alebo vložiť alebo grafický objekt Prilepiť.

  Ak chcete pridať čísla strán, kliknite na tlačidlo Vložiť číslo strany Obrázok Vložiť číslo strany , Vložiť celkový počet strán Obrázok Vložiť celkový počet strán alebo oboje.

  Ak chcete pridať aktuálny dátum alebo čas, kliknite na položku Vložiť aktuálny dátum Obrázok Vložiť aktuálny dátum , Vložiť aktuálny čas Obrázok Vložiť aktuálny čas alebo oboje.

  Ak chcete pridať názov súboru, kliknite na položku Vložiť názov súboru Obrázok Vložiť názov súboru .

  Ak chcete pridať obrázok, kliknite na položku Vložiť obrázok Obrázok Vložiť obrázok .

 7. Ak chcete formátovať predvolené informácie, vyberte ampersand (& ) alebo vyberte text, ktorý chcete formátovať, kliknite na položku Formátovať písmo textu Tlačidlo Formátovať písmo textu , a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

 8. Ak chcete pridať informácie špecifické pre projekt, kliknite na položku informácie, ktoré chcete v poliach Všeobecné a polia projektu a potom kliknite na položku Pridať pre každú položku. Zopakujte tento krok pridať viac informácií o projekte.

Tip: Môžete prispôsobiť polí a pruhy, ktoré sa zobrazujú v legende pomocou dialógového okna Štýly pruhov. Grafe zdrojov alebo v zobrazení Ganttovho grafu zobrazujú na karte Formát kliknite na rozbaľovaciu ponuku Formát v časti Štýly pruhov a kliknite na položku Štýly pruhov. V stĺpci názov zadajte hviezdičku (*) pred názov poľa, ktoré nie sú má zobrazovať v legende Tlačená.

Poznámka: 

 • Môžete mať legendy sa zobrazia na každej strane, na jeho vlastnej stránke alebo vôbec. V ponuke súbor kliknite na položku Nastavenie strany a potom kliknite na kartu legenda. V časti legenda na kliknite na každej strane, stránky legendy alebo žiadne.

 • Hlavičky a päty, ktoré ste nastavili sa zobrazia na každej strane. Môžete zadať, inak sa zobrazia na prvej strane verzus ďalších stranách, zobraziť odlišne na nepárne alebo párne strany alebo zobraziť odlišne na jednotlivé strany.

 • Môžete nastaviť šírku textového poľa legendy od 0 až 5 palcov.

 • V kontextovej ponuke môžete použiť na premiestnenie textu, informácie alebo obrázka z kariet na druhú. Vyberte text, informácie alebo obrázok, ktorý chcete premiestniť, kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Vystrihnúť alebo Kopírovať v kontextovej ponuke. Umiestnite kurzor na kartu, ktorá sa má, kliknite pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prilepiť.

 • Po pridaní do hlavičky, päty alebo legendy výberom grafický prvok a presuňte jej orámovanie, môžete zmeniť veľkosť grafického prvku. Ak chcete presunúť obrázok, vyberte ho a presuňte na požadované miesto. Nie je možné orežte obrázok.

Čo chcete urobiť?

Pridanie hlavičky, päty alebo legendy do zobrazenia

Pridanie hlavičky alebo päty do zostavy

Pridanie hlavičky, päty alebo legendy do zobrazenia

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany.

 2. Na hlavičky, päty alebo legendy kartu, kliknite na kartu doľava, na stred alebo vpravo.

 3. Do textového poľa zadajte alebo prilepte text, pridať informácie o dokumente alebo projektu alebo vložiť alebo grafický objekt Prilepiť.

  Ak chcete pridať čísla strán, kliknite na tlačidlo Vložiť číslo strany Obrázok Vložiť číslo strany , Vložiť celkový počet strán Obrázok Vložiť celkový počet strán alebo oboje.

  Ak chcete pridať aktuálny dátum alebo čas, kliknite na položku Vložiť aktuálny dátum Obrázok Vložiť aktuálny dátum , Vložiť aktuálny čas Obrázok Vložiť aktuálny čas alebo oboje.

  Ak chcete pridať názov súboru, kliknite na položku Vložiť názov súboru Obrázok Vložiť názov súboru .

  Ak chcete pridať obrázok, kliknite na položku Vložiť obrázok Obrázok Vložiť obrázok .

 4. Ak chcete formátovať predvolené informácie, vyberte ampersand (& ) alebo vyberte text, ktorý chcete formátovať, kliknite na položku Formátovať písmo textu Tlačidlo Formátovať písmo textu , a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

 5. Ak chcete pridať informácie špecifické pre projekt, kliknite na položku informácie, ktoré chcete v poliach Všeobecné a polia projektu a potom kliknite na položku Pridať pre každú položku. Zopakujte tento krok pridať viac informácií o projekte.

Tip: Môžete prispôsobiť polí a pruhy, ktoré sa zobrazujú v legende pomocou dialógového okna Štýly pruhov. Grafe zdrojov alebo zobrazenie Ganttovho grafu, v ponuke Formát kliknite na položku Štýly pruhov. V stĺpci názov zadajte hviezdičku (*) pred názov poľa, ktoré nie sú má zobrazovať v legende Tlačená.

Poznámky: 

 • Môžete vytvoriť viac riadkov hlavičky, päty a legendy. Na konci prvého riadka textu alebo informácie, stlačte kláves ENTER. Ak chcete pridať riadky po obrázka, kliknite na obrázok, umiestnite kurzor za obrázok a stlačte kláves ENTER. Hlavičky môžu mať až do piatich riadkov informácií. Päty a legendy môžu mať až tri riadky.

 • Môžete mať legendy sa zobrazia na každej strane, na jeho vlastnej stránke alebo vôbec. V ponuke súbor kliknite na položku Nastavenie strany a potom kliknite na kartu legenda. V časti legenda na kliknite na každej strane, stránky legendy alebo žiadne.

 • Hlavičky a päty, ktoré ste nastavili sa zobrazia na každej strane. Môžete zadať, inak sa zobrazia na prvej strane verzus ďalších stranách, zobraziť odlišne na nepárne alebo párne strany alebo zobraziť odlišne na jednotlivé strany.

 • Môžete nastaviť šírku textového poľa legendy od 0 až 5 palcov.

 • V kontextovej ponuke môžete použiť na premiestnenie textu, informácie alebo obrázka z kariet na druhú. Vyberte text, informácie alebo obrázok, ktorý chcete premiestniť, kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Vystrihnúť alebo Kopírovať v kontextovej ponuke. Umiestnite kurzor na kartu, ktorá sa má, kliknite pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prilepiť.

 • Po pridaní do hlavičky, päty alebo legendy výberom grafický prvok a presuňte jej orámovanie, môžete zmeniť veľkosť grafického prvku. Ak chcete presunúť obrázok, vyberte ho a presuňte na požadované miesto. Nie je možné orežte obrázok.

Pridanie hlavičky alebo päty do zostavy

 1. V ponuke Zostava kliknite na položku Zostavy.

 2. Kliknite na požadovaný typ zostavy a potom kliknite na položku vybrať.

  Ak vyberiete možnosť Vlastná ako typ zostavy, kliknite na položku zostavy v zozname správ, kliknite na položku Nastavenie a potom prejdite na krok 5.

 3. Kliknite na požadovanú zostavu a potom na položku Vybrať.

 4. Kliknite na položku Nastavenie strany.

 5. Kliknite na kartu Hlavička alebo Päta.

 6. Kliknite na kartu doľava, na stred alebo vpravo.

 7. Do textového poľa zadajte alebo prilepte text, pridať informácie o dokumente alebo projektu, alebo vložiť alebo grafický objekt Prilepiť.

  Ak chcete pridať čísla strán, kliknite na tlačidlo Vložiť číslo strany Obrázok Vložiť číslo strany , Vložiť celkový počet strán Obrázok Vložiť celkový počet strán alebo oboje.

  Ak chcete pridať aktuálny dátum alebo čas, kliknite na položku Vložiť aktuálny dátum Obrázok Vložiť aktuálny dátum , Vložiť aktuálny čas Obrázok Vložiť aktuálny čas alebo oboje.

  Ak chcete pridať názov súboru, kliknite na položku Vložiť názov súboru Obrázok Vložiť názov súboru .

  Ak chcete pridať obrázok, kliknite na položku Vložiť obrázok Obrázok Vložiť obrázok .

 8. Ak chcete formátovať predvolené informácie, vyberte ampersand (& ) alebo vyberte text, ktorý chcete formátovať, kliknite na položku Formátovať písmo textu Tlačidlo Formátovať písmo textu , a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

 9. Ak chcete pridať informácie špecifické pre projekt, kliknite na položku informácie, ktoré chcete v poliach Všeobecné a polia projektu a potom kliknite na položku Pridať pre každú položku. Zopakujte tento krok pridať viac informácií o projekte.

Tip: Môžete vytvoriť viac riadkov hlavičky, päty a legendy. Na konci prvého riadka textu alebo informácie, stlačte kláves ENTER. Ak chcete pridať riadky po obrázka, kliknite na obrázok, umiestnite kurzor za obrázok a stlačte kláves ENTER. Hlavičky môžu mať až do piatich riadkov informácií. Päty a legendy môžu mať až tri riadky.

Poznámka: 

 • Môžete mať legendy sa zobrazia na každej strane, na jeho vlastnej stránke alebo vôbec. V ponuke súbor kliknite na položku Nastavenie strany a potom kliknite na kartu legenda. V časti legenda na kliknite na každej strane, stránky legendy alebo žiadne.

 • Hlavičky a päty, ktoré ste nastavili sa zobrazia na každej strane. Môžete zadať, inak sa zobrazia na prvej strane verzus ďalších stranách, zobraziť odlišne na nepárne alebo párne strany alebo zobraziť odlišne na jednotlivé strany.

 • Môžete nastaviť šírku textového poľa legendy od 0 až 5 palcov.

 • V kontextovej ponuke môžete použiť na premiestnenie textu, informácie alebo obrázka z kariet na druhú. Vyberte text, informácie alebo obrázok, ktorý chcete premiestniť, kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Vystrihnúť alebo Kopírovať v kontextovej ponuke. Umiestnite kurzor na kartu, ktorá sa má, kliknite pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prilepiť.

 • Po pridaní do hlavičky, päty alebo legendy výberom grafický prvok a presuňte jej orámovanie, môžete zmeniť veľkosť grafického prvku. Ak chcete presunúť obrázok, vyberte ho a presuňte na požadované miesto. Nie je možné orežte obrázok.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×