Pridanie e-mailového konta do Outlooku

Pridanie e-mailového konta do Outlooku

Ak chcete v Outlooku odosielať a prijímať e-maily, najprv musíte do Outlooku pridať svoje e-mailové konto. Pridať môžete jedno alebo viacero e-mailových kont vrátane kont služieb Office 365, kont služby Exchange, Outlook.com, Gmail, Yahoo, iCloud alebo iných e-mailových kont poskytovaných tretími stranami.

Poznámka: Zákazníci služieb AOL a Verizon, ktorí si potrebujú aktualizovať nastavenia kont po nedávnej zmene nastavení serverov služieb AOL, by si mali prečítať časť Aktualizácia nastavení e-mailu v Outlooku pre PC. Pri kontrole nastavení šifrovania skontrolujte, aby bolo nastavené na protokol SSL, SSL/TLS alebo Auto, nie len na protokol TLS.

Rýchle pridanie e-mailového konta

Schránka

Mnoho e-mailových kont je možné pridať pomocou možnosti automatického nastavenia, ktoré nájdete v Outlooku.  Pomocou týchto pokynov môžete pridať svoje prvé konto alebo ďalšie kontá.

Niektorí poskytovatelia e-mailových služieb, ako je napríklad Gmail, Yahoo alebo iCloud, vyžadujú zapnutie dvojfaktorového overenia a nastavenie hesla aplikácie. Heslo aplikácie je jednorazové heslo, ktoré zadávate namiesto hesla e-mailového konta. Prostredníctvom hesla aplikácie dokáže služba Gmail, Yahoo alebo iCloud skontrolovať,či ste osoba, ktorá má k e-mailom prístup. Pozrite si časť Nastavenie dvojfaktorového overenia pre Gmail, Nastavenie dvojfaktorového overenia pre Yahoo alebo Nastavenie dvojfaktorového overenia pre iCloud, kde nájdete informácie o vytvorení hesla aplikácie. Toto heslo aplikácie použite v krokoch 2 a 3 uvedených nižšie.

Poznámka: Vo všetkých e-mailových adresách je vašim menom používateľa vaša úplná e-mailová adresa.

 1. Otvorte Outlook a vyberte položky Súbor > Pridať konto.

  Vyberte položku Súbor a následne Pridať konto.

  Poznámka : Používatelia Outlooku 2007 by mali vybrať položky Nástroje > Nastavenie konta. Na karte E-mail vyberte položku Nové.

 2. V Outlooku 2016 zadajte svoju e-mailovú adresu a vyberte položku Pripojiť.
  V Outlooku 2013 a Outlooku 2010 vyberte e-mailové konto a potom zadajte svoje meno, e-mailovú adresu a heslo. Kliknite na položku Ďalej.

 3. Ak sa zobrazí výzva, znova zadajte heslo a potom výberom položiek OK a Dokončiť spustite Outlook.

Poznámka : Pomocou týchto krokov môžete do Outlooku pridať svoje prvé konto alebo ďalšie kontá.

Schránka

Niekedy je potrebné v nastaveniach e-mailových kont vykonať zmeny. Ak máte nové heslo, ak poskytovateľ e-mailu zobrazí výzvu na zmenu nastavení alebo ak máte problémy s odosielaním a prijímaním e-mailov, môžete pomocou niekoľkých krokov nastavenie e-mailového konta zmeniť.

 1. Otvorte Outlook a vyberte položky Súbor > Nastavenie konta > Nastavenie konta.

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte tlačidlo Zmeniť.

 3. Na stránke nastavení môžete aktualizovať názvy serverov prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty, e-mailovú adresu, meno, meno používateľa a heslo. Ak je potrebné zmeniť nastavenia protokolu SSL alebo portu, vyberte položku Ďalšie nastavenia.

 4. Najčastejšie nastavenia, ktoré sa aktualizujú, sa nachádzajú na karte Server odchádzajúcej pošty a Rozšírené.

  • Ak máte problémy s odosielaním e-mailov alebo sa zobrazuje správa týkajúca sa servera odchádzajúcej pošty, skontrolujte, či je začiarknuté políčko Server odchádzajúcej pošty (SMTP) vyžaduje overenie.

  • Ak je potrebné aktualizovať porty servera prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty alebo nastavenia protokolu SSL, použite kartu Rozšírené.

   Poznámka : Pre zákazníkov služby AOL a Verizon: výberom protokolu SSL/TLS v rozbaľovacom zozname v časti so šifrovanými pripojeniami servera prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty sa zabezpečí, že sa e-maily budú dať odosielať a prijímať aj po 7. novembri 2017.

 5. Po dokončení aktualizácie nastavení vyberte položky OK > Ďalej > Dokončiť.

Schránka

Ak pri nastavovaní názvových serverov prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty, čísel portov alebo protokolu SSL potrebujete zadať konkrétne hodnoty, môžete použiť možnosť rozšíreného nastavenia Outlooku.

 1. Otvorte Outlook a vyberte položky Súbor > Pridať konto.

 2. Na ďalšej obrazovke zadajte e-mailovú adresu, vyberte položku Rozšírené možnosti, potom začiarknite políčko pre možnosť Umožniť manuálne nastavenie konta a vyberte položku Pripojiť.

 3. Vyberte typ konta. Väčšinou, keď potrebujete použiť túto možnosť, vyberte možnosť IMAP.

 4. Obrazovka Nastavenie konta by mala byť vopred vyplnená a mala by sa na nej zobrazovať väčšina potrebných nastavení konta. Ak však hľadáte svoje nastavenie, pozrite si tému Nastavenia konta POP a IMAP. Zadajte svoje nastavenia servera prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty a potom vyberte položku Ďalej.

 5. Zadajte svoje heslo a vyberte položku Pripojiť.

Poznámka: Zákazníci služieb AOL a Verizon, ktorí si potrebujú aktualizovať nastavenia kont po nedávnej zmene nastavení serverov služieb AOL, by si mali prečítať časť Aktualizácia nastavení e-mailu v Outlooku pre Mac. Pri kontrole nastavení šifrovania skontrolujte, aby bolo nastavené na protokol SSL, SSL/TLS alebo Auto, nie len na protokol TLS.

Rýchle pridanie nového konta

Väčšinu e-mailových kont vrátane kont Office 365, služieb Exchange, Outlook.com, Hotmail.com a Live.com môžete nastaviť pomocou niekoľkých rýchlych krokov.

 1. Zadajte svoju e-mailovú adresu a vyberte položku Pokračovať.

  Prvá zobrazená obrazovka obsahuje výzvu na zadanie e-mailovej adresy

 2. Zadajte svoje heslo a vyberte položku Pridať konto. (V závislosti od pridávaného konta sa môže vzhľad obrazovky mierne líšiť.)

  Zadajte heslo konta služby outlook.com

 3. Vyberte položku Hotovo a môžete začať používať Outlook 2016 pre Mac.

  Potvrdenie pri úspešnom pridaní e-mailového konta

Schránka

Niekedy je potrebné v nastaveniach e-mailových kont vykonať zmeny. Ak máte nové heslo, ak poskytovateľ e-mailu zobrazí výzvu na zmenu nastavení alebo ak máte problémy s odosielaním a prijímaním e-mailov, môžete pomocou niekoľkých krokov nastavenie e-mailového konta zmeniť.

 1. Otvorte Outlook a vyberte položky Nástroje > Kontá.

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte tlačidlo Zmeniť.

 3. Na stránke nastavení môžete aktualizovať názvy serverov prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty, e-mailovú adresu, meno, meno používateľa a heslo. Ak je potrebné zmeniť nastavenia protokolu SSL alebo portu, vyberte položku Ďalšie nastavenia.

 4. Najčastejšie nastavenia, ktoré sa aktualizujú, sa nachádzajú na karte Server odchádzajúcej pošty a Rozšírené.

  • Ak máte problémy s odosielaním e-mailov alebo sa zobrazuje správa týkajúca sa servera odchádzajúcej pošty, skontrolujte, či je začiarknuté políčko Server odchádzajúcej pošty (SMTP) vyžaduje overenie.

  • Ak je potrebné aktualizovať porty servera prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty alebo nastavenia protokolu SSL, použite kartu Rozšírené.

   Poznámka : Pre zákazníkov služby AOL a Verizon: výberom protokolu SSL/TLS v rozbaľovacom zozname v časti so šifrovanými pripojeniami servera prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty sa zabezpečí, že sa e-maily budú dať odosielať a prijímať aj po 7. novembri 2017.

 5. Po dokončení aktualizácie nastavení vyberte položky OK > Ďalej > Dokončiť.

Po nastavení prvého konta môžete pridať všetky ďalšie e-mailové kontá podľa týchto krokov.

 1. Otvorte Outlook 2016 pre Mac.

 2. Vyberte položky Nástroje > Kontá.

 3. Kliknite na znak plus (+) > položku Nové konto.

 4. Zadajte e-mailovú adresu konta.

 5. Podľa pokynov dokončite nastavenie konta.

Nastavenie dvojfaktorového overenia pre Gmail

 1. V prehliadači prejdite na Gmail, potom v pravom hornom rohu obrazovky vyberte ikonu aplikácie Google.

  Výber nastavení aplikácií Google
 2. Vyberte položku Moje konto. V časti Prihlásenie a zabezpečenie vyberte položku Prihlásenie do Googlu.

  Prihlásenie do služby Google
 3. V prípade, že máte ZAPNUTÉ dvojstupňové overenie, v časti Heslo a spôsob prihlasovania prejdite na ďalší krok. V opačnom prípade vyberte dvojstupňové overenie a postupujte podľa pokynov. Po skončení vyberte šípku nachádzajúcu sa v hornej časti obrazovky.

  Výber šípky dozadu na pokračovanie
 4. V časti Heslo a spôsob prihlasovania vyberte položku Heslá aplikácií.

  Výber aplikácií
 5. Zadajte svoje heslo Google a potom vyberte položku Prihlásiť sa. V dolnej časti ďalšej obrazovky vyberte v rozbaľovacích zoznamoch položky Pošta a Počítač so systémom Windows a potom vyberte položku Generovať.

  Výber aplikácie a zariadenia pre heslo aplikácie
 6. Google vám zobrazí heslo aplikácie. Poznačte si toto heslo (bez medzier) a použite ho pri pridávaní nového konta do Outlooku.

  Kopírovanie hesla aplikácie bez medzier

Nastavenie dvojfaktorového overenia pre Yahoo

 1. V prehliadači prejdite na webovú lokalitu Yahoo a v pravom hornom rohu obrazovky vyberte ikonu nastavení.

  Výber ikony nastavení
 2. Vyberte položky Informácie o konte > Zabezpečenie konta. Možno sa budete musieť znova prihlásiť.

  Zmena nastavení zabezpečenia konta Yahoo
 3. Ak dvojstupňové overenie nie je zapnuté, je nutné ho predtým, než budete pokračovať, zapnúť. Vyberte položku Spravovať heslá aplikácií.

  Môžete overiť konto Yahoo
 4. V rozbaľovacom zozname vyberte položku Počítačová verzia Outlooku a potom vyberte položku Generovať.

  Výber počítačovej verzie Outlooku a položky Generovať.
 5. Yahoo vám zobrazí heslo aplikácie. Poznačte si toto heslo (bez medzier) a použite ho pri pridávaní nového konta do Outlooku.

  Poznačenie si hesla aplikácie

Nastavenie dvojfaktorového overenia pre iCloud

 1. V prehliadači prejdite na webovú lokalitu Apple ID a zadajte svoje Apple ID a heslo.

  Prihláste sa pomocou svojho meno používateľa a hesla v iCloude
 2. Ak už ste zapli dvojfaktorové overovanie, do niektorého zo svojich zariadení dostanete kód. Ak chcete pokračovať, zadajte tento kód. V opačnom prípade zapnite dvojfaktorové overovanie.

  Zadajte svoj kód dvojfaktorového overenia
 3. V sekcii Zabezpečenie vyberte v časti HESLÁ ŠPECIFICKÉ PRE APLIKÁCIU položku Generovať heslo...

 4. Zadajte názov pre heslo, napríklad Outlook, a vyberte položku Vytvoriť.

  Zadajte názov hesla aplikácie
 5. Apple vám zobrazí heslo aplikácie. Poznačte si toto heslo (bez medzier) a použite ho pri pridávaní nového konta do Outlooku.

  Skopírujte heslo aplikácie
Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×