Pridanie dynamického obsahu na stránku

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dynamické zobrazenia obsahu môžete vytvoriť pomocou webová časť Dotaz na obsah. Dotaz, ktorý definuje, aký obsah sa zobrazí, môžete prispôsobiť. Môžete prispôsobiť aj nastavenia zobrazenia, ktoré určujú spôsob prezentácie obsahu na stránke.

Obsah tohto článku

Čo je dotaz na obsah?

Zostavenie dotazu

Prispôsobenie prezentácie údajov

Čo je Dotaz na obsah?

Dotaz na obsah je webová časť, ktorá zobrazuje dynamickú množinu položiek založených na dotaze, ktorý vytvoríte pomocou webového prehľadávača. Dotaz sa používa na určenie, ktoré položky sa majú zobraziť. Nastavením možností prezentácie určíte spôsob zobrazenia týchto položiek na dokončenej stránke.

Položky, ktoré sa zobrazujú pomocou webovej časti Dotaz na obsah vždy predstavujú najaktuálnejšiu množinu položiek načítanú dotazom, ktorú je oprávnený zobraziť čitateľ stránky. Dotaz sa spustí vždy, keď sa zobrazí stránka obsahujúca webovú časť Dotaz na obsah. Ak sa pridá nový obsah, ktorý spĺňa kritériá dotazu, automaticky sa zobrazí pomocou webovej časti Dotaz na obsah.

Poznámka: Medzi časom pridania nového obsahu a časom jeho zobrazenia pomocou webovej časti Dotaz na obsah môže byť oneskorenie niekoľkých minút.

Po pridaní webovej časti Dotaz na obsah na stránku upravíte webovú časť tak, že určíte, ktoré položky sa majú zobraziť a spôsob ich zobrazenia. Ak chcete upraviť webovú časť Dotaz na obsah, kliknite na tlačidlo Upraviť v pravom hornom rohu webovej časti a potom kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť. Otvorí sa nová tabla s nástrojmi a zobrazí nastavenia webovej časti Dotaz na obsah.

Existuje päť kategórií nastavení:

 • Dotaz      Použite tieto nastavenia na zostavenie dotazu. Ďalšie informácie o týchto nastaveniach nájdete v časti Vytvorenie dotazu.

 • Prezentácia      Použite tieto nastavenia na prispôsobenie prezentácie položiek, ktoré sú načítané dotazom. Ďalšie informácie o týchto nastaveniach nájdete v časti Prispôsobenie prezentácie údajov.

 • Vzhľad      Pomocou týchto nastavení môžete prispôsobiť vzhľad webovej časti. Môžete zmeniť názov, výšku, šírku a chrome (návrh a navigačné prvky, ktoré rám webovej časti) webovej časti tak, že zmeníte toto nastavenie. Ďalšie informácie o týchto nastaveniach nájdete v článku Prispôsobenie webových častí.

 • Rozloženie      Pomocou týchto nastavení môžete upraviť rozloženie webovej časti. Môžete zmeniť, či sa webová časť sa zobrazuje, či má byť smerová (zľava doprava, sprava doľava alebo ani jedného), ktorá oblasť webovej časti sa zobrazí v (horné, ľavom stĺpci alebo pravom stĺpci), a index zóny webovej časti. Ďalšie informácie o týchto nastaveniach nájdete v článku Prispôsobenie webových častí.

 • Rozšírené      Pomocou týchto nastavení môžete upraviť rôzne pokročilejšie možnosti webovej časti. Ďalšie informácie o týchto nastaveniach nájdete v článku Prispôsobenie webových častí.

Na začiatok stránky

Vytvorenie dotazu

Pomocou nasledovných nastavení položky Dotaz môžete určiť, aký obsah dotaz načíta.

 • Zdroj      Toto nastavenie určuje rozsah dotazu. Toto nastavenie je povinné. Existujú tri možnosti:

  • Zobraziť položky zo všetkých lokalít v tejto kolekcii lokalít      Túto možnosť vyberte na zadanie dotazu pre celú kolekciu lokality. Toto je predvolené nastavenie.

  • Zobraziť položky z lokality a všetkých podlokalít      Túto možnosť vyberte na obmedzenie dotazu na konkrétnu lokalitu v kolekcii lokalít. Pre túto lokalitu môžete zadať adresu, ale odporúča sa použiť tlačidlo Prehľadávať na výber lokality. Keď kliknete na tlačidlo Prehľadávať, otvorí sa dialógové okno webovej časti Výber lokality a zobrazí tri zobrazenia kolekcie lokality. Kliknite na lokalitu, pre ktorú chcete zadať dotaz a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Zobraziť položky zo zoznamu:      Túto možnosť vyberte na obmedzenie dotazu na konkrétny zoznam alebo knižnicu v kolekcii lokality. Pre zoznam môžete zadať adresu, ale odporúča sa použiť tlačidlo Prehľadávať na výber zoznamu alebo knižnice. Keď kliknete na tlačidlo Prehľadávať, otvorí sa dialógové okno webovej časti Výber zoznamu alebo knižnice a zobrazí tri zobrazenia kolekcie lokality. Ak je zoznam alebo knižnica, pre ktorú chcete zadať dotaz, umiestnená na konkrétnej lokalite, kliknite na znamienko plus (+) vedľa názvu lokality. Keď sa zobrazí zoznam alebo knižnica, pre ktorú chcete zadať dotaz, kliknite na ňu a potom kliknite na tlačidlo OK.

 • Typ zoznamu      Toto nastavenie je povinné. Môžete vybrať ktorýkoľvek typ zoznamu, ktorý sa nachádza v kolekcii lokalít. Predvolene je nastavená možnosť Knižnica stránok. Typ zvoleného obsahu určuje, ktorý zo zoznamov alebo ktorá z knižníc nachádzajúcich sa v rozsahu dotazu dotaz spracuje.

 • Typ obsahu      Existujú dve nastavenia pre typ obsahu: Skupina typu obsahu a Typ obsahu. Toto nastavenie je voliteľné. Toto nastavenie môžete použiť na obmedzenie dotazu na položky konkrétnych typov obsahu, ktoré sú definované pre kolekcie lokalít.

 • Zameranie na cieľovú skupinu      Toto nastavenie je voliteľné. Ak vyberiete položku Zameranie na cieľovú skupinu, dotaz vyfiltruje načítaný obsah a zobrazí iba obsah zameraný na cieľovú skupinu, ku ktorej patrí čitateľ stránok. Cieľové skupiny sú definované rozsiahlym systémom a nemôžu sa meniť pomocou webovej časti Dotaz na obsah. Toto nastavenie určuje iba to, či webová časť zohľadňuje zameranie na cieľové skupiny.

  Keď vyberiete položku Zameranie na cieľovú skupinu, sprístupní sa druhé nastavenie: Vždy zobraziť položky, na ktoré nie je explicitne zameraný obsah. Pri výbere tohto nastavenia sa dotazom načíta obsah, ktorý nie je explicitne zameraný na cieľovú skupinu, bez ohľadu na používateľa, ktorý zobrazí stránku. Ak vyberiete položku Zameranie na cieľovú skupinu, ale nevyberiete toto nastavenie, obsah, ktorý nie je explicitne zameraný na cieľovú skupinu, sa dotazom nenačíta.

 • Ďalšie filtre      Toto nastavenie je voliteľné. Toto nastavenie môžete použiť na ďalšie obmedzenie obsahu, ktorý dotaz načíta. Vyberte pole filtra, operátor porovnávania a zadajte kritériá. Napríklad, môžete použiť pole filtra autor, operátor porovnávania Sa rovná sa a kritérium Toni Poe na obmedzenie výsledkov dotazu na položky, ktoré boli vytvorila Toni Poe.

  Pomocou nastavenia Ďalšie filtre môžete určiť až tri filtre. Ak použijete viac filtrov ako jeden, musíte určiť spôsob spoločného použitia filtrov pomocou možností A a ALEBO, ktoré sa nachádzajú pred druhým a tretím filtrom.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie prezentácie údajov

Prezentáciu obsahu načítaného dotazom môžete prispôsobiť pomocou nasledovných nastavení prezentácie. Všetky nastavenia sú voliteľné.

 • Zoskupenie a zoradenie      Tieto nastavenia použite na usporiadanie položiek načítaných dotazom.

  • Položky zoskupiť podľa      Vyberte pole na rozdelenie položiek do skupín. Ak chcete napríklad zoskupiť položky založené podľa autora, ktorý ich vytvoril, vyberte položku Autor.

   Keď vyberiete pole, podľa ktorého chcete položky zoskupiť, môžete určiť, či sa majú položky usporiadať vo vzostupnom alebo zostupnom poradí pomocou možností Zoradiť skupiny vzostupne a Zoradiť skupiny zostupne.

  • Počet stĺpcov      Zadajte počet stĺpcov, ktoré chcete použiť na usporiadanie položiek. Položky sa môžu usporiadať až do piatich stĺpcov.

  • Položky zoradiť podľa      Vyberte pole, ktoré chcete použiť na zoradenie položiek. Ak ste zadali, že položky sa majú zoraďovať do skupín, položky sa zoradia v rámci týchto skupín.

   Keď vyberiete pole, podľa ktorého sa majú položky zobraziť, môžete určiť, či sa majú položky usporiadať vo vzostupnom alebo zostupnom poradí pomocou možností Zoradiť položky vzostupne a Zoradiť položky zostupne.

  • Obmedziť počet zobrazených položiek      Počet zobrazených položiek môžete obmedziť nastavením tejto možnosti. Ak nezadáte obmedzenie, zobrazia sa všetky položky načítané dotazom. Pri veľkom počte položiek sa stránka zväčší, aby sa prispôsobila položkám.

 • Štýly      Tieto nastavenia použite na aplikovanie vizuálnych štýlov pre skupiny a položky.

  • Štýl skupiny      Vyberte štýl, ktorý sa má použiť v hlavičke skupiny. Ak napríklad zoskupíte položky podľa autora, každá skupina položiek bude mať v hlavičke uvedené meno autora a toto meno sa zobrazí v štýle, ktorý zadáte pomocou tohto nastavenia.

  • Štýl položiek      Vyberte štýl, ktorý sa má použiť pre položky.

 • Informačný kanál      Môžete zvoliť, že obsah bude pomocou webovej časti Dotaz slúžiť ako informačný kanál RSS. Toto nastavenie umožní čitateľom stránky prihlásiť sa na odber výsledkov dotazu webovej časti, aby dostali nové položky vždy, keď sa zobrazia, pričom nemusia opakovane navštíviť stránku. Tieto nastavenia použite na zadanie nadpisu a popisu informačného kanála RSS.

  • Názov informačného kanála      Zadajte názov, ktorý chcete použiť pre informačný kanál RSS. Tento názov pomáha odberateľom identifikovať informačný kanál v zariadení na čítanie informačných kanálov RSS.

  • Popis informačného kanála      Zadajte popis, ktorý chcete použiť pre informačný kanál RSS. Tento popis pomáha odberateľom identifikovať daný informačný kanál v zariadení na čítanie informačných kanálov RSS.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×