Pridanie dráh do vývojového diagramu

Pridanie dráh do vývojového diagramu

Dráhy sú tvary, ktoré môžete presunúť do svojej kresby a umiestniť v ľubovoľnom poradí do vývojového diagramu. Presunutím ich môžete premiestniť alebo zmeniť ich veľkosť. Môžete tiež do nich presunúť tvary procesných krokov a tak vytvoriť vývojový diagram.

Poznámka: Nasledujúci postup predpokladá, že vaša kresba má k dispozícii Vývojový diagram krížového procesu vzorkovnice. Pokyny na pridanie vzorkovnice nájdete v téme Pridanie vzorkovnice k šablóne vo Visiu.

 1. Z okna Tvary zo vzorkovnice Tvary vývojového diagramu krížového procesu presuňte tvar dráhy (vodorovný alebo zvislý) do prázdnej oblasti diagramu.

  Tvar dráhy

  Každá nová dráha obsahuje pruh s označením, na ktorom je predvolene uvedený text Funkcia. Ak chcete zmeniť text označenia, dvakrát kliknite na pruh.

 2. Ďalšie tvary dráh môžete presunúť myšou z okna Tvary. Pustite ich, keď sa na mieste, kam chcete dráhu umiestniť, zobrazí oranžový indikátor pripojenia.

  Šípka pridania dráhy

 3. Presúvajte tvary procesov do správnych dráh. Keď je tvar obsiahnutý v dráhe, dráha sa zvýrazní zelenou farbou.

  Poznámka:  Ak umiestnite novú dráhu na tvar procesu, ktorý sa už nachádza vo vašej kresbe, tvar procesu sa nenaviaže ani nezoskupí s dráhou, hoci to tak môže vyzerať. Ak chcete zoskupiť tvar procesu s dráhou, tvar presúvajte tak, aby Visio zvýraznilo dráhu, a potom tvar uvoľnite. Tvary, ktoré sú zoskupené s dráhou, sa pri presúvaní dráhy presúvajú automaticky spolu s ňou.

Zmena veľkosti alebo polohy dráhy

Ak potrebujete zmeniť šírku ľubovoľnej dráhy, presúvajte jednu z deliacich čiar dráhy, kým nedosiahne požadovanú veľkosť.

Rozšírenie dráhy

Predĺžiť alebo skrátiť môžete dráhu aj presunutím jej koncovej čiary.

Ak chcete dráhu v rámci vývojového diagramu premiestniť vyššie alebo nižšie, kliknite na pruh s označením, aby sa dráha po obvode zvýraznila sivou farbou. Potom dráhu presúvajte, kým sa na mieste, kam chcete dráhu umiestniť, nezobrazí oranžový indikátor pripojenia. Tvary obsiahnuté v dráhe sa premiestnia spolu s ňou.

Ak chcete dráhu odstrániť, kliknite na pruh s označením, aby sa dráha po obvode zvýraznila sivou farbou, a potom stlačte tlačidlo Odstrániť. Odstránením dráhy sa odstránia aj tvary, ktoré obsahuje.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×