Pridanie dní k dátumu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou vzorec v aplikácii Microsoft Office InfoPath 2007 môžete automaticky pridať k dátumu v ovládacom prvku v šablóne formulára určitý počet dní.

Tento článok popisuje spôsob, ako pridať určitý počet dní k dátumu a zobraziť výsledky v ovládacom prvku vo formulári pomocou funkcií addDays a today.

Obsah článku

Čo je to vzorec?

Krok 1: Vloženie ovládacieho prvku výberu dátumu, ktorý predvolene zobrazuje aktuálny dátum

Krok 2: Vloženie bloku textu, ktorý obsahuje funkciu addDays

Krok 3: Zmena zobrazenia dátumu v bloku textu

Čo je to vzorec?

Vzorec je výraz XPath, ktorý pozostáva z hodnôt, polí, skupín, funkcií a operátorov používaných na vypočítanie a zobrazenie iných hodnôt. Vzorce možno použiť na nasledujúce úlohy:

 • Vypočítanie matematických hodnôt z hodnôt, ktoré zadávate pri návrhu šablóny formulára alebo hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do ovládacích prvkov pri vypĺňaní formulárov založených na šablóne formulára.

 • Zobrazenie konkrétnych dátumov a časov.

 • Zobrazenie hodnôt, ktoré používatelia zadali do jedného ovládacieho prvku v inom ovládacom prvku.

 • Nastavenie predvolenej hodnoty poľa alebo ovládacieho prvku.

 • Spustenie pravidla založeného na hodnote vypočítanej pomocou vzorca.

Každý výraz XPath, ktorý sa používa vo vzorci je kombináciou hodnôt, funkcií a operátorov, ktorý sa vyhodnotí ako jedna hodnota. Vzorec môže obsahovať viacero výrazov. Môžete si vzorca ako jednu alebo viac fráz, pričom každá fráza predstavuje jeden výraz vo vzorci, ktorý tvoria vety.

Nasledovný obrázok znázorňuje vzťah medzi vzorcom a výrazom.

Vzorec sa skladá z jedného alebo viacerých výrazov. Výraz je kombináciou operátorov, názvy polí, funkcií, literály a konštánt, ktorý sa vyhodnotí ako jedna hodnota.

Funkcia je výraz, ktorý vráti hodnotu vychádzajúcu z výsledkov výpočtu. Hodnoty používané vo funkciách sa nazývajú argumenty. Môžete použiť štandardné funkcie XPath 1.0, ktoré sa nachádzajú v programe InfoPath, ako aj niektoré špecifické funkcie programu InfoPath. V časti Pozrite tiež nájdete prepojenia na ďalšie informácie týkajúce sa funkcií programu InfoPath.

Na začiatok stránky

Krok 1: Vloženie ovládacieho prvku výberu dátumu, ktorý predvolene zobrazuje aktuálny dátum

Ovládací prvok výberu dátumu je určený priamo na ukladanie dátumov. Ak chcete pridať určitý počet dní k dátumu, ktorý používatelia zadajú do ovládacieho prvku, musíte najprv do šablóny formulára pridať ovládací prvok výberu dátumu. Potom môžete vytvoriť vzorec, ktorý pomocou funkcie today predvolene zobrazí aktuálny dátum v danom ovládacom prvku.

 1. V šablóne formulára kliknite na miesto, kam chcete vložiť výber dátumu.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. Na pracovnej table Ovládacie prvky kliknite v časti Vložiť ovládacie prvky na položku Výber dátumu.

 4. Pred ovládací prvok výberu dátumu, ktorý ste práve vložili do šablóny formulára, zadajte výraz Dnešný dátum.

 5. Dvakrát kliknite na ovládací prvok výberu dátumu, ktorý ste práve vložili.

 6. Kliknite na kartu Údaje.

 7. Do poľa Názov poľa zadajte názov poľa.

  Tip: Je vhodné použiť názov, ktorý popisuje obsah poľa. Popisný názov zjednodušuje pochopenie šablóny formulára vám i všetkým používateľom, ktorí ju zmenia. Zadajte napríklad výraz dnešnýDátum.

 8. Kliknite na tlačidlo Použiť.

 9. Kliknite na tlačidlo Vložiť vzorec Vzhľad tlačidla .

 10. V dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite na tlačidlo Vložiť funkciu.

 11. V dialógovom okne Vloženie funkcie kliknite v častiKategórie na položku Dátum a čas a potom v časti Funkcie na položku today.

Na začiatok stránky

Krok 2: Vloženie bloku textu, ktorý obsahuje funkciu addDays

Po pridaní ovládacieho prvku výberu dátumu a vytvorení vzorca s funkciou today môžete do šablóny formulára pridať blok textu a vytvoriť vzorec s funkciou addDays.

 1. V šablóne formulára kliknite na miesto, kam chcete vložiť blok textu.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. Na pracovnej table Ovládacie prvky kliknite v časti Vložiť ovládacie prvky na položku Blok textu.

 4. Pred ovládací prvok bloku textu, ktorý ste práve vložili do šablóny formulára, zadajte výraz O 30 dní neskôr.

 5. Dvakrát kliknite na blok textu, ktorý ste práve vložili.

 6. Kliknite na kartu Údaje.

 7. Do poľa Názov poľa zadajte názov poľa a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

  Tip: Je vhodné použiť názov, ktorý popisuje obsah poľa. Popisný názov zjednodušuje pochopenie šablóny formulára vám i všetkým používateľom, ktorí ju zmenia. Zadajte napríklad názov txtPridať30dní.

 8. Kliknite na tlačidlo Vložiť vzorec Vzhľad tlačidla .

 9. V dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite na tlačidlo Vložiť funkciu.

 10. V dialógovom okne Vloženie funkcie kliknite v častiKategórie na položku Dátum a čas a potom v časti Funkcie na položku addDays.

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

 12. V poli Vzorec dvakrát kliknite na prvú inštanciu pole vložte dvojitým kliknutím.

 13. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na položku dteToday a potom na tlačidlo OK.

 14. Kliknite na druhú inštanciu pole vložte dvojitým kliknutím, stlačte kláves DELETE a potom zadajte počet dní, ktoré chcete pridať k aktuálnemu dátumu. Ak chcete k dnešnému dátumu pridať napríklad 30 dní, zadajte číslo 30.

 15. Ak chcete overiť, či bol vzorec zadaný správne, kliknite na položku Overiť vzorec.

  Vzorec obsahuje chyby

  Ak chcete zobraziť chyby vo vzorci, kliknite v dialógovom okne programu Microsoft Office InfoPath na tlačidlo Zobraziť podrobnosti. Ak chcete vyriešiť tieto chyby, tu sú uvedené niektoré návrhy:

  • Ak vo vzorci používate funkciu, skontrolujte, či vo funkcii používate správne argumenty. Niektoré funkcie vyžadujú polia alebo skupiny, ale iné vyžadujú ako argumenty zadané hodnoty. Prepojenia na ďalšie informácie o funkciách nájdete v časti Pozrite tiež.

  • Odstráňte a znova zadajte vzorec. Skontrolujte, či bol vzorec zadaný správne.

Na začiatok stránky

Krok 3: Zmena spôsobu zobrazenia dátumu v bloku textu

Po pridaní bloku textu a vytvorení vzorca na zobrazenie nového dátumu môžete naformátovať spôsob zobrazenia dátumu v bloku textu.

 1. Dvakrát kliknite na blok textu v šablóne formulára.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. V zozname Typ údajov kliknite na položku Dátumové (date) a potom na tlačidlo Formátovať.

 4. V zozname Dátum zobraziť takto kliknite na požadovaný štýl zobrazenia.

  Poznámka: Štýly zobrazenia, ktoré obsahujú hviezdičku, sa aktualizujú na základe systémového nastavenia používateľa.

 5. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×