Pridanie alternatívneho textu k tvaru, obrázku, grafu, grafickému prvku SmartArt alebo inému objektu

V dokumente balíka Office môžete vytvoriť alternatívny text (alternatívny text) pre tvary, obrázky, grafy, Grafické prvky SmartArt alebo iné objekty. Alternatívny text pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím porozumieť obrázkom a inému grafickému obsahu. Keď niekto používa čítačku obrazovky na zobrazenie dokumentov, ozve sa alternatívny text. bez alternatívneho textu budú vedieť, že dosiahli obrázok bez toho, aby ste vedeli, čo sa zobrazuje na obrázku.

Postupy v tomto článku vám pomôžu zistiť, ako pridať alternatívny text k tvaru, obrázku, grafu, grafickému prvku SmartArt alebo inému objektu.

Ak chcete zistiť, ako písať alternatívny text, prečítajte si všetko, čo potrebujete vedieť o tom, ako písať účinný alternatívny text.

Obsah tohto článku

Excel pre Office 365, Outlook pre Office 365, PowerPoint pre Office 365 a Word pre Office 365

Pridanie alternatívneho textu

 1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na objekt a vyberte položku Upraviť alternatívny text.

   Excelová ponuka Upraviť alternatívny text pre tvary vo Win32
  • Vyberte objekt. Vyberte položky Formát > Alternatívny text.

   Tlačidlo Alternatívny text na páse s nástrojmi v Outlooku pre Windows

  Poznámka: Ak chcete pridať alternatívny text k celému grafickému prvku SmartArt alebo grafu, kliknite na orámovanie grafického prvku SmartArt alebo grafu, nie na konkrétny tvar alebo konkrétnu časť.

 2. Na table Alternatívny text zadajte do textového poľa na popis objektu a jeho obsahu 1 – 2 vety pre tých, ktorí ho nemôžu vidieť.

  Dialógové okno Alternatívny text vo Worde pre Windows

Označenie vizuálnych prvkov ako dekoratívnych

Ak majú vaše vizuálne prvky len dekoratívny charakter, dodávajú vizuálnu zaujímavosť, no nie sú informatívne, môžete ich takto označiť a nemusíte pre ne písať alternatívny text. Príkladmi objektov, ktoré by mali byť označené ako dekoratívne, sú napríklad štýlové orámovania. Ľudia používajúci čítačky obrazovky si vypočujú, že tieto objekty sú dekoratívne, a budú vedieť, že neprichádzajú o žiadne dôležité informácie. Vizuálne prvky možno ako dekoratívne označiť v programoch Excel, PowerPoint a Word.

 1. Ak chcete otvoriť tablu Alternatívny text, použite jeden z nasledovných postupov:

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok a potom vyberte položku Upraviť alternatívny text.

  • Vyberte obrázok a vyberte položky Formát > Alternatívny text.

 2. Začiarknite políčko Označiť ako dekoratívne. Pole na zadávanie textu sa bude zobrazovať sivou farbou.

  Wordová tabla Alternatívny text pre dekoratívne prvky vo Win32

Zapínanie a vypínanie automatického alternatívneho textu

Ak nechcete, aby sa pre vložené obrázky automaticky generoval alternatívny text a pridával sa k nim, môžete možnosť automatického alternatívneho textu vypnúť. Ak neskôr zmeníte názor, môžete ju rovnako jednoducho znova zapnúť.

 1. Vyberte položky Súbor > Možnosti > Zjednodušenie prístupu.

 2. V časti Automatický alternatívny text vyberte možnosť Automaticky pre mňa generovať alternatívny text alebo jej výber zrušte a potom vyberte položku OK.

Prejsť nahor

Excel 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019 a Word 2019

Pridanie alternatívneho textu

 1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na objekt a vyberte položku Upraviť alternatívny text.

   Excelová ponuka Upraviť alternatívny text pre tvary vo Win32
  • Vyberte objekt. Vyberte položky Formát > Alternatívny text.

   Tlačidlo Alternatívny text na páse s nástrojmi v Outlooku pre Windows

  Poznámka: Ak chcete pridať alternatívny text k celému grafickému prvku SmartArt alebo grafu, kliknite na orámovanie grafického prvku SmartArt alebo grafu, nie na konkrétny tvar alebo konkrétnu časť.

 2. Na table Alternatívny text zadajte do textového poľa na popis objektu a jeho obsahu 1 – 2 vety pre tých, ktorí ho nemôžu vidieť.

  Dialógové okno Alternatívny text vo Worde pre Windows

  Tip: Ušetrite čas a pridajte objektu alternatívny text generovaný systémom. Na karte Alternatívny text vyberte položku Automaticky vygenerovať popis. V dialógovom okne Nastavte Office tak, aby fungoval čo najlepšie vyberte položku Zapnúť. Potom upravte automatický alternatívny text tak, aby lepšie vyhovoval obsahu.

Označenie vizuálnych prvkov ako dekoratívnych

Ak majú vaše vizuálne prvky len dekoratívny charakter, dodávajú vizuálnu zaujímavosť, no nie sú informatívne, môžete ich takto označiť a nemusíte pre ne písať alternatívny text. Príkladmi objektov, ktoré by mali byť označené ako dekoratívne, sú napríklad štýlové orámovania. Ľudia používajúci čítačky obrazovky si vypočujú, že tieto objekty sú dekoratívne, a budú vedieť, že neprichádzajú o žiadne dôležité informácie.

 1. Ak chcete otvoriť tablu Alternatívny text, použite jeden z nasledovných postupov:

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok a potom vyberte položku Upraviť alternatívny text.

  • Vyberte obrázok a vyberte položky Formát > Alternatívny text.

 2. Začiarknite políčko Označiť ako dekoratívne. Pole na zadávanie textu sa bude zobrazovať sivou farbou.

  Wordová tabla Alternatívny text pre dekoratívne prvky vo Win32

Prejsť nahor

Excel 2016/2013, Outlook 2016/2013, PowerPoint 2016/2013 a Word 2016/2013

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Pokiaľ ide o tvar, obrázok, graf, Grafický prvok SmartArt alebo iné objekt, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, kliknite na položku Formátovať objekt, Formátovať obrázok, formátovať oblasť grafualebo iné a potom kliknite na položku alternatívny text.

   Na table objektov kliknite na položku Alternatívny text

   Poznámka: Tabla, kde môžete kliknúť na položku Alternatívny text, je dynamická. Názov a zoznamy sa menia podľa toho, na ktorý objekt kliknete.

   Ak chcete pridať alternatívny text k celému grafickému prvku SmartArt alebo grafu, kliknite na orámovanie grafického prvku SmartArt alebo grafu, nie na konkrétny tvar alebo konkrétnu časť.

  • V prípade kontingenčnej tabuľky programu Excel kliknite na túto tabuľku pravým tlačidlom myši, ukážte na položku Možnosti kontingenčnej tabuľky a potom kliknite na položku Alternatívny text.

 2. Do poľa Popis zadajte vysvetlenie pre tvar, obrázok, graf, kontingenčnú tabuľku, Grafický prvok SmartArt alebo iný objekt. Toto pole by malo byť vždy vyplnené.

  Tip: Ak nechcete zobraziť alternatívny text, môžete odstrániť slová alternatívneho textu z polí NázovPopis alebo ich nevyplniť.

 3. Ak chcete, v poli Názov zadajte krátke zhrnutie. Toto pole by sa malo vyplniť len vtedy, ak v poli Popis zadávate podrobné a dlhé vysvetlenie.

  Poznámka: V prípade, že nepracujete so zložitým grafom, budete text zvyčajne zadávať len v poli Popis. Ak do popisu chcete zahrnúť komplexný obsah, potom je vhodné, aby ste vyplnili pole Názov, aby sa nemusel čítať celý obsah popisu, ak to nie je potrebné.

Poznámky: 

 • Ak často pridáte alternatívny text k tvarom, obrázkom, grafom, Grafické prvky SmartArt alebo iným objektom, môžete príkaz alternatívny text pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup , čím vytvoríte odkaz.

 • Ak chcete používať príkaz Alternatívny text na paneli s nástrojmi Rýchly prístup, vyberte tvar, obrázok, graf, Grafický prvok SmartArt alebo iný objekt, kliknite na tlačidlo panela s nástrojmi a potom pridajte alternatívny text.

 1. V ľavom hornom rohu nad pásom s nástrojmi kliknite na položku Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup Obrázok tlačidla .

 2. Kliknite na položky Ďalšie príkazy > Oblasť výberu príkazov > Príkazy, ktoré nie sú na páse s nástrojmi.

 3. Kliknite na položky Alternatívny text > Pridať.

Prejsť nahor

Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, and Word 2010

 1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Pokiaľ ide o tvar, obrázok, graf alebo Grafický prvok SmartArt, kliknite na tento objekt pravým tlačidlom myši, kliknite na položku Formátovať objekt a potom kliknite na tablu Alternatívny text.

   Ak chcete pridať alternatívny text k celému grafickému prvku SmartArt alebo grafu, kliknite na orámovanie grafického prvku SmartArt alebo grafu, nie na konkrétny tvar alebo konkrétnu časť.

  • V prípade kontingenčnej tabuľky programu Excel kliknite na túto tabuľku pravým tlačidlom myši, ukážte na položku Možnosti kontingenčnej tabuľky a potom kliknite na položku Alternatívny text.

 2. Do poľa Popis zadajte vysvetlenie pre tvar, obrázok, graf, kontingenčnú tabuľku, Grafický prvok SmartArt alebo iný objekt. Toto pole by malo byť vždy vyplnené.

 3. Ak chcete, v poli Názov zadajte krátke zhrnutie. Toto pole by sa malo vyplniť len vtedy, ak v poli Popis zadávate podrobné a dlhé vysvetlenie.

  Poznámka: V prípade, že nepracujete so zložitým grafom, budete text zvyčajne zadávať len v poli Popis. Ak do popisu chcete zahrnúť komplexný obsah, potom je vhodné, aby ste vyplnili pole Názov, aby sa nemusel čítať celý obsah popisu, ak to nie je potrebné.

Poznámky: 

 • Ak často pridáte alternatívny text k tvarom, obrázkom, grafom, Grafické prvky SmartArt alebo iným objektom, môžete príkaz alternatívny text pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup , čím vytvoríte odkaz.

 • Ak chcete používať príkaz Alternatívny text na paneli s nástrojmi Rýchly prístup, vyberte tvar, obrázok, graf, Grafický prvok SmartArt alebo iný objekt, kliknite na tlačidlo panela s nástrojmi a potom pridajte alternatívny text.

 1. V ľavom hornom rohu nad pásom s nástrojmi kliknite na položku Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup Obrázok tlačidla .

 2. Kliknite na položky Ďalšie príkazy > Oblasť výberu príkazov > Príkazy, ktoré nie sú na páse s nástrojmi.

 3. Kliknite na položky Alternatívny text > Pridať.

Prejsť nahor

Pozrite tiež

Všetko, čo potrebujete vedieť o tom, ako písať účinný alternatívny text

Víta vás Pomocník balíka Office & training

Obsah tohto článku

Excel pre Office 365, Outlook pre Office 365, PowerPoint pre Office 365 a Word pre Office 365 pre Mac

Pridanie alternatívneho textu do Excel pre Office 365, PowerPoint pre Office 365 a Word pre Office 365 pre Mac

 1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Stlačte kláves Control a kliknite na objekt a vyberte položku Upraviť alternatívny text.... Otvorí sa tabla Alternatívny text.

   Možnosť Upraviť alternatívny text v kontextovej ponuke v PowerPointe pre Mac
  • Vyberte objekt. Na páse s nástrojmi vyberte kartu Formát pre daný objekt a potom vyberte položku Alternatívny text.

   Tlačidlo Alternatívny text na páse s nástrojmi v PowerPointe pre Mac

  Poznámka: Ak chcete pridať alternatívny text k celému grafickému prvku SmartArt alebo grafu, kliknite na orámovanie grafického prvku SmartArt alebo grafu, nie na konkrétny tvar alebo konkrétnu časť.

 2. Na table Alternatívny text zadajte do textového poľa na popis objektu a jeho obsahu 1 – 2 vety pre tých, ktorí ho nemôžu vidieť.

  Alternatívny text v PowerPointe pre Mac

Pridanie alternatívneho textu v Outlooku pre Office 365 pre Mac

 1. Stlačte kláves Control a kliknite na objekt a vyberte položku Upraviť alternatívny text.... Otvorí sa tabla Alternatívny text.

  Poznámka: Ak chcete pridať alternatívny text k celému grafickému prvku SmartArt alebo grafu, kliknite na orámovanie grafického prvku SmartArt alebo grafu, nie na konkrétny tvar alebo konkrétnu časť.

 2. Na table Alternatívny text zadajte do textového poľa na popis objektu a jeho obsahu 1 – 2 vety pre tých, ktorí ho nemôžu vidieť.

  Alternatívny text v Outlooku pre Mac

Pridanie alternatívneho textu k excelovej kontingenčnej tabuľke

 1. Stlačte kláves Control a kliknite na kontingenčnú tabuľku a vyberte položku Možnosti kontingenčnej tabuľky....

 2. V dialógovom okne Možnosti kontingenčnej tabuľky... vyberte položku Alternatívny text.

  Položka Možnosti kontingenčnej tabuľky v kontextovej ponuke Excelu pre Mac
 3. Na karte Alternatívny text zadajte do textového poľa Názov názov kontingenčnej tabuľky.

 4. Do poľa Popis zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať obrázok a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento obrázok nevidia. Po dokončení vyberte položku OK.

Dialógové okne Alternatívny text pre excelovú kontingenčnú tabuľku

Označenie vizuálnych prvkov ako dekoratívnych

Ak majú vaše vizuálne prvky len dekoratívny charakter, dodávajú vizuálnu zaujímavosť, no nie sú informatívne, môžete ich takto označiť a nemusíte pre ne písať alternatívny text. Príkladmi objektov, ktoré by mali byť označené ako dekoratívne, sú napríklad štýlové orámovania. Ľudia používajúci čítačky obrazovky si vypočujú, že tieto objekty sú dekoratívne, a budú vedieť, že neprichádzajú o žiadne dôležité informácie. Vizuálne prvky možno ako dekoratívne označiť v programoch Excel, PowerPoint a Word.

 1. Ak chcete otvoriť tablu Alternatívny text, použite jeden z nasledovných postupov:

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok a potom vyberte položku Upraviť alternatívny text.

  • Vyberte obrázok a vyberte položky Formát > Alternatívny text.

 2. Začiarknite políčko Označiť ako dekoratívne. Pole na zadávanie textu sa bude zobrazovať sivou farbou.

  Začiarknuté políčko Označiť ako dekoratívne na table Alternatívny text vo Worde pre Mac

Zapínanie a vypínanie automatického alternatívneho textu

Ak nechcete, aby sa pre vložené obrázky automaticky generoval alternatívny text a pridával sa k nim, pre PowerPoint a Word môžete možnosť automatického alternatívneho textu vypnúť. Ak neskôr zmeníte názor, môžete ju rovnako jednoducho znova zapnúť.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Command + , (čiarka). Otvorí sa okno predvolieb.

 2. Vyberte možnosť Všeobecné.

 3. V časti Automatický alternatívny text vyberte možnosť Automaticky pre mňa generovať alternatívny text alebo jej výber zrušte.

Prejsť nahor

Excel 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019 a Word 2019 pre Mac

Pridanie alternatívneho textu

 1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Stlačte kláves Control a kliknite na objekt a vyberte položku Upraviť alternatívny text.... Otvorí sa tabla Alternatívny text.

   Možnosť Upraviť alternatívny text v kontextovej ponuke v PowerPointe pre Mac
  • Vyberte objekt. Na páse s nástrojmi vyberte kartu Formát pre daný objekt a potom vyberte položku Alternatívny text.

   Tlačidlo Alternatívny text na páse s nástrojmi v PowerPointe pre Mac

  Poznámka: Ak chcete pridať alternatívny text k celému grafickému prvku SmartArt alebo grafu, kliknite na orámovanie grafického prvku SmartArt alebo grafu, nie na konkrétny tvar alebo konkrétnu časť.

 2. Na table Alternatívny text zadajte do textového poľa na popis objektu a jeho obsahu 1 – 2 vety pre tých, ktorí ho nemôžu vidieť.

  Alternatívny text v PowerPointe pre Mac

  Tip: Ušetrite čas a pridajte objektu alternatívny text generovaný systémom. Na karte Alternatívny text vyberte položku Automaticky vygenerovať popis. V dialógom okne Chcete použiť inteligentné služby? vyberte položku Zapnúť.

Pridanie alternatívneho textu k excelovej kontingenčnej tabuľke

 1. Stlačte kláves Control a kliknite na kontingenčnú tabuľku a vyberte položku Možnosti kontingenčnej tabuľky....

 2. V dialógovom okne Možnosti kontingenčnej tabuľky... vyberte položku Alternatívny text.

 3. Na karte Alternatívny text zadajte do textového poľa Názov názov kontingenčnej tabuľky.

 4. Do poľa Popis zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať obrázok a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento obrázok nevidia. Po dokončení vyberte položku OK.

Dialógové okne Alternatívny text pre excelovú kontingenčnú tabuľku

Označenie vizuálnych prvkov ako dekoratívnych

Ak majú vaše vizuálne prvky len dekoratívny charakter, dodávajú vizuálnu zaujímavosť, no nie sú informatívne, môžete ich takto označiť a nemusíte pre ne písať alternatívny text. Príkladmi objektov, ktoré by mali byť označené ako dekoratívne, sú napríklad štýlové orámovania. Ľudia používajúci čítačky obrazovky si vypočujú, že tieto objekty sú dekoratívne, a budú vedieť, že neprichádzajú o žiadne dôležité informácie. Vizuálne prvky možno ako dekoratívne označiť v programoch Excel, PowerPoint a Word.

 1. Ak chcete otvoriť tablu Alternatívny text, použite jeden z nasledovných postupov:

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok a potom vyberte položku Upraviť alternatívny text.

  • Vyberte obrázok a vyberte položky Formát > Alternatívny text.

 2. Začiarknite políčko Označiť ako dekoratívne. Pole na zadávanie textu sa bude zobrazovať sivou farbou.

  Začiarknuté políčko Označiť ako dekoratívne na table Alternatívny text vo Worde pre Mac

Prejsť nahor

Excel 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016 a Word 2016 pre Mac

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Pokiaľ ide o tvar, obrázok, graf, Grafický prvok SmartArt alebo iné objekt, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, kliknite na položku Formátovať objekt, Formátovať obrázok, formátovať oblasť grafualebo iné a potom kliknite na položku alternatívny text.

   Na table objektov kliknite na položku Alternatívny text

   Poznámka: Tabla, kde môžete kliknúť na položku Alternatívny text, je dynamická. Názov a zoznamy sa menia podľa toho, na ktorý objekt kliknete.

   Ak chcete pridať alternatívny text k celému grafickému prvku SmartArt alebo grafu, kliknite na orámovanie grafického prvku SmartArt alebo grafu, nie na konkrétny tvar alebo konkrétnu časť.

  • V prípade kontingenčnej tabuľky programu Excel kliknite na túto tabuľku pravým tlačidlom myši, ukážte na položku Možnosti kontingenčnej tabuľky a potom kliknite na položku Alternatívny text.

 2. Do poľa Popis zadajte vysvetlenie pre tvar, obrázok, graf, kontingenčnú tabuľku, Grafický prvok SmartArt alebo iný objekt. Toto pole by malo byť vždy vyplnené.

  Tip: Ak nechcete zobraziť alternatívny text, môžete odstrániť slová alternatívneho textu z polí NázovPopis alebo ich nevyplniť.

 3. Ak chcete, v poli Názov zadajte krátke zhrnutie. Toto pole by sa malo vyplniť len vtedy, ak v poli Popis zadávate podrobné a dlhé vysvetlenie.

  Poznámka: V prípade, že nepracujete so zložitým grafom, budete text zvyčajne zadávať len v poli Popis. Ak do popisu chcete zahrnúť komplexný obsah, potom je vhodné, aby ste vyplnili pole Názov, aby sa nemusel čítať celý obsah popisu, ak to nie je potrebné.

Prejsť nahor

Pozrite tiež

Všetko, čo potrebujete vedieť o tom, ako písať účinný alternatívny text

Víta vás Pomocník balíka Office & training

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×