Pridanie alternatívneho textu k obrázkom vo OneNote

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom vo OneNote

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Ak chcete pridať k obrázkom alternatívny text a sprístupniť vaše poznámky, použite aplikáciu OneNote 2016 pomocou klávesnice vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows.

Poznámky: 

Pridanie alternatívneho textu do fotiek a obrázkov, ktoré vložíte v aplikácii OneNote, je užitočným spôsobom, ako zabezpečiť popisy vizuálneho obsahu vo vašich poznámkach. Tieto popisy poskytnú dôležitý kontext osobám so zrakovými alebo kognitívnymi poruchami.

 1. Na strane aplikácie OneNote vyberte obrázok, ku ktorému chcete pridať alternatívny text. Ak chcete vybrať obrázok, posúvajte kurzorom, až kým sa neozve názov požadovaného obrázka. V aplikácii OneNote sa názvy obrázkov oznamujú takto: „<názov súboru>, image“ (<názov súboru>, obrázok). V aplikácii JAWS sa ozve: „<názov súboru>, graphic“ (<názov súboru>, obrázok).

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Alt Text“ (Alternatívny text), a potom stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno Alternatívny text s vybratým poľom Názov.

 3. Zadajte názov alternatívneho textu pre obrázok. Alternatívny text by mal vyjadrovať akciu alebo zámer obrázka, nie jeho vzhľad.

 4. Stlačením klávesu Tab sa premiestnite do textového poľa Popis. Ozve sa: „Description“ (Popis). Zadajte popis obrázka.

 5. Po zadaní požadovaného nadpisu a popisu stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte medzerník. Dialógové okno Alternatívny Text sa zatvorí a zameranie sa presunie späť na stranu.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie a spolupráca na poznámkových blokoch vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Ak chcete pridať k obrázkom alternatívny text a sprístupniť vaše poznámky, použite vstavanú čítačku obrazovky OneNote pre iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Pridanie alternatívneho textu do fotiek a obrázkov, ktoré vložíte v aplikácii OneNote, je užitočným spôsobom, ako zabezpečiť popisy vizuálneho obsahu vo vašich poznámkach. Tieto popisy poskytnú dôležitý kontext osobám so zrakovými alebo kognitívnymi poruchami.

 1. Na strane aplikácie OneNote vyberte obrázok, ku ktorému chcete pridať alternatívny text. Ak chcete vybrať obrázok, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov požadovaného obrázka. Čítačka obrazovky VoiceOver oznamuje obrázky takto: „<názov súboru>, image“ (<názov súboru>, obrázok).

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa: „Show more items, menu item“ (Zobraziť ďalšie položky, položka ponuky).

 3. Ak chcete otvoriť ponuku Alternatívny text, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Alt Text“ (Alternatívny text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Alternatívny text.

 4. Ak chcete pridať alternatívny text, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Tile, <názov súboru>, text field“ (Dlaždica, <názov súboru>, textové pole), dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte názov alternatívneho textu obrázka pomocou klávesnice na obrazovke. Alternatívny text by mal vyjadrovať akciu alebo zámer obrázka, nie jeho vzhľad.

  Poznámka: Ak sa chcete dostať ku klávesnici, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve prvok klávesnice. Klávesnicu môžete tiež vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. VoiceOver ohlasuje tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete pridať popis k obrázku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Description, text field“ (Popis, textové pole), dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom zadajte popis pomocou klávesnice na obrazovke.

 6. Po zadaní názvu a popisu ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ponuka Alternatívny Text sa zatvorí a zameranie sa presunie späť na stranu.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Ak chcete pridať k obrázkom alternatívny text a sprístupniť vaše poznámky, použite vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android s aplikáciou OneNote pre Android.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

 • Zapnite funkciu TalkBack ešte pred spustením aplikácie OneNote pre Android.

Pridanie alternatívneho textu do fotiek a obrázkov, ktoré vložíte v aplikácii OneNote, je užitočným spôsobom, ako zabezpečiť popisy vizuálneho obsahu vo vašich poznámkach. Tieto popisy poskytnú dôležitý kontext osobám so zrakovými alebo kognitívnymi poruchami.

 1. Na strane aplikácie OneNote vyberte obrázok, ku ktorému chcete pridať alternatívny text. Ak chcete vybrať obrázok, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov požadovaného obrázka. TalkBack oznamuje obrázky takto: „Selected, <názov súboru>, image“ (Vybraté, <názov súboru>, obrázok).

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku a podržte. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa: „Open“ (Otvoriť).

 3. Ak chcete otvoriť dialógové okno Alternatívny Text, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button“ (Ďalšie možnosti, tlačidlo), dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Alt Text button“ (Alternatívny text, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno Alternatívny Text s vybratým poľom Názov.

 4. Zadajte názov alternatívneho textu pre obrázok pomocou klávesnice na obrazovke. Alternatívny text by mal vyjadrovať akciu alebo zámer obrázka, nie jeho vzhľad.

  Poznámka: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. Funkcia TalkBack ohlasuje tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete vyznačenú položku vybrať, zdvihnite prst. V závislosti od nastavení zariadenia možno budete musieť znak vložiť dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 5. Ak chcete pridať popis k obrázku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Description, edit box“ (Popis, textové pole), dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom zadajte popis pomocou klávesnice na obrazovke.

 6. Po zadaní názvu a popisu ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Dialógové okno Alternatívny Text sa zatvorí a zameranie sa presunie späť na stranu.

Pozrite tiež

Čítanie strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Ak chcete pridať k obrázkom alternatívny text a sprístupniť vaše poznámky, použite aplikáciu OneNote pre Windows 10 pomocou vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Pridanie alternatívneho textu do fotiek a obrázkov, ktoré vložíte v aplikácii OneNote, je užitočným spôsobom, ako zabezpečiť popisy vizuálneho obsahu vo vašich poznámkach. Tieto popisy poskytnú dôležitý kontext osobám so zrakovými alebo kognitívnymi poruchami.

 1. Na strane aplikácie OneNote vyberte obrázok, ku ktorému chcete pridať alternatívny text. Ak chcete vybrať obrázok, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov požadovaného obrázka. Čítačka obrazovky Moderátor oznamuje obrázky takto: „<názov súboru>, image“ (<názov súboru>, obrázok).

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa: „Custom“ (Vlastné).

 3. Ak chcete otvoriť dialógové okno Alternatívny Text, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Picture button“ (Obrázok, tlačidlo), dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Alt Text button“ (Alternatívny text, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno Alternatívny text.

 4. Ak chcete pridať alternatívny text, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Tile, editable text, <názov súboru>“ (Dlaždica, textové pole, <názov súboru>), dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte názov alternatívneho textu obrázka pomocou klávesnice na obrazovke. Alternatívny text by mal vyjadrovať akciu alebo zámer obrázka, nie jeho vzhľad.

  Poznámka: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. Moderátor ohlasuje tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete vyznačenú položku vybrať, zdvihnite prst, a potom vložte znak dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 5. Ak chcete pridať k obrázku popis, ťahajte prstom po hornej polovici obrazovky, kým sa neozve názov položky. Následne ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Description, editable text“ (Popis, upravovateľný text), dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom zadajte popis pomocou klávesnice na obrazovke.

 6. Po zadaní popisu, ťahajte prstom v hornej časti obrazovky, kým sa neozve názov položky. Následne ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Done button“ (tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Dialógové okno Alternatívny Text sa zatvorí a zameranie sa presunie späť na stranu.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Ak chcete pridať k obrázkom alternatívny text a sprístupniť vaše poznámky, použite aplikáciu OneNote Online pomocou vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate OneNote Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže OneNote Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na OneNote Online.

Pridanie alternatívneho textu do fotiek a obrázkov, ktoré vložíte v aplikácii OneNote, je užitočným spôsobom, ako zabezpečiť popisy vizuálneho obsahu vo vašich poznámkach. Tieto popisy poskytnú dôležitý kontext osobám so zrakovými alebo kognitívnymi poruchami.

 1. Vyberte obrázok, ku ktorému chcete pridať alternatívny text na strane aplikácie OneNote. Ak chcete vybrať obrázok, posúvajte kurzorom, až kým sa neozve názov daného obrázka. Moderátor oznamuje obrázky takto: „Image, inserting image“ (Obrázok, vloženie obrázka).

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Ozve sa: „Menu“ (Ponuka). Potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Menu item, Edit alt text“ (položka Ponuka, Upraviť alternatívny text), a potom stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno Alternatívny text.

 3. Zadajte alternatívny text pre obrázok. Alternatívny text by mal vyjadrovať akciu alebo zámer obrázka, nie jeho vzhľad.

 4. Po dokončení stlačte kláves Enter. Dialógové okno Alternatívny Text sa zatvorí a zameranie sa presunie späť na stranu.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×