Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho stĺpca, ktorý umožňuje uloženie viacerých hodnôt

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Niekedy sú potrebné hodnoty uložené v inej tabuľke. Ak máte napríklad databázu sledovania problémov a chcete sledovať zamestnancov a dodávateľov, ktorým ste problém pridelili. Informácie o týchto ľuďoch sa sledujú v tabuľke Kontakty. Môžete vytvoriť vyhľadávací stĺpec s viacerými hodnotami, ktorý zobrazí mená v rozbaľovacom poli alebo v ovládacom prvku zoznamu. Po výbere ľudí, ktorým sa má prideliť problém, sa hodnoty identifikácie kontaktu uložia v zázname problému.

Tento článok popisuje vyhľadávací stĺpec s viacerými hodnotami a jeho pridanie do tabuľky. V článku nájdete aj informácie o tom, ako konvertovať existujúci stĺpec na vyhľadávací stĺpec s viacerými hodnotami.

Ak chcete vedieť, ako pomocou programovania hodnote v tabuľke, nájdete v článku Funkcia DLookup. Ďalšie informácie o poliach s viacerými hodnotami, pozrite si tému Sprievodca poľami s viacerými hodnotami.

Vo väčšine systémov správy databázy, vrátane starších verzií programu Access, môže pole obsahovať len jednu hodnotu. V programe Microsoft Office Access 2007 môžete vytvoriť pole s viacerými hodnotami, napríklad zoznam ľudí, ktorým bol pridelený problém. Polia s viacerými hodnotami sú vhodné pre určité situácie. Ak napríklad program Office Access 2007 používate na prácu s informáciami uloženými v zozname služby Windows SharePoint Services 3.0 a tento zoznam obsahuje pole, ktoré používa typy polí s viacerými hodnotami dostupnými v programe Windows SharePoint Services 3.0.

Obsah tohto článku

Čo je vyhľadávací stĺpec?

Vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca v údajovom zobrazení

Vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca pomocou tably Zoznam polí

Vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca v návrhovom zobrazení

Používanie Sprievodcu vyhľadávaním na vytvorenie viachodnotové vyhľadávacie stĺpce

Princíp viazaná hodnota a zobrazená hodnota v stĺpci vyhľadávania s viacerými hodnotami

Úvod do vlastností vyhľadávacieho poľa

Zmena návrhu vyhľadávacieho stĺpca pre pole s viacerými hodnotami

Čo je vyhľadávací stĺpec s viacerými hodnotami?

Vyhľadávací stĺpec s viacerými hodnotami je pole v tabuľke, ktorého hodnoty sa načítajú z inej tabuľky alebo z iného zoznamu hodnôt. Vyhľadávací stĺpec s viacerými hodnotami je možné použiť na zobrazenie zoznamu možností v rozbaľovacom poli alebo v zozname. Možnosti môžu pochádzať z tabuľky alebo dotazu, alebo sa môžu zadať. Keďže má vyhľadávací stĺpec viacero hodnôt, zo zoznamu je možné vybrať viacero položiek.

Vyhľadávací stĺpec s viacerými hodnotami môžete vytvoriť manuálne a to nastavením vlastností poľa vyhľadávania alebo automaticky pomocou Sprievodcu vyhľadávaním. Ak je to možné, mal by sa na vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca použiť Sprievodca vyhľadávaním. Sprievodca proces zjednoduší a automaticky vyplní vlastnosti poľa a zároveň vytvorí príslušné vzťahy tabuliek.

Pole so zoznamom poľa s viacerými hodnotami

Vyhľadávací stĺpec a viacerými hodnotami je možné vytvoriť v údajovom alebo návrhovom zobrazení.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca s viacerými hodnotami v údajovom zobrazení

Na základe predvoleného nastavenia sa tabuľka zobrazí v údajovom zobrazení. Vyhľadávací stĺpec pridáte kliknutím na položku Vyhľadávací stĺpec v skupine Polia a stĺpce na karte Údajový hárok. Spustí sa tým Sprievodca vyhľadávaním, ktorý vás prevedie procesom vytvorenia vyhľadávacieho stĺpca.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, v  ktorej chcete vytvoriť vyhľadávací stĺpec. Tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení.

 4. Na karte Údajový hárok v skupine Polia a stĺpce kliknite na položku Vyhľadávací stĺpec.

  Obrázok accessového pása s nástrojmi

  Spustí sa sprievodca vyhľadávaním.

  Stránka Sprievodcu vyhľadávaním na výber tabuľky, dotazu alebo zoznamu hodnôt

 5. Na prvej strane Sprievodcu vyhľadávaním sa musíte rozhodnúť, či má vyhľadávací stĺpec vychádzať z hodnôt v tabuľke alebo v dotaze, alebo zo zoznamu zadaných hodnôt.

  Najbežnejším typom vyhľadávacieho stĺpca s viacerými hodnotami je stĺpec, ktorý zobrazuje hodnoty vyhľadané v súvisiacej tabuľke alebo v súvisiacom dotaze.

 6. Ďalšie informácie o dokončení Sprievodcu vyhľadávaním, nájdete v časti Používanie Sprievodcu vyhľadávaním.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca s viacerými hodnotami pomocou tably Zoznam polí

Ak používate databázu obsahujúcu viacero tabuliek, proces vytvorenia vyhľadávacieho poľa s viacerými hodnotami spustíte presunutím poľa z tably Zoznam polí. Tabla Zoznam polí zobrazí tie polia, ktoré sú k dispozícii v iných tabuľkách databázy. Ak sa stĺpec s viacerými hodnotami vytvára takýmto spôsobom, automaticky sa spustí Sprievodca vyhľadávaním a presúvané pole sa stane jedným z polí vo vyhľadávacom stĺpci.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, v  ktorej chcete vytvoriť vyhľadávací stĺpec. Tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení.

 4. Na karte Údajový hárok kliknite v skupine Polia a stĺpce na položku Pridať existujúce polia.

  Obrázok accessového pása s nástrojmi

  Zobrazí sa tabla Zoznam polí.

 5. Kliknutím na znamienko plus (+) vedľa tabuľky zobrazte zoznam polí v tejto tabuľke.

 6. Požadované pole presuňte myšou z tably Zoznam polí do tabuľky v údajovom zobrazení.

 7. Po zobrazení vkladacieho riadka vložte pole na toto miesto.

  Vkladací riadok na vloženie poľa z tably Zoznam polí

  Spustí sa sprievodca vyhľadávaním.

 8. Ďalšie informácie o dokončení Sprievodcu vyhľadávaním, nájdete v časti Používanie Sprievodcu vyhľadávaním.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca s viacerými hodnotami v návrhovom zobrazení

Vyhľadávací stĺpec je možné vytvoriť popri údajovom zobrazení aj v návrhovom zobrazení. Pri použití návrhového zobrazenia sa vyhľadávací stĺpec vytvorí pomocou rovnakého Sprievodcu vyhľadávaním ako pri údajovom zobrazení. V návrhovom zobrazení máte tiež plný prístup do všetkých vlastností poľa, takže ich môžete priamo upravovať.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, do ktorej chcete pridať vyhľadávací stĺpec s viacerými hodnotami, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 4. Nájdite prvý dostupný prázdny riadok v mriežke návrhu tabuľky.

 5. V prvom dostupnom prázdnom riadku kliknite na stĺpce Názov poľa a potom zadajte názov stĺpca pre vyhľadávací stĺpec s viacerými hodnotami.

 6. Kliknite na stĺpec Typ údajov pre daný riadok, kliknite na šípku a potom v rozbaľovacom zozname vyberte položku Sprievodca vyhľadávaním.

  Spustí sa Sprievodca vyhľadávaním.

  Stránka Sprievodcu vyhľadávaním na výber tabuľky, dotazu alebo zoznamu hodnôt

 7. Na prvej strane Sprievodcu vyhľadávaním zadajte, či má vyhľadávací stĺpec vychádzať z hodnôt v tabuľke alebo v dotaze, alebo zo zoznamu zadaných hodnôt.

  Najbežnejším typom vyhľadávacieho stĺpca je stĺpec, v ktorom sa zobrazujú hodnoty vyhľadané v súvisiacej tabuľke alebo v súvisiacom dotaze.

 8. Ďalšie informácie o dokončení Sprievodcu vyhľadávaním, nájdete v časti Používanie Sprievodcu vyhľadávaním.

Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa vytvorí stĺpec vyhľadávania. Vlastnosti jeho polí sú nastavené podľa hodnôt, ktoré boli zadané v Sprievodcovi vyhľadávaním. Vlastnosti poľa sa dajú zobraziť na spodnej table návrhového zobrazenia v časti Vlastností poľa. Ak chcete zobraziť vlastnosti, ktoré sú špecifické pre vyhľadávací stĺpec, kliknite na kartu Vyhľadávanie.

Na začiatok stránky

Používanie Sprievodcu vyhľadávaním na vytvorenie vyhľadávacích stĺpcov s viacerými hodnotami

Sprievodca vyhľadávaním sa spustí v nasledujúcich prípadoch: ak vytvoríte vyhľadávací stĺpec v údajovom zobrazení, ak presuniete pole z tably Zoznam polí do tabuľky otvorenej v údajovom zobrazení alebo v návrhovom zobrazení alebo ak vyberiete možnosť Sprievodca vyhľadávaním v stĺpci Typ údajov. Sprievodca vás prevedie krokmi potrebnými na vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca a automaticky nastaví vhodné vlastnosti poľa podľa zadaných údajov. Sprievodca tiež podľa potreby vytvorí vzťahy tabuliek a indexy na podporu vyhľadávacieho stĺpca.

Na prvej strane sprievodcu je potrebné rozhodnúť, či má vyhľadávací stĺpec vychádzať z tabuľky alebo dotazu, alebo zo zadaného zoznamu hodnôt. Ak je databáza správne navrhnutá a informácie sú rozdelené do tematických tabuliek, väčšinou je vhodné vybrať ako zdroj údajov tabuľku alebo dotaz.

 • Vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca s viacerými hodnotami na základe tabuľky alebo dotazu

  1. V Sprievodcovi vyhľadávaním kliknite na položku Hodnoty pre vyhľadávací stĺpec načítať z tabuľky alebo dotazu a potom kliknite na položku Ďalej.

  2. V zozname kliknite na tabuľku alebo dotaz a potom kliknite na položku Ďalej.

  3. V časti Dostupné polia kliknite na polia, ktoré chcete zahrnúť do vyhľadávania.

  4. Kliknite na tlačidlo „väčšie ako“ (>) na premiestnenie vybratého poľa do zoznamu Zvolené polia. Kliknite na tlačidlo dvojitého „väčšie ako“ (») na premiestnenie všetkých polí do zoznamu Zvolené polia a potom kliknite na položku Ďalej.

  5. Môžete vybrať jedno až štyri polia, podľa ktorých sa zoradia položky vyhľadávania, a potom kliknite na položku Ďalej.

  6. Ak je to potrebné, upravte šírku stĺpcov vo vyhľadávacom poli a potom kliknite na položku Ďalej.

  7. V časti Chcete pre toto vyhľadávanie uložiť viac hodnôt? začiarknite políčko Povoliť viaceré hodnoty.

   Poznámka: Ak chcete povoliť ukladanie viacerých hodnôt, toto políčko musí byť začiarknuté.

  8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa vytvorí stĺpec vyhľadávania, ktoré vlastnosti poľa vychádzajú z možností zadaných v Sprievodcovi vyhľadávaním.

  9. Ak chcete uložiť tabuľku, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

   Klávesová skratka CTRL + S

 • Vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca s viacerými hodnotami na základe používateľom zadaných hodnôt

  1. V Sprievodcovi vyhľadávaním kliknite na položku Hodnoty zadá používateľ a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  2. Zadajte požadovaný počet stĺpcov. Potom zadajte jednotlivé hodnoty. Ak chcete presunúť na nasledujúcu stĺpec alebo riadok, stlačte kláves TAB.

  3. Po zadaní hodnôt kliknite na tlačidlo Ďalej.

  4. Ak ste zadali viacero stĺpcov v kroku 2, musíte vybrať ktorý stĺpec, ktorý sa použije na jednoznačne identifikovať jednotlivých hodnôt. V poli Dostupné polia dvakrát kliknite na stĺpec, ktorý chcete použiť jednoznačne identifikovať jednotlivých hodnôt.

   Poznámka: Tento krok sa nezobrazí, ak ste v kroku č. 2 nezadali viac ako jeden stĺpec.

  5. V Sprievodcovi vyhľadávaním zadajte popis vyhľadávacieho stĺpca.

  6. V časti Chcete pre toto vyhľadávanie uložiť viac hodnôt? začiarknite políčko Povoliť viaceré hodnoty.

   Poznámka: Ak chcete povoliť ukladanie viacerých hodnôt, toto políčko musí byť začiarknuté.

  7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa vytvorí stĺpec vyhľadávania, ktoré vlastnosti poľa vychádzajú z možností zadaných v Sprievodcovi vyhľadávaním.

  8. Ak chcete uložiť tabuľku, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

   Klávesová skratka CTRL + S

 • Po vytvorení sa pole s viacerými hodnotami zobrazí ako rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok v údajovom zobrazení tabuľky.

Na začiatok stránky

Viazaná a zobrazená hodnota vo vyhľadávacom stĺpci s viacerými hodnotami

Program Access podporuje vyhľadávacie polia s jednou hodnotou vo viacerých verziách. Polia vyhľadávanie s viacerými hodnotami sú novinkou v programe Office Access 2007. Vyhľadávacie pole sa používa ako náhrada za zobrazenie čísel, napríklad identifikácie (alebo inej hodnoty cudzieho kľúča), niečím zmysluplnejším, napríklad menom. Namiesto zobrazenia čísla identifikácie kontaktu program Access zobrazí meno kontaktu. Číslo identifikácie kontaktu je viazanou hodnotou. Identifikačné číslo kontaktu sa automaticky vyhľadá v zdrojovej tabuľke alebo dotaze a nahradí sa menom kontaktu. Meno kontaktu je zobrazenou hodnotou.

Tak ako pri vyhľadávacom poli s jednou hodnotou a zobrazenou a viazanou hodnotou, aj vyhľadávacie pole s viacerými hodnotami má zobrazené hodnoty, ktoré sa zobrazia v používateľskom rozhraní a viazané hodnoty, ktoré sú uložené v tabuľke. V poli s viacerými hodnotami je zobrazená hodnota každého záznamu „vyhľadaná“ na základe viazanej hodnoty.

To znamená, že program Access často zobrazí zobrazenú hodnotu vyhľadávania, ktorá je odlišná od viazanej hodnoty uloženej v poli. Napríklad množina hodnôt identifikácie zamestnanca z dotazu s názvom Kontakty - rozšírené je uložená v poli s názvom AssignedTo. Tieto hodnoty identifikácie zamestnanca sú viazanými hodnotami. Ale keďže je pole AssignedTo vyhľadávacím poľom, program Access zobrazí množinu vyhľadaných hodnôt vo výsledku dotazu – v tomto prípade sú to mená kontaktov. Mená kontaktov predstavujú zobrazené hodnoty.

Porovnanie údajového hárka so zobrazenými hodnotami a údajového hárka s viazanými hodnotami

1. Zobrazené hodnoty.

2. Viazané hodnoty.

Je dôležité pochopiť rozdiel medzi zobrazenými hodnotami vyhľadávacieho poľa s viacerými hodnotami a viazanými hodnotami. Zobrazené hodnoty sa podľa predvoleného nastavenia automaticky zobrazia v údajovom zobrazení. Viazané hodnoty sú však uložené vo vyhľadávacom poli, používajú sa v kritériách dotazu a program Access ich používa podľa predvoleného nastavenia pri spojení s inými tabuľkami.

Na začiatok stránky

Úvod k vlastnostiam vyhľadávacieho poľa

Vlastnosti vyhľadávacieho poľa je možné zobraziť v spodnej table návrhového zobrazenia v časti Vlastnosti poľa. Ak chcete zobraziť vlastnosti špecificky súvisiace s vyhľadávacím stĺpcom, kliknite na kartu Vyhľadávanie.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, do ktorej chcete pridať vyhľadávací stĺpec, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 4. Kliknite na položku vyhľadávací stĺpec názov v stĺpci Názov poľa.

 5. V časti Vlastnosti poľa kliknite na kartu Vyhľadávanie.

  Zobrazia sa vlastnosti vyhľadávania.

  Vlastnosti vyhľadávacieho poľa s viacerými hodnotami

Ak nastavíte hodnotu prvú vlastnosť (Zobraziť použite kurzorové klávesyol), zoznam dostupných vlastností zmení podľa výberu. Môžete nastaviť vlastnosti vyhľadávacieho poľa, ak chcete zmeniť správanie vyhľadávacieho stĺpca. Všimnite si, že pri použití Sprievodcu vyhľadávaním na vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca, vlastnosti vyhľadávacieho poľa nastaví sprievodca.

Vlastnosti vyhľadávacieho poľa

Nastavená vlastnosť

Ak chcete

Zobraziť ovládací prvok

Nastaviť typ ovládacieho prvku na možnosť začiarkavacie políčko, textové pole, zoznam alebo rozbaľovacie pole. Možnosť Rozbaľovacie pole je pre vyhľadávací stĺpec najčastejšou voľbou.

Typ zdroja riadka

Určiť, či sa do vyhľadávacieho stĺpca majú zadať hodnoty z inej tabuľky alebo dotazu, alebo zo zadaného zoznamu hodnôt. Tiež je možné zadať zoznam s názvami polí tabuľky alebo dotazu.

Zdroj riadkov

Zadanie tabuľky, dotazu alebo zoznamu hodnôt, ktorý poskytuje hodnoty pre vyhľadávací stĺpec. Keď vlastnosti Typ zdroja riadka nastavený na Tabuľku alebo dotaz alebo Zoznam polí, táto vlastnosť nastavená, názov tabuľky alebo dotazu alebo príkaz SQL, ktorý predstavuje dotaz. Keď vlastnosti TypZdroja riadka nastavená na Hodnotu zoznam hodnôt, vlastnosť by mali obsahovať zoznam hodnôt oddelených bodkočiarkou.

Viazaný stĺpec

Zadať stĺpec v zdroji riadka, kde sa nachádza hodnota uložená vyhľadávacím stĺpcom. Táto hodnota môže byť v intervale od jedna do čísla, ktoré zodpovedá počtu stĺpcov v zdroji riadka.

Poznámka: Stĺpec s hodnotou, ktorá sa má uložiť, nemusí byť rovnaký ako zobrazený stĺpec.

Počet stĺpcov

Zadať počet stĺpcov v zdroji riadka, ktorý môže byť zobrazený vo vyhľadávacom stĺpci. Zadaním šírky stĺpca do vlastnosti Šírka stĺpcov sa zvolia stĺpce, ktoré sa majú zobraziť.

Hlavičky stĺpcov

Zadať, či sa majú zobraziť hlavičky stĺpcov

Šírky stĺpcov

Zadať pre každý stĺpec jeho šírku. Ak stĺpec nechcete zobraziť, napríklad identifikačný stĺpec, zadajte pre šírku hodnotu nula.

Riadky zoznamu

Zadať počet riadkov, ktoré sa zobrazia po zobrazení vyhľadávacieho stĺpca.

Šírka zoznamu

Zadať šírku ovládacieho prvku, ktorý sa zobrazí po zobrazení vyhľadávacieho stĺpca.

Obmedziť na zoznam

Zadať, či môže používateľ zadať hodnotu, ktorá nie je v zozname.

Povoliť viaceré hodnoty

Zadať, či vyhľadávací stĺpec používa polia s viacerými hodnotami a či povoľuje výber viacerých hodnôt.

Povoliť úpravy zoznamu hodnôt

Zadať, či sa umožní úprava položiek vo vyhľadávacom stĺpci, ktorý je založený na zozname hodnôt. Ak je táto vlastnosť nastavená na možnosť Áno a pravým tlačidlom myši kliknete na vyhľadávacie pole, ktoré je založené na zozname hodnôt pozostávajúcom z jedného stĺpca, zobrazí sa možnosť ponuky Upraviť položky zoznamu. Ak vyhľadávacie pole pozostáva z viacerých stĺpcov, táto vlastnosť sa neberie do úvahy.

Formulár na úpravu položiek zoznamu

Pomenovať existujúci formulár na úpravu položiek zoznamu vo vyhľadávacom stĺpci, ktorý je založený na tabuľke alebo dotaze.

Zobraziť len hodnoty zdroja riadka

Zobraziť len hodnoty zodpovedajúce aktuálnemu zdroju riadka v prípade, že vlastnosť Povoliť viaceré hodnoty je nastavená na možnosť Áno.

Viazaná hodnota vo vyhľadávacom stĺpci je určená vlastnosťou Viazaný stĺpec. Zobrazená hodnota vo vyhľadávacom stĺpci je stĺpec, prípadne stĺpce, ktoré majú vo vlastnosti Šírka stĺpcov zadanú nenulovú šírku.

Na začiatok stránky

Zmena návrhu vyhľadávacieho stĺpca pre pole s viacerými hodnotami

Ak chcete zmeniť návrh vyhľadávacieho stĺpca s viacerými hodnotami, musíte upraviť vlastnosti vyhľadávacieho poľa v návrhovom zobrazení s jedinou výnimkou. Ak je vyhľadávací stĺpec založený na zozname s jednou hodnotou a vlastnosť Povoliť úpravy zoznamu hodnôt je nastavená na možnosť Áno, zoznam hodnôt v údajovom alebo formulárovom zobrazení zmeníte tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na vyhľadávací stĺpec s viacerými hodnotami a potom kliknete na položku Upraviť položky zoznamu.

Úprava zoznamu hodnôt vyhľadávacieho stĺpca s viacerými hodnotami založenom na zozname hodnôt

V zozname hodnôt je možné pridávať, meniť ho alebo nastaviť predvolené hodnoty.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite dvakrát na tabuľku obsahujúcu pole s viacerými hodnotami.

  Tabuľka sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 4. Vo vyhľadávacom stĺpci s viacerými hodnotami kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú bunku.

 5. Kliknite na položku Upraviť položky zoznamu.

 6. Zmeňte zoznam hodnôt a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zmena z vyhľadávacieho stĺpca s viacerými hodnotami založenom na zozname hodnôt na vyhľadávací stĺpec s viacerými hodnotami založenom na tabuľke alebo dotaze

 1. Najprv odstráňte pole s viacerými hodnotami založené na existujúcom zozname hodnôt.

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

  2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

  3. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení.

  4. V mriežke návrhu vyberte pole s viacerými hodnotami.

   Pole vyberiete kliknutím na selektor riadka daného poľa.

  5. Na karte Návrh kliknite v skupineNástroje na položku Odstrániť riadky.

   Skupina Nástroje na karte Návrh

   Zobrazí sa výzva na potvrdenie.

  6. Pri zobrazení výzvy na potvrdenie kliknutím na položku Áno odstránite pole a všetky údaje, ktoré obsahuje. Kliknutím na položku Nie to zrušíte.

 2. Teraz vytvorte nové pole s viacerými hodnotami.

  Ak chcete vytvoriť nové pole s viacerými hodnotami, nájdete v časti Vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca v údajovom zobrazení.

Zmena návrhu vyhľadávacieho stĺpca s viacerými hodnotami

Ak chcete zmeniť vyhľadávací stĺpec, môžete otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a úprava vlastností vyhľadávacieho poľa. Informácie o vlastnostiach vyhľadávacieho poľa, nájdete v časti Úvod do vyhľadávacieho poľa vlastnosti.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×