Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho stĺpca

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Požadovaná hodnota je niekedy sledovaná v inej tabuľke. Predpokladajme napríklad, že chcete zaznamenať zákazníka pre objednávku v tabuľke Objednávky. Všetky informácie o zákazníkoch sú však sledované v tabuľke Zákazníci. Môžete vytvoriť vyhľadávací stĺpec, v ktorom sa informácie o zákazníkoch zobrazia v ovládacom prvku poľa so zoznamom alebo zoznamu. Ak potom vyberiete zákazníka v tomto ovládacom prvku, príslušná hodnota, ako je napríklad hodnota hlavného kľúča zákazníka, sa uloží v zázname objednávky.

V tomto článku nájdete informácie o tom, čo je vyhľadávací stĺpec a ako ho je možné vytvoriť.

Ak chcete zistiť, ako môžete pomocou programovania na vyhľadanie hodnoty v tabuľke, pozrite si referenčný článok Funkcia DLookup. Informácie o vytváraní vyhľadávacieho stĺpca nájdete v článku Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho stĺpca, ktorý umožňuje uloženie viacerých hodnôt.

Obsah tohto článku

Čo je vyhľadávací stĺpec?

Vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca v údajovom zobrazení

Vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca pomocou tably Zoznam polí

Vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca v návrhovom zobrazení

Princíp viazaná hodnota a zobrazená hodnota vo vyhľadávacom stĺpci

Úvod do vlastností vyhľadávacieho poľa

Používanie Sprievodcu vyhľadávaním

Zmena vyhľadávacieho stĺpca

Zmena poľa na vyhľadávací stĺpec

Čo je vyhľadávací stĺpec?

Vyhľadávací stĺpec (alebo pole) je pole v tabuľke, ktorého hodnota sa načíta z inej tabuľky alebo zoznamu hodnôt. Vyhľadávací stĺpec je možné použiť na zobrazenie možností v poli so zoznamom alebo v zozname. Možnosti môžu pochádzať z tabuľky alebo dotazu, alebo to môžu byť zadané hodnoty. Vyhľadávací stĺpec môžete vytvoriť manuálne nastavením vlastností vyhľadávacieho poľa alebo automaticky pomocou Sprievodcu vyhľadávaním. Ak je to možné, mali by ste na vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca použiť Sprievodcu vyhľadávaním. Sprievodca vyhľadávaním zjednodušuje proces, automaticky vypĺňa vlastnosti poľa a vytvára príslušné vzťahy tabuliek.

Vyhľadávací stĺpec

Vyhľadávací stĺpec je možné vytvoriť v údajovom alebo návrhovom zobrazení.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca v údajovom zobrazení

Tabuľky sa na základe predvoleného nastavenia otvárajú v údajovom zobrazení. Vyhľadávací stĺpec môžete pridať kliknutím na položku Vyhľadávací stĺpec v skupine Polia a stĺpce na karte Údajový hárok. Spustí sa Sprievodca vyhľadávaním, ktorý vás sprevádza procesom vytvárania vyhľadávacieho stĺpca.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, v  ktorej chcete vytvoriť vyhľadávací stĺpec. Tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení.

 4. Na karte Údajový hárok v skupine Polia a stĺpce kliknite na položku Vyhľadávací stĺpec.

  Obrázok accessového pása s nástrojmi

  Spustí sa sprievodca vyhľadávaním.

  Stránka Sprievodcu vyhľadávaním na výber tabuľky, dotazu alebo zoznamu hodnôt

 5. Na prvej strane Sprievodcu vyhľadávaním zadajte, či má vyhľadávací stĺpec vychádzať z hodnôt v tabuľke alebo v dotaze, alebo zo zoznamu zadaných hodnôt.

  Najbežnejším typom vyhľadávacieho stĺpca je stĺpec, v ktorom sa zobrazujú hodnoty vyhľadané v súvisiacej tabuľke alebo v súvisiacom dotaze.

 6. Kliknite na tlačidlo ďalej a potom postupujte podľa pokynov a dokončite sprievodcu. Ďalšie informácie o používaní sprievodcu nájdete v časti Používanie Sprievodcu vyhľadávaním.

Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa vytvorí stĺpec vyhľadávania, ktoré vlastnosti poľa vychádzajú z možností zadaných v Sprievodcovi vyhľadávaním.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca pomocou tably Zoznam polí

Ak používate databázu, ktorá obsahuje viacero tabuliek, môžete proces vytvárania vyhľadávacieho poľa spustiť presunutím poľa myšou z tably Zoznam polí. Na table Zoznam polí sa zobrazujú polia, ktoré sú k dispozícii v iných tabuľkách databázy. Ak vytvárate vyhľadávací stĺpec týmto spôsobom, Sprievodca vyhľadávaním sa spustí automaticky a pole, ktoré ste myšou presunuli do údajového hárka, sa stáva jedným z polí vo vyhľadávacom stĺpci.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, v  ktorej chcete vytvoriť vyhľadávací stĺpec. Tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení.

 4. Na karte Údajový hárok kliknite v skupine Polia a stĺpce na položku Pridať existujúce polia.

  Obrázok accessového pása s nástrojmi

  Zobrazí sa tabla Zoznam polí.

 5. Kliknutím na znamienko plus (+) vedľa tabuľky zobrazte zoznam polí v tejto tabuľke.

 6. Myšou presuňte požadované pole z tably Zoznam polí do tabuľky v údajovom zobrazení.

 7. Po zobrazení vkladacieho riadka myšou vložte pole na toto miesto.

  Vkladací riadok na vloženie poľa z tably Zoznam polí

  Spustí sa sprievodca vyhľadávaním.

 8. Postupujte podľa pokynov a dokončite sprievodcu. Ďalšie informácie o používaní sprievodcu nájdete v časti Používanie Sprievodcu vyhľadávaním.

  Po dokončení práce so sprievodcom sa vyhľadávací stĺpec zobrazí v tabuľke v údajovom zobrazení.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca v návrhovom zobrazení

Vyhľadávací stĺpec je okrem údajového zobrazenia možné vytvoriť aj v návrhovom zobrazení. Pri práci v návrhovom zobrazení používate na vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca rovnakého Sprievodcu vyhľadávaním ako pri práci v údajovom zobrazení. V návrhovom zobrazení však máte aj úplný prístup k všetkým vlastnostiam poľa, čo vám umožňuje tieto vlastnosti priamo upravovať.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, do ktorej chcete pridať vyhľadávací stĺpec, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 4. Nájdite prvý dostupný prázdny riadok v mriežke návrhu tabuľky.

 5. V prvom dostupnom prázdnom riadku kliknite na bunku v stĺpci Názov poľa a potom zadajte názov stĺpca pre vyhľadávací stĺpec.

 6. Kliknite na bunku v stĺpci Typ údajov pre tento riadok, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu a potom vyberte možnosť Sprievodca vyhľadávaním.

  Spustí sa Sprievodca vyhľadávaním.

  Stránka Sprievodcu vyhľadávaním na výber tabuľky, dotazu alebo zoznamu hodnôt

 7. Na prvej strane Sprievodcu vyhľadávaním zadajte, či má vyhľadávací stĺpec vychádzať z hodnôt v tabuľke alebo v dotaze, alebo zo zoznamu zadaných hodnôt.

  Najbežnejším typom vyhľadávacieho stĺpca je stĺpec, v ktorom sa zobrazujú hodnoty vyhľadané v súvisiacej tabuľke alebo v súvisiacom dotaze.

 8. Kliknite na tlačidlo ďalej a potom postupujte podľa pokynov a dokončite sprievodcu. Ďalšie informácie o používaní sprievodcu nájdete v časti Používanie Sprievodcu vyhľadávaním.

Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa vytvorí vyhľadávací stĺpec s vlastnosťami poľa, ktoré vychádzajú z údajov zadaných v Sprievodcovi vyhľadávaním. Tieto vlastnosti je možné zobraziť na dolnej table návrhového zobrazenia v časti Vlastnosti poľa. Ak chcete zobraziť vlastnosti, ktoré sa vzťahujú špeciálne na vyhľadávací stĺpec, kliknite na kartu Vyhľadávanie.

Viazaná a zobrazená hodnota vo vyhľadávacom stĺpci

Vyhľadávací stĺpec slúži na nahradenie zobrazenia čísla, ako je napríklad identifikácia (alebo iná hodnota cudzieho kľúča), niečím zmysluplnejším, napríklad názvom. Napríklad namiesto zobrazenia identifikačného čísla kontaktu sa v programe Access môže zobraziť názov kontaktu. Identifikačné číslo kontaktu je viazaná hodnota. Automaticky sa vyhľadáva v zdrojovej tabuľke alebo v dotaze, aby sa našiel názov kontaktu. Názov kontaktu je zobrazená hodnota.

Porovnanie viazanej a zobrazenej hodnoty vo vyhľadávacom stĺpci

1. Zobrazená hodnota

2. Viazaná hodnota

Vyhľadávací stĺpec obsahuje zobrazenú hodnotu, ktorá sa zobrazuje v používateľskom rozhraní, a viazanú hodnotu, ktorá je uložená v ovládacom prvku. Zobrazená hodnota sa „vyhľadá“ na základe viazanej hodnoty. Znamená to, že v programe Access sa často zobrazuje vyhľadaná zobrazená hodnota, ktorá nie je rovnaká ako viazaná hodnota uložená v poli. Napríklad v prípade tabuľky Objednávky je hodnota identifikácie zákazníka z tabuľky Zákazníci uložená v poli Zákazník v tabuľke Objednávky ako viazaná hodnota. Pole Zákazník je však vyhľadávacie pole, a preto sa v programe Access zobrazí vyhľadaná hodnota, čo v tomto prípade je názov zákazníka. Názov zákazníka je zobrazená hodnota.

Je dôležité pochopiť rozdiel medzi zobrazenou hodnotou a viazanou hodnotou vyhľadávacieho poľa. Zobrazená hodnota sa na základe predvoleného nastavenia automaticky zobrazí v údajovom zobrazení. Viazaná hodnota je však hodnota, ktorá sa používa v kritériách dotazu, a ktorú program Access na základe predvoleného nastavenia používa v spojeniach s inými tabuľkami.

Na začiatok stránky

Úvod k vlastnostiam vyhľadávacieho poľa

Vlastnosti vyhľadávacieho poľa je možné zobraziť v spodnej table návrhového zobrazenia v časti Vlastnosti poľa. Ak chcete zobraziť vlastnosti špecificky súvisiace s vyhľadávacím stĺpcom, kliknite na kartu Vyhľadávanie.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, do ktorej chcete pridať vyhľadávací stĺpec, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 4. Kliknite na bunku v stĺpci Názov poľa pre vyhľadávací stĺpec.

 5. V časti Vlastnosti poľa kliknite na kartu Vyhľadávanie.

  Zobrazia sa vlastnosti vyhľadávacieho poľa.

Keď nastavíte prvú vlastnosť (Zobraziť ovládací prvok), zoznam dostupných vlastností sa zmení tak, aby sa v ňom zohľadnila vaša voľba. Vlastnosti vyhľadávacieho poľa môžete nastaviť tak, aby sa zmenilo správanie vyhľadávacieho stĺpca. Ak vytvoríte vyhľadávací stĺpec pomocou Sprievodcu vyhľadávaním, vlastnosti vyhľadávacieho poľa nastaví sprievodca.

Vlastnosti vyhľadávacieho poľa

Vlastnosť na nastavenie

Ak chcete

Zobraziť ovládací prvok

Nastaviť typ ovládacieho prvku na možnosť začiarkavacie políčko, textové pole, zoznam alebo rozbaľovacie pole. Možnosť Rozbaľovacie pole je pre vyhľadávací stĺpec najčastejšou voľbou.

Typ zdroja riadka

Určiť, či sa do vyhľadávacieho stĺpca majú zadať hodnoty z inej tabuľky alebo dotazu, alebo zo zadaného zoznamu hodnôt. Tiež je možné zadať zoznam s názvami polí tabuľky alebo dotazu.

Zdroj riadkov

Zadanie tabuľky, dotazu alebo zoznamu hodnôt, ktorý poskytuje hodnoty pre vyhľadávací stĺpec. Ak je pre vlastnosť Typ zdroja riadkov nastavená hodnota Tabuľka alebo dotaz alebo hodnota Zoznam polí, mala by byť nastavená na názov tabuľky alebo dotazu, alebo na príkaz SQL, ktorý predstavuje dotaz. Ak je pre vlastnosť Typ zdroja riadkov nastavená hodnota Zoznam hodnôt, vlastnosť by mala obsahovať zoznam hodnôt oddelených bodkočiarkami.

Viazaný stĺpec

Zadať stĺpec v zdroji riadka, kde sa nachádza hodnota uložená vyhľadávacím stĺpcom. Táto hodnota môže byť v intervale od jedna do čísla, ktoré zodpovedá počtu stĺpcov v zdroji riadka.

Poznámka: Stĺpec s hodnotou, ktorá sa má uložiť, nemusí byť rovnaký ako zobrazený stĺpec.

Počet stĺpcov

Zadať počet stĺpcov v zdroji riadka, ktorý môže byť zobrazený vo vyhľadávacom stĺpci. Zadaním šírky stĺpca do vlastnosti Šírka stĺpcov sa zvolia stĺpce, ktoré sa majú zobraziť.

Hlavičky stĺpcov

Zadať, či sa majú zobraziť hlavičky stĺpcov

Šírky stĺpcov

Zadanie šírky stĺpca pre každý stĺpec. Ak nechcete zobraziť určitý stĺpec, ako napríklad stĺpec Identifikácia, zadajte pre šírku hodnotu nula.

Riadky zoznamu

Zadať počet riadkov, ktoré sa zobrazia po zobrazení vyhľadávacieho stĺpca.

Šírka zoznamu

Zadať šírku ovládacieho prvku, ktorý sa zobrazí po zobrazení vyhľadávacieho stĺpca.

Obmedziť na zoznam

Nastavenie povolenia zadávania hodnôt, ktoré nie sú uvedené v zozname

Povoliť viaceré hodnoty

Zadať, či vyhľadávací stĺpec používa polia s viacerými hodnotami a či povoľuje výber viacerých hodnôt.

Ďalšie informácie o poliach s viacerými hodnotami nájdete v článku Sprievodca poľami s viacerými hodnotami.

Povoliť úpravy zoznamu hodnôt

Nastavenie povolenia úprav položiek vo vyhľadávacom stĺpci, ktorý je založený na zozname hodnôt. Ak je pre túto vlastnosť nastavená hodnota Áno a kliknete pravým tlačidlom myši na vyhľadávacie pole, ktoré je založené na zozname hodnôt jedného stĺpca, zobrazí sa možnosť ponuky Upraviť položky zoznamu. Ak vyhľadávacie pole pozostáva z viacerých stĺpcov, táto vlastnosť sa ignoruje.

Formulár na úpravu položiek zoznamu

Zadanie existujúceho formulára, ktorý sa má použiť na úpravu položiek zoznamu vo vyhľadávacom stĺpci, ktorý je založený na tabuľke alebo dotaze.

Zobraziť len hodnoty zdroja riadka

Zobraziť len hodnoty zodpovedajúce aktuálnemu zdroju riadka v prípade, že vlastnosť Povoliť viaceré hodnoty je nastavená na možnosť Áno.

Viazaná hodnota vo vyhľadávacom stĺpci je určená vlastnosťou Viazaný stĺpec. Zobrazená hodnota vo vyhľadávacom stĺpci je stĺpec, prípadne stĺpce, ktoré majú vo vlastnosti Šírka stĺpcov zadanú nenulovú šírku.

Na začiatok stránky

Použitie Sprievodcu vyhľadávaním

Sprievodca vyhľadávaním sa spúšťa v nasledujúcich prípadoch: pri vytvorení vyhľadávacieho stĺpca v údajovom zobrazení, pri presunutí poľa myšou z tably Zoznam polí do tabuľky otvorenej v údajovom zobrazení a pri výbere možnosti Sprievodca vyhľadávaním v stĺpci Typ údajov v návrhovom zobrazení. Sprievodca vás sprevádza krokmi potrebnými na vytvorenie vyhľadávacieho stĺpca a automaticky nastavuje primerané vlastnosti poľa tak, aby zodpovedali vybratým voľbám. Sprievodca tiež podľa potreby vytvára vzťahy a indexy tabuliek na podporu vyhľadávacieho stĺpca.

Pri spustení sprievodcu je potrebné vybrať, či má vyhľadávací stĺpec vychádzať z tabuľky, dotazu alebo zo zadaného zoznamu hodnôt. Ak je databáza správne navrhnutá a informácie sú rozdelené do tematických tabuliek, väčšinou je vhodné vybrať ako zdroj údajov tabuľku alebo dotaz.

Stránka Sprievodcu vyhľadávaním na výber tabuľky, dotazu alebo zoznamu hodnôt

Vyhľadávací stĺpec založený na tabuľke alebo dotaze

Ak vyberiete možnosť Chcem, aby vyhľadávací stĺpec vyhľadával hodnoty v tabuľke alebo dotaze, pri kliknutí na tlačidlo Ďalej Sprievodca vyhľadávaním zobrazí zoznam tabuliek, ktoré sú k dispozícii na poskytnutie hodnôt pre vyhľadávací stĺpec. Ak chcete zobraziť len tabuľky, kliknite na položku Tabuľky. Ak chcete zobraziť len dotazy, kliknite na položku Dotazy. Ak chcete zobraziť tabuľky aj dotazy, kliknite na položku Obidve. Po výbere tabuľky alebo dotazu kliknite na tlačidlo Ďalej.

Stránka Sprievodcu vyhľadávaním s tabuľkami a dotazmi na výber

Sprievodca vyhľadávaním obsahuje zoznam polí, ktoré sú k dispozícii v tabuľke alebo v dotaze. Kliknite na každé pole, ktoré chcete zahrnúť do vyhľadávacieho stĺpca, a potom kliknutím na tlačidlo so znakom väčší ako (>) prejdite do zoznamu Vybraté polia. Nezabudnite, že okrem poľa, ktoré má poskytovať hodnotu na uloženie, je potrebné vybrať aj polia, ktoré majú byť viditeľné pri výbere vo vyhľadávacom stĺpci. Po skončení kliknite na tlačidlo Ďalej.

Stránka Sprievodcu vyhľadávaním na výber polí

Sprievodca vyhľadávaním zobrazuje stránku umožňujúcu zadať pole alebo polia, ktoré je možné použiť na zoradenie vyhľadávacieho stĺpca. Toto zoradenie je voliteľné. Po skončení kliknite na tlačidlo Ďalej.

Stránka Sprievodcu vyhľadávaním na ktorej sa nastavuje poradie zoradenia

Môžete upraviť šírku stĺpcov, ktoré sa zobrazia vo vyhľadávacom stĺpci. Ak zmenšíte šírku určitého poľa tak, že pole už nebude viditeľné, toto pole sa vo vyhľadávacom stĺpci nezobrazí. Túto funkciu môžete použiť napríklad v prípade, že chcete zabrániť zobrazeniu stĺpca identifikácie. Po skončení kliknite na tlačidlo Ďalej.

Stránka Sprievodcu vyhľadávaním na úpravu šírky stĺpcov

Ak vyberiete riadok v stĺpci vyhľadávania, hodnotu z tohto riadka môžete uložiť v databáze alebo neskôr použiť na vykonanie operácie. Táto stránka sprievodcu, ktorá je zobrazená na nasledujúcom obrázku, umožňuje vybrať pole poskytujúce túto hodnotu. Mali by ste vybrať pole, ktoré jednoznačne identifikuje tento riadok. Vhodnou voľbou zvyčajne býva pole hlavného kľúča zdrojovej tabuľky. Po skončení kliknite na tlačidlo Ďalej.

Stránka Sprievodcu vyhľadávaním na výber viazanej hodnoty

Na poslednej stránke Sprievodcu vyhľadávaním je potrebné zadať názov vyhľadávacieho stĺpca, ktorý sa tak stáva názvom poľa v  tabuľke.

Posledná stránka Sprievodcu vyhľadávaním

Ak chcete povoliť výber viacerých hodnôt pri zobrazení vyhľadávacieho stĺpca a potom uložiť viaceré hodnoty, začiarknite políčko Povoliť viaceré hodnoty. Po začiarknutí tohto políčka sa vyhľadávací stĺpec zmení na pole s viacerými hodnotami.

Ďalšie informácie o poliach s viacerými hodnotami nájdete v článkoch Sprievodca poľami s viacerými hodnotami a Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho stĺpca, ktorý umožňuje uloženie viacerých hodnôt.

Vyhľadávací stĺpec založený na zozname hodnôt

Ak vyberiete možnosť Hodnoty zadá používateľ, po kliknutí na tlačidlo Ďalej Sprievodca vyhľadávaním zobrazí mriežku, do ktorej sa zadávajú hodnoty pre vyhľadávací stĺpec.

Mriežka Sprievodcu vyhľadávaním na zadávanie hodnôt

Najprv zadajte počet stĺpcov, ktoré sa majú zahrnúť do vyhľadávacieho stĺpca. Potom zadajte hodnoty do mriežky. Šírku stĺpcov, ktoré sa zobrazia vo vyhľadávacom stĺpci, je možné upraviť. Ak zmenšíte šírku poľa tak, že sa prestane zobrazovať, vo vyhľadávacom stĺpci sa nezobrazí. Po skončení kliknite na tlačidlo Ďalej.

Ak vyberiete riadok vo vyhľadávacom stĺpci, jeho hodnotu môžete uložiť do databázy alebo neskôr použiť na vykonanie akcie. Táto stránka v sprievodcovi, ktorá je znázornená na nasledovnom obrázku, vám umožňuje vybrať pole poskytujúce túto hodnotu. Mali by ste vybrať pole, ktoré jednoznačne identifikuje tento riadok. Po skončení kliknite na tlačidlo Ďalej.

Stránka Sprievodcu vyhľadávaním na výber viazanej hodnoty

Na poslednej stránke Sprievodcu vyhľadávaním zadajte názov vyhľadávacieho stĺpca. Tento názov sa stane názvom poľa v tabuľke. Ak chcete pri zobrazení vyhľadávacieho stĺpca povoliť výber viacerých hodnôt a potom uložiť viaceré hodnoty, začiarknite políčko Povoliť viaceré hodnoty. Po začiarknutí tohto políčka sa vyhľadávací stĺpec zmení na pole s viacerými hodnotami.

Posledná stránka Sprievodcu vyhľadávaním

Ďalšie informácie o poliach s viacerými hodnotami nájdete v článkoch Sprievodca poľami s viacerými hodnotami alebo Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho stĺpca, ktorý umožňuje uloženie viacerých hodnôt.

Na začiatok stránky

Zmena vyhľadávacieho stĺpca

Ak chcete zmeniť vyhľadávací stĺpec, môžete otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a potom upraviť vlastnosti vyhľadávacieho poľa. Informácie o vlastnostiach vyhľadávacieho poľa, nájdete v časti Úvod do vlastností vyhľadávacieho poľa. Ak vyhľadávací stĺpec založený na zozname hodnôt a vlastnosť Povoliť úpravy zoznamu hodnôt je nastavená na Áno, môžete upraviť položky zoznamu v údajovom alebo formulárovom zobrazení. Ak chcete upraviť položky zoznamu v údajovom alebo formulárovom zobrazení:

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku alebo formulár, ktorý obsahuje pole s viacerými hodnotami.

  Tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení, formulár vo formulárovom zobrazení.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na vyhľadávací stĺpec a v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Upraviť položky zoznamu.

 5. Zmeňte zoznam hodnôt a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zmena poľa na vyhľadávací stĺpec

Ak chcete zmeniť existujúce pole na vyhľadávací stĺpec, otvorte tabuľku obsahujúcu pole, ktoré chcete zmeniť, v návrhovom zobrazení. Kliknite na stĺpec poľa Typ údajov, kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte možnosť Sprievodca vyhľadávaním. Potom podľa pokynov Sprievodcu vyhľadávaním vytvorte vyhľadávací stĺpec.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, do ktorej chcete pridať vyhľadávací stĺpec, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 4. Vyhľadajte pole, ktoré chcete zmeniť na vyhľadávací stĺpec.

 5. Kliknite na bunku v stĺpci Typ údajov pre tento riadok, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu a vyberte možnosť Sprievodca vyhľadávaním....

  Spustí sa Sprievodca vyhľadávaním.

  Stránka Sprievodcu vyhľadávaním na výber tabuľky, dotazu alebo zoznamu hodnôt

 6. Na prvej stránke Sprievodcu vyhľadávaním uveďte, či má vyhľadávací stĺpec vychádzať z hodnôt tabuľky, dotazu alebo zo zadaného zoznamu hodnôt.

  Najbežnejším typom vyhľadávacieho stĺpca je stĺpec, v ktorom sa zobrazujú hodnoty vyhľadané v súvisiacej tabuľke alebo v súvisiacom dotaze.

 7. Kliknite na tlačidlo ďalej a potom postupujte podľa pokynov a dokončite sprievodcu. Ďalšie informácie o používaní sprievodcu nájdete v časti Používanie Sprievodcu vyhľadávaním.

Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa vytvorí stĺpec vyhľadávania. Vlastnosti jeho polí sú nastavené podľa hodnôt, ktoré boli zadané v Sprievodcovi vyhľadávaním. Vlastnosti poľa sa dajú zobraziť na spodnej table návrhového zobrazenia v časti Vlastností poľa. Ak chcete zobraziť vlastnosti, ktoré sú špecifické pre vyhľadávací stĺpec, kliknite na kartu Vyhľadávanie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×