Office
Prihlásenie
Pridanie alebo odstránenie zvuku v powerpointovej prezentácii

Pridanie alebo odstránenie zvuku v powerpointovej prezentácii

Do prezentácie programu PowerPoint môžete pridať zvuk, napríklad hudbu, hovorený komentár alebo zvukové efekty. Ak chcete nahrať a prehrať zvuky, počítač musí byť vybavený zvukovou kartou, mikrofónom a reproduktormi.

Informácie o nahratí a pridaní hovoreného komentára s časovaním do prezentácie programu PowerPoint nájdete v téme Pridanie hovoreného komentára a časovania snímok do prezentácie.

Ak chcete počas celej prezentácie prehrávať hudbu, pozrite si tému Prehrávanie hudby počas celého trvania prezentácie.

Čo chcete urobiť?

 1. Normálnom zobrazení kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať zvuk.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Médiá na položku Zvuk.

 3. V zozname kliknite na položku Zvuk v mojom počítači, vyhľadajte a vyberte požadovaný zvukový klip a kliknite na položku Vložiť.

  Na snímke sa zobrazí ikona zvuku spolu s ovládacími prvkami.

  Ikona zvuku a ovládacie prvky

 4. V zobrazení Normálne alebo Prezentácia kliknite na ikonu a kliknutím na položku Prehrať spustite prehrávanie hudby alebo iného zvuku.

 1. normálnom zobrazení kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať nahratý zvuk.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Médiá na položku Zvuk.

 3. V zozname kliknite na položku Zaznamenať zvuk (v programe PowerPoint 2016) alebo Nahrať zvuk (v programe PowerPoint 2013).

  Otvorí sa dialógové okno Záznam zvuku.

 4. V okne Záznam zvuku kliknite na položku Záznam a začnite rozprávať alebo spustite prehrávanie vlastného zvuku.

 5. Po skončení nahrávania kliknite na tlačidlo Zastaviť Tlačidlo Zastaviť záznam v PowerPointe Priraďte záznamu názov.

  Ak si chcete nahrávku vypočuť, kliknite na tlačidlo Prehrať Tlačidlo Prehrať v dialógovom okne Záznam zvuku . Ak ste spokojní, kliknutím na položku OK záznam uložte a vložte ho na snímku. Ak stále nie ste spokojní, zopakujte kroky 4 a 5.

  Na snímke sa zobrazí ikona zvuku spolu s ovládacími prvkami.

  Ikona zvuku a ovládacie prvky
 6. V zobrazení Normálne alebo Prezentácia kliknite na ikonu a kliknutím na položku Prehrať spustite prehrávanie hudby alebo iného zvuku.

 1. Vyberte ikonu zvukového klipu Ikona zvukového klipu na snímke.

 2. V časti Zvukové nástroje na karte Prehrať vykonajte v skupine Možnosti zvuku niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip spustil automaticky, keď sa snímka zobrazí, v zozname Spustiť kliknite na položku Automaticky.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip spustil manuálne, keď naň kliknete na snímke, v zozname Spustiť postupujte takto:

   • (PowerPoint 2016) Vyberte položku Pri kliknutí.

   • (PowerPoint 2013) Vyberte položku Pri kliknutí.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip prehrával pri klikaní na jednotlivé snímky v prezentácii, vyberte položku Prehrať popri snímkach.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip prehrával, kým ho nezastavíte, vyberte položku Cyklicky opakovať až do zastavenia.

   Poznámka: Pri cyklickom opakovaní zvuku sa bude zvuk prehrávať, kým neprejdete na ďalšiu snímku.

 • Vyberte ikonu zvuku na snímke a potom kliknite na tlačidlo Prehrať alebo pozastaviť pod ikonou zvuku.

  Prehratie zvukového klipu

Dôležité: Túto možnosť použite iba v prípade, že ste nastavili automatické prehrávanie zvukového klipu, alebo ste vytvorili iný druh ovládacieho prvku, ako napríklad spúšťač, ktorý umožňuje prehrávať klip kliknutím. (Spúšťač je objekt na snímke, napríklad obrázok, tvar, tlačidlo, odsek textu alebo textové pole, ktorý vykoná akciu, keď naň kliknete.) Kým ikonu zvuku nepresuniete mimo snímky, bude sa vždy zobrazovať.

 1. Kliknite na ikonu zvukového klipu Ikona zvukového klipu .

 2. V časti Zvukové nástroje na karte Prehrať začiarknite v skupine Možnosti zvuku políčko Skryť počas prezentácie.

Ak chcete v programe PowerPoint odstrániť hudobný klip alebo iný zvuk, postupujte takto:

 1. Vyhľadajte snímku so zvukom, ktorý chcete odstrániť.

 2. V normálnom zobrazení kliknite na ikonu zvuku Ikona zvukového klipu alebo ikonu CD disku Vzhľad ikony a stlačte kláves Delete.

Čo vás zaujíma?

 1. Normálnom zobrazení kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať zvuk.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Médiá na šípku pod položkou Zvuk.

  Ponuka Zvuk

 3. V zozname kliknite na položku Zvuk zo súboru alebo Zvuk ClipArt, vyhľadajte a vyberte požadovaný zvukový klip a kliknite na položku Vložiť.

  Na snímke sa zobrazí ikona zvuku spolu s ovládacími prvkami.

  Ikona zvuku a ovládacie prvky

 4. V zobrazení Normálne alebo Prezentácia kliknite na ikonu a kliknutím na položku Prehrať spustite prehrávanie hudby alebo iného zvuku.

 1. Normálnom zobrazení kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať zvuk.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Médiá na šípku pod položkou Zvuk.

  Ponuka Zvuk

 3. V zozname kliknite na položku Zaznamenať zvuk.

  Otvorí sa dialógové okno Záznam zvuku.

 4. V dialógovom okne Záznam zvuku kliknite na tlačidlo Záznam Tlačidlo Zaznamenať zvuk v PowerPointe a začnite rozprávať alebo spustite prehrávanie vlastného zvuku.

 5. Po skončení nahrávania kliknite na tlačidlo Zastaviť Tlačidlo Zastaviť v dialógovom okne Záznam zvuku Priraďte záznamu názov.

  Ak si chcete nahrávku vypočuť, kliknite na tlačidlo Prehrať Tlačidlo Prehrať v dialógovom okne Záznam zvuku . Ak ste spokojní, kliknutím na položku OK záznam uložte a vložte ho na snímku. Ak stále nie ste spokojní, zopakujte kroky 4 a 5.

  Na snímke sa zobrazí ikona zvuku spolu s ovládacími prvkami:

  Ikona zvuku a ovládacie prvky

 6. V zobrazení Normálne alebo Prezentácia kliknite na ikonu a kliknutím na položku Prehrať spustite prehrávanie hudby alebo iného zvuku.

 1. Vyberte ikonu zvukového klipu Ikona zvukového klipu na snímke.

 2. V časti Zvukové nástroje na karte Prehrať vykonajte v skupine Možnosti zvuku niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip spustil automaticky, keď sa snímka zobrazí, v zozname Spustiť kliknite na položku Automaticky.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip spustil manuálne, keď naň kliknete na snímke, v zozname Spustiť kliknite na položku Pri kliknutí.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip prehrával pri klikaní na jednotlivé snímky v prezentácii, v zozname Spustiť kliknite na položku Prehrať popri snímkach.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip prehrával, kým ho nezastavíte, začiarknite políčko Cyklicky opakovať až do zastavenia.

   Poznámka: Pri cyklickom opakovaní zvuku sa bude zvuk prehrávať, kým neprejdete na ďalšiu snímku.

 • Na snímke kliknite na tlačidlo Prehrať alebo pozastaviť pod ikonou zvuku.

  Prehratie zvukového klipu

Dôležité: Túto možnosť použite iba v prípade, že ste nastavili automatické prehrávanie zvukového klipu, alebo ste vytvorili iný druh ovládacieho prvku, ako napríklad spúšťač, ktorý umožňuje prehrávať klip kliknutím. (Spúšťač je objekt na snímke, napríklad obrázok, tvar, tlačidlo, odsek textu alebo textové pole, ktorý vykoná akciu, keď naň kliknete.) Kým ikonu zvuku nepresuniete mimo snímky, bude sa vždy zobrazovať.

 1. Kliknite na ikonu zvukového klipu Ikona zvukového klipu .

 2. V časti Zvukové nástroje na karte Prehrať začiarknite v skupine Možnosti zvuku políčko Skryť počas prezentácie.

Ak chcete v programe PowerPoint odstrániť hudobný klip alebo iný zvuk, postupujte takto:

 1. Vyhľadajte snímku so zvukom, ktorý chcete odstrániť.

 2. V normálnom zobrazení kliknite na ikonu zvuku Ikona zvukového klipu alebo ikonu CD disku Vzhľad ikony a stlačte kláves Delete.

Čo chcete urobiť?

 1. Normálnom zobrazení kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať zvuk.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Mediálne klipy na šípku pod položkou Zvuk.

  Ponuka Zvuk

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať zvuk z počítača alebo zo zdieľaného sieťového umiestnenia, kliknite na položku Zvuk zo súboru, vyhľadajte priečinok, ktorý obsahuje požadovaný súbor, a potom dvakrát kliknite na súbor, ktorý chcete pridať.

  • Ak chcete pridať zvuk ClipArt, kliknite na položku Zvuk z Galérie médií, vyhľadajte požadovaný zvukový klip na pracovnej table ClipArt a potom ho kliknutím pridajte na snímku.

  • Ak chcete prehrať zvuk z disku CD vloženého v počítači, kliknite na položku Prehrať stopu zvukového CD, vyberte počiatočný a koncový čas a ďalšie možnosti prehrávania a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete nahrať a pridať vlastný zvuk, kliknite na položku Zaznamenať zvuk, v dialógovom okne kliknite na tlačidlo Záznam Tlačidlo Zaznamenať zvuk v PowerPointe a začnite rozprávať alebo spustite prehrávanie vlastného zvuku.

  Na snímke sa zobrazí ikona zvuku Vzhľad ikony .

 1. Na snímke vyberte ikonu zvuku Vzhľad ikony .

 2. V časti Zvukové nástroje na karte Možnosti vykonajte v skupine Možnosti zvuku niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip spustil automaticky, keď sa snímka zobrazí, v zozname Prehrať zvuk kliknite na položku Automaticky.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip spustil manuálne, keď naň kliknete na snímke, v zozname Prehrať zvuk kliknite na položku Pri kliknutí.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip prehrával pri klikaní na jednotlivé snímky v prezentácii, v zozname Prehrať zvuk kliknite na položku Prehrať popri snímkach.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip prehrával, kým ho nezastavíte, vyberte položku Cyklicky opakovať až do zastavenia.

   Poznámka: Pri cyklickom opakovaní zvuku sa bude zvuk prehrávať, kým neprejdete na ďalšiu snímku.

Ak chcete, aby sa zvuk opakoval, až kým ho nezastavíte, alebo ak sa má prehrávať počas celej prezentácie, musíte zadať možnosti zastavenia.

 1. Ak chcete upraviť nastavenia zastavenia zvukového súboru, na karte Animácie kliknite v časti Animácie na položku Vlastná animácia.

  Obrázok karty Animácie

 2. V časti Vlastná animácia (pracovná tabla) kliknite na šípku napravo od vybratého zvuku v zozname Vlastná animácia a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

 3. Na karte Efekt vykonajte v časti Zastaviť prehrávanie niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete, aby sa zvukový súbor zastavil po jednom kliknutí myšou na snímku, kliknite na položku Pri kliknutí.

  • Ak chcete, aby sa zvukový súbor zastavil po danej snímke, kliknite na položku Po aktuálnej snímke.

  • Ak chcete, aby sa zvukový súbor prehrával počas zobrazenia viacerých snímok, kliknite na položku Po a nastavte celkový počet snímok, počas ktorých sa má súbor prehrávať.

   Poznámka: Pre posledné dve z vyššie uvedených možností platí, že zvuk by mal byť rovnako dlhý ako čas zobrazovania snímok. Dĺžka zvukového súboru je uvedená na karte Nastavenia zvukov v časti Informácie.

 • Na snímke dvakrát kliknite na ikonu zvuku Vzhľad ikony .

Dôležité:  Túto možnosť použite iba v prípade, že ste nastavili automatické prehrávanie zvuku, alebo ste vytvorili iný druh ovládacieho prvku, ako je napríklad spúšťač, ktorý umožňuje prehrávať zvuk kliknutím. (Spúšťač je objekt na snímke, napríklad obrázok, tvar, tlačidlo, odsek textu alebo textové pole, ktorý vykoná akciu, keď naň kliknete.) Pokiaľ ikonu zvuku nepresuniete mimo snímky, v zobrazení Normálne sa zobrazuje vždy.

 1. Kliknite na ikonu zvuku Vzhľad ikony .

 2. V časti Zvukové nástroje na karte Možnosti začiarknite v skupine Možnosti zvuku políčko Skryť počas prezentácie.

 1. Kliknite na snímku so zvukom, ktorý chcete odstrániť.

 2. V normálnom zobrazení kliknite na ikonu zvuku Vzhľad ikony alebo ikonu disku CD Vzhľad ikony a stlačte kláves DELETE.

  Ak chcete odstrániť viac zvukov, opakujte kroky 1 a 2 s každou snímkou so zvukovými súbormi, ktoré chcete odstrániť.

Pozrite tiež

Pridanie zvuku do prezentácie v PowerPointe 2016 pre Mac

Prehrávanie hudby počas trvania prezentácie

Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Automatické prehrávanie hudby alebo zvukov pri zobrazení snímky

Vystrihnutie zvukových, hudobných a videoklipov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×