Office
Prihlásenie

Pridanie alebo odstránenie zástupných symbolov z rozloženia snímky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V zobrazení predlohy snímky, rozloženia snímky môžete upraviť pridaním alebo odstránením zástupné symboly. Ak vytvárate šablóny, môžete zmeniť text výzvy na zástupný symbol v zobrazení predlohy snímok poskytovať konkrétne pokyny na aký obsah sa do zástupného symbolu.

Tip: Akékoľvek zmeny v predlohe a rozložení snímky je dobré vykonať skôr, ako začnete vytvárať prezentáciu a pridávať do nej snímky. Ak predlohu snímky a jej rozloženia upravíte až po vytvorení jednotlivých snímok, niektoré položky na snímkach nemusia zodpovedať návrhu predlohy snímky.

Pridanie zástupných objektov do rozloženia snímky

Zástupné objekty sú polia v rozložení snímky, do ktorých sa pri vytváraní prezentácie po kliknutí pridáva obsah. V zobrazení predlohy snímky môžete pridať zástupné objekty do nového rozloženia snímky alebo zmeniť vzhľad existujúceho rozloženia snímky.

 1. V ponuke Zobraziť prejdite na skupinu Zobrazenia predlohy a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete zmeniť. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. V skupine Rozloženie predlohy kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný objekt a potom kliknite na typ zástupného objektu, ktorý chcete vložiť. Môžete si vybrať z možností Obsah, Obsah (zvisle), Text, Text (zvisle), Obrázok, Graf, Tabuľka, SmartArt, Médiá a Obrázok online.

  Snímka obrazovky zobrazuje možnosti, ktoré sú k dispozícii v rozbaľovacom zozname Vložiť zástupný objekt, zahŕňajú Obsah, Obsah (zvisle), Text, Text (zvisle), Obrázok, Graf, Tabuľku, Grafické prvky SmartArt, Médiá a Online obrázok.

 4. Na snímke potiahnite kurzorom myši a nakreslite zástupný objekt.

 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zmena veľkosti zástupného objektu

  Vyberte zástupný objekt, umiestnite ukazovateľ na rukoväť na zmenu veľkosti a posúvajte ju, až kým nedosiahnete požadovanú veľkosť zástupného objektu.

  Premiestnenie zástupného objektu

  Vyberte zástupný objekt a presuňte ho na nové miesto.

  Formátovanie zástupného objektu

  Vyberte zástupný objekt, kliknite na kartu Formát tvaru a vykonajte požadované zmeny. Ak chcete napríklad zmeniť farbu výplne zástupného objektu, kliknite v časti Štýly tvarov na položku Výplň tvaru.

 6. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na karte Predloha snímky na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, v skupine Upraviť motív kliknite na položky Motívy a Uložiť aktuálny motív.

Nahradenie textu výzvy v zástupnom objekte

Ak pri vytváraní šablóny chcete zadať konkrétne pokyny, aký obsah sa má pridať do zástupného objektu na snímke, nahraďte text výzvy v zobrazení predlohy snímky. V nasledujúcom príklade text Kliknite sem a zadajte názov projektu nahrádza predvolený text výzvy v zástupnom objekte nadpisu.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Zobrazenia predlohy a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. V zobrazení predlohy snímky kliknite na prvé rozloženie snímky pod predlohou snímky na navigačnej table. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Ak chcete nahradiť zástupný text, vyberte text Kliknite sem a upravte štýl predlohy nadpisov a potom zadajte alebo prilepte vlastný text Kliknite sem a zadajte názov projektu.

  Zástupný text sa zmení na text Kliknite sem a zadajte názov projektu. Keď sa vrátite do normálneho zobrazenia, v zástupnom objekte sa zobrazí nový text výzvy.

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na karte Predloha snímky na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, v skupine Upraviť motív kliknite na položky Motívy a Uložiť aktuálny motív.

Odstránenie prvkov päty z rozloženia snímky

V novo pridanom rozložení snímky sú predvolene zahrnuté zástupné päty. Päta pozostáva z troch prvkov: dátum a čas, text päty a číslo snímky. Formátovanie, veľkosť a pozícia zástupných piat sa preberajú z prvkov päty na predlohe snímky. Neplatí to, ak zástupnú pätu upravujete priamo v rozložení snímky.

Dôležité: Hoci sú prvky päty znázornené na predlohe snímky a rozloženiach snímky v zobrazení predlohy snímky, na snímkach prezentácie sa zobrazia, až keď ich zapnete. Ak chcete zapnúť hlavičky a päty, v ponuke Vložiť kliknite na položku Hlavička a päta.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Zobrazenia predlohy a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete zmeniť. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Na karte Predloha snímky v časti Rozloženie predlohy zrušte začiarknutie políčkaPäty.

  Snímka obrazovky zobrazuje možnosti názvu a piat , ktoré sú k dispozícii v skupine Rozloženie predlohy.

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, v skupine Upraviť motív kliknite na položky Motívy a Uložiť aktuálny motív.

Pridanie zástupných objektov do rozloženia snímky

Zástupné objekty sú polia v rozložení snímky, do ktorých sa pri vytváraní prezentácie po kliknutí pridáva obsah. V zobrazení predlohy snímky môžete pridať zástupné objekty do nového rozloženia snímky alebo zmeniť vzhľad existujúceho rozloženia snímky.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a vyberte položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete zmeniť. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Kliknite na kartu Predloha snímky a potom v časti Upraviť rozloženie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Karta Predloha snímky, skupina Upraviť rozloženie

  Ak chcete vložiť zástupný objekt pre

  Vykonajte nasledovné

  Nadpis

  Poznámka: Na každej snímke je povolený iba jeden oficiálny zástupný nadpis, pretože text, ktorý pridáte do zástupného nadpisu v normálnom zobrazení, sa zobrazí ako nadpis snímky v prehľade.

  Začiarknite políčko Nadpis.

  Vertikálny nadpis

  Poznámka: Na každej snímke je povolený iba jeden oficiálny zástupný nadpis, pretože text, ktorý pridáte do zástupného nadpisu v normálnom zobrazení, sa zobrazí ako nadpis snímky v prehľade.

  Začiarknite políčko Zvislý nadpis.

  zástupný objekt obsahu

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný objekt a potom kliknite na položku Obsah  Zástupný objekt obsahu .

  Zvislý obsah

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný objekt a potom kliknite na položku Zvislý obsah  Zástupný objekt zvislého obsahu .

  Text

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný objekt a potom kliknite na položku Text  Zástupný symbol textu .

  Zvislý text

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný objekt a potom kliknite na položku Zvislý text  Zástupný symbol zvislého textu .

  Graf

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný objekt a potom kliknite na položku Graf  Zástupný symbol grafu .

  Tabuľka

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný objekt a potom kliknite na položku Tabuľka  Zástupný symbol tabuľky .

  Grafický prvok SmartArt

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný objekt a potom kliknite na položku grafický prvok SmartArt  Karta Formát .

  Filmy

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný objekt a potom kliknite na položku Médiá  Zástupný symbol média .

  ClipArt

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný objekt a potom kliknite na položku obrázky ClipArt  Zástupný objekt obrázku ClipArt .

  Obrázok

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný objekt a potom kliknite na položku Obrázok  . .

 4. Na snímke potiahnite kurzorom myši a nakreslite zástupný objekt.

 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zmena veľkosti zástupného objektu

  Vyberte zástupný objekt, umiestnite ukazovateľ na rukoväť na zmenu veľkosti a posúvajte ju, až kým nedosiahnete požadovanú veľkosť zástupného objektu.

  Premiestnenie zástupného objektu

  Vyberte zástupný objekt a presuňte ho na nové miesto.

  Formátovanie zástupného objektu

  Vyberte zástupný objekt, kliknite na kartu Formát a vykonajte požadované zmeny. Ak chcete napríklad zmeniť farbu výplne zástupného objektu, v časti Štýly tvarov kliknite na položku Výplň.

 6. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Nahradenie textu výzvy v zástupnom objekte

Ak pri vytváraní šablóny chcete zadať konkrétne pokyny o tom, aký obsah sa má pridať do zástupného objektu na snímke, nahraďte text výzvy v zobrazení predlohy snímky. V nasledujúcom príklade text Kliknite sem a zadajte názov projektu nahrádza predvolený text výzvy v zástupnom objekte nadpisu.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a vyberte položku Predloha snímky.

 2. V zobrazení predlohy snímky kliknite na prvé rozloženie snímky pod predlohou snímky na navigačnej table. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Ak chcete nahradiť zástupný text, vyberte text Kliknite sem a upravte štýl predlohy nadpisov a potom zadajte alebo prilepte vlastný text Kliknite sem a zadajte názov projektu.

  Zástupný text sa zmení na text Kliknite sem a zadajte názov projektu. Keď sa vrátite do normálneho zobrazenia, v zástupnom objekte sa zobrazí nový text výzvy.

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Odstránenie prvkov päty z rozloženia snímky

V novo pridanom rozložení snímky sú predvolene zahrnuté zástupné päty. Päta pozostáva z troch prvkov: dátum a čas, text päty a číslo snímky. Formátovanie, veľkosť a pozícia zástupných piat sa preberajú z prvkov päty na predlohe snímky. Neplatí to, ak zástupnú pätu upravujete priamo v rozložení snímky.

Dôležité: Hoci sú prvky päty znázornené na predlohe snímky a rozloženiach snímky v zobrazení predlohy snímky, na snímkach prezentácie sa zobrazia, až keď ich zapnete. Ak chcete zapnúť hlavičky a päty, v ponuke Vložiť kliknite na položku Hlavička a päta.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a vyberte položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete zmeniť. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Kliknite na kartu Predloha snímky a v časti Upraviť rozloženie zrušte začiarknutie políčka Povoliť päty.

  Karta Predloha snímky, skupina Upraviť rozloženie

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Pozrite tiež

Vytvorenie alebo zmena rozloženia snímok

Úprava predlohy snímky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×