Pridanie alebo odstránenie zástupných symbolov z rozloženia snímky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zástupný symbol v PowerPoint je vopred naformátované kontajnera na snímke obsah (text, grafiku alebo video). Vopred nastavených formátovanie uľahčuje konzistentné formátovanie snímok.

Formátovaní zástupný symbol v zobrazení predlohy snímky. Potom použiť zástupný symbol – pridať obsah – v normálnom zobrazení.

Na obrázku snímky má dva zástupné symboly:

 1. Zástupný symbol (hore) nadpisu zobrazí výzvu na zadanie textu a formátov v predvolené položky písmo, veľkosť a farbu

 2. (Dolu) zástupných symbolov obsahu prijme textu, alebo tabuľku, graf, grafické prvky SmartArt, obrázok alebo video, ako je uvedené na ikony v strede.

Nadpis a obsah snímky s dvomi zástupnými symbolmi

Pridanie zástupného symbolu do rozloženia snímky

Zástupné objekty možno pridávať iba do rozložení snímky, nie do jednotlivých snímok v prezentácii. Ak ste s rozloženiami snímky ešte nepracovali, skôr ako budete pokračovať, prečítajte si ďalšie informácie v témach Čo je rozloženie snímky? a Čo je predloha snímky?

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na ľavej table miniatúr kliknite na rozloženie snímky, do ktorého chcete pridať zástupné objekty.

 3. Na karte Predloha snímky kliknite na položku Vložiť zástupný objekt a potom kliknite na typ zástupného objektu, ktorý chcete pridať.

  Zobrazí sa tlačidlo Vložiť zástupcu v zobrazení predlohy snímky v PowerPointe

 4. Kliknite na miesto v rozložení snímky a potiahnutím nakreslite zástupný objekt. Môžete pridať ľubovoľný počet zástupných objektov.

 5. Ak pridáte zástupný symbol textu, môžete prispôsobiť text výzvy, ktorá sa zobrazí v nich:

  Vyberte predvolený text v zástupnom symbole a nahradiť vlastným textom výzvy.

  Prejdite na kartu domov formátovať text výzvy, ktorý sa má zobraziť.

  Vyberte text, môžete zmeniť písmo alebo Veľkosť písma. Ak sa zobrazí nechcená odrážka pred svojho vlastného textu výzvy v skupine odsek kliknite na šípku nadol vedľa položky Odrážky, a potom kliknite na položku žiadne.

 6. Po dokončení kliknite na karte Predloha snímky na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

 7. Ak chcete zobraziť svoje revízie v normálnom zobrazení, vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť rozloženie s novými zmenami na existujúcej snímke, vyberte danú snímku v zozname miniatúr snímok, potom na karte Domov kliknite na položku Rozloženie a vyberte zrevidované rozloženie.

  • Ak chcete pridať novú snímku, ktorá bude obsahovať dané rozloženie (s novopridanými zástupnými objektmi), na karte Domov kliknite na položku Nová snímka a potom vyberte zrevidované rozloženie snímky.

Zástupný symbol môžete zmeniť zmenou ich veľkosti, presunutia, alebo zmenou písma, veľkosti, prípad, farbu alebo riadkovanie textu v rámci neho. Zástupný symbol môžete odstrániť aj z rozloženia snímky alebo jednotlivé snímky, vyberte ho a stlačte kláves Delete.

Nahradenie textu výzvy v zástupnom objekte

Ak pri vytváraní šablóny chcete zadať konkrétne pokyny, aký obsah sa má pridať do zástupného objektu na snímke, nahraďte text výzvy v zobrazení predlohy snímky. V nasledujúcom príklade text Kliknite sem a zadajte názov projektu nahrádza predvolený text výzvy v zástupnom objekte nadpisu.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Zobrazenia predlohy a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. V zobrazení predlohy snímky kliknite na prvé rozloženie snímky pod predlohou snímky na navigačnej table. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Ak chcete nahradiť zástupný text, vyberte text Kliknite sem a upravte štýl predlohy nadpisov a potom zadajte alebo prilepte vlastný text Kliknite sem a zadajte názov projektu.

  Zástupný text sa zmení na text Kliknite sem a zadajte názov projektu. Keď sa vrátite do normálneho zobrazenia, v zástupnom objekte sa zobrazí nový text výzvy.

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na karte Predloha snímky na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, v skupine Upraviť motív kliknite na položky Motívy a Uložiť aktuálny motív.

Zmena výzvy textu v zástupnom symbole

Ak vytvárate šablóny a chcete poskytovať konkrétne pokyny na aký obsah sa má pridať zástupný symbol na snímke, môžete nahradiť všeobecný text výzvy pre tento zástupný symbol.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia predlohy vyberte položku Predloha snímky.

 2. V zobrazení predlohy snímky, na table miniatúr vyberte rozloženie, ktoré chcete upraviť.

 3. Na hlavnej table v rozložení vyberte aktuálne text výzvy (napríklad kliknite na položku Upraviť text a zadajte text, ktorý chcete použiť namiesto toho.

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímok, na karte Predloha snímky vyberte položku Zavrieť zobrazenie predlohy, ak sa chcete vrátiť k normálnemu zobrazeniu.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, v skupine Upraviť motív kliknite na položky Motívy a Uložiť aktuálny motív.

Odstránenie zástupného symbolu

Odporúčame nevyberiete zástupný symbol z rozloženia vopred vytvorené snímky. Ak chcete, aby sa zmeny, ako to, že duplicitné typ rozloženia, zadajte odlišný názov a potom na položku Upraviť v tejto kópii.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Predloha snímky.

 2. V ľavej table miniatúr kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete revidovať.

 3. Vyberte zástupný symbol v rozložení a potom stlačte kláves Delete.

Nasleduje príklad rozloženie vstavané snímky, ktoré má zástupný symbol textu nadpisu, nadpis 2 zástupných symbolov textu a dvomi zástupnými symbolmi, do ktorého môžete pridať základný text, tabuľku, graf, Grafický prvok SmartArt, obrázok alebo filmu alebo zvukového klipu.

Zástupné objekty v rozložení

Môžete pridať zástupné objekty do ktorejkoľvek časti rozloženia snímky a pridaním vlastného textu vyzvať svojich používateľov k zadaniu určitého typu obsahu. Text môžete tiež prispôsobiť konkrétnejším pokynom.

Dôležité: Ak upravíte rozloženie snímky, keď ste už vytvorili niektoré snímky, ktoré používajú typ rozloženia, musíte rozloženie znova použiť snímky. Pozrite si tému "Použiť aktualizácie tak, aby sa zobrazili na snímkach" nájdete v článku databázy, Úprava a opätovné použitie rozloženia snímky.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na table s predlohami a rozloženiami snímky kliknite na rozloženie, do ktorého chcete pridať zástupné objekty.

 3. Na karte Predloha snímky v skupine Rozloženie predlohykliknite na položku Vložiť zástupný objekt a potom kliknite na typ zástupného objektu, ktorý chcete pridať.

  Vloženie zástupného objektu

 4. Kliknite na miesto v rozložení snímky a potom posúvaním myši nakreslite zástupný objekt.

 5. Ak pridáte zástupný text, môžete pridať vlastný text.

  Zvýraznite predvolený text v zástupnom objekte a nahraďte ho vlastným textom výzvy.

  Poznámka: Ak sa pred vlastným textom výzvy zobrazí nechcená odrážka, kliknite na kartu Domov, v skupine Odsek kliknite na šípku nadol vedľa položky Odrážky a potom kliknite na položku Žiadne .

 6. Ak chcete do rozloženia pridať ďalšie zástupné objekty, opakujte kroky 2 až 4.

  Poznámka: Ak do rozloženia pridáte zástupné objekty, ktorých obsah mení účel rozloženia, môžete rozloženie premenovať. Ak to chcete urobiť, kliknite pravým tlačidlom na miniatúru rozloženia snímky, kliknite na položku Premenovať rozloženie, zadajte nový názov a potom kliknite na položku Premenovať.

 7. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, na karte Predloha snímky v skupine Zavrieť kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

 8. V zozname miniatúr snímok vyberte snímku, na ktorej chcete opätovne použiť rozloženie s pridanými zástupnými objektmi.

 9. Na karte Domov kliknite v skupine Snímky na položku Rozloženie a potom vyberte zrevidované rozloženie.

  Poznámka: Ďalšie informácie o rozloženiach nájdete v téme Vytvorenie nového rozloženia snímky.

Pridanie zástupných objektov do rozloženia snímky

Zástupné objekty sú polia v rozložení snímky, do ktorých sa pri vytváraní prezentácie po kliknutí pridáva obsah. V zobrazení predlohy snímky môžete pridať zástupné objekty do nového rozloženia snímky alebo zmeniť vzhľad existujúceho rozloženia snímky.

 1. V ponuke Zobraziť prejdite na skupinu Zobrazenia predlohy a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete zmeniť. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. V skupine Rozloženie predlohy kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný objekt a potom kliknite na typ zástupného objektu, ktorý chcete vložiť. Môžete si vybrať z možností Obsah, Obsah (zvisle), Text, Text (zvisle), Obrázok, Graf, Tabuľka, SmartArt, Médiá a Obrázok online.

  Snímka obrazovky zobrazuje možnosti, ktoré sú k dispozícii v rozbaľovacom zozname Vložiť zástupný objekt, zahŕňajú Obsah, Obsah (zvisle), Text, Text (zvisle), Obrázok, Graf, Tabuľku, Grafické prvky SmartArt, Médiá a Online obrázok.

 4. Na snímke potiahnite kurzorom myši a nakreslite zástupný objekt.

 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zmena veľkosti zástupného objektu

  Vyberte zástupný objekt, umiestnite ukazovateľ na rukoväť na zmenu veľkosti a posúvajte ju, až kým nedosiahnete požadovanú veľkosť zástupného objektu.

  Premiestnenie zástupného objektu

  Vyberte zástupný objekt a presuňte ho na nové miesto.

  Formátovanie zástupného objektu

  Vyberte zástupný objekt, kliknite na kartu Formát tvaru a vykonajte požadované zmeny. Ak chcete napríklad zmeniť farbu výplne zástupného objektu, kliknite v časti Štýly tvarov na položku Výplň tvaru.

 6. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na karte Predloha snímky na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, v skupine Upraviť motív kliknite na položky Motívy a Uložiť aktuálny motív.

Nahradenie textu výzvy v zástupnom objekte

Ak pri vytváraní šablóny chcete zadať konkrétne pokyny, aký obsah sa má pridať do zástupného objektu na snímke, nahraďte text výzvy v zobrazení predlohy snímky. V nasledujúcom príklade text Kliknite sem a zadajte názov projektu nahrádza predvolený text výzvy v zástupnom objekte nadpisu.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Zobrazenia predlohy a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. V zobrazení predlohy snímky kliknite na prvé rozloženie snímky pod predlohou snímky na navigačnej table. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Ak chcete nahradiť zástupný text, vyberte text Kliknite sem a upravte štýl predlohy nadpisov a potom zadajte alebo prilepte vlastný text Kliknite sem a zadajte názov projektu.

  Zástupný text sa zmení na text Kliknite sem a zadajte názov projektu. Keď sa vrátite do normálneho zobrazenia, v zástupnom objekte sa zobrazí nový text výzvy.

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na karte Predloha snímky na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, v skupine Upraviť motív kliknite na položky Motívy a Uložiť aktuálny motív.

Odstránenie prvkov päty z rozloženia snímky

V novo pridanom rozložení snímky sú predvolene zahrnuté zástupné päty. Päta pozostáva z troch prvkov: dátum a čas, text päty a číslo snímky. Formátovanie, veľkosť a pozícia zástupných piat sa preberajú z prvkov päty na predlohe snímky. Neplatí to, ak zástupnú pätu upravujete priamo v rozložení snímky.

Dôležité: Hoci sú prvky päty znázornené na predlohe snímky a rozloženiach snímky v zobrazení predlohy snímky, na snímkach prezentácie sa zobrazia, až keď ich zapnete. Ak chcete zapnúť hlavičky a päty, v ponuke Vložiť kliknite na položku Hlavička a päta.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Zobrazenia predlohy a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete zmeniť. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Na karte Predloha snímky v časti Rozloženie predlohy zrušte začiarknutie políčkaPäty.

  Snímka obrazovky zobrazuje možnosti názvu a piat , ktoré sú k dispozícii v skupine Rozloženie predlohy.

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, v skupine Upraviť motív kliknite na položky Motívy a Uložiť aktuálny motív.

Pridanie zástupných objektov do rozloženia snímky

Zástupné objekty sú polia v rozložení snímky, do ktorých sa pri vytváraní prezentácie po kliknutí pridáva obsah. V zobrazení predlohy snímky môžete pridať zástupné objekty do nového rozloženia snímky alebo zmeniť vzhľad existujúceho rozloženia snímky.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a vyberte položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete zmeniť. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Kliknite na kartu Predloha snímky a potom v časti Upraviť rozloženie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Karta Predloha snímky, skupina Upraviť rozloženie

  Ak chcete vložiť zástupný objekt pre

  Vykonajte nasledovné

  Nadpis

  Poznámka: Na každej snímke je povolený iba jeden oficiálny zástupný nadpis, pretože text, ktorý pridáte do zástupného nadpisu v normálnom zobrazení, sa zobrazí ako nadpis snímky v prehľade.

  Začiarknite políčko Nadpis.

  Vertikálny nadpis

  Poznámka: Na každej snímke je povolený iba jeden oficiálny zástupný nadpis, pretože text, ktorý pridáte do zástupného nadpisu v normálnom zobrazení, sa zobrazí ako nadpis snímky v prehľade.

  Začiarknite políčko Zvislý nadpis.

  zástupný objekt obsahu

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný symbol a potom kliknite na položku obsahu   Zástupný objekt obsahu .

  Zvislý obsah

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný symbol a potom kliknite na položku Zvislá obsahu   Zástupný objekt zvislého obsahu .

  Text

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný symbol a potom kliknite na položku Text   Zástupný symbol textu .

  Zvislý text

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný symbol a potom kliknite na tlačidlo Zvislý Text   Zástupný symbol zvislého textu .

  Graf

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný symbol a potom kliknite na položku graf   Chart Placeholder .

  Tabuľka

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný symbol a potom kliknite na položku Tabuľka   Zástupný symbol tabuľky .

  Grafický prvok SmartArt

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný symbol a potom kliknite na Grafický prvok SmartArt   Karta Formát .

  Filmy

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný symbol a potom kliknite na položku média   Zástupný symbol média .

  ClipArt

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný symbol a potom kliknite na položku Clip Art   Zástupný objekt obrázku ClipArt .

  Obrázok

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný symbol a potom kliknite na položku obrázok   . .

 4. Na snímke potiahnite kurzorom myši a nakreslite zástupný objekt.

 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zmena veľkosti zástupného objektu

  Vyberte zástupný objekt, umiestnite ukazovateľ na rukoväť na zmenu veľkosti a posúvajte ju, až kým nedosiahnete požadovanú veľkosť zástupného objektu.

  Premiestnenie zástupného objektu

  Vyberte zástupný objekt a presuňte ho na nové miesto.

  Formátovanie zástupného objektu

  Vyberte zástupný objekt, kliknite na kartu Formát a vykonajte požadované zmeny. Ak chcete napríklad zmeniť farbu výplne zástupného objektu, v časti Štýly tvarov kliknite na položku Výplň.

 6. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Nahradenie textu výzvy v zástupnom objekte

Ak pri vytváraní šablóny chcete zadať konkrétne pokyny o tom, aký obsah sa má pridať do zástupného objektu na snímke, nahraďte text výzvy v zobrazení predlohy snímky. V nasledujúcom príklade text Kliknite sem a zadajte názov projektu nahrádza predvolený text výzvy v zástupnom objekte nadpisu.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a vyberte položku Predloha snímky.

 2. V zobrazení predlohy snímky kliknite na prvé rozloženie snímky pod predlohou snímky na navigačnej table. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Ak chcete nahradiť zástupný text, vyberte text Kliknite sem a upravte štýl predlohy nadpisov a potom zadajte alebo prilepte vlastný text Kliknite sem a zadajte názov projektu.

  Zástupný text sa zmení na text Kliknite sem a zadajte názov projektu. Keď sa vrátite do normálneho zobrazenia, v zástupnom objekte sa zobrazí nový text výzvy.

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Odstránenie prvkov päty z rozloženia snímky

V novo pridanom rozložení snímky sú predvolene zahrnuté zástupné päty. Päta pozostáva z troch prvkov: dátum a čas, text päty a číslo snímky. Formátovanie, veľkosť a pozícia zástupných piat sa preberajú z prvkov päty na predlohe snímky. Neplatí to, ak zástupnú pätu upravujete priamo v rozložení snímky.

Dôležité: Hoci sú prvky päty znázornené na predlohe snímky a rozloženiach snímky v zobrazení predlohy snímky, na snímkach prezentácie sa zobrazia, až keď ich zapnete. Ak chcete zapnúť hlavičky a päty, v ponuke Vložiť kliknite na položku Hlavička a päta.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a vyberte položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete zmeniť. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Kliknite na kartu Predloha snímky a v časti Upraviť rozloženie zrušte začiarknutie políčka Povoliť päty.

  Karta Predloha snímky, skupina Upraviť rozloženie

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Pozrite tiež

Vytvorenie alebo zmena rozloženia snímok

Úprava predlohy snímky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×