Pridanie alebo odstránenie výplne, obrysu alebo efektu pre text alebo WordArt

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zobrazenie textu alebo objektu WordArt môžete zmeniť tým, že zmeníte jeho výplň, obrysy alebo pridáte efekty, ako napríklad tiene, odrazy, žiary alebo priestorové otáčanie či skosenia. Program Microsoft Office PowerPoint 2007 umožňuje používanie týchto zmien aj v texte snímky.

Obsah tohto článku

Prehľad výplní, obrysov a efektov

Pridanie alebo zmena výplne pre text alebo objekt WordArt

Pridanie alebo zmena obrysov pre text alebo objekt WordArt

Pridanie alebo zmena efektu pre text alebo objekt WordArt

Odstránenie výplne z textu alebo objektu WordArt

Odstránenie obrysu z textu alebo objektu WordArt

Odstránenie efektu z textu alebo objektu WordArt

Prehľad výplní, obrysov a efektov

Výplň predstavuje vnútornú časť písmen v texte WordArt alebo v texte snímky programu Office PowerPoint 2007. Keď meníte farbu výplne textu, môžete k nej pridať textúru, obrázok alebo prechod. Prechod je postup farieb alebo odtieňov, zvyčajne z jednej farby do druhej alebo z jedného odtieňa do druhého odtieňa rovnakej farby.

Obrys predstavuje vonkajší okraj okolo každého znaku v texte alebo objekte WordArt. Pri zmene obrysu textu môžete prispôsobiť farbu, výšku a štýl čiary.

Efekt dodáva hĺbku alebo zvýraznenie textu objektu WordArt alebo textu na snímke. V nasledujúcich programoch systému produktov systém Microsoft Office 2007 je možné pridať kombinácie jednotlivých efektov: Excel, Outlook, Word a PowerPoint.

Text je možné formátovať v objekte WordArt alebo na snímke pomocou možností v skupine Písmo na karte Domov alebo pre program Office Outlook 2007 sú to možnosti v skupine Základný text na karte Správa.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo zmena výplne pre text alebo objekt WordArt

Pre tieto programy Office, verzia 2007: Excel a PowerPoint

 1. Vyberte text v objekte WordArt alebo na snímke programu PowerPoint, ku ktorému chcete pridať výplň.

  Ak chcete pridať rovnakú výplň k textu na viacerých miestach, vyberte prvé miesto v texte a počas klikania na ostatné miesta v texte držte stlačený kláves CTRL.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na šípku vedľa položky Výplň textu a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu. Ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.

   Ak kliknite na položku Bez výplne, text sa nezobrazí, pokiaľ ste vopred nepridali textu obrysy.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu alebo na karte Vlastné si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť obrázok výplne, kliknite na položku Obrázok, vyhľadajte priečinok s požadovaným obrázkom, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na položku Vložiť.

   Ak ste vybrali nesúvislé časti textu a pridali ste ako výplň obrázok, jednotlivé výbery sa vyplnia celým obrázkom. Obrázok nepokrýva výbery textu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, umiestnite kurzor na položku Prechod a kliknite na požadovaný variant prechodu.

   Prechod prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie prechody a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, umiestnite kurzor na položku Textúra a kliknite na požadovanú textúru.

   Textúru prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie textúry a následným výberom požadovaných možností.

Pre tieto programy Office, verzia 2007: Word a Outlook

 1. Kliknite na objekt WordArt, ku ktorému chcete pridať výplň.

 2. V časti Nástroje WordArt na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na položku Výplň tvaru a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Obrázok časti Nástroje WordArt karty Formát

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu. Ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.

   Ak kliknite na položku Bez výplne, text sa nezobrazí, pokiaľ ste vopred nepridali textu obrysy.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu alebo na karte Vlastné si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť obrázok výplne, kliknite na položku Obrázok, vyhľadajte priečinok s požadovaným obrázkom, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na položku Vložiť.

   Ak ste vybrali nesúvislé časti textu a pridali ste ako výplň obrázok, jednotlivé výbery sa vyplnia celým obrázkom. Obrázok nepokrýva výbery textu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, umiestnite kurzor na položku Prechod a kliknite na požadovaný variant prechodu.

   Prechod prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie prechody a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, umiestnite kurzor na položku Textúra a kliknite na požadovanú textúru.

   Textúru prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie textúry a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť vzorku, kliknite na položku Vzorka a vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo zmena obrysov pre text alebo objekt WordArt

Pre tieto programy Office, verzia 2007: Excel a PowerPoint

 1. Vyberte text v objekte WordArt alebo na snímke programu PowerPoint, ku ktorému chcete pridať obrys.

  Ak chcete pridať rovnaký obrys k textu na viacerých miestach, vyberte prvé miesto v texte a počas klikania na ostatné miesta v texte držte stlačený kláves CTRL.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na šípku vedľa položky Obrys textu a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu obrysu, kliknite na požadovanú farbu. Ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu alebo na karte Vlastné si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť hrúbku čiary obrysu, umiestnite kurzor na položku Hrúbka a kliknite na požadovanú hrúbku.

   Hrúbku prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie čiary a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť obrys na bodky alebo čiarky, umiestnite kurzor na položku Čiarky a kliknite na požadovaný štýl.

   Štýl prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie čiary a následným výberom požadovaných možností.

Pre tieto programy Office, verzia 2007: Word a Outlook

 1. Kliknite na objekt WordArt, ku ktorému chcete pridať obrys.

 2. V časti Nástroje WordArt na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na položku Obrys tvaru a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Obrázok časti Nástroje WordArt karty Formát

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu obrysu, kliknite na požadovanú farbu. Ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu alebo na karte Vlastné si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť hrúbku čiary obrysu, umiestnite kurzor na položku Hrúbka a kliknite na požadovanú hrúbku.

   Hrúbku prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie čiary a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť obrys na bodky alebo čiarky, umiestnite kurzor na položku Čiarky a kliknite na požadovaný štýl.

   Štýl prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie čiary a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť vzorku, kliknite na položku Vzorka a vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo zmena efektu pre text alebo objekt WordArt

Pre tieto programy Office, verzia 2007: Excel a PowerPoint

 1. Vyberte text v objekte WordArt alebo na snímke programu PowerPoint, ku ktorému chcete pridať efekt.

  Ak chcete pridať rovnaký efekt k textu na viacerých miestach, vyberte prvé miesto v texte a počas klikania na ostatné miesta v texte držte stlačený kláves CTRL.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na položku Textové efekty a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť tieň, umiestnite kurzor na položku Tieň a vyberte požadovaný tieň.

   Tieň prispôsobíte kliknutím na položku Možnosti tieňovania a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť odraz, umiestnite kurzor na položku Odraz a potom kliknite na požadovaný variant odrazu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť žiaru, umiestnite kurzor na položku Žiara a potom kliknite na požadovaný variant žiary.

   Žiarivé farby prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie žiarivé farby a následným kliknutím na požadovanú farbu. Ak chcete zmeniť na farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby a potom kliknite na karte Štandardné na požadovanú farbu alebo na karte Vlastné si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete pridať textu vzhľad hĺbky pomocou pridania alebo zmeny okraja, umiestnite kurzor na položku Skosenie a potom kliknite na požadované skosenie.

   Skosenie prispôsobíte kliknutím na položku Možnosti priestorového zobrazenia a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť priestorové otáčanie, umiestnite kurzor na položku Priestorové otáčanie a potom kliknite na požadovaného priestorové otáčanie.

   Priestorové otáčanie prispôsobíte kliknutím na položku Možnosti priestorového otáčania a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete k textu pridať alebo zmeniť zakrivenie alebo cestu, umiestnite kurzor na položku Transformácia a potom kliknite na požadované zakrivenie alebo cestu.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť vlastný efekt pridaním viacero jednotlivých efektov, zopakujte krok 2.

Pre tieto programy Office, verzia 2007: Word a Outlook

 1. Kliknite na objekt WordArt, ku ktorému chcete pridať efekt.

 2. V časti Nástroje WordArt na karte Formát vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  Obrázky skupiny Efekty tieňovania a skupiny Priestorové efekty

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť tieň, v skupine Efekty tieňovania kliknite na položku Efekty tieňovania a potom kliknite na požadovaný tieň.

   Farbu tieňa prispôsobíte kliknutím na položku Farba tieňa a následným kliknutím na požadovanú farbu.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby tieňov a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu alebo na karte Vlastné si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete pridať priestorový efekt, kliknite na položku Priestorové efekty, kliknite na druhú položku Priestorové efekty a potom vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Odstránenie výplne z textu alebo objektu WordArt

Pre tieto programy Office, verzia 2007: Excel a PowerPoint

 1. Vyberte text v objekte WordArt alebo na snímke programu PowerPoint, z ktorého chcete odstrániť výplň.

  Ak chcete odstrániť rovnakú výplň z viacerých miest v texte, vyberte prvé miesto v texte a počas klikania na ostatné miesta v texte držte stlačený kláves CTRL.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na šípku vedľa položky Výplň textu a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  • Ak chcete odstrániť farbu výplne, obrázok alebo textúru, vyberte iný typ výplne.

   Ak kliknite na položku Bez výplne, text sa nezobrazí, pokiaľ ste vopred nepridali textu obrysy.

  • Prechod výplne odstránite umiestnením kurzora na položku Prechod a následným kliknutím na položku Bez prechodu.

Pre tieto programy Office, verzia 2007: Word a Outlook

 1. Kliknite na objekt WordArt, z ktorého chcete odstrániť výplň.

 2. V časti Nástroje WordArt na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na položku Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

  Obrázok časti Nástroje WordArt karty Formát

Na začiatok stránky

Odstránenie obrysu z textu alebo objektu WordArt

Pre tieto programy Office, verzia 2007: Excel a PowerPoint

 1. Vyberte text v objekte WordArt alebo na snímke programu PowerPoint, z ktorého chcete odstrániť obrys.

  Ak chcete odstrániť rovnaký obrys z viacerých miest v texte, vyberte prvé miesto v texte a počas klikania na ostatné miesta v texte držte stlačený kláves CTRL.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na šípku vedľa položky Obrys textu a potom kliknite na položku Bez ohraničenia.

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

Pre tieto programy Office, verzia 2007: Word a Outlook

 1. Kliknite na objekt WordArt, z ktorého chcete odstrániť obrys.

 2. V časti Nástroje WordArt na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na položku Obrys tvaru a potom kliknite na položku Bez ohraničenia.

  Obrázok časti Nástroje WordArt karty Formát

Na začiatok stránky

Odstránenie efektu z textu alebo objektu WordArt

Pre tieto programy Office, verzia 2007: Excel a PowerPoint

 1. Vyberte text v objekte WordArt alebo na snímke programu PowerPoint, z ktorého chcete odstrániť efekt.

  Ak chcete odstrániť rovnaký efekt z viacerých miest v texte, vyberte prvé miesto v texte a počas klikania na ostatné miesta v texte držte stlačený kláves CTRL.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na šípku vedľa položky Textové efekty a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  • Ak chcete odstrániť z textu tieň, umiestnite kurzor na položku Tieň a potom kliknite na položku Bez tieňa.

  • Ak chcete odstrániť z textu odraz, umiestnite kurzor na položku Odraz a potom kliknite na položku Bez odrazu.

  • Ak chcete odstrániť z textu žiaru, umiestnite kurzor na položku Žiara a potom kliknite na položku Bez žiary.

  • Ak chcete odstrániť z textu okraj, umiestnite kurzor na položku Skosenie a potom kliknite na položku Bez skosenia.

  • Ak chcete odstrániť z textu priestorové otáčanie, umiestnite kurzor na položku Priestorové otáčanie a potom kliknite na položku Bez otočenia.

  • Ak chcete z textu odstrániť cestu alebo zakrivenie, umiestnite kurzor na položku Transformácia a potom kliknite na položku Bez transformácie.

Poznámka: Ak ste pridali viacero jednotlivých efektov, všetky efekty odstránite zopakovaním vyššie uvedeného kroku 2.

Pre tieto programy Office, verzia 2007: Word a Outlook

 1. Kliknite na objekt WordArt, z ktorého chcete odstrániť efekt.

 2. V časti Nástroje WordArt na karte Formát vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  Obrázky skupiny Efekty tieňovania a skupiny Priestorové efekty

  • Ak chcete odstrániť tieň, v skupine Efekty tieňovania kliknite na položku Efekty tieňovania a potom kliknite na položku Bez tieňovania.

  • Ak chcete odstrániť priestorový efekt, kliknite na položku Priestorové efekty, kliknite na druhú položku Priestorové efekty a potom kliknite na položku Bez priestorového efektu.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×