Pridanie alebo odstránenie výplne, obrysu alebo efektu pre text alebo WordArt

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vzhľad textu alebo objektu WordArt môžete zmeniť zmenou jeho výplň, obrysy alebo pridáte efekty, ako sú napríklad tiene, odrazy, žiary, alebo priestorové otáčanie (3-D) alebo skosenia. V programe PowerPoint môžete nastaviť aj tieto zmeny do textu na snímke.

Čo je výplne, obrysu alebo efektu tvaru?

Výplň predstavuje hodnotu vnútornej časti písmen v texte WordArt alebo textu na snímke programu PowerPoint. Keď zmeníte farbu výplne textu, môžete tiež pridať textúru, obrázok alebo prechod na výplne. Prechod je postup farieb alebo odtieňov, zvyčajne z jednej farby do druhej alebo jeden odtieň do iného tieňa rovnakú farbu.

Grafický prvok SmartArt s plnou výplňou a prechodom výplne

Prehľad je vonkajšie orámovanie okolo každý znak textu alebo objektu WordArt. Pri zmene obrysu textu, môžete tiež upraviť farbu, hrúbku a štýl čiary.

Efekt dodáva hĺbku alebo zvýraznenie textu objektu WordArt alebo textu na snímke. Môžete pridať kombinácie jednotlivých efektov textu v programe Excel, Outlook, Word a PowerPoint.

Pomocou možností v skupine písmo na karte domov alebo možnosti v skupine Základný Text na karte Správa v Outlooku môžete tiež formátovanie textu v objekte WordArt alebo na snímke.

Ďalšie informácie nájdete v zozname rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť.

 1. Vyberte text v objekt WordArt, ktorý chcete pridať výplň.

  Dôležité: Ak chcete pridať objekt WordArt na hárok programu Excel, musíte najprv vložiť textové pole. Vloženie textového poľa, na karte Vložiť v skupine Text, kliknite na položku Textové pole a potom posúvaním myši nakreslite textové pole. Zadajte požadovaný text do textového poľa a potom postupujte podľa uvedených krokov.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na šípku vedľa položky Výplň textu a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie

  Poznámky: 

  • Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazuje, uistite sa, či ste vybrali text v objekt WordArt. Možno budete musieť dvakrát kliknite na text a otvorí sa karta Formát.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu. Ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.
   Ak kliknete na položku Bez výplne, text, sa nebudú zobrazovať, ak ste pridali prehľadu na text.
   Ak chcete zmeniť farbu, ktorá nie je vo farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom buď kliknite na požadovanú farbu, ktorá sa má na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na vlastné kartu vlastné farby a farby na smerodajná kartu sa neaktualizujú, ak sa neskôr zmeniť dokument motív.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť obrázok výplne, kliknite na položku obrázok, vyhľadajte priečinok obsahujúci obrázok, ktorý chcete použiť, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na položku Vložiť.
   Ak vyberiete bodového častí textu a použijete výplň obrázkom, každý výber sa vyplnia celý obrázok. Obrázok nie výbery textu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, ukážte na prechodu a potom kliknite na požadovaný variant prechodu.
   Chcete prispôsobiť prechodu, kliknite na položku Ďalšie prechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, kurzor na položku textúra a potom kliknite na požadovanú textúru.
   Chcete prispôsobiť textúru, kliknite na položku Ďalšie textúry a potom vyberte požadované možnosti.

Poznámka: Obrázok a textúra výplne pre objekt WordArt nie sú dostupné v programe Word.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte text v objekt WordArt, ktorý chcete pridať do prehľadu.
  Pridať rovnaký obrys textu na viacerých miestach, vyberte prvú časť textu, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberiete ďalších častí textu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na šípku vedľa položky Obrys textu a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie
  Ak nevidíte Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či vybratý text v objekt WordArt. Možno budete musieť kliknite pravým tlačidlom myši na objekt WordArt a otvorí sa karta Formát.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu obrysu, kliknite na požadovanú farbu. Ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez ohraničenia.
   Ak chcete zmeniť farbu, ktorá nie je vo farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov, a potom buď kliknite na požadovanú farbu, ktorá sa má na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na vlastné kartu vlastné farby a farby na Štandardné kartu sa neaktualizujú, ak sa neskôr zmeniť dokument motív.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť hrúbku prehľad, ukážte na položku hrúbka a potom kliknite na požadovanú hrúbku.
   Chcete prispôsobiť hrúbku, kliknite na položku Ďalšie čiary a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť obrys bodky alebo pomlčky, ukážte na položku čiary a potom kliknite na požadovaný štýl.
   Ak chcete štýl prispôsobiť, kliknite na položku Ďalšie čiary a potom vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte text v objekt WordArt, ktorý chcete pridať efekt.
  Ak chcete pridať rovnaký efekt k textu na viacerých miestach, vyberte prvú časť textu, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberiete ďalších častí textu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na položku Textové efekty a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie
  Ak nevidíte Nástroje na kreslenie alebo Formát podľa toho, uistite sa, aby ste vybrali text v objekt WordArt. Možno budete musieť kliknite pravým tlačidlom myši na objekt WordArt na otvorenie karta Formát.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť tieň, ukážte na položku tieň a potom kliknite na požadovaný tieň.
   Chcete prispôsobiť tieň, kliknite na položku Možnosti tieňovania a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť odraz, ukážte na položku Odraz a kliknite na požadovaný typ odrazu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť žiaru, ukážte na žiara a potom kliknite na požadovaný variant žiary.
   Chcete prispôsobiť farby žiary, kliknite na položku Ďalšie farby žiary a potom kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete zmeniť na farbu, ktorá nie je vo farby motívu kliknite na položku Ďalšie farby a potom buď kliknite na požadovanú farbu, ktorá sa má na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na karte Vlastná vlastné farby a farby na karte Štandardná sú neaktualizovali, ak sa neskôr zmeniť dokument motív.

  • Aby text vzhľad hĺbky pridaním alebo zmenou okraj, ukážte na skosenie a potom kliknite na položku skosenie.
   Chcete prispôsobiť skosenie, kliknite na položku 3-D možnosti a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť 3-D otočenie, ukážte na 3-D otočenie a potom kliknite na položku 3-D otočenia.
   Chcete prispôsobiť 3-D otočenie, kliknite na položku Možnosti 3-D otočenie a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť zakrivenie alebo cestu textu, ukážte na transformácia a potom kliknite na položku zakrivenie alebo cestu, ktorá sa má.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť vlastný efekt pridaním viacerých jednotlivých efektov, zopakujte krok 2.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte text v objekt WordArt, ktorý chcete odstrániť výplň.
  Odstrániť rovnakú výplň z viacerých častí textu, kliknite na prvú časť textu, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie miesta v texte.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na šípku vedľa položky Výplň textu a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie
  Ak nevidíte Nástroje na kreslenie alebo Formát podľa toho, uistite sa, či ste vybrali text v objekt WordArt. Možno budete musieť kliknite pravým tlačidlom myši na objekt WordArt a otvorí sa karta Formát.

  • Ak chcete odstrániť farbu výplne, obrázok alebo textúru, vyberte iný typ výplne.
   Ak kliknete na položku Bez výplne, text, sa nebudú zobrazovať, ak ste pridali prehľadu na text.

  • Ak chcete odstrániť prechod výplne, ukážte na prechodu a potom kliknite na položku Bez prechodu.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte text v objekt WordArt, ktorý chcete odstrániť z prehľadu.
  Rovnaký obrys odstrániť viacero častí textu, kliknite na prvú časť textu, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie miesta v texte.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na šípku vedľa položky Obrys textu a potom kliknite na položku Bez ohraničenia.
  Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie
  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazuje, skontrolujte, či vybratý text v objekt WordArt. Možno budete musieť kliknite pravým tlačidlom myši na objekt WordArt a otvorí sa karta Formát.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte text v objekt WordArt, ktorý chcete odstrániť efekt.
  Odstrániť efekt z viacerých častí textu, kliknite na prvú časť textu, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie miesta v texte.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na šípku vedľa položky Textové efekty a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie
  Ak nevidíte Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či vybratý text v objekt WordArt. Možno budete musieť kliknite pravým tlačidlom myši na objekt WordArt a otvorí sa karta Formát.

  • Ak chcete odstrániť tieň z textu, ukážte na položku tieň a potom kliknite na položku Bez tieňa.

  • Ak chcete odstrániť odraz z textu, priestorové a potom kliknite na položku Bez odraz.

  • Z textu odstrániť žiarenie, ukážte na žiara a potom kliknite na položku Bez žiary.

  • Ak chcete z textu odstrániť okraj, ukážte na položku skosenie a potom kliknite na položku Bez skosenia.

  • Ak chcete odstrániť 3-D otočenie textu, ukážte na 3-D otočenie a potom kliknite na položku Bez otočenia.

  • Ak chcete odstrániť cestu alebo zakrivenie z textu, ukážte na transformácia a potom kliknite na položku Bez transformácie.

   Poznámky: 

   • Ak ste pridali viacero jednotlivých efektov, zopakujte krok 2, ak chcete odstrániť všetky efekty.

   • Na odstránenie všetkých efektov naraz, v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Tlačidlo Viac a potom kliknite na položku Vymazať objekt WordArt.

Na začiatok stránky

 • Vyberte objekt WordArt, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

  Tip: Uistite sa, že vyberiete celú objekt WordArt, a nie len text vo vnútri objektu WordArt. Keď je vybratý celý objekt WordArt, obkolesený plné orámovanie. Keď je vybratý text vo vnútri objektu WordArt, orámovania je prerušované čiary.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie nájdete v zozname rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť.

Ak používate program Excel alebo PowerPoint

 1. Vyberte text WordArt alebo na prezentáciu, ktorú chcete pridať výplň.

  Ak chcete pridať tú istú výplň textu na viacerých miestach, vyberte prvú časť textu, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberiete ďalších častí textu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na šípku vedľa položky Výplň textu a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu. Ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.

   Ak kliknete na položku Bez výplne, text sa nebude zobrazovať Ak ste pridali prehľadu na text.

   V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby a potom kliknite na požadovanú miniatúru.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, ukážte na položku Prechod a kliknite na požadovaný variant prechodu. Prechod môžete prispôsobiť kliknutím na položku Ďalšie prechody a následným výberom požadovaných možností.

   Ak ste vybrali nesúvislé časti textu a použijete výplň obrázkom, každý výber je plná celý obrázok. Obrázok nie výbery textu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, ukážte na prechodu a potom kliknite na požadovaný variant prechodu.

   Ak chcete prispôsobiť prechodu, kliknite na položku Ďalšie prechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, kurzor na položku textúra a potom kliknite na požadovanú textúru.

   Ak chcete prispôsobiť textúru, kliknite na položku Ďalšie textúry a potom vyberte požadované možnosti.

Ak používate Word alebo Outlook

 1. Kliknite na objekt WordArt, ktorý chcete pridať výplň.

 2. V časti Nástroje WordArt na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na položku Výplň tvaru a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  Obrázok časti Nástroje WordArt karty Formát

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu. Ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.

   Ak kliknete na položku Bez výplne, text sa nebude zobrazovať Ak ste pridali prehľadu na text.

   V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby a potom kliknite na požadovanú miniatúru.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, ukážte na položku Prechod a kliknite na požadovaný variant prechodu. Prechod môžete prispôsobiť kliknutím na položku Ďalšie prechody a následným výberom požadovaných možností.

   Ak ste vybrali nesúvislé časti textu a použijete výplň obrázkom, každý výber je plná celý obrázok. Obrázok nie výbery textu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, ukážte na prechodu a potom kliknite na požadovaný variant prechodu.

   Ak chcete prispôsobiť prechodu, kliknite na položku Ďalšie prechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, kurzor na položku textúra a potom kliknite na požadovanú textúru.

   Ak chcete prispôsobiť textúru, kliknite na položku Ďalšie textúry a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť vzorku, kliknite na položku vzorka a potom kliknite na požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Ak používate program Excel alebo PowerPoint

 1. Vyberte text, objekt WordArt alebo na prezentáciu, ktorú chcete pridať do prehľadu.

  Ak chcete pridať rovnaký obrys textu na viacerých miestach, vyberte prvú časť textu, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberiete ďalších častí textu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na šípku vedľa položky Obrys textu a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu obrysu, kliknite na požadovanú farbu. Ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez ohraničenia.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť hrúbku prehľad, ukážte na položku hrúbka a potom kliknite na požadovanú hrúbku.

   Ak chcete prispôsobiť hrúbku, kliknite na položku Ďalšie čiary a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť obrys bodky alebo pomlčky, ukážte na položku čiary a potom kliknite na požadovaný štýl.

   Ak chcete štýl prispôsobiť, kliknite na položku Ďalšie čiary a potom vyberte požadované možnosti.

Ak používate Word alebo Outlook

 1. Kliknite na objekt WordArt, ktorý chcete pridať prehľadu na.

 2. V časti Nástroje WordArt na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na položku Obrys tvaru a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Obrázok časti Nástroje WordArt karty Formát

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu obrysu, kliknite na požadovanú farbu. Ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez ohraničenia.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť hrúbku prehľad, ukážte na položku hrúbka a potom kliknite na požadovanú hrúbku.

   Ak chcete prispôsobiť hrúbku, kliknite na položku Ďalšie čiary a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť obrys bodky alebo pomlčky, ukážte na položku čiary a potom kliknite na požadovaný štýl.

   Ak chcete štýl prispôsobiť, kliknite na položku Ďalšie čiary a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť vzorku, kliknite na položku vzorka a potom kliknite na tlačidlo Možnosti, ktoré chcete.

Na začiatok stránky

Ak používate program Excel alebo PowerPoint

 1. Vyberte text WordArt alebo na prezentáciu, ktorú chcete pridať efekt.

  Ak chcete pridať rovnaký efekt k textu na viacerých miestach, vyberte prvú časť textu, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a vyberiete ďalších častí textu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na položku Textové efekty a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť tieň, ukážte na položku Tieň a kliknite na požadovaný tieň.

   Ak chcete prispôsobiť tieň, kliknite na položku Možnosti tieňovania a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť odraz, ukážte na položku Odraz a kliknite na požadovaný typ odrazu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť žiarenie, ukážte na položku Žiarenie a kliknite na požadovaný typ žiarenia.

   Ak chcete prispôsobiť farby žiary, kliknite na položku Ďalšie farby žiary a potom kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete zmeniť na farbu, ktorá nie je vo farby motívu kliknite na položku Ďalšie farby a potom buď kliknite na požadovanú farbu, ktorá sa má na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na karte Vlastná vlastné farby a farby na karte Štandardná sú neaktualizovali, ak sa neskôr zmeniť dokument motív.

  • Aby text vzhľad hĺbky pridaním alebo zmenou okraj, ukážte na skosenie a potom kliknite na položku skosenie.

   Odstránenie výplne tvaru

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť 3-D otočenie, ukážte na 3-D otočenie a potom kliknite na položku 3-D otočenia.

   Ak chcete prispôsobiť 3-D otočenie, kliknite na položku Možnosti 3-D otočenie a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť zakrivenie alebo cestu textu, ukážte na transformácia a potom kliknite na položku zakrivenie alebo cestu, ktorá sa má.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť vlastný efekt pridaním viacerých jednotlivých efektov, zopakujte krok 2.

Ak používate Word alebo Outlook

 1. Kliknite na objekt WordArt, ktorý chcete pridať efekt.

 2. V časti Nástroje WordArt na karte Formát vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Obrázky skupiny Efekty tieňovania a skupiny Priestorové efekty

  • Pridať alebo zmeniť tieň, v skupine Efekty tieňovania kliknite na položku Efekty tieňovania a potom kliknite na požadovaný tieň.

   Ak chcete prispôsobiť farbu tieňa, ukážte na Farbu tieňa a potom kliknite na požadovanú farbu.

   Ak chcete zmeniť farbu, ktorá nie je vo farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby tieňov, a potom buď kliknite na požadovanú farbu, ktorá sa má na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na vlastné kartu vlastné farby a farby na štandardné karta sa neaktualizujú, ak zmeníte neskôr dokumentu motív.

  • Ak chcete pridať efekt 3-D, kliknite na položku 3-D efekty, kliknite na položku druhý 3-D efekty a potom vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Ak používate program Excel alebo PowerPoint

 1. Vyberte text WordArt alebo na prezentáciu, ktorú chcete odstrániť výplň.

  Ak chcete odstrániť rovnakú výplň z viacerých častí textu, kliknite na prvú časť textu, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie miesta v texte.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na šípku vedľa položky Výplň textu a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  • Ak chcete odstrániť farbu výplne, obrázok alebo textúru, vyberte iný typ výplne.

   Ak kliknete na položku Bez výplne, text sa nebude zobrazovať Ak ste pridali prehľadu na text.

  • Ak chcete odstrániť prechod výplne, ukážte na prechodu a potom kliknite na položku Bez prechodu.

Ak používate Word alebo Outlook

 1. Kliknite na objekt WordArt, ktorý chcete odstrániť výplň.

 2. V časti Nástroje WordArt na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na položku Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

  Obrázok časti Nástroje WordArt karty Formát

Na začiatok stránky

Ak používate program Excel alebo PowerPoint

 1. Vyberte text, objekt WordArt alebo na prezentáciu, ktorú chcete odstrániť z prehľadu.

  Ak chcete odstrániť rovnaký obrys z viacerých častí textu, kliknite na prvú časť textu, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie miesta v texte.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na šípku vedľa položky Obrys textu a potom kliknite na položku Bez ohraničenia.

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

Ak používate Word alebo Outlook

 1. Kliknite na objekt WordArt, ktorý chcete odstrániť z prehľadu.

 2. V časti Nástroje WordArt na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na položku Obrys tvaru a potom kliknite na položku Bez ohraničenia.

  Obrázok časti Nástroje WordArt karty Formát

Na začiatok stránky

Ak používate program Excel alebo PowerPoint

 1. Vyberte text WordArt alebo na prezentáciu, ktorú chcete odstrániť efekt.

  Ak chcete odstrániť efekt z viacerých častí textu, kliknite na prvú časť textu, a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie miesta v texte.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na šípku vedľa položky Textové efekty a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  • Ak chcete odstrániť tieň z textu, ukážte na položku tieň a potom kliknite na položku Bez tieňa.

  • Ak chcete odstrániť odraz z textu, priestorové a potom kliknite na položku Bez odraz.

  • Z textu odstrániť žiarenie, ukážte na žiara a potom kliknite na položku Bez žiary.

  • Ak chcete z textu odstrániť okraj, ukážte na položku skosenie a potom kliknite na položku Bez skosenia.

  • Ak chcete odstrániť 3-D otočenie textu, ukážte na 3-D otočenie a potom kliknite na položku Bez otočenia.

  • Ak chcete odstrániť cestu alebo zakrivenie z textu, ukážte na transformácia a potom kliknite na položku Bez transformácie.

Poznámka: Ak ste pridali viacero jednotlivých efektov, zopakujte krok 2, ak chcete odstrániť všetky efekty.

Ak používate Word alebo Outlook

 1. Kliknite na objekt WordArt, ktorý chcete odstrániť efekt z.

 2. V časti Nástroje WordArt na karte Formát vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Obrázky skupiny Efekty tieňovania a skupiny Priestorové efekty

  • Ak chcete odstrániť tieň, v skupine Efekty tieňovania kliknite na položku Efekty tieňovania a potom kliknite na položku Bez tieňovania.

  • Odstrániť 3-D efekt, kliknite na položku 3-D efekty, kliknite na položku druhý 3-D efektov a potom kliknite na položku žiadne 3-D efektu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×