Pridanie alebo odstránenie výplne alebo efektu v obrázku SmartArt

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok popisuje zmeny efekty výplne pre grafické prvky SmartArt. Ak chcete urobiť niečo iné, môžete nájsť pomocou týchto prepojení užitočné:

Vzhľad obrázka SmartArt je možné zmeniť tým, že zmeníte výplň jeho tvaru alebo textu alebo pridáte priestorové efekty, napríklad tiene, odrazy, žiary, hladké okraje, skosenia alebo otáčania.

Obsah tohto článku

Prehľad výplní, prechodov a 3-D efektov

Pridanie výplne do tvaru v grafickom prvku SmartArt

Pridanie výplne do textu v grafickom prvku SmartArt

Použitie efektu na tvar v grafickom prvku SmartArt

Použitie efektu pre text v grafickom prvku SmartArt

Odstránenie výplne z tvarov alebo textu v grafickom prvku SmartArt

Odstránenie efektu z tvarov alebo textu v grafickom prvku SmartArt

Prehľad výplní, prechodov a priestorových efektov

Výplň predstavuje vnútornú časť tvaru. Môžete zmeniť farbu výplne tvaru alebo môžete ako výplň použiť textúru, obrázok alebo prechod. Prechod je postup farieb alebo odtieňov, zvyčajne z jednej farby do druhej alebo z jedného odtieňa do druhého odtieňa rovnakej farby.

Grafický prvok SmartArt s plnou výplňou a prechodom výplne

Môžete použiť tvary, ktoré sa zobrazujú s okrajmi, hĺbkou alebo otáčajú sa v trojrozmernom priestore.

Ak grafického prvku SmartArt priestorový (nazýva scény súvislý 3-D), môžete upravovať text a formátovanie jednotlivých tvarov, ale by ste mali premiestnenie alebo zmena veľkosti tvarov iba v dvojrozmerných scény.

Ak chcete prepnúť medzi plošným a priestorovým zobrazením, v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát kliknite v skupine Tvary na položku Upraviť v plošnom zobrazení. Tlačidlo Upraviť v plošnom zobrazí dočasne odomkne obrázok SmartArt na vykonanie úprav, takže môžete zmeniť pozíciu alebo veľkosť tvarov, ale v obrázku SmartArt je naďalej použitý priestorový štýl a ten sa znova zobrazí pri ďalšom kliknutí na tlačidloUpraviť v plošnom zobrazení.

Na začiatok stránky

Pridanie výplne do tvaru v obrázku SmartArt

 1. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Kliknite na tvar, do ktorého chcete pridať výplň.

  • Ak chcete pridať rovnakú výplň do viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar, kliknite na kláves CTRL, podržte ho stlačený a klikajte na ďalšie tvary, do ktorých chcete pridať výplň.

  • Ak chcete pridať výplň do všetkých tvarov obrázka SmartArt, kliknite na obrázok SmartArt a stlačením klávesov CTRL+A vyberte všetky tvary.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Výplň tvaru a potom vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  Obrázok karty Formát v ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu. Ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu alebo na karte Vlastná si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť obrázok výplne, kliknite na položku Obrázok, vyhľadajte priečinok s požadovaným obrázkom, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na položku Vložiť.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, umiestnite kurzor na položku Prechod a kliknite na požadovaný variant.

   Ak chcete prispôsobiť prechodu, kliknite na položku Ďalšie prechody a potom vyberte požadované možnosti. Ďalšie informácie o prispôsobení prechody nájdete v téme Zmena farby tvaru, orámovania tvaru alebo celého obrázka SmartArt.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, umiestnite kurzor na položku Textúra a kliknite na požadovanú textúru.

   Textúru prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie textúry a následným výberom požadovaných možností.

Ak chcete pridať výplň pozadia celého obrázka SmartArt, postupujte takto:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na orámovanie obrázka SmartArt a v kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať objekt.

 2. Kliknite na položku Vyplniť a vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Pridanie výplne do textu v obrázku SmartArt

 1. Vyberte text v tvare obrázka SmartArt, do ktorého chcete pridať výplň.

  Ak chcete pridať tú istú výplň do textu vo viacerých tvaroch, vyberte text v prvom tvare, stlačte kláves CTRL a podržte ho stlačený, kým vyberáte text v ostatných tvaroch.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na šípku vedľa položky Výplň textu a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Obrázok karty Formát v ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu. Ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu alebo na karte Vlastná si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť obrázok výplne, kliknite na položku Obrázok, vyhľadajte priečinok s požadovaným obrázkom, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

   Ak nesúvisle vyberiete viacero častí textu a použijete výplň obrázkom, každý výber sa vyplní celým obrázkom. Obrázok sa nerozloží cez výbery textu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, umiestnite kurzor na položku Prechod a kliknite na požadovaný variant.

   Prechod prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie prechody a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, umiestnite kurzor na položku Textúra a kliknite na požadovanú textúru.

   Textúru prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie textúry a následným výberom požadovaných možností.

Na začiatok stránky

Použitie efektu v tvare obrázka SmartArt

Rýchly a jednoduchý spôsob, ako pridať kombináciou profesionálne navrhnutých efektov do grafického prvku SmartArt je použitie rýchleho priradenia štýlov. Rýchle štýly pre grafických prvkov SmartArt (alebo štýly obrázkov SmartArt) zahŕňajú okraje, tiene, štýly čiar, prechody a 3-D perspektívy a môže byť použité na celý grafický prvok SmartArt alebo pre jednotlivé tvary podľa nižšie uvedených krokov. Rýchle priradenie štýlov pre jednotlivé tvary sa nazýva štýly tvarov a rýchle priradenie štýlov pre celý grafický prvok SmartArt sa nazývajú štýly grafických prvkov SmartArt. Štýly obrázkov SmartArt a štýly tvarov sa zobrazujú ako miniatúry v galérie Rýchle priradenie štýlov. Keď umiestnite ukazovateľ na miniatúru, uvidíte, ako rýchlym priradením štýlu grafický prvok SmartArt alebo tvar.

 1. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete použiť efekt v jednom tvare, kliknite na tvar, do ktorého chcete pridať efekt.

  • Ak chcete pridať rovnaký efekt do viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar, stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a zároveň klikajte na ďalšie tvary, do ktorých chcete pridať efekt.

  • Ak chcete pridať efekt do celého obrázka SmartArt, kliknite na obrázok SmartArt a stlačením klávesov CTRL+A vyberte všetky tvary.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Efekty tvarov a potom vykonajte jednu z nasledovných možností:

  Obrázok karty Formát v ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť vstavanú kombináciu efektov, umiestnite kurzor na položku Preddefinované a kliknite na požadovaný efekt.

   Vstavaný efekt prispôsobíte kliknutím na tlačidlo Možnosti priestorového zobrazenia a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť tieň, umiestnite kurzor na položku Tieň a vyberte požadovaný tieň.

   Tieň prispôsobíte kliknutím na položku Možnosti tieňovania a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť odraz, umiestnite kurzor na položku Odraz a potom kliknite na požadovaný variant odrazu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť žiaru, umiestnite kurzor na položku Žiara a potom kliknite na požadovaný variant žiary.

   Žiarivé farby prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie žiarivé farby a následným kliknutím na požadovanú farbu. Ak chcete zmeniť na farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby a potom kliknite na karte Štandardná na požadovanú farbu alebo na karte Vlastná si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť hladký okraj, umiestnite kurzor na položku Mäkké okraje a potom kliknite na požadovanú veľkosť.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť okraj, umiestnite kurzor na položku Rám a potom kliknite na požadovaný okraj.

   Ak chcete prispôsobiť okraj, kliknite na položku Možnosti priestorového zobrazenia a vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť priestorové otáčanie, umiestnite kurzor na položku Trojrozmerné otáčanie a kliknite na požadované otáčanie.

   Otáčanie prispôsobíte kliknutím na položku Možnosti priestorového otáčania a následným výberom požadovaných možností.

   Poznámky: 

   • Ak chcete vytvoriť vlastný efekt pridaním viacerých samostatných efektov, zopakujte krok 2. Do jedného tvaru nie je možné pridať viac efektov výplne, ale môžete pridať jednu výplň a iné efekty ako Hladký okraj alebo Skosenie.

   • Ak chcete použiť efekt pre tvary, ktorých kombináciou sa vytvorí väčší tvar, napríklad pre tvary v rozložení Flexibilný zoznam obrázkov so zvýraznením v type Zoznam, vyberte všetky súvisiace tvary ešte pred pridaním efektu.

    V nasledujúcom príklade sú vybraté všetky súvisiace tvary vo väčšom tvare. Ak chcete pridať efekt len do jedného z týchto tvarov, napríklad do malého kruhového tvaru (zástupný symbol obrázka so slnkom a horami), vyberte len tento tvar. Ak chcete pridať efekt do celého väčšieho tvaru, vyberte všetky súvisiace tvary tak, ako je to zobrazené nižšie. Všimnite si, že efekt sa použije jednotlivo v každom tvare, a nie v skupine tvarov.

    Flexibilný zoznam 1 obrázka SmartArt zobrazujúci vybraté súvisiace tvary

   • Ak chcete pridať efekt do pozadia celého obrázka SmartArt, vykonajte nasledovné kroky:

    1. Pravým tlačidlom myši kliknite na orámovanie obrázka SmartArt a v kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať objekt.

    2. Kliknite na položky Tieň, 3-D formát alebo 3-D otočenie a potom vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Použitie efektu v texte obrázka SmartArt

Rýchly a jednoduchý spôsob, ako pridať profesionálne navrhnutých kombinácií efektov do textu do obrázka SmartArt je použitie rýchleho priradenia štýlov. Rýchle štýly pre text sa nazýva štýly WordArt. Štýly grafiky WordArt sa zobrazujú ako miniatúry v galérii Rýchle štýly. Keď umiestnite ukazovateľ na miniatúru, uvidíte, ako štýl objektu WordArt ovplyvňuje text v grafickom prvku SmartArt.

 1. Vyberte text v tvare obrázka SmartArt, do ktorého chcete pridať efekt.

  Ak chcete pridať ten istý efekt do textu na viacerých miestach, vyberte text na prvom mieste, stlačte kláves CTRL, podržte ho stlačený a zároveň vyberte text na ostatných miestach.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na položku Textové efekty a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Obrázok karty Formát v ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť tieň, umiestnite kurzor na položku Tieň a kliknite na požadovaný tieň.

   Tieň prispôsobíte kliknutím na položku Možnosti tieňovania a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť odraz, umiestnite kurzor na položku Odraz a potom kliknite na požadovaný variant odrazu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť žiaru, umiestnite kurzor na položku Žiara a potom kliknite na požadovaný variant žiary.

   Žiarivé farby prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie žiarivé farby a následným kliknutím na požadovanú farbu. Ak chcete zmeniť na farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby a potom kliknite na karte Štandardné na požadovanú farbu alebo na karte Vlastné si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete pridať textu vzhľad hĺbky pomocou pridania alebo zmeny okraja, umiestnite kurzor na položku Skosenie a potom kliknite na požadované skosenie.

   Skosenie prispôsobíte kliknutím na položku Možnosti priestorového zobrazenia a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť priestorové otáčanie, umiestnite kurzor na položku Priestorové otáčanie a potom kliknite na požadovaného priestorové otáčanie.

   Priestorové otáčanie prispôsobíte kliknutím na položku Možnosti priestorového otáčania a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete k textu pridať alebo zmeniť zakrivenie alebo cestu, umiestnite kurzor na položku Transformácia a potom kliknite na požadované zakrivenie alebo cestu.

Na začiatok stránky

Odstránenie výplne z tvarov alebo textu obrázka SmartArt

 1. Kliknite na tvar alebo text, z ktorého chcete odstrániť výplň.

  Ak chcete odstrániť rovnakú výplň z viacerých tvarov alebo z viacerých častí textu, vyberte prvý tvar alebo prvé miesto v texte, stlačte kláves CTRL, podržte ho stlačený a zároveň klikajte na ostatné tvary alebo miesta v texte.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  Obrázok karty Formát v ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

  • Ak chcete odstrániť výplň z tvaru, v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne. Ak chcete odstrániť prechod výplne, kurzor umiestnite na položku Prechod a kliknite na položku Bez prechodu.

  • Ak chcete odstrániť výplň z textu, v skupine Štýly WordArt kliknite na položku Výplň textu a potom kliknite na položku Bez výplne. Ak chcete odstrániť prechod výplne, kurzor umiestnite na položku Prechod a kliknite na položku Bez prechodu.

Na začiatok stránky

Odstránenie efektu z tvarov alebo textu obrázka SmartArt

 1. Kliknite na tvar alebo text, z ktorého chcete odstrániť efekt.

  Ak chcete odstrániť rovnaký efekt z viacerých tvarov alebo z viacerých častí textu, vyberte prvý tvar alebo prvé miesto v texte, stlačte kláves CTRL, podržte ho stlačený a zároveň klikajte na ostatné tvary alebo miesta v texte.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  Obrázok karty Formát v ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

  • Ak chcete odstrániť efekt z tvaru, v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Efekty tvarov.

  • Ak chcete odstrániť efekt z textu, v skupine Štýly WordArt kliknite na položku Textové efekty.

 3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete odstrániť z tvaru vstavanú kombináciu štýlov, umiestnite kurzor na položku Preddefinované a potom kliknite na položku Bez predvolieb.

  • Ak chcete odstrániť tieň, umiestnite kurzor na položku Tieň a potom kliknite na položku Bez tieňa.

  • Ak chcete odstrániť odraz, umiestnite kurzor na položku Odraz a potom kliknite na položku Bez odrazu.

  • Ak chcete z tvaru odstrániť žiarenie, umiestnite kurzor na položku Žiara a potom kliknite na položku Bez žiarenia.

  • Ak chcete z tvaru odstrániť hladké okraje, umiestnite kurzor na položku Mäkké okraje a potom kliknite na položku Bez jemného orámovania.

  • Ak chcete odstrániť okraj, umiestnite kurzor na položku Rám a potom kliknite na položku Bez skosenia.

  • Ak chcete odstrániť priestorové otáčanie, umiestnite kurzor na položku Trojrozmerné otáčanie a potom kliknite na položku Bez otočenia.

  • Ak chcete z textu odstrániť cestu alebo zakrivenie, umiestnite kurzor na položku Transformácia a potom kliknite na položku Bez transformácie.

Tip: Ak chcete z tvaru rýchlo odstrániť všetky prispôsobenia, pravým tlačidlom myši kliknite na tvar a v kontextovej ponuke kliknite na položku Vynulovať tvar.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×