Office
Prihlásenie
Pridanie alebo odstránenie riadkov a stĺpcov tabuľky

Pridanie alebo odstránenie riadkov a stĺpcov tabuľky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Jednoduché pridávanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov v PowerPoint môžete použiť nástroje tabuliek.

Pridanie riadka

 1. Kliknite na bunku tabuľky v riadku nad alebo pod miesto, kde sa má nový riadok Zobraziť.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte rozloženie kliknite v skupine riadkov a stĺpcov, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať riadok nad vybratú bunku, kliknite na položku Vložiť nad.

  • Ak chcete pridať riadok pod vybratú bunku, kliknite na položku Vložiť pod.

   Možnosti v skupine Riadky a stĺpce

   Poznámky: 

   • Ak chcete pridať viac riadkov naraz, pomocou myši, potiahnutím myšou vyberte rovnaký počet riadkov na výšku, ktoré chcete pridať a potom kliknite na položku Vložiť nad alebo Vložiť pod. Napríklad, vyberte tri existujúce riadky, kliknite na položku Vložiť nad alebo Vložiť pod a tri ďalšie riadky sa pridajú.

   • Ak chcete pridať riadok na koniec tabuľky, kliknite na bunku vpravo v poslednom riadku a stlačte kláves TAB.

Pridanie stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky pohybom prejdite vpravo alebo vľavo od stĺpca, kde sa má nový stĺpec zobrazil.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte rozloženie kliknite v skupine riadkov a stĺpcov, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od vybratej bunky, kliknite na položku Vložiť naľavo.

  • Ak chcete pridať stĺpec napravo od vybratej bunky, kliknite na položku Vložiť napravo.

   Možnosti v skupine Riadky a stĺpce

   Poznámka: Pridanie viacerých stĺpcov naraz, pomocou myši, potiahnutím myšou vyberte rovnaký počet stĺpcov, aby sa suma, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na položku Vložiť naľavo alebo Vložiť napravo. Napríklad, vyberte tri existujúce stĺpce, kliknite na položku Vložiť naľavo alebo Vložiť napravo a tri ďalšie stĺpce sa pridajú.

Odstránenie riadka alebo stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky v stĺpci alebo riadku, ktorý chcete odstrániť.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte rozloženie kliknite v skupine riadkov a stĺpcov, kliknite na položku odstrániť a potom kliknite na položku Odstrániť stĺpce alebo Odstrániť riadky.

  Odstránenie stĺpcov a riadkov

Odstránenie tabuľky

 1. Kliknite na tabuľku, vyberte ho.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte rozloženie kliknite v skupine riadkov a stĺpcov, kliknite na položku odstrániť, kliknite na položku Odstrániť tabuľku alebo stlačte kláves DELETE na klávesnici.

  Odstránenie tabuľky

Pozrite tiež

Zlúčenie, rozdelenie alebo odstránenie buniek tabuľky

Zmena vzhľadu tabuľky

Pridanie tabuľky na snímku

Pridanie riadka

 1. Kliknite na bunku tabuľky v riadku nad alebo pod miesto, kde sa má nový riadok Zobraziť.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte rozloženie kliknite v skupine tabuľky kliknite na položku vybrať a potom kliknite na položku Vybrať riadok.

  Obrázok karty Rozloženie v časti Nástroje tabuliek programu Word

 3. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte rozloženie kliknite v skupine riadkov a stĺpcov, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Obrázok skupiny Riadky a stĺpce programu PowerPoint

  • Ak chcete pridať riadok nad vybratý riadok, kliknite na položku Vložiť nad.

  • Ak chcete pridať riadok pod vybratý riadok, kliknite na položku Vložiť pod.

   Ak chcete pridať viac riadkov naraz, vyberte požadovaný počet riadkov, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na položku Vložiť nad alebo Vložiť pod.

Tip: Ak chcete pridať riadok na koniec tabuľky, kliknite na poslednú bunku v poslednom riadku a stlačte kláves TAB.

Pridanie stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky v stĺpci vľavo alebo vpravo od miesto, kde sa má nový stĺpec zobraziť.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte rozloženie kliknite v skupine tabuľky kliknite na položku vybrať a potom kliknite na položku Vybrať stĺpec.

  Obrázok karty Rozloženie v časti Nástroje tabuliek programu Word

 3. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte rozloženie kliknite v skupine riadkov a stĺpcov, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Obrázok skupiny Riadky a stĺpce programu PowerPoint

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od vybratého stĺpca, kliknite na položku Vložiť naľavo.

  • Ak chcete pridať stĺpec napravo od vybratého stĺpca, kliknite na položku Vložiť napravo.

   Ak chcete naraz pridať viaceré stĺpce, vyberte požadovaný počet stĺpcov, ktoré chcete pridať a potom kliknite na položku Vložiť naľavo alebo Vložiť napravo.

Odstránenie stĺpca alebo riadka

 1. Kliknite na bunku tabuľky v stĺpci alebo riadku, ktorý chcete odstrániť.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte rozloženie kliknite v skupine tabuľky kliknite na položku vybrať a potom kliknite na položku Vyberte stĺpec alebo Riadok vybrať.

  Obrázok karty Rozloženie v časti Nástroje tabuliek programu Word

 3. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte rozloženie kliknite v skupine riadkov a stĺpcov, kliknite na šípku pod položkou odstrániť.

  Obrázok skupiny Riadky a stĺpce programu PowerPoint

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete odstrániť stĺpec, kliknite na položku Odstrániť stĺpce alebo stlačte kláves BACKSPACE.

  • Ak chcete odstrániť riadok, kliknite na položku Odstrániť riadky alebo stlačte kláves BACKSPACE.

Pridanie riadka

 1. Kliknite na bunku tabuľky v riadku nad alebo pod miesto, kde sa má nový riadok Zobraziť.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte rozloženie kliknite v skupine riadkov a stĺpcov, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať riadok nad vybratú bunku, kliknite na položku Vložiť nad.

  • Ak chcete pridať riadok pod vybratú bunku, kliknite na položku Vložiť pod.

   Možnosti v skupine Riadky a stĺpce

   Poznámky: 

   • Ak chcete pridať riadok na koniec tabuľky, kliknite na bunku vpravo v poslednom riadku a stlačte kláves TAB.

   • PowerPoint Online nie je možné pridať viacerých riadkov alebo stĺpcov naraz.

Pridanie stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky pohybom prejdite vpravo alebo vľavo od stĺpca, kde sa má nový stĺpec zobrazil.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte rozloženie kliknite v skupine riadkov a stĺpcov, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od vybratej bunky, kliknite na položku Vložiť naľavo.

  • Ak chcete pridať stĺpec napravo od vybratej bunky, kliknite na položku Vložiť napravo.

   Možnosti v skupine Riadky a stĺpce

   Poznámka: PowerPoint Online nie je možné pridať viacerých riadkov alebo stĺpcov naraz.

Odstránenie riadka alebo stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky v stĺpci alebo riadku, ktorý chcete odstrániť.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte rozloženie kliknite v skupine riadkov a stĺpcov, kliknite na položku odstrániť a potom kliknite na položku Odstrániť stĺpce alebo Odstrániť riadky.

  Odstránenie stĺpcov a riadkov

Odstránenie tabuľky

 1. Kliknite na miesto v tabuľke.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte rozloženie kliknite v skupine riadkov a stĺpcov, kliknite na položku odstrániť a potom kliknite na položku Odstrániť tabuľku.

  Odstránenie tabuľky

Pozrite tiež

Zlúčenie, rozdelenie alebo odstránenie buniek tabuľky

Zmena vzhľadu tabuľky

Pridanie tabuľky na snímku

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×