Pridanie alebo odstránenie pozadia hárka

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V programe Microsoft Excel môžete použiť obrázok ako pozadie hárka iba na účely zobrazenia. Pozadia hárka nie je možné tlačiť a nezachová sa v jednotlivom hárku, ani v položke, ak ho uložíte ako webovú stránku.

Keďže pozadie hárka sa nevytlačí, nie je možno použiť ako vodotlač. Však môžete Napodobnite vodotlač, ktorá sa vytlačí vložením grafického prvku do hlavičky alebo päty.

Čo vás zaujíma?

Pridanie pozadia hárka

Odstránenie pozadia hárka

Imitácia vodotlače v programe Excel

Použitie obrázka v hlavičke alebo päte na imitovanie vodotlače

Použitie objektu WordArt na imitovanie vodotlače

Pridanie pozadia hárka

 1. Kliknite na pracovný hárok, ktorý chcete zobraziť s pozadím hárka. Môžete vybrať len jeden hárok.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Pozadie.

  Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

 3. Vyberte obrázok, ktorý chcete použiť ako pozadie hárka a kliknite na tlačidlo Vložiť.

  Opakovaním vybratého obrázka sa vytvorí vyplnenie hárka.

 • Ak chcete zlepšiť čitateľnosť, môžete skryť mriežku bunky a použiť plnú farbu na podfarbenie bunky obsahujúcej údaje.

 • Pozadie hárka sa po uložení zošita uloží s údajmi hárka.

Ak chcete ako farbu pozadia hárka použiť plnú farbu, môžete na všetky bunky hárka použiť podfarbenie bunky.

Na začiatok stránky

Odstránenie pozadia hárka

 1. Kliknite na pracovný hárok, ktorý je zobrazený s pozadím hárka. Môžete vybrať len jeden hárok.

 2. Na karte Rozloženie strany v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Odstrániť pozadie.

  Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

  Položka Odstrániť pozadie je dostupná iba vtedy, keď má pracovný hárok pozadie hárka.

Na začiatok stránky

Imitácia vodotlače v programe Excel

Funkcia vodotlače nie je v programe Microsoft Excel dostupná. Ak však použijete niektorý z uvedených dvoch postupov, môžete vytvoriť jej imitáciu.

Určité informácie  (napríklad na označenie dôvernosti)  môžete na každej vytlačenej strane zobraziť v tvare vodotlače tak, že vložíte obrázok obsahujúci informácie vodotlače do hlavičky alebo päty. Tento obrázok sa potom zobrazuje za údajmi pracovného hárka na začiatku alebo na konci každej strany. Môžete tiež zmeniť veľkosť alebo mierku obrázka tak, aby vyplnil celú stranu.

Údaje pracovného hárka môžete označiť ako dôverné alebo ako návrh aj tak, že nad ne umiestnite objekt WordArt.

Použitie obrázka v hlavičke alebo v päte na imitovanie vodotlače

 1. V programe na kreslenie, ako je napríklad program Skicár, vytvorte obrázok, ktorý chcete použiť ako vodotlač.

 2. V programe Excel kliknite na pracovný hárok, ktorý sa má zobraziť s vodotlačou.

  Poznámka: Môžete vybrať len jeden hárok.

 3. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na tlačidlo Hlavička a päta.

  Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

 4. V časti Hlavička kliknite na pole výberu ľavej, strednej alebo pravej časti.

 5. Na karte návrh v časti Nástroje hlavičiek a piat, v skupine Hlavička a päta – prvky kliknite na položku obrázok Obrázok tlačidla a potom vyhľadajte obrázok, ktorý chcete vložiť.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 6. Dvakrát kliknite na obrázok. V poli výberu hlavičky sa zobrazí položka &[Obrázok].

 7. Kliknite na pracovný hárok. Vybratý obrázok sa zobrazí namiesto položky &[Obrázok].

 8. Ak chcete zmeniť veľkosť alebo mierku obrázka, kliknite na pole výberu hlavičky obsahujúce obrázok, kliknite na tlačidlo Formátovať obrázok v skupine Hlavička a päta – prvky. V dialógovom okne Formát obrázka potom vyberte požadované možnosti na karte Veľkosť.

 • Zmeny obrázka alebo formátu obrázka sa prejavia okamžite a nie je možné vrátiť ich späť.

 • Ak chcete vložiť prázdne miesto nad alebo pod obrázok, kliknite v poli výberu hlavičky, ktoré obsahuje obrázok, pred alebo za položku &[Obrázok] a potom stlačením klávesu ENTER vložte nový riadok.

 • Ak chcete nahradiť obrázok v poli s časťou hlavičky, ktoré obsahuje obrázok, vyberte položku & [Obrázok], kliknite na položku obrázok Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku nahradiť.

 • Pred tlačou skontrolujte, či okraj hlavičky alebo päty poskytuje dostatok miesta pre vlastnú hlavičku alebo pätu.

 • Ak chcete odstrániť obrázok v poli s časťou hlavičky, ktoré obsahuje obrázok, vyberte možnosť &[Obrázok], stlačte kláves DELETE a potom kliknite na pracovný hárok.

 • Ak chcete prepnúť zo zobrazenia rozloženia strán na normálne zobrazenie, vyberte ľubovoľnú bunku, kliknite na kartu Zobraziť, prejdite do skupiny Zobrazenia zošita a kliknite na položku Normálne.

Na začiatok stránky

Použitie objektu WordArt na imitovanie vodotlače

 1. Kliknite na miesto v pracovnom hárku, na ktorom sa má zobraziť vodotlač.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku WordArt.

  Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

 3. Kliknite na štýl objektu WordArt, ktorý chcete použiť.

  Použite napríklad štýl Výplň – biela, tieňovanie, Výplň – text 1, vnútorný tieň alebo Výplň – biela, teplý matný rám.

 4. Zadajte text, ktorý sa má použiť ako vodotlač.

 5. Ak chcete zmeniť veľkosť objektu WordArt, postupujte takto:

  1. Kliknite na objekt WordArt.

  2. Na karte Formát v skupine Veľkosť zadajte do polí Výška tvaru a Šírka tvaru požadovanú veľkosť. Pamätajte, že tento krok zmení iba veľkosť poľa obsahujúceho objekt WordArt.

   Požadovanú veľkosť môžete nastaviť aj posúvaním rukovätí objektu WordArt na požadovanú veľkosť.

  3. Vyberte text vo vnútri objektu WordArt a na karte Domov v skupine Písmo vyberte v poli Veľkosť písma požadovanú veľkosť.

   Skupina Bunky na karte Domov

 6. Ak chcete nastaviť priehľadnosť, aby ste mohli vidieť údaje pracovného hárka pod objektom WordArt, postupujte takto:

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na objekt WordArt a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

  2. V kategórii Výplň v časti Výplň kliknite na položku Výplň plnou farbou.

  3. Posuňte jazdec Priehľadnosť na požadovanú percentuálnu hodnotu priehľadnosti alebo zadajte percentuálnu hodnotu do poľa Priehľadnosť.

 7. Ak chcete objekt WordArt otočiť, použite tento postup:

  1. Kliknite na objekt WordArt.

  2. Na karte Formát v skupine Usporiadať kliknite na položku Otočiť.

   Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

  3. Kliknite na položku Ďalšie možnosti otočenia.

  4. Na karte Veľkosť zadajte požadovaný stupeň otočenia do poľa Otočenie v časti Veľkosť a otočenie.

  5. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

   Ak chcete otočiť objekt WordArt, môžete ho otáčať v požadovanom smere aj pomocou rukoväť na otáčanie.

Poznámka: Objekt WordArt nemožno použiť hlavičky alebo päty na zobrazenie na pozadí. Však Ak vytvoríte objekt WordArt v prázdnom hárku, ktorý nezobrazuje mriežku (zrušte začiarknutie políčka mriežka v skupine Zobraziť alebo skryť na karte Zobraziť ), môžete stlačte kláves PRINT SCREEN na zaznamenanie objektu WordArt a potom ich prilepte získaný Objekt WordArt do programu na kreslenie. Potom môžete vložiť obrázok, ktorý ste vytvorili v programe na kreslenie do hlavičky a päty, ako je popísané v Použitie obrázka v hlavičke alebo päte na imitovanie vodotlače.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×