Pridanie alebo odstránenie ochrany dokumentu, zošita alebo prezentácie

Pridanie alebo odstránenie ochrany dokumentu, zošita alebo prezentácie

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V balíku Office môžete pomocou hesiel zabrániť iným ľuďom v otvorení alebo úprave vašich dokumentov, zošitov a prezentácií. Ak už nechcete, aby bol dokument či zošit len na čítanie, môžete ich zabezpečenie zrušiť jednoduchým odstránením hesla. Okrem toho môžete nastavením zabezpečenia dokumentu obmedziť typy zmien, ktoré môžu vykonať recenzenti.

Vaši IT správcovia nastavili pre aplikácie pre Office politiku hesiel, ktorá zahŕňa základné pravidlá.

Upozornenie: Je dôležité vedieť, že ak si nezapamätáte heslo, Microsoft nemôže zabudnuté heslá obnoviť.

Pridanie alebo odstránenie hesla na riadenie prístupu

Ak chcete nastaviť heslo na wordový, excelový alebo powerpointový súbor, kliknite na položky Súbor > Informácie > Zabezpečiť dokument > Zašifrovať heslom. Zobrazí sa výzva na vytvorenie hesla, potom na jeho potvrdenie. Po pridaní heslo do súboru súbor uložte, aby ste mali istotu, že sa heslo uloží.

Dôležité: 

 • Koncoví používatelia: Heslo majte na bezpečnom mieste. Ak heslo stratíte alebo zabudnete, nie je ho možné obnoviť ani odstrániť.

 • Podniky: Ak máte obavy o stratu prístupu k súborom balíka Office chránených heslom vo vašom podniku, nástroj DocRecrypt môže byť pre vás vhodný. Majte na pamäti, že nástroj DocRecrypt je potrebné nasadiť PRED zaheslovaním daného súboru. Nástroj DocRecrypt nedokáže spätne obnoviť súbory, ktoré boli ochránené heslom pred nasadením nástroja DocRecrypt. Ďalšie informácie nájdete v téme: Odstránenie alebo obnovenie hesiel pomocou nástroja DocRecrypt.

Ak do súboru pridáte heslo, bude potrebné ho zadať pri každom pokuse o otvorenie súboru.

Ak chcete odstrániť heslo, otvorte súbor, ktorý si vyžiada aktuálne heslo, a prejdite na položky Súbor > Zabezpečiť dokument > Zašifrovať heslom. Odstráňte heslo a kliknite na tlačidlo OK. Súbor uložte, aby boli zmeny trvalé.

Umožnenie používateľom čítať vaše súbory a ovládanie zmien

V otvorenom dokumente kliknite na položky Súbor > Informácie > Zabezpečiť dokument. Zobrazia sa nasledujúce možnosti.

V ponuke zabezpečiť dokument vo Worde pre služby Office 365

Označiť ako finálnu verziu

Oznamuje, že zdieľate dokončenú verziu súboru, takže je menej pravdepodobné, že posudzovatelia alebo čitatelia urobia náhodné zmeny.

Po označení súboru ako finálneho sa písanie, úpravy, príkazy a značky korektúry zakážu alebo vypnú a súbor sa zmení iba na čítanie.

Po označení dokumentu ako finálneho Word zobrazí výzvu na uloženie súboru. Keď dokument nabudúce otvoríte, v jeho hornej časti sa zobrazí žltá správa OZNAČENÉ AKO FINÁLNA VERZIA. Ak kliknete na položku Upraviť napriek tomu, dokument prestane byť označený ako finálna verzia.

Dôležité: Funkcia Označiť ako finálnu verziu nie je funkcia zabezpečenia. Ktokoľvek, kto súbor otvorí, bude môcť kliknúť na položku Upraviť napriek tomu, ak bude chcieť toto nastavenie obísť. Funkcia Označiť ako finálnu verziu jednoducho upozorňuje ľudí, ktorí súbor otvoria, že táto verzia by sa mala považovať za konečnú. Ak chcete zabezpečiť ochranu pred úpravami, mali by ste použiť funkciu Obmedzenie úprav opísanú nižšie.

Vždy otvoriť iba na čítanie

Ak vyberiete túto možnosť, a uložiť súbor, pri každom otvorení súboru v budúcnosti ho otvoriť iba na čítanie v predvolenom nastavení a používateľ bude mať na "Upraviť napriek tomu" skôr ako budete môcť uložiť zmeny. Tým sa zabráni náhodným úpravám.

Obmedzenie úprav (Iba Word)

Ovládajte typy zmien, ktoré možno vykonávať v dokumente.

Ak vyberiete položku Obmedziť úpravy, zobrazia sa tieto možnosti:

Tabla Obmedziť úpravy
 • Obmedzenia formátovania    Táto možnosť obmedzuje možnosti formátovania, čím sa zachová vami vybraný vzhľad. Po kliknutí na položku Nastavenie môžete vybrať štýly, ktoré budú povolené.

 • Obmedzenia úprav    Môžete určiť, akým spôsobom môže byť súbor upravovaný, alebo môžete úpravy zakázať. Kliknutím na položku Výnimky alebo Ďalší používatelia môžete určiť, kto môže vykonávať úpravy.

 • V dolnej časti tably nájdete položku Obmedziť povolenie…:    Na obmedzenie povolení použite konto Windows Live ID.

  Použite konto Windows Live ID alebo konto systému Microsoft Windows na obmedzenie povolení. Povolenia môžete nastaviť prostredníctvom šablóny, ktorá sa používa vo vašej organizácii, alebo môžete pridať povolenia kliknutím na položku Obmedzený prístup. Ďalšie informácie o správe prístupových práv k informáciám nájdete v téme Správa prístupových práv k informáciám v balíku Office.

Keď budete chcieť zapnúť obmedzenia úprav, ktoré ste vybrali, kliknutím na položku Áno, spustiť presadzovanie zabezpečenia pridajte heslo alebo vyberte overenie používateľa.

Obmedziť prístup

Umožňuje používanie povolení prostredníctvom šablóny vytvorenej vašou organizáciou. Ďalšie informácie o používaní prístupových práv k informáciám (IRM) na obmedzenie prístupu k dokumentu nájdete v téme: Správa prístupových práv k informáciám v balíku Office.

Pridať digitálny podpis

Pridá neviditeľný digitálny podpis na overenie pravosti súboru.

Digitálne podpisy overujú pomocou počítačovej kryptografie digitálne informácie, ako sú napríklad dokumenty, e-mailové správy a makrá.

Ďalšie informácie o digitálnych podpisoch nájdete v téme Digitálne podpisy a certifikáty.

Zabezpečiť jednotlivé hárky alebo štruktúru zošita v tabuľkovom hárku Excelu

Microsoft Excel obsahuje niekoľko ďalších položiek, ktoré môžete uzamknúť. Tieto nastavenia sa zobrazia aj v časti Súbor > Informácie > Zabezpečiť zošit.

 • Zabezpečiť aktuálny hárok    Ak chcete určiť, aké zmeny možno robiť v aktuálne vybratom hárku, vyberte položku Zabezpečiť aktuálny hárok. Zobrazí sa výzva najskôr na zadanie a potom na potvrdenie hesla hárka. Dostanete tiež možnosť vybrať úkony, ktoré budú mať používatelia povolené, napríklad výber textu, jeho formátovanie, vkladanie, odstraňovanie či iné zmeny hárka. Súbor po nastavení hesla uložte, aby ste sa uistili, že nové heslo sa nastavilo.

  Ak chcete túto ochranu odstrániť, použite rovnaký postup ako je uvedený vyššie a do poľa Heslo na zrušenie zabezpečenia hárka zadajte aktuálne heslo. Súbor po odstránení hesla uložte, aby ste sa uistili, že súbor môžu otvoriť všetci používatelia.

 • Zabezpečiť štruktúru zošita:    Pomocou funkcie Zabezpečiť štruktúru zošita môžete vybrať ochranu heslom a možnosti, akými zabrániť používateľom v zmene, premiestňovaní alebo odstraňovaní dôležitých údajov. Po výbere možnosti Zabezpečiť štruktúru zošita sa zobrazí výzva na zadanie hesla, ktoré je voliteľné.

  Túto ochranu odstránite opätovným kliknutím na položku Zabezpečiť štruktúru zošita. Ak ste pri pridávaní zabezpečenia nevybrali heslo, odstráni sa bez vykonania ďalších krokov. Ak ste heslo vybrali, Excel v dialógovom okne Zrušenie zabezpečenia zošita zobrazí výzvu na zadanie hesla.

Odstránenie zabezpečenia zo súboru

Odstrániť označenie ako finálnej verzie   

Otvorte súbor a v hornej časti súboru sa zobrazí žltá správa OZNAČENÉ AKO FINÁLNA VERZIA Ak kliknete na položku Upraviť napriek tomu, dokument už nebude označený ako finálna verzia.

Odstránenie obmedzenia úprav   

V súbore kliknite na položky Súbor > informácie > Zabezpečiť dokument > Obmedziť úpravy a kliknite na položku Zastaviť zabezpečenie v dolnej časti tably Obmedziť úpravy.

Odstránenie alebo zmena obmedzeného prístupu   

Ak chcete odstrániť alebo zmeniť obmedzený prístup, otvorte súbor a potom kliknite na položku Zmeniť povolenie v žltom páse v hornej časti dokumentu.

Odstránenie digitálneho podpisu   

Ak chcete odstrániť digitálny podpis, otvorte súbor V žltom páse v hornej časti obrazovky sa vám zobrazí oznámenie s informáciou, že súbor bol označený ako finálna verzia. Kliknite na položku Upraviť napriek tomu a potvrďte dialógové okno s informáciou, že úpravy z dokumentu odstránia podpisy.

Kliknutím na položku Upraviť napriek tomu odstránite zo súboru digitálny podpis.

Ďalšie informácie získate kliknutím na nadpisy uvedené nižšie.

 1. Na karte Posúdiť kliknite v skupine Zabezpečiť na položku Zabezpečiť dokument a potom kliknite na položku Obmedziť formátovanie a úpravy.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 2. V pracovnej table Obmedziť formátovanie a úpravy v časti Obmedzenia formátovania začiarknite políčko Obmedziť formátovanie na vybraté štýly a potom kliknite na tlačidlo Nastavenie, kde môžete upresniť, aké štýly recenzent môže použiť alebo zmeniť.

 3. V časti Obmedzenia úprav začiarknite políčko Povoliť len tento typ úpravy dokumentu.

 4. V zozname obmedzení úprav kliknite na položku Sledované zmeny. (Táto možnosť zahŕňa komentáre a vkladanie, odstraňovanie a presúvanie textu.)

  Poznámka: Ak chcete použiť iné funkcie ochrany, použite adresárovú službu Active Directory. Kliknite na položku Obmedziť povolenie a použite Správa prístupových práv k informáciám.

 5. V časti Spustenie presadzovania kliknite na tlačidlo Áno, spustiť presadzovanie zabezpečenia.

 6. Ak chcete dokumentu priradiť heslo, aby mohli zabezpečenie odstrániť iba revidujúci používatelia, ktorí heslo poznajú, zadajte heslo do poľa Zadajte nové heslo (voliteľné) a potvrďte ho.

  Dôležité: Ak sa rozhodnete nepoužívať heslo, obmedzenia úprav bude môcť zmeniť každý recenzent.

 1. Na karte Posúdiť kliknite v skupine Zabezpečiť na položku Zabezpečiť dokument a potom kliknite na položku Obmedziť formátovanie a úpravy.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 2. Na pracovnej table Zabezpečiť dokument začiarknite v časti Obmedzenia úprav políčko Povoliť len tento typ úpravy dokumentu.

 3. V zozname obmedzení úprav kliknite na položku Komentáre.

 4. Ak chcete niektorým ľuďom udeliť možnosti na upravovanie iba určitých častí dokumentu, môžete vybrať oblasti dokumentu a potom označiť používateľov (skupinu alebo jednotlivcov), ktorí budú môcť upravovať vybraté oblasti dokumentu. Kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa názvu skupiny alebo mena jednotlivca a nájdete ďalší región alebo všetky regióny, ktoré skupina alebo jednotlivec môže upravovať, alebo môžete skupine či jednotlivcovi povolenia odobrať.

  Poznámka: Ak chcete použiť iné funkcie ochrany, použite adresárovú službu Active Directory. Kliknite na položku Obmedziť povolenie a použite Správa prístupových práv k informáciám.

 5. V časti Spustenie presadzovania kliknite na tlačidlo Áno, spustiť presadzovanie zabezpečenia.

 6. Ak chcete dokumentu priradiť heslo, aby mohli zabezpečenie odstrániť iba revidujúci používatelia, ktorí heslo poznajú, zadajte heslo do poľa Zadajte nové heslo (voliteľné) a potvrďte ho.

  Dôležité: Ak sa rozhodnete nepoužívať heslo, obmedzenia úprav bude môcť zmeniť každý recenzent.

 1. Na karte Posúdiť kliknite v skupine Zabezpečiť na položku Zabezpečiť dokument a potom kliknite na položku Obmedziť formátovanie a úpravy.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 2. Na pracovnej table Zabezpečiť dokument kliknite na položku Zastaviť zabezpečenie.

Poznámka: Ak na zabezpečenie dokumentu používate heslo, musíte ho ešte pred zrušením zabezpečenia zadať.

Ako sa vynucujú pravidlá politiky hesiel?

Správcovia IT vynucujú politiky zložitých hesiel konfiguráciou nastavení skupinovej politiky tak, aby vyhovovala potrebám bezpečnosti ich organizácie. Ďalšie informácie o nasadzovaní pravidiel politiky hesiel v organizácii nájdete v článku TechNet s názvom Plánovanie nastavení zložitosti hesiel v balíku Office 2013.

Pri pokuse o ochranu súboru chráneného heslom, ktoré nevyhovuje pravidlám politiky hesiel, sa zobrazujú dve bežné chybové hlásenia.

 • Heslo nespĺňa minimálnu dĺžku – Zobrazí sa upozornenie, že heslo nemá potrebný počet znakov. Riešenie: Použite heslo, ktoré dosahuje alebo presahuje minimálnu dĺžku uvedenú v hlásení.

  Chybové hlásenie, keď heslo nespĺňa minimálny počet znakov

 • Heslo nespĺňa minimálne pravidlá zložitosti – Zobrazí sa upozornenie, že heslo musí obsahovať viac typov znakov. Riešenie: Použite heslo, ktoré dosahuje alebo presahuje minimálne požiadavky uvedené v hlásení.

  Chybové hlásenie, keď heslo obsahuje príliš málo znakov

Súvisiace témy

Prečo sa súbor otvoril iba na čítanie?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×