Pridanie alebo odstránenie ochrany dokumentu, zošita alebo prezentácie

Pridanie alebo odstránenie ochrany dokumentu, zošita alebo prezentácie

V balíku Office môžete pomocou hesiel zabrániť iným ľuďom v otvorení alebo úprave vašich dokumentov, zošitov a prezentácií. Ak už nechcete, aby bol dokument či zošit len na čítanie, môžete ich zabezpečenie zrušiť jednoduchým odstránením hesla. Okrem toho môžete nastavením zabezpečenia dokumentu obmedziť typy zmien, ktoré môžu vykonať recenzenti.

Vaši IT správcovia nastavili pre aplikácie pre Office politiku hesiel, ktorá zahŕňa základné pravidlá.

Upozornenie : Je dôležité vedieť, že ak si nezapamätáte heslo, Microsoft nemôže zabudnuté heslá obnoviť.

 • V otvorenom dokumente kliknite na položky Súbor > Informácie > Zabezpečiť dokument.

  Zobrazia sa nižšie uvedené možnosti.

  Tlačidlo Zabezpečiť dokument s možnosťami

  • Označiť ako finálnu verziu:    Nastavenie dokumentu iba na čítanie.

   Keď je dokument označený ako finálna verzia, príkazy na zadávanie textu a úpravy, ako aj značky korektúry sú zakázané alebo vypnuté a dokument bude iba na čítanie. Príkaz Označiť ako finálnu verziu umožňuje oznámiť používateľom, že zdieľate dokončenú verziu dokumentu. Tým sa tiež zabráni náhodným zmenám zo strany recenzentov a čitateľov dokumentu.

   Po označení dokumentu ako finálneho Word zobrazí výzvu na uloženie súboru. Keď dokument nabudúce otvoríte, v jeho hornej časti sa zobrazí žltá správa OZNAČENÉ AKO FINÁLNA VERZIA. Ak kliknete na položku Upraviť napriek tomu, dokument prestane byť označený ako finálna verzia.

  • Zašifrovať heslom:    Nastavenie hesla dokumentu.

   Dôležité : Heslo majte na bezpečnom mieste. Ak heslo stratíte alebo zabudnete, nie je ho možné obnoviť.

   Keď vyberiete možnosť Zašifrovať heslom, zobrazí sa dialógové okno Šifrovanie dokumentu. Do poľa Heslo zadajte heslo a po zobrazení výzvy ho zadajte znovu. Dôležité: Spoločnosť Microsoft nedokáže obnoviť stratené ani zabudnuté heslá, preto uchovávajte zoznam hesiel a príslušných názvov súborov na bezpečnom mieste.

 • Obmedziť úpravy:    Ovládanie typov zmien, ktoré možno vykonávať v dokumente.

  Ak vyberiete položku Obmedziť úpravy, zobrazia sa tieto možnosti:

  • Obmedzenia formátovania    Táto možnosť obmedzuje možnosti formátovania, čím sa zachová pôvodný vzhľad. Po kliknutí na položku Nastavenie môžete vybrať štýly, ktoré budú povolené.

  • Obmedzenia úprav    Môžete určiť, akým spôsobom môže byť súbor upravovaný, alebo môžete úpravy zakázať. Kliknutím na položku Výnimky alebo Ďalší používatelia môžete určiť, kto môže vykonávať úpravy.

  • Spustenie presadzovania    Kliknite na položku Spustiť zabezpečenie presadzovania a vyberte ochranu heslom alebo overovanie používateľa. Okrem toho môžete kliknúť na položku Obmedziť povolenie a pridať alebo odstrániť editorov, ktorí budú mať obmedzené povolenia.

  • Obmedziť povolenie podľa jednotlivých osôb:    Používanie konta Windows Live ID na obmedzenie povolení.

   Použite konto Windows Live ID alebo konto systému Microsoft Windows na obmedzenie povolení. Povolenia môžete nastaviť prostredníctvom šablóny, ktorá sa používa vo vašej organizácii, alebo môžete pridať povolenia kliknutím na položku Obmedzený prístup. Ďalšie informácie o správe prístupových práv k informáciám nájdete v téme Správa prístupových práv k informáciám v balíku Office.

 • Pridať digitálny podpis:    Pridanie viditeľného alebo neviditeľného digitálneho podpisu.

  Digitálne podpisy slúžia na overenie digitálnych informácií, ako napríklad dokumentov, e-mailových správ a makier, pomocou počítačovej kryptológie. Digitálne podpisy sa vytvárajú zadaním podpisu alebo pomocou obrázka obsahujúceho podpis a ich úlohou je potvrdenie autenticity, integrity a súhlasu. Po kliknutí na prepojenie na konci tejto témy získate ďalšie informácie o digitálnych podpisoch.

  Ďalšie informácie o digitálnych podpisoch nájdete v téme Digitálne podpisy a certifikáty.

 • V otvorenom dokumente kliknite na položky Súbor > Informácie > Zabezpečiť dokument.

  Zobrazia sa nižšie uvedené možnosti.

  Tlačidlo Zabezpečiť dokument s možnosťami

  • Odstránenie označenia Označiť ako finálnu verziu:    Po označení dokumentu ako finálneho Word zobrazí výzvu na uloženie súboru. Keď dokument nabudúce otvoríte, v jeho hornej časti sa zobrazí žltá správa OZNAČENÉ AKO FINÁLNA VERZIA. Ak kliknete na položku Upraviť napriek tomu, dokument prestane byť označený ako finálna verzia.

  • Odstránenie šifrovania heslom:    Ak chcete odstrániť šifrovanie heslom z dokumentu, otvorte dokument a zadajte heslo do poľa Heslo. Potom kliknite na položky Súbor > Informácie > Zabezpečiť dokument > Zašifrovať heslom. Odstráňte obsah poľa Heslo, kliknite na položku OK a potom dokument znova uložte.

  • Odstránenie obmedzenia úprav:    Ak chcete odstrániť obmedzenia úprav, kliknite na položku Zastaviť zabezpečenie v dolnej časti tably Obmedziť úpravy.

  • Odstránenie alebo zmena obmedzeného prístupu:    Ak chcete odstrániť alebo zmeniť obmedzený prístup, otvorte súbor a potom kliknite na položku Zmeniť povolenie v žltom páse v hornej časti dokumentu.

  • Odstránenie digitálneho podpisu:    Ak chcete odstrániť digitálny podpis, otvorte súbor, kliknite pravým tlačidlom myši na riadok pre podpis a kliknite na položku Odstrániť podpis. Alebo kliknite na šípku vedľa podpisu na table Podpisy a potom kliknite na položku Odstrániť podpis.

 • V otvorenom hárku kliknite na položky Súbor > Informácie > Zabezpečiť zošit.

  Zobrazia sa nižšie uvedené možnosti.

  Tlačidlo Zabezpečiť zošit s možnosťami

  • Označiť ako finálnu verziu:    Nastavenie zošita iba na čítanie.

   Keď je zošit označený ako finálna verzia, príkazy na zadávanie textu a úpravy, ako aj značky korektúry, sú zakázané alebo vypnuté a dokument bude iba na čítanie. Príkaz Označiť komentár ako finálnu verziu umožňuje oznámiť používateľom, že zdieľate dokončenú verziu zošita. Tým sa tiež zabráni náhodným zmenám zo strany recenzentov a čitateľov zošita.

   Po označení zošita ako finálneho Excel zobrazí výzvu na uloženie súboru. Keď zošit nabudúce otvoríte, v jeho hornej časti sa zobrazí žltá správa OZNAČENÉ AKO FINÁLNA VERZIA. Ak kliknete na položku Upraviť napriek tomu, zošit prestane byť označený ako finálna verzia.

  • Zašifrovať heslom:    Nastavenie hesla zošita.

   Poznámka : Heslo majte na bezpečnom mieste. Ak heslo stratíte alebo zabudnete, nie je ho možné obnoviť.

   Keď vyberiete možnosť Zašifrovať heslom, zobrazí sa dialógové okno Šifrovanie dokumentu. Do poľa Heslo zadajte heslo a po zobrazení výzvy ho zadajte znovu. Dôležité: Spoločnosť Microsoft nedokáže obnoviť stratené ani zabudnuté heslá, preto uchovávajte zoznam hesiel a príslušných názvov súborov na bezpečnom mieste.

  • Zabezpečiť aktuálny hárok:    Zabezpečenie hárka a zamknutých buniek.

   Pomocou funkcie Zabezpečiť aktuálny hárok môžete vybrať ochranu heslom a povoliť alebo zakázať iným používateľom vyberať, formátovať, vkladať, odstraňovať, zoraďovať alebo upravovať oblasti hárka.

  • Zabezpečiť štruktúru zošita:    Pomocou funkcie Zabezpečiť štruktúru zošita môžete vybrať ochranu heslom a možnosti, akými zabrániť používateľom v zmene, premiestňovaní alebo odstraňovaní dôležitých údajov.

  • Obmedziť povolenie podľa jednotlivých osôb:    Inštalácia správy prístupových práv v systéme Windows s cieľom obmedziť povolenia.

   Použite konto Windows Live ID alebo konto systému Microsoft Windows na obmedzenie povolení. Povolenia môžete nastaviť prostredníctvom šablóny, ktorá sa používa vo vašej organizácii, alebo môžete pridať povolenia kliknutím na položku Obmedziť prístup. Ďalšie informácie o správe prístupových práv k informáciám nájdete v téme Správa prístupových práv k informáciám v balíku Office.

  • Pridať digitálny podpis:    Pridanie viditeľného alebo neviditeľného digitálneho podpisu.

   Digitálne podpisy slúžia na overenie digitálnych informácií, ako napríklad dokumentov, e-mailových správ a makier, pomocou počítačovej kryptológie. Digitálne podpisy sa vytvárajú zadaním podpisu alebo pomocou obrázka obsahujúceho podpis a ich úlohou je potvrdenie autenticity, integrity a súhlasu.

   Ďalšie informácie o digitálnych podpisoch nájdete v téme Digitálne podpisy a certifikáty.

 • V otvorenom hárku kliknite na položky Súbor > Informácie > Zabezpečiť zošit.

  Zobrazia sa nižšie uvedené možnosti.

  Tlačidlo Zabezpečiť zošit s možnosťami

  • Odstránenie označenia Označiť ako finálnu verziu:    Po označení zošita ako finálneho Excel zobrazí výzvu na uloženie súboru. Keď zošit nabudúce otvoríte, v jeho hornej časti sa zobrazí žltá správa OZNAČENÉ AKO FINÁLNA VERZIA. Ak kliknete na položku Upraviť napriek tomu, zošit prestane byť označený ako finálna verzia.

  • Odstránenie šifrovania heslom:    Ak chcete odstrániť šifrovanie heslom zo súboru, otvorte zošit a zadajte heslo do poľa Heslo. Potom kliknite na položky Súbor > Informácie > Zabezpečiť zošit > Zašifrovať heslom. Odstráňte obsah poľa Heslo, kliknite na položku OK a potom súbor znova uložte.

  • Odstránenie ochrany heslom z hárka:    Ak chcete odstrániť ochranu heslom z hárka, kliknite na položky Súbor > Zabezpečiť aktuálny hárok a potom zadajte heslo v dialógovom okne Zrušiť zabezpečenie zošita.

  • Odstránenie ochrany heslom zo štruktúry hárka:    Ak chcete odstrániť ochranu heslom zo štruktúry hárka, kliknite na položky Súbor > Zabezpečiť štruktúru hárka a potom zadajte heslo v dialógovom okne Zrušiť zabezpečenie hárka.

  • Odstránenie alebo zmena obmedzeného prístupu:    Ak chcete odstrániť alebo zmeniť obmedzený prístup, otvorte súbor a potom kliknite na položku Zmeniť povolenie v žltom páse v hornej časti dokumentu.

  • Odstránenie vloženého podpisu:    Ak chcete odstrániť digitálny podpis, otvorte súbor, kliknite pravým tlačidlom myši na riadok pre podpis a kliknite na položku Odstrániť podpis. Alebo kliknite na šípku vedľa podpisu na table Podpisy a potom kliknite na položku Odstrániť podpis.

 • V otvorenom dokumente kliknite na položky Súbor > Informácie > Zabezpečiť prezentáciu.

  Zobrazia sa nižšie uvedené možnosti.

  Tlačidlo Zabezpečiť prezentáciu s možnosťami

  • Označiť ako finálnu verziu:    Nastavenie prezentácie iba na čítanie.

   Keď je prezentácia označená ako finálna verzia, príkazy na zadávanie textu a úpravy, ako aj značky korektúry sú zakázané alebo vypnuté a prezentácia bude iba na čítanie. Príkaz Označiť ako finálnu verziu umožňuje oznámiť používateľom, že zdieľate dokončenú verziu prezentácie. Tým sa tiež zabráni náhodným zmenám zo strany recenzentov a čitateľov prezentácie.

   Po označení prezentácie ako finálnej zobrazí PowerPoint otázku, či chcete súbor uložiť. Keď súbor nabudúce otvoríte, v jeho hornej časti sa zobrazí žltá správa OZNAČENÉ AKO FINÁLNA VERZIA. Ak kliknete na položku Upraviť napriek tomu, prezentácia prestane byť označená ako finálna verzia.

  • Zašifrovať heslom:    Nastavenie hesla prezentácie.

   Upozornenie : Heslo majte na bezpečnom mieste. Ak stratíte alebo zabudnete heslo, nie je ho možné obnoviť.

   Keď vyberiete možnosť Zašifrovať heslom, zobrazí sa dialógové okno Šifrovanie dokumentu. Do poľa Heslo zadajte heslo. Dôležité: Spoločnosť Microsoft nedokáže obnoviť stratené ani zabudnuté heslá, preto uchovávajte zoznam hesiel a príslušných názvov súborov na bezpečnom mieste.

  • Obmedziť povolenie podľa jednotlivých osôb:    Inštalácia správy prístupových práv v systéme Windows s cieľom obmedziť povolenia.

   Použite konto Windows Live ID alebo konto systému Microsoft Windows na obmedzenie povolení. Povolenia môžete nastaviť prostredníctvom šablóny, ktorá sa používa vo vašej organizácii, alebo môžete pridať povolenia kliknutím na položku Obmedzený prístup. Ďalšie informácie o správe prístupových práv k informáciám nájdete v téme Správa prístupových práv k informáciám v balíku Office.

  • Pridať digitálny podpis:    Pridanie viditeľného alebo neviditeľného digitálneho podpisu.

   Digitálne podpisy slúžia na overenie digitálnych informácií, ako napríklad dokumentov, e-mailových správ a makier, pomocou počítačovej kryptológie. Digitálne podpisy sa vytvárajú zadaním podpisu alebo pomocou obrázka obsahujúceho podpis a ich úlohou je potvrdenie autenticity, integrity a súhlasu.

   Ďalšie informácie o digitálnych podpisoch nájdete v téme Digitálne podpisy a certifikáty.

 • V otvorenej prezentácii kliknite na položky Súbor > Informácie > Zabezpečiť prezentáciu.

  Zobrazia sa nižšie uvedené možnosti.

  Tlačidlo Zabezpečiť prezentáciu s možnosťami

  • Odstránenie označenia Označiť ako finálnu verziu:    Po označení prezentácie ako finálnej zobrazí PowerPoint otázku, či chcete súbor uložiť. Keď prezentáciu nabudúce otvoríte, v jej hornej časti sa zobrazí žltá správa OZNAČENÉ AKO FINÁLNA VERZIA. Ak kliknete na položku Upraviť napriek tomu, prezentácia prestane byť označená ako finálna verzia.

  • Odstránenie šifrovania heslom:    Ak chcete odstrániť šifrovanie heslom z prezentácie, otvorte súbor a zadajte heslo do poľa Heslo. Potom kliknite na položky Súbor > Informácie >Zabezpečiť prezentáciu > Zašifrovať heslom. Odstráňte obsah poľa Heslo, kliknite na položku OK a potom prezentáciu uložte.

  • Odstránenie alebo zmena obmedzeného prístupu:    Ak chcete odstrániť alebo zmeniť obmedzený prístup, otvorte súbor a potom kliknite na položku Zmeniť povolenie v žltom páse v hornej časti prezentácie.

  • Odstránenie digitálneho podpisu:    Ak chcete odstrániť digitálny podpis, otvorte súbor, kliknite pravým tlačidlom myši na riadok pre podpis a kliknite na položku Odstrániť podpis. Alebo kliknite na šípku vedľa podpisu na table Podpisy a potom kliknite na položku Odstrániť podpis.

 1. Na karte Posúdiť kliknite v skupine Zabezpečiť na položku Zabezpečiť dokument a potom kliknite na položku Obmedziť formátovanie a úpravy.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 2. V pracovnej table Obmedziť formátovanie a úpravy v časti Obmedzenia formátovania začiarknite políčko Obmedziť formátovanie na vybraté štýly a potom kliknite na tlačidlo Nastavenie, kde môžete upresniť, aké štýly recenzent môže použiť alebo zmeniť.

 3. V časti Obmedzenia úprav začiarknite políčko Povoliť len tento typ úpravy dokumentu.

 4. V zozname obmedzení úprav kliknite na položku Sledované zmeny. (Táto možnosť zahŕňa komentáre a vkladanie, odstraňovanie a presúvanie textu.)

  Poznámka : Ak chcete použiť iné funkcie ochrany, použite adresárovú službu Active Directory. Kliknite na položku Obmedziť povolenie a použite Správa prístupových práv k informáciám.

 5. V časti Spustenie presadzovania kliknite na tlačidlo Áno, spustiť presadzovanie zabezpečenia.

 6. Ak chcete dokumentu priradiť heslo, aby mohli zabezpečenie odstrániť iba revidujúci používatelia, ktorí heslo poznajú, zadajte heslo do poľa Zadajte nové heslo (voliteľné) a potvrďte ho.

  Dôležité : Ak sa rozhodnete nepoužívať heslo, obmedzenia úprav bude môcť zmeniť každý recenzent.

 1. Na karte Posúdiť kliknite v skupine Zabezpečiť na položku Zabezpečiť dokument a potom kliknite na položku Obmedziť formátovanie a úpravy.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 2. Na pracovnej table Zabezpečiť dokument začiarknite v časti Obmedzenia úprav políčko Povoliť len tento typ úpravy dokumentu.

 3. V zozname obmedzení úprav kliknite na položku Komentáre.

 4. Ak chcete niektorým ľuďom udeliť možnosti na upravovanie iba určitých častí dokumentu, môžete vybrať oblasti dokumentu a potom označiť používateľov (skupinu alebo jednotlivcov), ktorí budú môcť upravovať vybraté oblasti dokumentu. Kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa názvu skupiny alebo mena jednotlivca a nájdete ďalší región alebo všetky regióny, ktoré skupina alebo jednotlivec môže upravovať, alebo môžete skupine či jednotlivcovi povolenia odobrať.

  Poznámka : Ak chcete použiť iné funkcie ochrany, použite adresárovú službu Active Directory. Kliknite na položku Obmedziť povolenie a použite Správa prístupových práv k informáciám.

 5. V časti Spustenie presadzovania kliknite na tlačidlo Áno, spustiť presadzovanie zabezpečenia.

 6. Ak chcete dokumentu priradiť heslo, aby mohli zabezpečenie odstrániť iba revidujúci používatelia, ktorí heslo poznajú, zadajte heslo do poľa Zadajte nové heslo (voliteľné) a potvrďte ho.

  Dôležité : Ak sa rozhodnete nepoužívať heslo, obmedzenia úprav bude môcť zmeniť každý recenzent.

 1. Na karte Posúdiť kliknite v skupine Zabezpečiť na položku Zabezpečiť dokument a potom kliknite na položku Obmedziť formátovanie a úpravy.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 2. Na pracovnej table Zabezpečiť dokument kliknite na položku Zastaviť zabezpečenie.

Poznámka : Ak na zabezpečenie dokumentu používate heslo, musíte ho ešte pred zrušením zabezpečenia zadať.

Ako sa vynucujú pravidlá politiky hesiel?

Správcovia IT vynucujú politiky zložitých hesiel konfiguráciou nastavení skupinovej politiky tak, aby vyhovovala potrebám bezpečnosti ich organizácie. Ďalšie informácie o nasadzovaní pravidiel politiky hesiel v organizácii nájdete v článku TechNet s názvom Plánovanie nastavení zložitosti hesiel v balíku Office 2013.

Pri pokuse o ochranu súboru chráneného heslom, ktoré nevyhovuje pravidlám politiky hesiel, sa zobrazujú dve bežné chybové hlásenia.

 • Heslo nespĺňa minimálnu dĺžku  Zobrazí sa upozornenie, že heslo nemá potrebný počet znakov. Riešenie: Použite heslo, ktoré dosahuje alebo presahuje minimálnu dĺžku uvedenú v hlásení.

 • Heslo nespĺňa minimálne pravidlá zložitosti  Zobrazí sa upozornenie, že heslo musí obsahovať viac typov znakov. Riešenie: Použite heslo, ktoré dosahuje alebo presahuje minimálne požiadavky uvedené v hlásení.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×