Pridanie alebo odstránenie názvov grafu

Pridanie alebo odstránenie názvov grafu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

To make a chart easier to understand, you can add titles, such as a chart title and axis titles, to any type of chart. Axis titles are typically available for all axes that can be displayed in a chart, including depth (series) axes in 3-D charts. Some chart types (such as radar charts) have axes, but they cannot display axis titles. You can’t add axis titles to charts that don’t have axes (like pie or doughnut charts).

Bodový graf s názvami osí

Tento bodový graf zobrazuje názov v strede nad grafom a názov vodorovnej aj zvislej osi.

Vytvorením odkazov na bunky môžete prepojiť názvy grafu a osí na zodpovedajúci text v bunkách hárok. Pri zmenách zodpovedajúceho textu v hárku sa prepojené názvy v grafe automaticky aktualizujú. Ak nechcete, aby sa názvy zobrazovali, môžete ich z grafu odstrániť.

When you create a chart, a Chart Title box appears above the chart. You can simply select this box and type the title you want, format it the way you want, and move it to a different place in the chart.

 1. Kliknite na pole Názov grafu a následne zadajte názov.

  Ak v názve chcete začať nový riadok, kliknite na kombináciu klávesov Alt + Enter.

 2. To change the placement of the title, click the Chart Elements button Tlačidlo Prvky grafu next to the upper-right corner of the chart.

 3. Kliknite na šípku vedľa poľa Názov grafu a potom kliknite na možnosť Centrované v režime prekrytia alebo kliknutím na položku Ďalšie možnosti zobrazte iné možnosti.

  Chart Title flyout menu

  Pole s názvom takisto môžete presunúť na požadované miesto.

 4. Na formátovanie názvu naň kliknite pravým tlačidlom myši, potom kliknite na položku Formátovať názov grafu a vyberte požadované možnosti formátovania.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto grafu, do ktorého chcete pridať názvy osí.

 2. Click the Chart Elements button Tlačidlo Prvky grafu next to the upper-right corner of the chart.

 3. Začiarknite políčko Názvy osí.

  Do grafu sa pridajú názvy hlavnej vodorovnej a hlavnej zvislej osi.

 4. V prípade priestorového grafu alebo grafu s vedľajšími vodorovnými alebo zvislými osami kliknite na šípku vedľa položky Názvy osí a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti. Následne môžete vybrať názvy hĺbkovej osi alebo názvy vedľajších osí, ktoré chcete pridať.

  Rozbaľovacia ponuka Názvy osí

 5. Kliknite na každé pole Názov osi zobrazené v grafe a zadajte požadovaný text.

  Ak v názve chcete začať nový riadok, stlačte kombináciu klávesov Shift + Enter.

 6. Na formátovanie názvov osí na ne kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Formátovať názov osi a vyberte požadované možnosti formátovania.

Ak chcete v názvoch osí použiť text z hárka, môžete názvy osí prepojiť s bunkami hárka s daným textom. Pri zmenách príslušného textu v hárku sa prepojené názvy automaticky aktualizujú.

 1. On the chart, click the chart or axis title that you want to link to a worksheet cell.

 2. V hárku kliknite do riadok vzorcov a zadajte znamienko rovná sa (=).

 3. Vyberte bunku hárka s textom, ktorý chcete použiť v názve osi.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Click to select the chart title or axis title you want to delete, and then press DELETE. Or do the following:

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto grafu, do ktorého chcete pridať názvy osí.

 2. Click the Chart Elements button Tlačidlo Prvky grafu next to the upper-right corner of the chart.

 3. Clear the check box for any title you want to delete.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto grafu, ku ktorému chcete pridať názov.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie v skupine Menovky kliknite na položku Názov grafu.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

 3. Kliknite na položku Centrovaný nadpis v režime prekrytia alebo na položku Nad graf.

 4. Zadajte požadovaný text do textového poľa Názov grafu nad grafom.

  Ak chcete začať nový riadok, stlačte kláves ENTER. Ak chcete vložiť zlom riadka, kliknutím umiestnite kurzor na miesto, kde chcete ukončiť riadok, a stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete formátovať text v poli s názvom, postupujte takto:

  1. Kliknite do poľa s názvom a potom vyberte text, ktorý chcete formátovať.

  2. Na miniatúrnom paneli s nástrojmi kliknite na požadované možnosti formátovania.

   Môžete použiť aj formátovacie tlačidlá na páse s nástrojmi (karta Domov, skupina Písmo). Ak chcete formátovať celý názov, môžete naň kliknúť pravým tlačidlom myši, kliknúť na príkaz Formátovať názov grafu a potom vybrať požadované formátovacie možnosti.

 • Veľkosť poľa s názvom sa prispôsobí veľkosti textu. Ak sa text nezmestí do poľa s maximálnou možnou veľkosťou, veľkosť poľa s názvom sa nedá viac zväčšiť a text sa môže skrátiť.

 • Do grafu môžete pridať len jeden názov. Ak chcete použiť druhý alebo vedľajší názov, môžete v grafe nakresliť textové pole a presunúť ho na požadované miesto (Nástroje pre grafy, karta Rozloženie, skupina Vložiť, Textové pole).

 • Názov môžete manuálne premiestniť na iné požadované miesto presunutím myšou.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto grafu, do ktorého chcete pridať názvy osí.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie v skupine Menovky kliknite na položku Názvy osí.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať názov hlavnej vodorovnej osi (osi kategórií), kliknite na položku Názov hlavnej vodorovnej osi a potom kliknite na požadovanú možnosť.

   Ak graf obsahuje vedľajšiu vodorovnú os, môžete kliknúť na položku Názov vedľajšej vodorovnej osi.

  • Ak chcete pridať názov hlavnej zvislej osi (osi hodnôt), kliknite na položku Názov hlavnej zvislej osi alebo Názov vedľajšej zvislej osi a potom kliknite na požadovanú možnosť.

   Ak graf obsahuje vedľajšiu zvislú os, môžete kliknúť na položku Názov vedľajšej zvislej osi.

  • Ak chcete pridať názov osi hĺbky (osi radov), kliknite na položku Názov osi hĺbky a potom kliknite na požadovanú možnosť.

   Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, ak je vybratý skutočný priestorový graf, napríklad priestorový stĺpcový graf.

 4. Do textového poľa Názov osi v grafe zadajte požadovaný text.

  Ak chcete začať nový riadok, stlačte kláves ENTER. Ak chcete vložiť zlom riadka, kliknutím umiestnite kurzor na miesto, kde chcete ukončiť riadok, a stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete formátovať text v poli s názvom, postupujte takto:

  1. Kliknite do poľa s názvom a potom vyberte text, ktorý chcete formátovať.

  2. Na miniatúrnom paneli s nástrojmi kliknite na požadované možnosti formátovania.

   Môžete použiť aj formátovacie tlačidlá na páse s nástrojmi (karta Domov, skupina Písmo). Ak chcete formátovať celý názov, môžete naň kliknúť pravým tlačidlom myši, kliknúť na položku Formátovať názov osi a potom vybrať požadované formátovacie možnosti.

   Poznámky: 

   • Ak prepnete na iný typ grafu, ktorý nepodporuje názvy osí (napríklad koláčový graf), názvy osí sa nebudú zobrazovať. Názvy sa znova zobrazia po prepnutí späť na typ grafu, ktorý podporuje názvy osí.

   • Názvy vedľajších osí sa po prepnutí na typ grafu, ktorý nepodporuje vedľajšie osi, stratia.

 1. V grafe kliknite na názov grafu alebo osi, ktorý chcete prepojiť s bunkou hárka.

 2. V hárku kliknite na riadok vzorcov a zadajte znak rovnosti (=).

 3. Vyberte bunku hárka obsahujúcu údaje alebo text, ktorý chcete zobraziť v grafe.

  Do riadka vzorcov je tiež možné zadať odkaz na bunku hárka. Zadajte znak rovnosti, názov hárka a výkričník, ako napríklad: =Hárok1!F2

 4. Stlačte kláves ENTER.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete odstrániť názov grafu, kliknite na karte Rozloženie v skupine Označenia na položku Názov grafu a potom na položku Žiadne.

   Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

  • Ak chcete odstrániť názov osi, kliknite na karte Rozloženie v skupine Označenia na položku Názov osi, kliknite na typ názvu osi, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Žiadne.

  • Ak chcete rýchlo odstrániť názov grafu alebo osi, kliknite naň a stlačte kláves DELETE. Môžete tiež kliknúť na názov grafu alebo osi pravým tlačidlom myši a potom kliknúť na položku Odstrániť.

  • Ak chcete odstrániť názov grafu alebo názvy osí hneď po ich pridaní, môžete kliknúť na tlačidlo Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup alebo stlačiť klávesovú skratku CTRL+Z.

Môžete pridať názov grafu.

A chart with a title and axis titles

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Názvy osí

 1. Tento krok sa vzťahuje len na Word 2016 pre Mac: V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Click Add Chart Element > Chart Title, and then click the title option that you want.

 4. Type the title in the Chart Title box.

  Ak chcete názov formátovať, vyberte text v poli názvu a potom na karte Domov vyberte požadované formátovanie v časti Písmo.

Môžete pridať názov pre každú os v grafe. Názvy osí sú zvyčajne k dispozícii pre všetky osi, ktoré môžu byť zobrazené v grafe, vrátane osí hĺbky (radov) v priestorových grafoch.

Niektoré typy grafov (napríklad radarové grafy) majú osi, ale nedokážu zobraziť názvy osí. Typy grafov, ktoré nemajú osi (napríklad koláčové a prstencové grafy), tiež nezobrazujú názvy osí.

A chart with a title and axis titles

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Názvy osí

 1. Tento krok sa vzťahuje len na Word 2016 pre Mac: V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Click Add Chart Element > Axis Titles, and then choose an axis title option.

 4. Type the text in the Axis Title box.

  Ak chcete názov formátovať, vyberte text v poli názvu a potom na karte Domov vyberte požadované formátovanie v časti Písmo.

Môžete pridať názov grafu.

A chart with a title and axis titles

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Názvy osí

Follow these steps to add a title to your chart in Excel or Mac 2011, Word for Mac 2011, and PowerPoint for Mac 2011.

 1. Tento krok sa vzťahuje len na Word for Mac 2011: V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Označenia kliknite na položku Názov grafu a potom kliknite na požadovaný názov.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Vyberte text v poli Názov grafu a následne zadajte názov grafu.

  Ak chcete názov formátovať, vyberte text v poli názvu a potom na karte Domov vyberte požadované formátovanie v časti Písmo.

Môžete pridať názov pre každú os v grafe. Názvy osí sú zvyčajne k dispozícii pre všetky osi, ktoré môžu byť zobrazené v grafe, vrátane osí hĺbky (radov) v priestorových grafoch.

Niektoré typy grafov (napríklad radarové grafy) majú osi, ale nedokážu zobraziť názvy osí. Typy grafov, ktoré nemajú osi (napríklad koláčové a prstencové grafy), tiež nezobrazujú názvy osí.

A chart with a title and axis titles

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Názvy osí

 1. Tento krok sa vzťahuje len na Word for Mac 2011: V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Označenia kliknite na položku Názvy osí, ukážte na os, ktorej chcete pridať názvy, a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Vyberte text v poli Názov osi a potom zadajte názov osi.

  Ak chcete názov formátovať, vyberte text v poli názvu a potom na karte Domov vyberte požadované formátovanie v časti Písmo.

Pozrite tiež

Change the placement of titles in a chart

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×