Grafy

Pridanie alebo odstránenie názvov grafu

Pridanie alebo odstránenie názvov grafu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Uľahčí porozumieť grafu, môžete pridať názov grafu a názvy osí na ľubovoľný typ grafu. Názvy osí sú zvyčajne k dispozícii pre všetky osi, ktoré je možné zobraziť v grafe, vrátane osi hĺbky (radov) v časti 3-D grafy. Niektoré typy grafov (napríklad Radarové grafy) majú osi, ale nemôžu zobraziť názvy osí. Nie je možné pridať názvy osí grafov, ktoré nemajú osi (napríklad koláčový alebo prstencový graf).

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Pridanie názvu grafu

 1. V grafe, vyberte pole "Názov grafu", zadajte názov.

 2. Kliknutím na znamienko plus.

 3. Kliknite na šípku vedľa Názvu grafu.

 4. Vyberte položku Centrované v režime prekrytia položiť názov graf alebo Ďalšie možnosti na zobrazenie ďalších možností.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov grafu a naformátovať. pomocou možností ako výplň alebo obrys.

Aktualizácia názvu grafu

 1. Vyberte názov grafu.

 2. Pridajte znak rovnosti do riadka vzorcov.

 3. Vyberte bunku, ktorú chcete vytvoriť prepojenie zmeny názvu.

 4. Stlačte kláves Enter.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto grafu, ku ktorému chcete pridať názov.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie v skupine Menovky kliknite na položku Názov grafu.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

 3. Kliknite na položku Centrovaný nadpis v režime prekrytia alebo na položku Nad graf.

 4. Zadajte požadovaný text do textového poľa Názov grafu nad grafom.

  Ak chcete začať nový riadok, stlačte kláves ENTER. Ak chcete vložiť zlom riadka, kliknutím umiestnite kurzor na miesto, kde chcete ukončiť riadok, a stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete formátovať text v poli s názvom, postupujte takto:

  1. Kliknite do poľa s názvom a potom vyberte text, ktorý chcete formátovať.

  2. Na miniatúrnom paneli s nástrojmi kliknite na požadované možnosti formátovania.

   Môžete použiť aj formátovacie tlačidlá na páse s nástrojmi (karta Domov, skupina Písmo). Ak chcete formátovať celý názov, môžete naň kliknúť pravým tlačidlom myši, kliknúť na príkaz Formátovať názov grafu a potom vybrať požadované formátovacie možnosti.

 • Veľkosť poľa s názvom sa prispôsobí veľkosti textu. Ak sa text nezmestí do poľa s maximálnou možnou veľkosťou, veľkosť poľa s názvom sa nedá viac zväčšiť a text sa môže skrátiť.

 • Do grafu môžete pridať len jeden názov. Ak chcete použiť druhý alebo vedľajší názov, môžete v grafe nakresliť textové pole a presunúť ho na požadované miesto (Nástroje pre grafy, karta Rozloženie, skupina Vložiť, Textové pole).

 • Názov môžete manuálne premiestniť na iné požadované miesto presunutím myšou.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto grafu, do ktorého chcete pridať názvy osí.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie v skupine Menovky kliknite na položku Názvy osí.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať názov hlavnej vodorovnej osi (osi kategórií), kliknite na položku Názov hlavnej vodorovnej osi a potom kliknite na požadovanú možnosť.

   Ak graf obsahuje vedľajšiu vodorovnú os, môžete kliknúť na položku Názov vedľajšej vodorovnej osi.

  • Ak chcete pridať názov hlavnej zvislej osi (osi hodnôt), kliknite na položku Názov hlavnej zvislej osi alebo Názov vedľajšej zvislej osi a potom kliknite na požadovanú možnosť.

   Ak graf obsahuje vedľajšiu zvislú os, môžete kliknúť na položku Názov vedľajšej zvislej osi.

  • Ak chcete pridať názov osi hĺbky (osi radov), kliknite na položku Názov osi hĺbky a potom kliknite na požadovanú možnosť.

   Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, ak je vybratý skutočný priestorový graf, napríklad priestorový stĺpcový graf.

 4. Do textového poľa Názov osi v grafe zadajte požadovaný text.

  Ak chcete začať nový riadok, stlačte kláves ENTER. Ak chcete vložiť zlom riadka, kliknutím umiestnite kurzor na miesto, kde chcete ukončiť riadok, a stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete formátovať text v poli s názvom, postupujte takto:

  1. Kliknite do poľa s názvom a potom vyberte text, ktorý chcete formátovať.

  2. Na miniatúrnom paneli s nástrojmi kliknite na požadované možnosti formátovania.

   Môžete použiť aj formátovacie tlačidlá na páse s nástrojmi (karta Domov, skupina Písmo). Ak chcete formátovať celý názov, môžete naň kliknúť pravým tlačidlom myši, kliknúť na položku Formátovať názov osi a potom vybrať požadované formátovacie možnosti.

   Poznámky: 

   • Ak prepnete na iný typ grafu, ktorý nepodporuje názvy osí (napríklad koláčový graf), názvy osí sa nebudú zobrazovať. Názvy sa znova zobrazia po prepnutí späť na typ grafu, ktorý podporuje názvy osí.

   • Názvy vedľajších osí sa po prepnutí na typ grafu, ktorý nepodporuje vedľajšie osi, stratia.

 1. V grafe kliknite na názov grafu alebo osi, ktorý chcete prepojiť s bunkou hárka.

 2. V hárku kliknite na riadok vzorcov a zadajte znak rovnosti (=).

 3. Vyberte bunku hárka obsahujúcu údaje alebo text, ktorý chcete zobraziť v grafe.

  Do riadka vzorcov je tiež možné zadať odkaz na bunku hárka. Zadajte znak rovnosti, názov hárka a výkričník, ako napríklad: =Hárok1!F2

 4. Stlačte kláves ENTER.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete odstrániť názov grafu, kliknite na karte Rozloženie v skupine Označenia na položku Názov grafu a potom na položku Žiadne.

   Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

  • Ak chcete odstrániť názov osi, kliknite na karte Rozloženie v skupine Označenia na položku Názov osi, kliknite na typ názvu osi, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Žiadne.

  • Ak chcete rýchlo odstrániť názov grafu alebo osi, kliknite naň a stlačte kláves DELETE. Môžete tiež kliknúť na názov grafu alebo osi pravým tlačidlom myši a potom kliknúť na položku Odstrániť.

  • Ak chcete odstrániť názov grafu alebo názvy osí hneď po ich pridaní, môžete kliknúť na tlačidlo Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup alebo stlačiť klávesovú skratku CTRL+Z.

Môžete pridať názov grafu.

A chart with a title and axis titles

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Názvy osí

 1. Tento krok sa vzťahuje len na Word 2016 pre Mac: V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Kliknite na položku Pridať prvky grafu > Názov grafu a potom kliknite na požadovanú možnosť názov.

 4. Zadajte názov do poľa Názov grafu.

  Ak chcete názov formátovať, vyberte text v poli názvu a potom na karte Domov vyberte požadované formátovanie v časti Písmo.

Môžete pridať názov pre každú os v grafe. Názvy osí sú zvyčajne k dispozícii pre všetky osi, ktoré môžu byť zobrazené v grafe, vrátane osí hĺbky (radov) v priestorových grafoch.

Niektoré typy grafov (napríklad radarové grafy) majú osi, ale nedokážu zobraziť názvy osí. Typy grafov, ktoré nemajú osi (napríklad koláčové a prstencové grafy), tiež nezobrazujú názvy osí.

A chart with a title and axis titles

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Názvy osí

 1. Tento krok sa vzťahuje len na Word 2016 pre Mac: V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Kliknite na položku Pridať prvok graf > Názvy osí a potom vyberte niektorú z možností názov osi.

 4. Zadajte text do poľa Názov osi.

  Ak chcete názov formátovať, vyberte text v poli názvu a potom na karte Domov vyberte požadované formátovanie v časti Písmo.

Môžete pridať názov grafu.

A chart with a title and axis titles

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Názvy osí

Postupujte podľa týchto krokov na pridanie názvu grafu v programe Excel alebo Word for Mac 2011 a PowerPoint for Mac 2011 Mac 2011.

 1. Tento krok sa vzťahuje len na Word for Mac 2011: V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Označenia kliknite na položku Názov grafu a potom kliknite na požadovaný názov.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Označenia

 4. Vyberte text v poli Názov grafu a potom zadajte názov grafu.

  Ak chcete názov formátovať, vyberte text v poli názvu a potom na karte Domov vyberte požadované formátovanie v časti Písmo.

Môžete pridať názov pre každú os v grafe. Názvy osí sú zvyčajne k dispozícii pre všetky osi, ktoré môžu byť zobrazené v grafe, vrátane osí hĺbky (radov) v priestorových grafoch.

Niektoré typy grafov (napríklad radarové grafy) majú osi, ale nedokážu zobraziť názvy osí. Typy grafov, ktoré nemajú osi (napríklad koláčové a prstencové grafy), tiež nezobrazujú názvy osí.

A chart with a title and axis titles

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Názvy osí

 1. Tento krok sa vzťahuje len na Word for Mac 2011: V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Označenia kliknite na položku Názvy osí, ukážte na os, ktorej chcete pridať názvy, a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Označenia

 4. Vyberte text v poli Názov osi a potom zadajte názov osi.

  Ak chcete názov formátovať, vyberte text v poli názvu a potom na karte Domov vyberte požadované formátovanie v časti Písmo.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Zmeniť umiestnenie názvy v grafe

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×