Pridanie alebo úprava hlavičiek a piat vo Worde pre Mac

Hlavičky a päty sú oblasti na hornom a dolnom okraji každej strany v dokumente. Hlavičky a päty môžete pridávať, upravovať alebo odstraňovať.

Pridanie hlavičky alebo päty

 1. Kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Hlavička alebo Päta.

  Karta Vložiť so zvýraznenou položkou Hlavička a päta

 2. Kliknite na požadované rozloženie. Word obsahuje mnoho vstavaných rozložení, možno bude potrebné posunutie, aby sa zobrazili všetky.

  Galéria piat

  Poznámky: 

  • Oblasť hlavičky a päty je označená značkou Hlavička alebo Päta a čiarou v blízkosti hornej alebo dolnej časti dokumentu. Keď je otvorená oblasť hlavičky alebo päty, nebudete môcť upravovať základný text dokumentu.

  • Zobrazenie oblasti hlavičky dokumentu

 3. Väčšina hlavičiek a piat obsahuje zástupný text. Prepíšte zástupný text vlastným textom.

 4. Po dokončení kliknite na karte Nástroje hlavičiek a piat na položku Zavrieť hlavičku a pätu.

  Karta Hlavička a päta so zvýraznenou položkou Zavrieť hlavičku a pätu

Úprava hlavičky alebo päty

 1. Dvojitým kliknutím v oblasti hlavičky alebo päty (v blízkosti hornej alebo dolnej časti strany) otvorte kartu Hlavička a päta.

  Zobrazenie oblasti hlavičky dokumentu

 2. Vyberte text, ktorý chcete zmeniť, a na príslušné miesto zadajte novú hlavičku alebo pätu.

 3. Po dokončení kliknite na karte Hlavička a päta na položku Zavrieť hlavičku a pätu. Prípadne dvojitým kliknutím na ľubovoľné miesto mimo oblasti hlavičky alebo päty zavrite kartu Nástroje hlavičiek a piat.

  Karta Hlavička a päta so zvýraznenou položkou Zavrieť hlavičku a pätu

Zmena návrhu hlavičky alebo päty

K dispozícii je možnosť zmeniť vzhľad hlavičky alebo päty použitím iného návrhu zo vstavanej kolekcie.

Poznámka: Zmena štýlov hlavičky alebo päty prepíše aktuálnu hlavičku alebo pätu, takže bude potrebné zadať informácie znova.

 1. Dvojitým kliknutím v oblasti hlavičky alebo päty (v blízkosti hornej alebo dolnej časti strany) otvorte kartu Hlavička a päta.

 2. V časti Hlavička a päta kliknite na položku Hlavička alebo Päta.

 3. Vyberte štýl z galérie.

Po dokončení dvakrát kliknite na ľubovoľné miesto mimo oblasti hlavičky alebo päty, čím sa vrátite na základný text dokumentu.

Odstránenie hlavičky alebo päty

 1. Dvojitým kliknutím v oblasti hlavičky alebo päty (v blízkosti hornej alebo dolnej časti strany) otvorte kartu Hlavička a päta.

 2. V časti Hlavička a päta kliknite na položku Hlavička alebo Päta.

 3. V dolnej časti okna kliknite na položku Odstrániť hlavičku alebo Odstrániť pätu.

Po dokončení dvakrát kliknite na ľubovoľné miesto mimo oblasti hlavičky alebo päty, čím sa vrátite na základný text dokumentu.

Pozrite tiež

Odstránenie hlavičky alebo päty z jednej strany vo Worde 2016 pre Mac

Odstránenie všetkých hlavičiek alebo piat vo Worde 2016 pre Mac

Vytvorenie odlišných hlavičiek a piat pre párne a nepárne strany vo Worde 2016 pre Mac

Pridanie obrázkov do hlavičky alebo päty vo Worde 2016 pre Mac

Pridanie hlavičky alebo päty

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Na karte Prvky dokumentu kliknite v časti Hlavička a päta na položku Hlavička alebo Päta a potom vyberte požadovaný štýl hlavičky alebo päty z galérie.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Hlavička a päta

 3. V dokumente kliknite v časti, kde sa nachádza hlavička alebo päta, a potom zadajte požadovaný text alebo pridajte ľubovoľné grafické prvky.

 4. Na karte Hlavička a päta vyberte v časti Vložiť, Možnosti alebo Umiestnenie požadované možnosti.

  Tip: Karta Hlavička a päta je fialová kontextová karta, ktorá sa na páse s nástrojmi zobrazí len vtedy, keď sa nachádzate v hlavičke alebo v päte.

 5. Kliknutím na tlačidlo Tlačidlo Zavrieť hlavičku sa vrátite do dokumentu.

  Tipy: 

  • Ak nechcete, aby sa hlavička a päta zobrazovala na prvej strane dokumentu, na karte Hlavička a päta kliknite v časti Možnosti na položku Iné na prvej strane. Potom nechajte hlavičku aj pätu prázdnu.

  • Ak chcete, aby na párnych a nepárnych stranách dokumentu boli hlavičky a päty rozdielne, na karte Hlavička a päta kliknite v časti Možnosti na položku Rôzne párne a nepárne strany.

  • Ak chcete vložiť iné bežné položky hlavičiek a piat, akými sú napríklad názov dokumentu či autorovo meno, v ponuke Vložiť ukážte na položku Automatický text a kliknite na požadovanú položku.

  • Pri vkladaní obrázkov do hlavičky alebo päty dokumentu kliknite v hlavičke alebo v päte na miesto, kam chcete vložiť obrázok. V ponuke Vložiť kliknite na položku Obrázok a potom vyberte požadovaný obrázok. Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, kliknite naň a presúvajte rukoväť na zmenu veľkosti.

  • Ak chcete do hlavičky či päty pridať aktuálny dátum alebo čas, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Hlavička a päta. Kurzor umiestnite do hlavičky alebo päty a na karte Hlavička a päta kliknite v časti Vložiť na položku Dátum alebo Čas.

Pridanie rôznych hlavičiek alebo piat v rôznych sekciách dokumentu

V každej sekcii dokumentu môžete pridať rôzne hlavičky alebo päty. Ide o obzvlášť užitočnú funkciu najmä v prípade, že je dokument dlhý a obsahuje veľa kapitol.

 1. Na konci kapitoly alebo sekcie kliknite na miesto, kam chcete vložiť zlom sekcie.

 2. Na karte Prvky dokumentu kliknite v časti Vloženie strán na položku Zlom a potom vložte požadovaný typ zlomu sekcie.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Vložiť strany

 3. Na karte Prvky dokumentu kliknite v časti Hlavička a päta na položku Hlavička alebo Päta a potom vložte požadovaný typ hlavičky alebo päty.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Hlavička a päta

 4. Na karte Hlavička a päta zrušte v časti Možnosti začiarknutie políčka Prepojiť s predchádzajúcim a upravte hlavičky a päty v novej sekcii dokumentu.

  Tip: Karta Hlavička a päta je fialová kontextová karta, ktorá sa na páse s nástrojmi zobrazí len vtedy, keď sa nachádzate v hlavičke alebo v päte.

Úprava hlavičky alebo päty

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V dokumente kliknite dvakrát na hlavičku alebo pätu a potom vykonajte zmeny.

  Tip: Pomocou karty Hlavička a päta môžete pridať čísla strán, dátumy a formátovanie. Karta Hlavička a päta je fialová kontextová karta, ktorá sa na páse s nástrojmi zobrazí len vtedy, keď sa nachádzate v hlavičke alebo v päte.

 3. Kliknutím na tlačidlo Tlačidlo Zavrieť hlavičku sa vrátite do dokumentu.

  Poznámka: Keď zmeníte hlavičku alebo pätu, Word automaticky zmení tú istú hlavičku alebo pätu v celom dokumente. Ak chcete pre časti dokumentu vytvoriť inú hlavičku alebo pätu, rozdeľte dokument na sekcie pomocou vloženia, odstránenia alebo zmeny zlomu sekcie.

Odstránenie hlavičky alebo päty

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V dokumente dvakrát kliknite na hlavičku alebo pätu, ktorú chcete odstrániť.

 3. V ponuke Úpravy kliknite na položku Vybrať všetko.

 4. Stlačte kláves DELETE.

 5. Kliknutím na tlačidlo Tlačidlo Zavrieť hlavičku sa vrátite do dokumentu.

Zmena medzier medzi hlavičkou a hornou časťou strany a medzi pätou a dolnou časťou strany

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V dokumente dvakrát kliknite na hlavičku alebo pätu.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Zmena medzier medzi hlavičkou a hornou časťou strany

Na karte Hlavička a päta zmeňte v časti Umiestnenie nastavenia položky Hlavička zhora.

Zmena medzier medzi pätou a dolnou časťou strany

Na karte Hlavička a päta zmeňte v časti Umiestnenie nastavenia položky Päta zdola.

 1. Po ukončení sa vráťte do hlavičky alebo päty a kliknite na položku Tlačidlo Zavrieť hlavičku .

  Poznámky: 

  • Keď zmeníte hlavičku alebo pätu, Word automaticky zmení tú istú hlavičku alebo pätu v celom dokumente. Ak chcete pre časti dokumentu vytvoriť inú hlavičku alebo pätu, rozdeľte dokument na sekcie pomocou vloženia, odstránenia alebo zmeny zlomu sekcie.

  • Word určuje veľkosť medzier na základe predvolenej mernej jednotky, napríklad v centimetroch. Ak chcete mernú jednotku zmeniť, v ponuke Word kliknite na položku Predvoľby, Všeobecné a potom v kontextovej ponuke Merné jednotky vyberte mernú jednotku.

Presun medzi hlavičkami a pätami v dokumente

Na presun medzi hlavičkami a pätami v rozličných sekciách dokumentu sa môžete premiestňovať priamo v dokumente alebo použitím nástrojov na karte Hlavička a päta.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V dokumente dvakrát kliknite na hlavičku alebo pätu.

 3. Kliknite na kartu Hlavička a päta a v časti Možnosti vyberte jednu z možností.

  Tip: Karta Hlavička a päta je fialová kontextová karta, ktorá sa na páse s nástrojmi zobrazí len vtedy, keď sa nachádzate v hlavičke alebo v päte.

 4. Po ukončení sa vráťte do hlavičky alebo päty a kliknite na položku Tlačidlo Zavrieť hlavičku .

Pozrite tiež

Pridanie prvkov opakujúcich sa na každej strane

Vloženie, odstránenie alebo zmena zlomu sekcie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×