Pridanie, aktualizácia alebo odstránenie kreditnej karty alebo inej možnosti platenia za služby Office 365 for home

Pri zakúpení predplatného na Office 365 pre domácnosti priamo od spoločnosti Microsoft môžete zaplatiť kreditnou alebo debetnou kartou. V niektorých krajinách alebo oblastiach môžete zaplatiť aj prostredníctvom bankového konta, inkasa alebo iného konta, prípadne pomocou konta PayPal.

Ak chcete pridať, aktualizovať alebo odstrániť možnosť platenia, prihláste sa na stránke Možnosti platenia pomocou konta Microsoft priradeného k vášmu predplatnému na Office 365 a postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak si nepamätáte konto Microsoft alebo heslo, ktoré používate s balíkom Office, môžeme vám pomôcť.

Ak chcete zmeniť spôsob platby za konkrétne predplatné na Office 365, pozrite si časť Zmena možnosti platenia, ktorú používate na uskutočnenie platby za predplatné.

Potrebujete porovnať plány alebo získať podrobnosti o cenách? Pozrite si Produkty balíka Office.

Zakúpili ste si predplatné cez spoločnosť Apple? Pozrite si tému Spravovanie fakturácie a predplatného balíka Office pri kúpe od spoločnosti Apple.

Správa kreditných alebo debetných kariet

 1. Prihláste sa na stránku Možnosti platby s kontom Microsoft priradeným k vášmu predplatnému na Office 365.

  Ak si nepamätáte konto Microsoft alebo heslo, ktoré používate s balíkom Office, môžeme vám pomôcť.

 2. Na stránke Možnosti platenia vyberte položku Pridať možnosť platenia.

  Stránka Možnosti platenia zobrazujúca prepojenie Pridať možnosť platenia.
 3. Na ďalšej stránke vyberte položku Kreditná/debetná karta a potom vyberte položku Ďalej. Obrazovka môže vyzerať ako niektorá z nasledujúcich možností:

  Ponuka Výber možnosti platenia zobrazujúca dostupné možnosti pre Spojené štáty.

  Ponuka Výber možnosti platenia zobrazujúca dostupné možnosti pre Rakúsko.

  Poznámka: Ak krajina alebo oblasť zobrazená v časti Na nákupy v nie je správna, zmeňte ju. Možnosti platenia sa môžu líšiť, pretože niektoré možnosti nie sú k dispozícii všade.

 4. Na ďalšej stránke zadajte informácie o karte a potom vyberte položku Ďalej. Karta sa teraz nachádza v zozname ako dostupná možnosť platenia.

Dôležité: Na stránke Možnosti platenia môžete aktualizovať iba dátum uplynutia platnosti, meno na karte, adresu a telefónne číslo. Typ alebo číslo karty nie je možné zmeniť. Ak chcete zmeniť typ alebo číslo karty, musíte pridať novú kartu. Potom môžete odstrániť kartu, ktorú nechcete používať.

 1. Prihláste sa na stránku Možnosti platby s kontom Microsoft priradeným k vášmu predplatnému na Office 365.

  Ak si nepamätáte konto Microsoft alebo heslo, ktoré používate s balíkom Office, môžeme vám pomôcť.

 2. Na stránke Možnosti platenia vyhľadajte kartu, ktorú chcete aktualizovať, a vyberte položku Upraviť informácie.

  Stránka Možnosti platenia zobrazujúca prepojenia Upraviť informácie, Odstrániť a Zobraziť históriu objednávok pre kreditnú kartu.
 3. Aktualizujte informácie a potom vyberte položku Ďalej. Informácie o karte sú teraz aktualizované.

Poznámka: Nemôžete odstrániť možnosť platenia, ktorá sa momentálne používa na platbu za aktívne predplatné. Ak sa nezobrazuje prepojenie Odstrániť, znamená to, že karta je priradená k aktívnemu predplatnému. Najskôr pridajte alebo vyberte iný spôsob platenia za predplatné a potom postupujte podľa týchto krokov.

Upozornenie: Po odstránení možnosti platenia sa táto možnosť odstráni aj zo všetkých služieb Microsoft. Nezabudnite na to, ak používate iné služby Microsoft, napríklad Xbox Live.

 1. Prihláste sa na stránku Možnosti platby s kontom Microsoft priradeným k vášmu predplatnému na Office 365.

  Ak si nepamätáte konto Microsoft alebo heslo, ktoré používate s balíkom Office, môžeme vám pomôcť.

 2. Na stránke Možnosti platenia vyhľadajte kartu, ktorú chcete odstrániť, a potom vyberte položku Odstrániť.

  Stránka Možnosti platenia zobrazujúca prepojenia Upraviť informácie, Odstrániť a Zobraziť históriu objednávok pre kreditnú kartu.
 3. Na ďalšej stránke vyberte položku Áno, odstrániť.

  Overovacia stránka určená na odstránenie kreditnej karty.
 4. Na ďalšej stránke vyberte položku Späť na platby.

  Stránka potvrdenia po odstránení kreditnej karty.

Správa bankového konta, inkasa alebo iných kont

V závislosti od krajiny alebo oblasti môžete mať k dispozícii možnosť pridania bankového konta, inkasa alebo iného typu konta ako možnosti platenia za predplatné.

 1. Prihláste sa na stránku Možnosti platby s kontom Microsoft priradeným k vášmu predplatnému na Office 365.

 2. Na stránke Možnosti platenia vyberte položku Pridať možnosť platenia.

  Stránka Možnosti platenia zobrazujúca prepojenie Pridať možnosť platenia.
 3. Na ďalšej stránke vyberte možnosť Bankové konto (len pre Spojené štáty) alebo Inkaso (kde je k dispozícii) a potom vyberte položku Ďalej. Obrazovka môže vyzerať ako niektorá z nasledujúcich snímok obrazovky:

  Ponuka Výber možnosti platenia zobrazujúca dostupné možnosti pre Spojené štáty.

  Ponuka Výber možnosti platenia zobrazujúca dostupné možnosti pre Rakúsko.

  Poznámka: Možnosti sa môžu líšiť v niektorých krajinách alebo oblastiach.

 4. Na ďalšej stránke zadajte informácie o konte a potom vyberte položku Ďalej. Konto sa teraz nachádza v zozname ako dostupná možnosť platenia.

 1. Prihláste sa na stránku Možnosti platby s kontom Microsoft priradeným k vášmu predplatnému na Office 365.

 2. Vyhľadajte konto, ktoré chcete aktualizovať, a vyberte položku Upraviť informácie.

  Stránka Možnosti platenia zobrazujúca prepojenia Upraviť informácie, Odstrániť a Zobraziť históriu objednávok pre bankové konto.
 3. Aktualizujte informácie a potom vyberte položku Ďalej. Informácie o konte sú teraz aktualizované.

  Poznámka: Typ alebo číslo konta nie je možné zmeniť. Ak chcete zmeniť typ alebo číslo konta, musíte pridať nové konto.

Poznámka: Nemôžete odstrániť možnosť platenia, ktorá sa momentálne používa na platbu za aktívne predplatné. Ak sa nezobrazuje prepojenie Odstrániť, znamená to, že možnosť platenia je priradená k aktívnemu predplatnému. Najskôr pridajte alebo vyberte iný spôsob platenia za predplatné a potom postupujte podľa týchto krokov.

Upozornenie: Po odstránení možnosti platenia sa táto možnosť odstráni aj zo všetkých služieb Microsoft. Nezabudnite na to, ak používate iné služby Microsoft, napríklad Xbox Live.

 1. Prihláste sa na stránku Možnosti platby s kontom Microsoft priradeným k vášmu predplatnému na Office 365.

 2. Na stránke Možnosti platenia vyhľadajte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom vyberte položku Odstrániť.

  Stránka Možnosti platenia zobrazujúca prepojenia Upraviť informácie, Odstrániť a Zobraziť históriu objednávok pre bankové konto.
 3. Na ďalšej stránke vyberte položku Áno, odstrániť.

  Overovacia stránka určená na odstránenie bankového konta.
 4. Na ďalšej stránke vyberte položku Späť na platby.

  Stránka potvrdenia po odstránení bankového konta.

Správa služby PayPal

Vo väčšine krajín alebo oblastí môžete za predplatné na Office 365 Home alebo Office 365 Personal zaplatiť aj prostredníctvom služby PayPal. Ak si nie ste istí, či je táto služba vo vašej oblasti dostupná, pozrite si nižšie uvedenú časť Miesta, kde je dostupná možnosť služby PayPal.

 1. Prihláste sa na stránku Možnosti platby s kontom Microsoft priradeným k vášmu predplatnému na Office 365.

  Ak si nepamätáte konto Microsoft alebo heslo, ktoré používate s balíkom Office, môžeme vám pomôcť.

 2. Vyberte položku Pridať možnosť platenia.

 3. Na ďalšej stránke vyberte položku PayPal a potom vyberte položku Ďalej.

 4. Na ďalšej stránke vyberte položku Ďalej.

 5. Prihláste sa do svojho konta PayPal a priraďte ho k svojmu kontu Microsoft. Po dokončení sa vrátite na stránku Možnosti platenia a vaše konto PayPal bude v zozname možností platenia.

Ak chcete aktualizovať informácie súvisiace s vašim kontom PayPal, prejdite na lokalitu PayPal.com.

Poznámka: Nemôžete odstrániť možnosť platenia, ktorá sa momentálne používa na platbu za aktívne predplatné. Ak sa nezobrazuje prepojenie Odstrániť, znamená to, že konto PayPal je priradené k aktívnemu predplatnému. Najskôr pridajte alebo vyberte iný spôsob platenia za predplatné a potom postupujte podľa týchto krokov.

Upozornenie: Po odstránení možnosti platenia sa táto možnosť odstráni aj zo všetkých služieb Microsoft. Nezabudnite na to, ak používate iné služby Microsoft, napríklad Xbox Live.

 1. Prihláste sa na stránku Možnosti platby s kontom Microsoft priradeným k vášmu predplatnému na Office 365.

 2. Na stránke Možnosti platenia vyhľadajte svoje konto PayPal a vyberte položku Odstrániť.

 3. Na ďalšej stránke vyberte položku Áno, odstrániť.

 4. Vyberte položku Späť na platby.

Tip: 

Služba PayPal je dostupná v týchto krajinách alebo oblastiach:

 • Austrália

 • Rakúsko

 • Belgicko

 • Kanada

 • Cyprus

 • Česká republika

 • Dánsko

 • Estónsko

 • Fínsko

 • Nemecko

 • Grécko

 • Hongkong

 • Írsko

 • Izrael

 • Taliansko

 • Japonsko

 • Lichtenštajnsko

 • Luxembursko

 • Malta

 • Mexiko

 • Holandsko

 • Nový Zéland

 • Nórsko

 • Filipíny

 • Poľsko

 • Portugalsko

 • Singapur

 • Slovensko

 • Slovinsko

 • Španielsko

 • Švédsko

 • Švajčiarsko

 • Taiwan

 • Thajsko

 • Spojené arabské emiráty

 • Spojené kráľovstvo

 • USA

Zmena možnosti platenia, ktorú používate na uskutočnenie platby za predplatné

Po pridaní alebo aktualizácii možnosti platenia môžete zmeniť možnosť platenia, ktorú používate na uskutočnenie platby za predplatné na Office 365, ako aj spravovať opakovanú fakturáciu, prejsť na iné predplatné a ďalšie.

 1. Prihláste sa na stránku Služby a predplatné s kontom Microsoft priradeným k vášmu predplatnému na Office 365.

 2. Vyhľadajte predplatné, ktoré chcete zmeniť, a vyberte položku Zmena spôsobu platby.

  Stránka Služby a predplatné zobrazujúca podrobnosti o predplatnom na Office 365 Home.
 3. V rozbaľovacom zozname Zmena spôsobu platby vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte inú možnosť platenia. Časť Spôsob platby sa aktualizuje a zobrazí sa informácia, že sa pri vašom predplatnom používa nová možnosť platenia.

  • Vyberte položku Pridať nový spôsob platby a prejdite na ďalší krok.

  Stránka Služby a predplatné zobrazujúca rozbaľovaciu ponuku Zmena spôsobu platby za predplatné na Office 365 Home.
 4. Na ďalšej stránke vyberte možnosť platenia, zadajte podrobnosti a potom vyberte položku Ďalej.

  Začiatok stránky Zmena spôsobu platby za predplatné na Office 365 zobrazujúca 3 rôzne možnosti platenia.

  Poznámka: Možnosti sa môžu líšiť v niektorých krajinách alebo oblastiach.

 5. Na ďalšej stránke vyberte položku Späť na predplatné. Vybratú možnosť platenia už môžete použiť na platbu za svoje predplatné.

  Potvrdenie po výbere novej možnosti platenia.

Stále potrebujete pomoc? Obráťte sa na oddelenie technickej podpory.

Ak máte predplatné na Office 365, môžete kontaktovať oddelenie podpory, ktoré vám bezplatne poskytne pomoc pri problémoch s kontom a fakturáciou.

Odošlite nám komentár

Boli tieto kroky užitočné? Ak áno, dajte nám o tom vedieť v dolnej časti tejto témy. Ak neboli užitočné a problém stále pretrváva, povedzte nám, ako ste sa problém pokúšali odstrániť a aké problémy sa vyskytli.

Pozrite tiež

Zobrazenie histórie objednávok služieb Office 365 pre domácnosti

Obnovenie služieb Office 365 for home

Zrušenie služieb Office 365 pre domácnosti

Riešenie problémov s fakturáciou služieb Office 365 for home

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×