Pridanie, aktualizácia alebo odstránenie kreditnej karty alebo bankového konta v službách Office 365 for business

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Úlohy popísané v tomto článku môže vykonať len globálny správca alebo správca fakturácie.

Nie ste správcom? Požiadajte o pomoc svojho IT správcu. Neviete, či ste správcom? Zistite to.

Pre Office 365 Home, Personal alebo University, pozrite si tému Pridanie, aktualizovať, alebo odstránenie kreditných kariet a iné možnosti platby.

Dôležité: Platba prostredníctvom bankového účtu v Japonsku nie je k dispozícii.

Čo vás zaujíma?

Pridanie novej kreditnej karty alebo bankového účtu

 1. V centre spravovania prejdite na stránku Predplatné alebo vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

  Ak používate Office 365 Germany, prejdite na túto stránku Predplatné.

  Ak používate Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet, prejdite na túto stránku Predplatné.

 2. Vyberte predplatné, za ktoré chcete platiť pomocou novej kreditnej karty alebo nového bankového účtu. Potom vyberte položku Aktualizovať podrobnosti o platbe.

  Sekcia Spôsob platby na stránke Predplatné zobrazujúca prepojenie Aktualizovať podrobnosti o platbe.
 3. Vyberte rozbaľovaciu šípku v časti Pridanie alebo výber spôsobu úhrady a potom vyberte položku Nová kreditná karta alebo Nový bankový účet.

  Rozbaľovacia ponuka zobrazujúca možnosti Nová kreditná karta a Nový bankový účet.
 4. Zadajte informácie pre novú kreditnú kartu alebo nový bankový účet. Potom vyberte položku Odoslať.

  Poznámka: Nová kreditná karta alebo nový bankový účet sa použije iba pre predplatné na Office 365, ktoré ste vybrali v kroku 2. Ak máte aj ďalšie predplatné, pre ktoré chcete použiť novú kreditnú kartu alebo nový bankový účet, postupujte podľa krokov v tomto článku a zmeňte kreditnú kartu alebo bankový účet používané na platbu jednotlivých predplatných.

Aktualizácia existujúcej kreditnej karty alebo bankového účtu

Poznámky: 

 • Na aktualizáciu podrobností o existujúcej kreditnej karte nepotrebujete kód CVV/CVN.

 • Číslo na existujúcej kreditnej karte alebo číslo existujúceho bankového účtu nie je možné zmeniť. Ak sa z nejakého dôvodu číslo vašej kreditnej karty alebo bankového účtu zmení, pridajte ich ako novú kreditnú kartu alebo nový bankový účet, vyberte ich ako spôsob úhrady za predplatné a potom odstráňte existujúcu kreditnú kartu alebo existujúci bankový účet.

 1. V centre spravovania prejdite na stránku Predplatné alebo vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

  Ak používate Office 365 Germany, prejdite na túto stránku Predplatné.

  Ak používate Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet, prejdite na túto stránku Predplatné.

 2. Vyberte predplatné zakúpené pomocou bankového účtu priradeného ku kreditnej karte, ktorú chcete aktualizovať. Potom vyberte položku Aktualizovať podrobnosti o platbe.

  Poznámka: Ak niektoré predplatné kúpil iný správca, informácie o kreditnej karte alebo bankovom účte pre toto predplatné nemôžete aktualizovať. Ak platnosť kreditnej karty čoskoro uplynie a príslušný správca ju nemôže aktualizovať, prerušeniu služby môžete zabrániť tak, že pre dané predplatné pridáte ďalšiu kreditnú kartu alebo nový bankový účet.

  Sekcia Spôsob platby na stránke Predplatné zobrazujúca prepojenie Aktualizovať podrobnosti o platbe.
 3. Vyberte rozbaľovaciu šípku v časti Pridanie alebo výber spôsobu úhrady a vyberte kreditnú kartu alebo bankový účet, ktoré chcete aktualizovať. Potom vyberte položku Upraviť podrobnosti.

  Tabla Aktualizovať podrobnosti o platbe pri zaplatení predplatného prostredníctvom kreditnej karty alebo bankového účtu.
 4. Podľa potreby aktualizujte informácie o kreditnej karte alebo bankovom účte (meno na kreditnej karte alebo meno majiteľa bankového účtu, adresa pre fakturáciu, telefónne číslo alebo dátum uplynutia platnosti). Potom vyberte položku Odoslať.

 5. Malo by sa zobraziť potvrdenie. Ak sa tak nestane, pozrite si tému Riešenie problémov s kreditnými kartami a bankovými účtami.

  Snímka obrazovky s potvrdením: Váš spôsob úhrady bol úspešne aktualizovaný.

Odstránenie kreditnej karty alebo bankového účtu

Poznámka: Kreditnú kartu alebo bankový účet môžete odstrániť, pokiaľ na nich nemáte nevyrovnaný zostatok a ani ich nepoužívate na úhradu za aktívne predplatné.

 1. V centre spravovania prejdite na stránku Predplatné alebo vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

  Ak používate Office 365 Germany, prejdite na túto stránku Predplatné.

  Ak používate Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet, prejdite na túto stránku Predplatné.

 2. Vyberte ktorékoľvek predplatné a potom vyberte položku Aktualizovať podrobnosti o platbe.

  Sekcia Spôsob platby na stránke Predplatné zobrazujúca prepojenie Aktualizovať podrobnosti o platbe.
 3. Vyberte rozbaľovaciu šípku v časti Pridanie alebo výber spôsobu úhrady a vyberte kreditnú kartu alebo bankový účet, ktoré chcete odstrániť. Potom vyberte položku Odstrániť.

  Tabla Aktualizovať podrobnosti o platbe pri zaplatení predplatného prostredníctvom kreditnej karty alebo bankového účtu.
 4. Opätovným výberom tlačidla Odstrániť kreditnú kartu alebo bankový účet odstráňte.

  Snímka obrazovky s tlačidlami Odstrániť a Zrušiť.

  Poznámky: 

  • Kreditnú kartu alebo bankový účet, ktorý aktuálne používate na uskutočnenie platby za predplatné, nebude možné odstrániť. Ak sa o to pokúsite, zobrazí sa správa podobná tejto:
   Chybové hlásenie, ktoré sa zobrazí pri pokuse o odstránenie kreditnej karty alebo bankového účtu, ktoré sa používajú na platbu za aktívne predplatné.

  • Ak chcete túto kreditnú kartu alebo bankový účet odstrániť, vyberte položku Späť a pomocou krokov v tomto článku zmeňte kreditnú kartu alebo bankový účet, ktoré používate na uskutočnenie platby za predplatné. Potom znova skúste kreditnú kartu alebo bankový účet odstrániť.

Zmena kreditnej karty alebo bankového účtu, ktoré používate na uskutočnenie platby za predplatné

 1. V centre spravovania prejdite na stránku Predplatné alebo vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

  Ak používate Office 365 Germany, prejdite na túto stránku Predplatné.

  Ak používate Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet, prejdite na túto stránku Predplatné.

 2. Vyberte predplatné, za ktoré chcete platiť pomocou novej kreditnej karty alebo nového bankového účtu. Potom vyberte položku Aktualizovať podrobnosti o platbe.

  Sekcia Spôsob platby na stránke Predplatné zobrazujúca prepojenie Aktualizovať podrobnosti o platbe.
 3. Vyberte rozbaľovaciu šípku v časti Pridanie alebo výber spôsobu úhrady a vyberte kreditnú kartu alebo bankový účet, ktoré chcete použiť.

  Tabla Aktualizovať podrobnosti o platbe pri zaplatení predplatného prostredníctvom kreditnej karty alebo bankového účtu.
 4. Vyberte položku Odoslať. Ak sa kreditná karta alebo bankový účet, ktoré chcete použiť, ešte v zozname nenachádzajú, môžete ich sem pridať výberom položky Nová kreditná karta alebo Nový bankový účet.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Riešenie problémov s kreditnými kartami alebo bankovými účtami

Problém

Kroky na riešenie problémov

Zobrazí sa chybové hlásenie V prehliadači je momentálne nastavená možnosť blokovania súborov cookie.

Zapnite v prehliadači súbory cookie tretích strán a skúste to znova.

Moja karta bola odmietnutá.

Ak platíte kreditnou kartou a tá je zamietnutá, dostanete e-mail s informáciou, že sa nám nepodarilo spracovať platbu. Dôkladne skontrolujte, či sú podrobnosti o kreditnej karte – číslo karty, dátum uplynutia platnosti, meno na kreditnej karte a adresa vrátane mesta, štátu a PSČ – uvedené presne tak ako na kreditnej karte a na výpise ku kreditnej karte. Informácie o kreditnej karte môžete aktualizovať a okamžite odoslať platbu pomocou tlačidla Zaplatiť na stránke Predplatné. Ďalšie informácie nájdete v časti Čo robiť, ak uplynula platnosť kreditnej karty a úhrada je po termíne splatnosti? v téme Úhrada predplatného na Office 365 for business.

Ak sa bude hlásenie o odmietnutí zobrazovať aj naďalej, kontaktujte svoju banku. Je možné, že kreditná karta nie je aktívna. Ak ste napríklad len nedávno dostali kreditnú kartu poštou s aktualizovaným dátumom uplynutia platnosti, je potrebné kreditnú kartu aktivovať. Vaša banka vám môže tiež oznámiť, že karta nie je schválená na online, medzinárodné alebo opakované transakcie.

Musím si aktualizovať číslo kreditnej karty alebo bankového účtu.

Číslo na existujúcej kreditnej karte alebo číslo existujúceho bankového účtu nie je možné zmeniť. Ak sa z nejakého dôvodu číslo vašej kreditnej karty alebo bankového účtu zmení, najprv odstráňte existujúcu kreditnú kartu alebo existujúci bankový účet. Potom pridajte nové.

V konte mám uloženú len jednu kreditnú kartu alebo jeden bankový účet, ktoré chcem odstrániť.

Ak máte len jednu kreditnú kartu alebo jeden bankový účet, pri pokuse o jej odstránenie sa zobrazí chybové hlásenie. Ak chcete tento problém vyriešiť, skontrolujte, či na uskutočnenie platby za všetky vaše predplatné používate iný spôsob, a potom skúste kreditnú kartu alebo bankový účet odstrániť ešte raz.

Kreditnú kartu alebo bankový účet nie je možné pridať.

Ak máte problémy pri zadávaní informácií o kreditnej karte alebo bankovom účte, obráťte sa na oddelenie podpory.

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Pozrite tiež

Zmena spôsobu platby za predplatné na Office 365 for business

Zmena adries na fakturáciu pre Office 365 for business

Zrušenie predplatného

Fakturácia v službách Office 365 for business – Pomocník pre správcov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×