Pridanie a správa prepojení na osobnej lokalite

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zoznam Prepojenia je miesto na osobnej lokalite, kde je možné ukladať prepojenia medzi obľúbené webové lokality. K zoznamu Prepojenia môžete získať prístup z ľubovoľného miesta, na ktorom ste prihlásení v programe Microsoft Office SharePoint Server 2007. Zoznam Prepojenia môžete tiež zdieľať s inými osobami, ktoré navštívia vašu lokalitu.

Obsah tohto článku

Prehľad prepojenia

Ochrana osobných údajov a zoskupenia

Pridanie prepojenia do zoznamu prepojenia

Zobrazenie alebo skrytie prepojení návštevníkom osobnej lokality

Usporiadanie prepojení podľa skupín

Odstránenie prepojenia zo zoznamu prepojenia

Prehľad zoznamu Prepojenia

Prepojenia sa zobrazujú na dvoch miestach – v rozbaľovacom zozname Prepojenia, ktorý je k dispozícii bez ohľadu na miesto prihlásenia, a vo webovej časti Prepojenia na verejnej stránke.

Prepojenia rozbaľovacieho zoznamu, ktorý sa zobrazí v pravom hornom rohu na každej stránke lokality SharePoint, automaticky zobrazuje všetky lokality, v ktorom sú uvedené do skupiny členov lokality SharePoint názov lokality . Okrem toho môžete pridať lokality a sú usporiadané do skupín. Napríklad Office SharePoint Server 2007 poskytuje skupinu najlepšie tipy na miesto, kde ste zoznam lokalít, ktoré máte prístup k najčastejšie. Skupín môžu obsahovať navštívené projekt alebo skupinu ľudí mohol mať osobné lokality navštívite často. Ďalšou výhodou používania zoznamu prepojenia rozbaľovací zoznam je, že poskytuje rýchly prístup k možnosti ponuky Pridať medzi moje prepojenia a Spravovať prepojenia. Preto, keď sa nachádzate na lokalite, ktorú chcete pridať do zoznamu prepojení, môžete jednoducho urobíte tak, že kliknete na možnosť pridať do zoznamu prepojenia ponuky.

Prepojenia webová časť sa zobrazí na stránke verejné a umožňuje prepojenia zdieľať s ľuďmi, ktorí osobnej lokality. Pomocou skupín ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii pre každé prepojenie, môžete zobraziť prepojenia na určité kategórie osôb. Napríklad, ak máte stránky, ktoré sú špecifické pre projekt, že pracujete so svojím tímom, môžete nastaviť možnosti ochrany osobných údajov pre tieto prepojenia na hodnotu Pracovná. Len ľudia z vašej pracovnej skupiny uvidia tieto prepojenia lekárske osobnej lokality. Získajte ďalšie informácie o nastavení ochrany osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov a zoskupovanie a v časti zobrazenie alebo skrytie prepojenia návštevníkom osobnej lokality .

Na začiatok stránky

Ochrana osobných údajov a zoskupovanie

Pomocou nastavenia ochrany osobných údajov na osobnej lokalite môže program Office SharePoint Server 2007 zobraziť informácie len určitej kategórii osôb. Existuje päť kategórií ochrany osobných údajov – Všetci, Kolegovia, Pracovná skupina, Nadriadený a Iba ja. Nastavenie ochrany osobných údajov vybratého prepojenia určuje, kto môže zobraziť príslušnú osobnú lokalitu.

Zoznam Prepojenia je možné usporiadať do skupín a poukázať tak na ich vzájomné vzťahy. Všetky prepojenia sú podľa predvoleného nastavenia v skupine Všeobecné. Môžete vytvoriť ľubovoľný počet skupín. Prepojenia je užitočné usporiadať podľa projektov alebo podľa frekvencie ich používania.

Ďalšie informácie o spôsobe používania ochrany osobných údajov obsahu získate po kliknutí na prepojenia, ktoré sú uvedené na osobnej lokalite v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Pridanie prepojenia do zoznamu Prepojenia

Prepojenia je možné pridať do zoznamu Prepojenia dvoma spôsobmi – z lokality prepojenia, ktoré sa má pridať, a zo stránky Prepojenia na osobnej lokalite.

 1. Ak chcete pridať prepojenie do zoznamu Prepojenia, vykonajte jeden z nasledovných postupov:

Z tohto miesta

Požadovaná akcia

Lokalita, na ktorú sa má pridať prepojenie

 1. V pravom hornom roku kliknite na položku Prepojenia.

 2. Vyberte možnosť Pridať medzi prepojenia.

 3. V dialógovom okne Pridať medzi prepojenia skontrolujte v časti Názov názov prepojenia. Je to názov, ktorý sa zobrazí na verejnej stránke a v rozbaľovacom zozname Prepojenia. Ak ho chcete zmeniť, zvýraznite ho a zadajte nový názov.

 4. Adresa, ktorá je uvedená v poli Adresa, predstavuje adresu lokality.

Všetky ostatné lokality SharePoint

 1. V pravom hornom roku kliknite na položku Osobná lokalita.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Prepojenia.

 3. Na paneli nástrojov zoznamu Prepojenia kliknite na položku Pridať prepojenie.

 4. Na stránke Prepojenie zadajte v časti Názov názov prepojenia. Zobrazí sa na verejnej stránke a v rozbaľovacom zozname Prepojenia.

 5. Do poľa Adresa zadajte adresu URL lokality.

 1. Ak chcete vedieť, kto zobrazuje prepojenie na stránke Osobný profil, vyberte v poli Zobraziť tieto prepojenia jednu z nasledovných kategórií:

Táto kategória

Zobrazuje prepojenie týmto osobám

Všetci

Každý s povoleniami na prezeranie vašej osobnej lokality.

Kolegovia

Táto kategória zahŕňa každého, kto je aktuálne uvedený na stránke Kolegovia. Podľa predvoleného nastavenia táto kategória zahŕňa vášho nadriadeného, partnerov a priamych podriadených.

Pracovná skupina

Podľa predvoleného nastavenia je v pracovnej skupine len váš nadriadený, partneri a priami podriadení. Táto kategória obsahuje aj kolegov, ktorí boli pridaní pomocou možnosti Pridať kolegov do pracovnej skupiny. Noví kolegovia sa do pracovnej skupiny nepridávajú automaticky.

Nadriadený

Váš priamy nadriadený.

Iba ja

Vy.

 1. Získajte ďalšie informácie o nastavenia ochrany osobných údajov v časti zobrazenie alebo skrytie prepojenia návštevníkom osobnej lokality .

 2. Ak chcete umiestniť prepojenie do skupiny, ktorá je usporiadaná podľa projektu alebo podobnosti, vyberte v časti Zoskupenie položku Existujúca skupina a kliknutím na šípku vyberte vytvorenú skupinu, alebo vyberte položku Nová skupina a zadajte názov novej skupiny.

  Získajte ďalšie informácie o zoskupení v časti usporiadanie prepojení podľa skupín .

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo skrytie prepojení návštevníkom osobnej lokality

Pomocou kategórií ochrany osobných údajov je možné rozhodnúť, ktorým návštevníkom osobnej lokality sa prepojenia zoznamu Prepojenia zobrazia. Každé prepojenie zoznamu je možné nastaviť tak, aby sa zobrazovalo osobám, ktoré patria do jednej z piatich kategórií. Zobrazenie zmien v zozname Prepojenia závisí od toho, do ktorej kategórie príslušný návštevník patrí. Podľa predvoleného nastavenia sa prepojenie zobrazuje pre kategóriu Všetci.

 1. Na ľubovoľnej lokalite SharePoint kliknite v pravom hornom rohu na položku Osobná lokalita.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Prepojenia.

 3. Na stránke Prepojenia vyberte prepojenia, ktoré sa majú návštevníkom osobnej lokality skryť alebo zobraziť.

 4. Na paneli nástrojov zoznamu Prepojenia kliknite na položku Úprava prepojení.

 5. Vybratím jednej z nasledovných kategórií z poľa Zobraziť tieto prepojenia zadajte, komu sa majú zobrazovať vybraté prepojenia stránky Osobný profil.

Táto kategória

Umožňuje týmto používateľom zobrazovať vybratých kolegov

Všetci

Každý s povoleniami na prezeranie vašej osobnej lokality.

Kolegovia

Táto kategória zahŕňa každého, kto je aktuálne uvedený na stránke Kolegovia. Podľa predvoleného nastavenia táto kategória zahŕňa vášho nadriadeného, partnerov a priamych podriadených.

Pracovná skupina

Podľa predvoleného nastavenia je v pracovnej skupine len váš nadriadený, partneri a priami podriadení. Táto kategória obsahuje aj kolegov, ktorí boli pridaní pomocou možnosti Pridať kolegov do pracovnej skupiny. Noví kolegovia sa do pracovnej skupiny nepridávajú automaticky.

Nadriadený

Váš priamy nadriadený.

Iba ja

Vy.

Ďalšie informácie o spôsobe používania ochrany osobných údajov obsahu získate po kliknutí na prepojenia, ktoré sú uvedené na osobnej lokalite v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Usporiadanie prepojení podľa skupín

Prepojenia je možné usporiadať do skupín, napríklad podľa názvu projektu alebo typu. Program Office SharePoint Server 2007 ponúka skupinu s názvom Najlepšie tipy pre lokality, ktoré chcete zvýrazniť. Je možné vytvoriť vlastné názvy skupín.

 1. Na ľubovoľnej lokalite SharePoint kliknite v pravom hornom rohu na položku Osobná lokalita.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Prepojenia.

 3. Na stránke Prepojenia vyberte požadované prepojenia.

 4. Na paneli nástrojov zoznamu Prepojenia kliknite na položku Úprava prepojení.

 5. V časti Zoskupenie vyberte položku Existujúca skupina, kliknite na šípku a vyberte vytvorenú skupinu, alebo vyberte položku Nová skupina a zadajte nový názov skupiny. Vybraté prepojenia sa umiestnia do vybratej alebo vytvorenej skupiny.

  Poznámky: 

  • Ak chcete odstrániť skupinu, odstráňte zo skupiny všetky prepojenia. Skupina sa tak automaticky odstráni zo zoznamu Prepojenia.

  • Položka zoznamu Existujúca skupina s názvom Viaceré hodnoty znamená, že vybraté lokality patria do viac ako jednej skupiny.

Na začiatok stránky

Odstránenie prepojenia zo zoznamu Prepojenia

V prípade potreby je možné prepojenie zo zoznamu Prepojenia odstrániť.

 1. Na ľubovoľnej lokalite SharePoint kliknite v pravom hornom rohu na položku Osobná lokalita.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Prepojenia.

 3. Na stránke Prepojenia vyberte požadované prepojenia.

 4. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×