Pridanie a pripojenie tvarov v programe Visio pre web

Visio pre web obsahuje mnoho tvarov, ktoré sú usporiadané do množín tvarov. Pre každý diagram sú k dispozícii počiatočné množiny tvarov. Môžete tiež pridať množiny tvarov na paletu tvarov, čím získate rýchly prístup k iným požadovaným tvarom. Ak chcete vytvoriť napríklad diagram neformálnych procesov, môžete pridať množinu Základné tvary vývojového diagramu. Pri vytváraní diagramu pomocou funkcie Rýchle tvary môžete rýchlo a hladko pridať a spojiť tvary bez toho, aby ste museli často prechádzať medzi paletou tvarov a plátnom diagramu. Môžete tiež vytvoriť dva typy pripojení: s nemennými bodmi alebo meniacimi sa bodmi pripojenia. V prípade prekríženia spojníc môžete pridať alebo odstrániť posuny čiar. Môžete dokonca zmeniť typ čiary na rovnú, zalomenú alebo zaoblenú.

Tu sú základné spôsoby, ktoré vám pomôžu vytvoriť správny diagram hneď na prvýkrát.

Čo vás zaujíma?   

Spravovanie tvarov na palete tvarov

Pridanie a spájanie tvarov pomocou funkcie Rýchle tvary

Spájanie tvarov pomocou bodov pripojenia

Zmena spojnice na iný typ

Zobrazenie alebo odstránenie posunov čiar

Pozrite tiež

Spravovanie tvarov na palete tvarov

Paleta tvarov sa používa na pridávanie, zobrazenie a odstránenie množín tvarov.

Paleta tvarov

Pridanie množiny tvarov

 1. Otvorte diagram na úpravu.

 2. V oblasti kariet vyberte položku Pridať tvary Ikona Pridať .

 3. Prechádzajte zoznamom množín tvarov a zistite, aké tvary sú k dispozícii.

  Zoznam množín tvarov
 4. Ak chcete zobraziť dostupné tvary v množine tvarov, vyberte položku Ukážka Ikona Ukážka .

 5. Množinu tvarov pridajte vybratím položky Pridať.

Zobrazenie pridanej množiny tvarov

Chcete zobraziť množinu tvarov, ktorú ste už pridali, no momentálne nie je viditeľná.

 1. Otvorte diagram na úpravu.

 2. V oblasti kariet vyberte ikonu množiny tvarov. Ak chcete zistiť názov vybratej množiny tvarov, ukážte na ikonu.

  Ikony množín tvarov

Odstránenie množiny tvarov

Ak chcete uvoľniť paletu tvarov, môžete odobrať niektorú množinu tvarov. Množinu tvarov môžete kedykoľvek znova pridať.

 1. Otvorte diagram na úpravu.

 2. V oblasti kariet tvarov kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu množiny tvarov a potom vyberte položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Pridanie a spájanie tvarov pomocou funkcie Rýchle tvary

Vytvárajte diagramy rýchlo a jednoducho pomocou funkcie Rýchle tvary. Každá množina tvarov obsahuje Rýchle tvary, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa urýchlil priebeh práce využitím príslušných návrhov.

Poznámka:    Na základe predvoleného nastavenia sú rýchle tvary zapnuté. Rýchle tvary môžete vypnúť zrušením zobrazenia > rýchle tvary.

 1. Otvorte diagram na úpravu.

 2. Presuňte tvar z tably Tvary na stranu a potom uvoľnite tlačidlo myši.

  Presunutie tvaru z tably Tvary na stranu
 3. Podržte ukazovateľ nad tvarom, kým sa nezobrazia modré šípky.

  Kurzor umiestnený nad tvarom, zobrazujúce sa modré šípky
 4. Posuňte ukazovateľ na vrchnú časť modrej šípky, ktorá naznačuje, kam chcete umiestniť nový tvar.

  Presunutie kurzora na požadovanú šípku
 5. Na miniatúrnom paneli s nástrojmi kliknite na jeden zo štyroch tvarov.

  Ukázaním myšou na šípku automatického pripojenia sa zobrazí panel s nástrojmi tvarov, ktoré chcete pridať.

  Nový tvar sa pridá do diagramu a automaticky sa pripojí k pôvodnému tvaru.

 6. Pridajte všetky požadované tvary tak, že podržíte myš nad novým tvarom, kým sa nezobrazí miniatúrny panel s nástrojmi.

  Ukázaním myšou na novopridaný tvar zobrazíte šípky automatického pripojenia, ktoré slúžia na pridávanie ďalších tvarov.

Tip    Ak sa požadovaný tvar na miniatúrnom paneli s nástrojmi nenachádza, požadovaný tvar môžete presunúť z tably Tvary na modrú šípku. Nový tvar sa pripojí k pôvodnému tvaru, akoby ste naň klikli na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Spájanie tvarov pomocou bodov pripojenia

Pomocou bodov pripojenia medzi tvarmi môžete zlepiť tvary dokopy tak, aby zostali spojené aj pri presunutí alebo otočení niektorého tvaru. Body pripojenia sa zobrazia, keď presuniete ukazovateľ myši na tvar.

Zobrazenie bodov pripojenia

Tip: Použite funkciu Lupa, aby ste lepšie videli drobné detaily a získali väčší cit a presnosť: zobrazenie priblížte (alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + +) alebo vzdiaľte (alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + -).

Prehľad typov pripojenia

Existujú dva typy pripojení:

 • Bodové pripojenie    Označuje sa aj ako statické lepidlo a ide o pripojenie s nemennými bodmi pripojenia. Bodové pripojenie použite vtedy, keď miesto bodu pripojenia musí zostať rovnaké, napríklad v podrobnom pôdoryse, v ktorom sú dôležité umiestnenia elektrických, telefónnych a sieťových zásuviek.

 • Dynamické pripojenie    Označuje sa aj ako dynamické lepidlo a ide o pripojenie s meniacimi sa bodmi pripojenia. Pri presunutí alebo otočení tvaru sa toto pripojenie presmeruje a použije sa najkratšia cesta. Vďaka tomu sa optimalizujú aktualizácie tvarov a diagramov.

Medzi dvomi tvarmi môže byť bodové aj dynamické pripojenie. V diagrame počítača a smerovača je napríklad dôležitý konkrétny bod pripojenia na tvare smerovača, a preto ide o bodové pripojenie, no konkrétny bod pripojenia na tvare počítača nie je podstatný, a preto je tu dynamické pripojenie.

V nasledujúcom diagrame má tvar A bodové pripojenie k tvaru C a pri premiestnení tvaru C zostane spojnica z tvaru A pripojená k rovnakému bodu na tvare C. Naopak tvar B má dynamické pripojenie k tvaru C a spojnica z tvaru B sa premiestňuje k najbližšiemu bodu pripojenia na tvare C.

Tvar A má bodové pripojenie k tvaru C, no tvar B má dynamické pripojenie k tvaru C.

Vytvorenie bodového pripojenia

 1. Otvorte diagram na úpravu.

 2. Presuňte ukazovateľ na tvar tak, aby sa zobrazili jeho body pripojenia.

  Zobrazenie bodov pripojenia
 3. Premiestnite ukazovateľ na bod pripojenia daného tvaru, kým sa neuzavrie so zeleným obdĺžnikom a ukazovateľ sa zmení na krížový Ukazovateľ s krížikom (alebo presný výber) .

  Bod pripojenia orámovaný zeleným obdĺžnikom a zmena ukazovateľa na krížik
 4. Presuňte ukazovateľ na cieľový tvar tak, aby sa zobrazili všetky jeho body pripojenia, a potom posuňte ukazovateľ na konkrétny bod pripojenia tak, aby sa okolo neho zobrazil zelený rámček a popis Prilepiť k bodu pripojenia.

  Cieľový tvar zobrazuje popis: Prilepiť k bodu pripojenia
 5. Uvoľnením ukazovateľa dokončite bodové pripojenie.

Vytvorenie dynamického pripojenia

 1. Otvorte diagram na úpravu.

 2. Presuňte ukazovateľ na tvar tak, aby sa zobrazili body automatického pripojenia (štyri trojuholníky).

  Zobrazenie automatických pripojení tvaru
 3. Presuňte ukazovateľ na bod automatického pripojenia tak, aby sa zmenil na ikonu krížika Ukazovateľ s krížikom (alebo presný výber) .

  Izolovanie bodov automatického pripojenia na tvare
 4. Presuňte ukazovateľ na cieľový tvar tak, aby sa zobrazili všetky jeho body pripojenia.

  Presunutie spojnice k cieľovému tvaru
 5. Zmeňte polohu ukazovateľa tak, aby sa okolo neho zobrazilo zelené orámovanie a zobrazil sa popis Prilepiť k tvaru.

  Pripojenie k cieľového tvaru s dynamickým pripojením
 6. Uvoľnením ukazovateľa vytvorte dynamické pripojenie.

Na začiatok stránky

Zmena spojnice na iný typ

Na základe predvoleného nastavenia je spojovacia spojnica pevná s jednou šípkou smerujúcou k prepojenému tvaru, hoci sa môže líšiť, ak ste použili motív. Možno budete chcieť zmeniť typ spojnice.

 1. Otvorte diagram na úpravu.

 2. Vyberte spojnicu.

 3. Na páse s nástrojmi vyberte položku Domov, vyberte tlačidlo Typ spojnice a potom vyberte položku Priama, Zalomená alebo Zaoblená.

  Typy spojníc

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo odstránenie posunov čiar

Keď pri úprave diagramu a pridávaní ďalších tvarov dôjde k prekríženiu spojníc, Visio pre web môže potrebovať vytvoriť posuny čiar. Tieto posuny čiar môžete zobraziť alebo odstrániť.

 1. Otvorte diagram na úpravu.

 2. Na páse s nástrojmi vyberte položku Domov a potom položku Typ spojníc Ikona Typ spojnice .

 3. Ak chcete zobraziť posuny nad prekríženými čiarami, vyberte položku Zobraziť posuny čiar.

  Zobrazenie posunov čiar
 4. Ak chcete odstrániť posuny nad prekríženými čiarami, vyberte položku Odstrániť posuny čiar.

  Odstránenie posunov čiar

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Visio pre Pomocníka na webe

Zobrazenie, vytvorenie a úprava diagramu v programe Visio pre web.

Výber, kopírovanie a premiestnenie tvarov v programe Visio pre web

Zmena veľkosti, otočenia a poradia tvaru v programe Visio pre web

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×