Pridanie a odobratie členov skupiny v Outlooku

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ako projekty prichádzajú a odchádzajú, takže sa príliš členov skupiny. Určite, je potrebné pridať alebo odstrániť členov počas trvania v skupine. ešte budete musieť pridať alebo odstrániť vlastníkov skupiny.

Ľubovoľný člen skupiny môžete pozvať ostatných do skupiny, ale iba vlastník skupiny, môžete ich odstrániť. Vlastník skupiny je zvyčajne osoba vytvárajúca skupiny, ale iné možno priradiť túto úlohu aj.

Vyberte kartu, ktorá sa zhoduje s vašou verziou Outlooku pokyny na pridanie a odstránenie členov vrátane Hodnotenie členov.

Vyberte pokyny pre svoju verziu

Pokyny sa mierne líšia v závislosti od toho, či používate novú verziu služby Outlook na webe. Vyberte verziu služby Outlook na webe, ktorú používate, a zobrazia sa kroky, ktoré sa týkajú vybratej verzie.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Outlook na webe verzie beta

Pozrite si časť Pokyny pre nový Outlook na webe.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Outlook na webe

Pozrite si časť Pokyny pre klasickú službu Outlook na webe.

Poznámka: Ak vaša organizácia do panelu s nástrojmi pridala svoje logo, môže sa vám zobraziť ničo iné ako to, čo sa zobrazuje vyššie.

Pokyny pre novú službu Outlook na webe

Ako vlastník prijatí žiadosti o svojej skupiny od ľudí, ktorí nie sú súčasťou skupiny, ale chcete stať členom skupiny.

 1. Jeden môžete žiadosť o pripojenie skupín dvoma spôsobmi: Ak ide o súkromnú skupinu, vyberte žiadosť o pripojenie, ak ide o verejnú skupinu, vyberte položku pripojiť sa.

 2. Vlastníka/vlastníkov skupiny dostane e-mail so žiadosťou o spojenie. Vlastník môže schváliť alebo odmietnuť žiadosť o pripojenie k z e-mailovej.

Všetky ostatné vlastníci tiež vidieť, že žiadosť schválená a ich nie je potrebné na ňu. Používateľa môžete objaviť skupiny a možno budete chcieť pripojiť. Ak je skupina súkromná, vlastník si e-mail so žiadosťou o. Vlastník môžete schváliť alebo odmietnuť.

Člen skupiny môžete odoslať aj žiadosť pridať ďalších používateľov do skupiny

Ako vlastník, dostanete e-mailu od člena skupiny, ktorý chce pridať ďalších používateľov do skupiny. Rovnaké e-mailu sa presmerujú na ďalších vlastníkov, ak má ľubovoľný. Na základe akcia, e-mailu aktualizuje a zobrazí stav žiadostí o.

Môžete pozvať ľudí do svojej skupiny. Ak je v súkromnej skupine, vlastníka skupiny prijímajú žiadosť z pozvaná osoba pripojiť ku skupine. Môžete tiež pozvať hostí pripojiť ku skupine. Skupinové konverzácie a udalostí kalendára dostanú do svojho priečinka doručenej pošty. Hostí však nie je možné byť vlastníkmi skupiny, zobrazenie globálny zoznam adries, prezrite si všetky informácie o kartách kontaktov člena skupiny alebo Zobraziť členstvo v skupine.

 1. Otvorte Outlook na webe.

 2. Na table priečinok v časti skupiny vyberte skupinu.

  Snímka obrazovky skupiny na navigačnej table

 3. V hlavičke skupiny vyberte požadovaný počet členov vedľa Nastavenia pre nástroj na migráciu služby SPO .

  Snímka obrazovky s tlačidlom členov skupiny

 4. Vedľa položky fotografie skupiny, vyberte možnosť Ďalšie možnosti > pozvanie iných používateľov.

  Snímka obrazovky s pozvať ostatných možností v rámci karty skupiny

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Vyberte položku Kopírovať prilepte prepojenie do e-mailu, ktorý ste už spustili vytváraní pripojiť ku skupine.

  • Vyberte e-mailu začať nový e-mail s prepojením na pripojenie k skupine v správe. Príjemca bude potrebné kliknutím na toto prepojenie na pripojenie k skupine.

   Ak je skupina súkromná, prepojenie v správe sa odošlite žiadosť o spojenie s vlastníka skupiny skupiny.

 6. Dokončenie napísanie správy a kliknite na položku Odoslať.

Musíte byť vlastníkom skupiny odstrániť členov. Ak si nie ste istí, či ste vlastníkom skupiny, prečítajte si "Vlastníkov skupiny zobrazenia" nižšie.

 1. V hlavičke skupiny vyberte požadovaný počet členov vedľa Nastavenia pre nástroj na migráciu služby SPO .

  Snímka obrazovky s tlačidlom členov skupiny

 2. Vedľa mena člena, ktorého chcete odstrániť, vyberte položku odstrániť zo skupiny Odstrániť zo skupiny .

 1. V hlavičke skupiny vyberte požadovaný počet členov vedľa Nastavenia pre nástroj na migráciu služby SPO .

  Snímka obrazovky s tlačidlom členov skupiny

 2. V časti stĺpec úlohu môžete vidieť, ak osoby v skupine je vlastník alebo členom.

Musíte byť vlastníkom skupiny na podporu jeden z vašich členov skupiny.

 1. V hlavičke skupiny vyberte požadovaný počet členov vedľa Nastavenia pre nástroj na migráciu služby SPO .

  Snímka obrazovky s tlačidlom členov skupiny

 2. Nájdite osobu, ktorú chcete povýšiť na vlastníka.

 3. V časti stĺpce rola vyberte člena > povýšiť na vlastníka.

Pri kontexty vlastníka do stavu člena, majte na pamäti, že skupiny musí mať aspoň jedného vlastníka. Iba vlastníci skupín môžete znížiť úroveň.

 1. V hlavičke skupiny vyberte požadovaný počet členov vedľa Nastavenia pre nástroj na migráciu služby SPO .

  Snímka obrazovky s tlačidlom členov skupiny

 2. Nájdite osobu, ktorú chcete znížiť členom.

 3. V časti stĺpce rola vyberte vlastníka > Odstránenie vlastníka stavu.

Pokyny pre klasický Outlook na webe

Môžete pozvať ľudí do svojej skupiny. Ak je v súkromnej skupine, vlastníka skupiny prijímajú žiadosť z pozvaná osoba pripojiť ku skupine. Môžete tiež pozvať hostí pripojiť ku skupine. Skupinové konverzácie a udalostí kalendára dostanú do svojho priečinka doručenej pošty. Hostí však nie je možné byť vlastníkmi skupiny, zobrazenie globálny zoznam adries, prezrite si všetky informácie o kartách kontaktov člena skupiny alebo Zobraziť členstvo v skupine.

 1. Otvorte Outlook na webe.

 2. Na navigačnej table vyberte v časti Skupiny svoju skupinu.

 3. V hlavičke skupiny vyberte zoznam členov.

  Vyberte zoznam členov prejdite na stránku členov
 4. Vyberte položku Pridanie členov.

 5. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pridať.

 6. Vyberte položku Uložiť.

Musíte byť vlastníkom skupiny odstrániť členov. Ako zistím, či som vlastníkom skupiny?

 1. V hlavičke skupiny vyberte zoznam členov.

  Vyberte zoznam členov prejdite na stránku členov
 2. Vyberte položku všetky vidieť všetci členovia skupiny.

  Vyberte všetky, ak chcete zobraziť členov tejto skupiny
 3. Vedľa mena člena chcete odstrániť, a kliknite na položku Ikona Ďalšie akcie > odstrániť zo skupiny.

 1. V hlavičke skupiny vyberte zoznam členov.

  Vyberte zoznam členov prejdite na stránku členov
 2. Vyberte položku vlastníci zobrazíte všetky skupiny vlastníci.

  Hlavička skupiny so zvýrazneným prepojením vlastníci

Musíte byť vlastníkom skupiny na podporu jeden z vašich členov skupiny.

 1. V hlavičke skupiny vyberte zoznam členov.

  Vyberte zoznam členov prejdite na stránku členov
 2. Vyberte položku všetky vidieť všetci členovia skupiny.

  Vyberte všetky, ak chcete zobraziť členov tejto skupiny
 3. Ukážte na meno člena, ktorého chcete povýšiť a vyberte Ikona Ďalšie akcie >skontrolujte vlastníka.

Pri kontexty vlastníka do stavu člena, majte na pamäti, že skupiny musí mať aspoň jedného vlastníka. Iba vlastníci skupín môžete znížiť úroveň.

 1. V hlavičke skupiny vyberte zoznam členov.

  Vyberte zoznam členov prejdite na stránku členov
 2. Vyberte položku vlastníci.

  Hlavička skupiny so zvýrazneným prepojením vlastníci

 3. Prejdite ukazovateľom myši na meno člena, ktorého chcete povýšiť a vyberte Ikona Ďalšie akcie > Odstránenie stavu vlastníka.

Pridanie členov do skupiny

 1. Otvorte Outlook 2016.

 2. V časti skupiny na table vľavo priečinok vyberte skupinu.

  Na ľavom navigačnom paneli vyberte skupinu

 3. Na páse s nástrojmi skupiny, vyberte položku Pridať členov.

 4. V dialógovom okne Pridať členov vyhľadajte ľudí vo vašej organizácii podľa ich celého mena alebo e-mailovú adresu a potom vyberte mená, ak chcete pridať.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie hostí do skupiny

Keď pridáte hostí, známe aj ako externých používateľov do skupiny, chcete ich povoliť prístup k všetkým informáciám v rámci skupiny. Patria sem aj e-maily, kalendár, poznámky k projektu, projektových súborov a projektové plány. Hostia nezobrazuje uzol skupiny v ich navigačnej tably v programe Outlook, ale prijímanie skupinu e-mailov a prepojenia na súbory prostredníctvom svojho priečinka doručenej pošty.

V hlavičke skupiny označuje, kedy hosťami sú súčasťou skupiny, ako je uvedené v tomto príklade.

Hodnotenie členstvo je uvedené v hlavičke skupiny

Keď pozvete hosťa na pripojenie k skupine, sa zobrazí upozornenie e-mailom, aby ste boli pridané. Budú sa začnú prijímať skupinové konverzácie a udalostí kalendára do svojho priečinka doručenej pošty. Však Hodnotenie členovia majú obmedzenia, čo môžete zobraziť a vykonajte v skupine. Napríklad, je možné hostí:

 • Byť vlastníkmi skupiny

 • Zobrazenie globálny zoznam adries

 • Prezrite si všetky informácie o člena skupiny kontaktov karty

 • Zobrazenie členov skupiny

Vlastník skupiny môžete kedykoľvek zrušiť hosťovský prístup.

Ak chcete pridať hostí do skupiny

 1. Otvorte Outlook 2016.

 2. V časti skupiny na table vľavo priečinok vyberte skupinu.

  Na ľavom navigačnom paneli vyberte skupinu

 3. Na páse s nástrojmi skupiny, vyberte položku Pridať členov.

 4. V dialógovom okne Pridať členov zadajte e-mailovú adresu hosťa a stlačte kláves Enter.

 5. Vyberte tlačidlo OK.

Odstránenie člena zo skupiny

Iba vlastníci skupín môžu odstrániť členov.

 1. V časti skupiny na table vľavo priečinok vyberte skupinu.

  Na ľavom navigačnom paneli vyberte skupinu

 2. Na páse s nástrojmi, vyberte položku Upraviť skupinu.

 3. V dialógovom okne Upraviť skupinu ukážte na meno člena, ktorého chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo X.

  Remove a member

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii pre účastníkov programu Office Insider s predplatným na Office 365. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

Pridanie členov do skupiny

 1. Otvorte program Outlook for Mac

 2. Otvorenie skupiny karty skupiny, do ktorej chcete pridať členov.

 3. Vyberte položku členovia.

  Zobrazuje sa pridať členov

 4. Zadajte mená alebo e-mailovú adresu alebo vyberte zo zoznamu. Môžete pridať hostia, ktorí sú ľuďmi mimo vašej školy alebo vaša organizácia do skupiny. Zobrazuje sa pridať členov do skupiny

 5. Vyberte položku pridať členov.

Odstránenie člena zo skupiny

 1. Otvorte program Outlook for Mac

 2. Otvorenie skupiny karty skupiny, z ktorej budete odstrániť členov. Iba vlastníci skupín môžu odstrániť členov.

 3. Vyberte položku členovia.

 4. Kliknite na položku X vedľa mena osoby, ktorú chcete odstrániť zo skupiny. Zobrazuje sa odstrániť členov skupiny

 5. Vyberte položku Odstrániť.

Pridanie členov do skupiny

 1. Otvorte aplikáciu Outlook Mobile.

 2. Na table priečinkov vyberte položku Skupiny.

  Priečinok Skupiny na navigačnej table

 3. Ťuknite na názov skupiny, do ktorej chcete pridať členov.

  Domovská obrazovka mobilnej aplikácie skupiny
 4. Ťuknite na názov skupiny, prejdite na stránku Podrobnosti o skupine.

  Ťuknite na tlačidlo člena, ak chcete zobraziť stránku členov
 5. Pod zoznam členov, ťuknite na položku Zobraziť všetky prepojenia.

  Vyberte zobrazenie všetkých členov prepojenie Ak chcete zobraziť členov skupiny
 6. Na stránke členov, ťuknite na položku Pridať.

 7. Zadajte mená alebo e-mailovú adresu alebo vyberte zo zoznamu. Členmi mimo vašej školy alebo organizácie bude mať "Hodnotenie" pod ich mená.

 8. Ťuknite na položku Check mark symbol . Zobrazí zoznam aktualizované člena.

Odstránenie člena zo skupiny

Iba vlastníci skupín môžu odstrániť členov.

 1. Otvorte aplikáciu Outlook Mobile.

 2. Na table priečinkov vyberte položku Skupiny.

  Priečinok Skupiny na navigačnej table

 3. Ťuknite na názov skupiny, do ktorej bude odstránenie členov.

  Domovská obrazovka mobilnej aplikácie skupiny
 4. Ťuknite na názov skupiny, prejdite na stránku Podrobnosti o skupine.

  Ťuknite na tlačidlo člena, ak chcete zobraziť stránku členov
 5. Na stránke Podrobnosti o skupine ťuknite na položku vedľa mena osoby, ktorú chcete odstrániť zo skupiny.

 6. Ťuknite na položku odstrániť zo skupiny.

Pozrite tiež

Hosťovský prístup do skupín v Office 365

Vytvorenie skupiny

Pripojenie sa k skupine

Odstránenie skupiny

Leave a group

Informácie o skupinách v Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×