Pridanie a formátovanie textu vo Visiu Online

Pridanie a formátovanie textu v tvare je vhodný spôsob, ako diagram sprehľadniť a dať mu profesionálny vzhľad. Text môžete pridať a formátovať v ľubovoľnom tvare. Môžete tiež pridať tvar s textovým poľom. Text, ktorý pridáte a formátujete, používa predvolený motív. Podľa potreby však môžete použiť aj formát, ktorý je odlišný od formátu motívu.

Pridanie textu do tvaru a úprava textu

 1. Otvorte diagram na úpravu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie, vytvorenie a úprava diagramu vo Visiu Online.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať text, vyberte tvar a začnite písať.

   Pridanie textu do tvaru
  • Ak chcete upraviť text, dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete upraviť.

   Úprava textu v tvare

  Visio sa prepne na úpravu textu a môže priblížiť vybratý tvar.

 3. Po pridaní textu kliknite mimo tvaru alebo stlačte kláves Esc.

  Ak bolo zobrazenie pri písaní automaticky zväčšené, Visio obnoví pôvodné zobrazenie.

Formátovanie textu v tvare

 1. Otvorte diagram na úpravu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie, vytvorenie a úprava diagramu vo Visiu Online.

 2. Dvakrát kliknite na tvar s textom, ktorý chcete formátovať.

  Predvolene sa vyberie celý text. Ak chcete formátovať určitú časť textu, vyberte len tú časť, ktorú chcete formátovať.

 3. Vyberte položku Domov a postupujte takto:

  • Ak chcete zmeniť písmo, vyberte niektorú z možností v časti Názov písma alebo Veľkosť písma Ikony Typ písma a Veľkosť písma .

  • Ak chcete text zvýrazniť, vyberte položku Tučné písmo, Kurzíva alebo Podčiarknutie Ikony Tučné písmo, Kurzíva a Podčiarknutie .

  • Ak chcete zmeniť farbu, vyberte položku Farba písma Ikona Farba písma .

  • Ak chcete text zarovnať doľava, na stred alebo doprava, vyberte položku Zarovnať text Ikona Zarovnanie textu .

 4. Po dokončení formátovania kliknite mimo tvaru alebo stlačte kláves Esc.

Pridanie a formátovanie textového poľa

Textové pole slúži na vysvetlenie diagramu. Môžete pridať názov, komentáre, legendy, poznámky pod čiarou a podobne. Text v textovom poli môžete upravovať rovnako ako text v tvare. Textové pole je tvar, a preto ho je možné vybrať, presunúť, zmeniť jeho veľkosť, otočiť ho a odstrániť tak ako ktorýkoľvek iný tvar.

 1. Otvorte diagram na úpravu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie, vytvorenie a úprava diagramu vo Visiu Online.

 2. Vyberte položky Domov > Textové pole Ikona Textové pole .

 3. Umiestnite ukazovateľ myši na prázdne miesto v diagrame tak, aby sa zmenil na krížik (Presný výber) Ikona vlasového kríža .

 4. Presuňte ukazovateľ do požadovaného obdĺžnikového tvaru. Otvorí sa textové pole na úpravu textu.

 5. Vyberte položku Domov a postupujte takto:

  • Ak chcete zmeniť písmo, vyberte niektorú z možností v časti Názov písma alebo Veľkosť písma Ikony Typ písma a Veľkosť písma .

  • Ak chcete text zvýrazniť, vyberte položku Tučné písmo, Kurzíva alebo Podčiarknutie Ikony Tučné písmo, Kurzíva a Podčiarknutie .

  • Ak chcete zmeniť farbu, vyberte položku Farba písma Ikona Farba písma .

  • Ak chcete text zarovnať doľava, na stred alebo doprava, vyberte položku Zarovnať text Ikona Zarovnanie textu .

 6. Po dokončení formátovania kliknite mimo textového poľa alebo stlačte kláves Esc.

Tip    Ak chcete nájsť prázdne textové pole, prechádzajte ukazovateľom okolo diagramu, kým sa nezmení na kompas (Premiestniť) Ikona kompasu , a potom kliknutím vyberte textové pole. Po vybratí môžete textové pole presunúť na nové miesto.

Pozrite tiež

Pomocník pre Visio Online

Pridanie a spájanie tvarov vo Visiu Online

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×