Pridanie a aktualizáciu údajov týkajúcu sa úloh v plánovači pomocou čítačky obrazovky

Pridanie a aktualizáciu údajov týkajúcu sa úloh v plánovači pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite Microsoft Planner pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na pridanie a aktualizáciu Podrobnosti o úlohe. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Sa dozviete, ako pridať komentáre alebo kontrolný zoznam, označiť príznakom úlohy alebo aktualizácia priebehu úloh.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak použijete Plánovač, odporúčame použiť Microsoft Edge ako webový prehliadač. Keďže Plánovač sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky, ktoré fungujú vo vašom prehliadači funguje aj v Plánovač.

Obsah tohto článku

Pridanie komentára

Pridať komentár k úlohe, ak chcete začať konverzáciu s osobou prácou na úlohe.

 1. Vyhľadajte a otvorte úlohu, ku ktorému chcete pridať komentáre.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Nový komentár." Do textového poľa komentáre sa zameriava.

 3. Zadajte komentár.

 4. Po dokončení, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Odoslať" a stlačte kláves Enter.

Označiť príznakom úlohy s označeniami

Menovky môžete použiť na označenie, usporiadanie alebo zoskupiť úlohy.

 1. Vyhľadajte a otvorte úlohu, ktorú chcete označiť príznakom s označeniami.

 2. Stlačte kláves Shift + Tab, kým sa prvej nepomenovanú menovky, napríklad "Označenie dvoch, úpravy."

  Tip: Ak už máte pomenovanú označenia v úlohe, prejdite na krok 4.

 3. Zadajte názov menovky.

 4. Stláčaním klávesu Tab raz. Budete počuť "Nezačiarknuté", za ktorou nasleduje názov menovky.

 5. Ak chcete vybrať a pridať označenie, stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Checked".

Nastavenie a aktualizácia priebehu úloh

 1. Prejdite do a otvorte úlohu, ktorej priebeh, ktorú chcete aktualizovať.

 2. Stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť "Postupovať," nasleduje aktuálny stav úlohy.

 3. Rozbaľte ponuku stavu, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol šípku.

 4. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa stav má, a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť nový stav.

Pridanie kontrolného zoznamu k úlohe

Neustály prehľad o zoznam úloh, pridajte kontrolného zoznamu k úlohe.

 1. Vyhľadajte a otvorte úlohu, ku ktorému chcete pridať kontrolného zoznamu.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Pridať kontrolný zoznam položiek".

 3. Zadajte text prvej položky na vašej kontrolný zoznam, a potom stlačte kláves Enter.

 4. Sa vytvorí nový prázdny kontrolný zoznam položky riadok. Zadajte text pre nasledujúce položky, a stlačte kláves Enter. Tento krok opakujte, kým nepridáte všetky položky do zoznamu.

 5. Kontrola položky zo zoznamu odstrániť zoznam vašich, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Nezačiarknuté", za ktorou nasleduje položku a potom stlačte medzerník.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky pridať Plánovač úloh v kalendári

Pomocou čítačky obrazovky môžete zoraďovať a usporiadanie úloh na panel v Plánovač

Klávesové skratky v Microsoft Planner

Informácie o navigácii v programe Microsoft Planner pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou Planner pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, Pridanie a aktualizáciu Podrobnosti o úlohe. Sa dozviete, ako pridať komentáre alebo kontrolný zoznam, označiť príznakom úlohy alebo aktualizácia priebehu úloh.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Pridanie komentára

Pridať komentár k úlohe, ak chcete začať konverzáciu s osobou prácou na úlohe.

 1. Vyhľadajte a otvorte úlohu, ku ktorému chcete pridať komentáre.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Pridať komentár", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte svoj komentár.

 4. Po dokončení posunutím prsta v dolnej časti obrazovky, kým nebudete počuť "Odoslať", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Označiť príznakom úlohy s označeniami

Menovky môžete použiť na označenie, usporiadanie alebo zoskupiť úlohy.

 1. Vyhľadajte a otvorte úlohu, ktorú chcete označiť príznakom s označeniami.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "označuje pole, nastavte označenia," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak už máte menovky pridať úlohu, budete počuť "Oblasť označenia," nasleduje názvy menoviek. Môžete pokračovať krokom 5.

 3. Ak chcete Názov menovky, potiahnite prstom doprava dovtedy, kým budete počuť nepomenovanú označenie, napríklad "Názov menovky, označenie tri," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte názov menovky. Po dokončení posunutím prsta v dolnej časti obrazovky, kým sa počuť "Hotovo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete pridať označenie do úlohy, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Začiarkavacie políčko" nasleduje názov menovky a "Nezačiarknuté." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vybrať a pridať označenie k úlohe.

Nastavenie a aktualizácia priebehu úloh

 1. Prejdite do a otvorte úlohu, ktorej priebeh, ktorú chcete upraviť.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Stav pole", za ktorou nasleduje aktuálny stav.

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka stavu.

 4. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava, kým sa stav chcete, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie kontrolného zoznamu k úlohe

Neustály prehľad o zoznam úloh, pridajte kontrolného zoznamu k úlohe.

 1. Vyhľadajte a otvorte úlohu, ku ktorému chcete pridať kontrolného zoznamu.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Kontrolný zoznam polí, Pridanie kontrolných zoznamov," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Názov položky".

 3. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte text prvej položky kontrolný zoznam. Po dokončení posunutím prsta v dolnej časti obrazovky, kým sa počuť "Hotovo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prvú položku sa pridá do zoznamu a vykoná sa prechod nová položka kontrolného zoznamu prázdna. Tento krok opakujte, kým nepridáte všetky položky kontrolný zoznam.

 4. Ak sa chcete vrátiť k úlohe, kým nebudete počuť "Tlačidlo dozadu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku posunutím prsta pozdĺž hornej časti obrazovky.

 5. Kontrola dokončených položiek zo zoznamu odstrániť zoznam vašich, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Kontrolný zoznam polí," nasleduje počet dokončených položiek. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Políčko", za ktorou nasleduje položky, ktoré chcete, a "Nezačiarknuté." Dvojitým ťuknutím na obrazovku Označiť položku ako dokončenú.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky pridať Plánovač úloh v kalendári

Pomocou čítačky obrazovky môžete zoraďovať a usporiadanie úloh na panel v Plánovač

Informácie o navigácii v programe Microsoft Planner pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou Planner pre Android s TalkBack, vstavané Android obrazovky, Pridanie a aktualizáciu Podrobnosti o úlohe. Sa dozviete, ako pridať komentáre alebo kontrolný zoznam, označiť príznakom úlohy alebo aktualizácia priebehu úloh.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Pridanie komentára

Pridať komentár k úlohe, ak chcete začať konverzáciu s osobou prácou na úlohe.

 1. Vyhľadajte a otvorte úlohu, ku ktorému chcete pridať komentáre.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Pridať komentár", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte svoj komentár.

 4. Po dokončení, potiahnite prstom doprava, kým sa "Odoslať komentár", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Označiť príznakom úlohy s označeniami

Menovky môžete použiť na označenie, usporiadanie alebo zoskupiť úlohy.

 1. Vyhľadajte a otvorte úlohu, ktorú chcete označiť príznakom s označeniami.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "označuje pole," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak už máte menovky pridať úlohu, budete počuť: "Pole menovky," s počtom množiny menoviek. Môžete pokračovať krokom 5.

 3. Ak chcete Názov menovky, potiahnite prstom doprava, kým počuť "Zadajte názov menovky, panel s nástrojmi", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte názov menovky. Po dokončení posunutím prsta v dolnej časti obrazovky, kým sa počuť "Hotovo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete pridať označenie k úlohe, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť označenie chcete. Potiahnutím prstom doľava raz. Budete počuť: "Nie začiarknuté, začiarkavacie políčko." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vybrať a pridať označenie k úlohe.

 6. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia úloh, potiahnite prstom nadol ľavú potom.

Nastavenie a aktualizácia priebehu úloh

 1. Prejdite do a otvorte úlohu, ktorej priebeh, ktorú chcete upraviť.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Stav pole", za ktorou nasleduje aktuálny stav.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorenie ponuky stav.

 4. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava, kým sa stav chcete, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie kontrolného zoznamu k úlohe

Neustály prehľad o zoznam úloh, pridajte kontrolného zoznamu k úlohe.

 1. Vyhľadajte a otvorte úlohu, ku ktorému chcete pridať kontrolného zoznamu.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Kontrolný zoznam polí, pridanie kontrolného zoznamu," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Pridať položky", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte text prvej položky kontrolný zoznam. Po dokončení posunutím prsta v dolnej časti obrazovky, kým sa počuť "Hotovo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prvú položku sa pridá do zoznamu a vykoná sa prechod nová položka kontrolného zoznamu prázdna. Tento krok opakujte, kým nepridáte všetky položky kontrolný zoznam.

 5. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia úloh, potiahnite prstom nadol ľavú potom.

 6. Kontrola dokončených položiek zo zoznamu odstrániť zoznam vašich, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Kontrolný zoznam polí," nasleduje počet dokončených položiek. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť položku, ktorú chcete. Potiahnutím prstom doľava raz. Budete počuť: "Nie začiarknuté, začiarkavacie políčko." Dvojitým ťuknutím na obrazovku Označiť položku ako dokončenú.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky pridať Plánovač úloh v kalendári

Pomocou čítačky obrazovky môžete zoraďovať a usporiadanie úloh na panel v Plánovač

Informácie o navigácii v programe Microsoft Planner pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×