Pridanie ľudí do zoznamu kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pridanie ľudí do zoznamu kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používanie klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, ak chcete rýchlo pridať osoby a skupiny do zoznamu kontaktov v Skype for Business. Môžete pridať ľudí či skupín v organizácii, a dokonca aj ľudia, ktorí nie sú vo vašej organizácii, ak viete, že majú Skype konta.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v časti Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Pridanie osoby alebo skupiny, ktorá je vo vašej organizácii

 1. Ak chcete spustiť Skype for Business, stlačte kláves s logom Windows, napíšte Skype for Business a stlačte kláves Enter.

  V predvolenom nastavení sa Skype for Business otvorí v zobrazení Kontakty s vybraným vyhľadávacím poľom Nájsť osobu.

  Tip: Ak chcete otvoriť zobrazenie Kontakty z iného zobrazenia v Skype for Business (ako napríklad karta Konverzácie alebo karta Schôdze), stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 1.

 2. Do vyhľadávacieho poľa Nájsť osobu zadajte meno, adresu okamžitých správ, telefónne číslo alebo názov zoznamu programu Exchange. Ak vaša organizácia používa skupiny Office 365, môžete vyhľadávať aj názov skupiny. Pri písaní sa zobrazujú výsledky vyhľadávania a zobrazí sa karta Moje kontakty.

  Poznámka: V závislosti od typu vášho konta sa môžu zobraziť ďalšie dve karty, Schopnosti a Hovorne. Keď je vybratá karta Moje kontakty, Skype for Business bude hľadať v adresári vašej organizácie.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nebudete počuť meno osoby, ktorú chcete pridať.

 4. Stlačením klávesu Enter otvoríte kontextovú ponuku. Ozve sa „Tlačidlo Poslať okamžitú správu“.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo Viac možností“ a následne otvorte ponuku stlačením klávesu Enter.

  • Ak chcete pridať osobu alebo skupinu do skupiny Obľúbené položky v zozname kontaktov, stlačte kláves A.

  • Ak chcete pridať osobu alebo skupinu do inej skupiny v zozname kontaktov, ako napríklad Ostatné kontakty, stlačte kláves O a následne pomocou klávesu so šípkou nadol prehľadajte skupiny. Keď sa ozve názov požadovanej skupiny, stlačte kláves Enter.

Pridanie osoby alebo skupiny, ktorá nie je vo vašej organizácii

Poznámka: Správca môže povoliť alebo zakázať funkciu vyhľadávania v adresári Skype v súlade s politikou vyhľadávania v organizácii. Ak karta Adresár Skype nie je k dispozícii, nebudete môcť vyhľadávať používateľov Skype.

Ak osoba alebo skupina, ktorú chcete pridať, nie je vo vašej organizácii, ale viete, že má konto Skype:

 1. Otvorte Skype for Business. Okno programu Skype for Business sa otvorí v zobrazení Kontakty s vybratým vyhľadávacím poľom Nájsť osobu.

 2. Do vyhľadávacieho poľa Nájsť osobu zadajte meno, adresu okamžitých správ alebo telefónne číslo. Pri písaní sa zobrazujú výsledky vyhľadávania na karte Moje kontakty.

  Poznámka: Ak je vybratá karta Skype Adresár, Skype for Business vyhľadáva milióny používateľov Skype. Ak poznáte Skype ID a lokalitu osoby alebo skupiny, ktoré chcete pridať, pomôže to spresniť vyhľadávanie. Môžete vyhľadávať aj pomocou e-mailovej adresy alebo konta Microsoft, napríklad John@outlook.com.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Vyhľadať Moje kontakty, 1 z 3“.

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Vyhľadať adresár Skype, 2 z 3“. Následne stlačte kláves Enter. Ozve sa „Vybrané.“

 5. Dvojitým stlačením klávesu Tab zmeníte výber na výsledky vyhľadávania a následne stlačte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve meno osoby, ktorú chcete pridať.

 6. Stlačením klávesu Enter otvorte kontextovú ponuku. Ozve sa „Tlačidlo Pridať do skupiny“. Ponuku otvoríte stlačením klávesu Enter.

  • Ak chcete pridať osobu do zoznamu Obľúbené, stlačte kláves A.

  • Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve meno požadovanej skupiny, a potom stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak pridáte Skype kontakt v Skype for Business, zašle sa oznámenie osobe, ktorú ste práve pridali. Pred tým, ako danej osobe môžete posielať správy, musí prijať vašu žiadosť.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu

 1. V zobrazení Kontakty stláčajte kláves Tab, kým sa neozve meno kontaktu. Potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve meno kontaktu, ktorý chcete odstrániť.

 2. Stlačením klávesu Enter otvoríte kontextovú ponuku. Ozve sa „Tlačidlo Poslať okamžitú správu“.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo Viac možností“ a následne otvorte ponuku stlačením klávesu Enter.

  • Ak chcete odstrániť kontakt z aktuálnej skupiny a presunúť ho do skupiny Ostatné kontakty, stlačte kláves G.

  • Ak chcete odstrániť osobu alebo skupinu zo zoznamu Kontakty, stlačte kláves R.

 4. Otvorí sa okno potvrdenia. Ozve sa: „Žiadne tlačidlo“. Ak chcete potvrdiť odstránenie, stlačte kláves Y.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Môžete rýchlo pridať ľudí do zoznamu kontaktov v Skype for Business pre Mac pomocou funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS. Môžete pridať osoby alebo skupiny v organizácii, a dokonca aj ľudia, ktorí nie sú vo vašej organizácii alebo odstrániť kontakty, ktoré sú momentálne vo vašom zozname.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie osoby, ktorá je vo vašej organizácii

Môžete rýchlo pridať osoby z vašej organizácie, vyhľadaním jeho meno, adresa pre okamžité správy alebo kontaktovať číslo.

 1. Spustite Skype for Business pre Mac a v prípade potreby sa prihláste. Otvorí sa okno Skype for Business pre Mac v zobrazení Kontakty. Ak chcete vybrať pole Vyhľadávanie kontaktov, opakovane stláčajte kláves Tab. Ozve sa: „Vyhľadávanie kontaktov“.

  Tip: Možnosť Quick Nav vám umožňuje pohybovať sa medzi aplikáciami iba pomocou klávesov so šípkami. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť možnosť Quick Nav, stlačte v rovnakom čase kláves so šípkou doľava a doprava. Ak sa chcete dozvedieť viac o možnosti Quick Nav, prejdite na tému Funkcia VoiceOver pre počítač Mac: pohyb pomocou možnosti Quick Nav.

 2. Do poľa Vyhľadávanie kontaktov zadajte meno, adresu okamžitých správ alebo telefónne číslo. Pri písaní sa zobrazujú výsledky vyhľadávania.

 3. Ak chcete prejsť do zoznamu výsledkov, stláčaním klávesu Tab, kým sa "Tabuľky" a výsledky vyhľadávania. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa meno osoby, ktorú chcete pridať.

 4. Na paneli s ponukami, stlačte kláves funkcia + ovládanie + F2. Budete počuť: "Menu bar Apple."

 5. Pomocou klávesu so šípkou doprava prejdite na kontakty a stlačte kláves šípka nadol otvorte ponuku kontakty. Budete počuť: "Kontakty, menu, < počet položiek >."

 6. Stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte položku Pridať kontakt. Ozve sa: „Pridať kontakt“. Následným stlačením klávesu Enter pridáte osobu do zoznamu.

Pridanie osoby, ktorá nie je vo vašej organizácii

Môžete pridať ľudí, ktorí nie sú vo vašej organizácii, ak majú Skype konta.

Poznámka: Váš správca zapína alebo vypína funkciu vyhľadávania adresára Skype v súlade s politikou organizácie. Ak nie je k dispozícii Skype adresár kartu, nebudete môcť vyhľadávať Skype používateľov.

 1. Spustite Skype for Business pre Mac a v prípade potreby sa prihláste. Otvorí sa okno Skype for Business pre Mac v zobrazení Kontakty. Ak chcete vybrať pole Vyhľadávanie kontaktov, opakovane stláčajte kláves Tab. Ozve sa: „Vyhľadávanie kontaktov“.

 2. Do poľa Vyhľadávanie kontaktov zadajte adresu okamžitých správ alebo telefónne číslo. Pri písaní sa zobrazujú výsledky vyhľadávania.

 3. Ak chcete prejsť do zoznamu výsledkov, stláčaním klávesu Tab, kým sa "Tabuľky" a výsledky vyhľadávania. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa meno osoby, ktorú chcete pridať.

 4. Na paneli s ponukami, stlačte kláves funkcia + ovládanie + F2. Budete počuť: "Menu bar Apple."

 5. Pomocou klávesu so šípkou doprava prejdite na kontakty a stlačte kláves šípka nadol otvorte ponuku kontakty. Budete počuť: "Kontakty, menu, < počet položiek >."

 6. Stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte položku Pridať kontakt. Ozve sa: „Pridať kontakt“. Následným stlačením klávesu Enter pridáte osobu do zoznamu.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu

 1. Prejdite do zobrazenia kontaktov v skupine Hlavná navigácia. Navigácia pomocou klávesu Tab, až kým nebudete počuť: "Vybraté, kontakty tlačidlo prepínania."

 2. Ak chcete prejsť na zoznam Kontakty, stlačte medzerník a dvakrát stlačte kláves Tab. Ozve sa „Tabuľka Kontakty“.

 3. V prípade potreby rozbaľte skupinu kontaktov stlačením klávesu so šípkou doprava.

 4. Stláčaním klávesu so šípkou nadol prechádzajte medzi kontaktmi, kým nebudete počuť meno osoby, ktorú chcete odstrániť.

 5. Na paneli s ponukami, stlačte kláves funkcia + ovládanie + F2. Budete počuť: "Menu bar Apple."

 6. Pomocou klávesu so šípkou doprava prejdite na kontakty a stlačte kláves šípka nadol otvorte ponuku kontakty. Budete počuť: "Kontakty, menu, < počet položiek >."

 7. Stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte položku Odstrániť kontakt. Ozve sa: „Odstrániť kontakt“. Následným stlačením klávesu Enter odstránite osobu zo zoznamu.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Použitie funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, pridania používateľov do kontaktov alebo zoznam obľúbené položky Skype for Business.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Vyhľadajte kontakt a otvorte jeho kartu kontaktu

Správca organizácie zapína alebo vypína funkciu vyhľadávania adresára Skype v súlade s politikou organizácie vyhľadávania. Ak inej organizácia umožňuje, môžete pridať konto Skype osoby od inej organizácie.

 1. Otvorte Skype for Business a prípade potreby sa prihláste. Domovskej obrazovky sa zobrazí, obsahujúce vyhľadávacieho poľa kontaktov v adresári spoločnosti, nadchádzajúcich plánovaných činností a nedávne konverzácie.

  Tip: Ak sa nie odhlásiť z Skype for Business predchádzajúcom použití, aplikácie sa otvorí bez zobrazenia výzvy sa prihláste. Prihlásiť pomocou, nájdete v téme základné úlohy pomocou čítačky obrazovky so Skypom for Business.

 2. Presun do poľa Hľadať kontakty. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Hľadať kontakty, vyhľadávacie pole." Ak chcete vyhľadať kontakt, dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Vyhľadávacie pole, upravuje." Zadajte meno alebo e-mailu alias osoby alebo skupiny, ktorý chcete vyhľadať pomocou svojho klávesnica na obrazovke. Ak chcete prejsť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť na klávesnici. Na zatvorenie klávesnice a návrat do výsledkov vyhľadávania, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Search" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Klávesnicu môžete tiež vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. VoiceOver zahlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Vyhľadať vyhľadávanie výsledkov potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť požadovaný kontakt. Pri posúvaní, funkcia VoiceOver oznamuje meno kontaktu (osoba alebo skupina), názov (ak je k dispozícii) a ich stav. Ak sa nachádzate na kontakt, ktorého karty kontaktu, ktorý chcete otvoriť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Konverzácia sa otvorí, vyberte kontakt a budete počuť: "Tlačidlo späť."

 4. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "< názov kontaktu > tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa rozbaľovacej ponuky pre kontakt. Ak chcete otvoriť kartu kontaktu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo karty kontaktu nájdete v téme" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Karta kontaktu sa otvorí, a budete počuť: "Tlačidlo odmietnuť".

 5. Prejdite na možnosti karta kontaktu alebo informácie, potiahnutím prstom doprava alebo doľava. Funkcia voiceOver prečíta položky karty kontaktu, pri posúvaní. Na karte kontaktu môžete nájsť používateľ tieto prvky používateľského rozhrania:

  • Tlačidlo Zrušiť, meno kontaktu, tlačidlo Obľúbené a tlačidlo Pridať kontakt

  • Titul kontaktu

  • Tlačidlo Videohovor, tlačidlo Hovor, tlačidlo Odoslať správu

  • E-mailová adresa kontaktu

  • Názov spoločnosti, v ktorej kontakt pracuje

  • Číslo kancelárie

  • Pracovné telefónne číslo

Pridanie osôb medzi kontakty

 1. Otvorte kartu kontaktu osoby alebo skupiny, ktorú chcete pridať do zoznamu kontaktov. Ďalšie informácie o hľadaní konkrétnej karte kontaktu, označovať vyhľadajte požadovaný kontakt a na karte kontaktu otvorte.

 2. Na karte kontaktu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Pridať kontakt, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa prechod do zoznamu skupín kontaktov.

 3. Vyhľadať svoje skupiny kontaktov, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa na názov skupiny, ktorej chcete pridať kontakt. Funkcia voiceOver oznamuje názvy skupín, pri posúvaní. Ak na skupinu, dvakrát ťuknite obrazovky.

 4. Kontakt sa pridá do vybratej skupiny a budete počuť: "Pridaná do skupiny". Prejdite späť na kartu kontaktu, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Zrušíte tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie kontaktov do zoznamu obľúbených položiek

 1. Otvorte kartu kontaktu osoby alebo skupiny, ktorú chcete pridať do zoznamu obľúbených položiek. Ďalšie informácie o hľadaní konkrétnej karte kontaktu, označovať vyhľadajte požadovaný kontakt a na karte kontaktu otvorte.

  Tip: Ak kontakt, ktorý chcete pridať do obľúbených položiek sa už v zozname kontaktov, môžete ich vyhľadávaní v zobrazení kontakty. Prejdite do zobrazenia kontaktov, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Kontakty tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie kontaktov.

 2. Ak chcete kontakt pridať do svoje Obľúbené položky zoznamu prstom doprava, kým sa počuť "Pridať medzi obľúbené položky", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Kontakt sa pridá do zoznamu obľúbených položiek, a budete počuť: "< meno kontaktu > momentálne sa pridá k obľúbeným."

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou aplikácie TalkBack, vstavané Android obrazovky, s Skype for Business pre Android Pridanie osôb do kontaktov alebo zoznam obľúbené položky Skype for Business.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Vyhľadajte kontakt a otvorte jeho kartu kontaktu

Správca organizácie zapína alebo vypína funkciu vyhľadávania adresára Skype v súlade s politikou organizácie vyhľadávania. Ak inej organizácia umožňuje, môžete pridať konto Skype osoby od inej organizácie.

 1. Otvorte Skype for Business pre Android a prípade potreby sa prihláste. Domovskej obrazovky sa zobrazí, obsahujúce vyhľadávacieho poľa kontaktov v adresári spoločnosti, nadchádzajúcich plánovaných činností a nedávne konverzácie.

  Tip: Ak sa nie odhlásiť z Skype for Business pre Android predchádzajúcom použití, aplikácie sa otvorí bez zobrazenia výzvy sa prihláste. Prihlásiť pomocou, nájdete v téme základné úlohy pomocou čítačky obrazovky so Skypom for Business.

 2. Presun do poľa Hľadať v adresári spoločnosti. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Vyhľadávanie v adresári spoločnosti." Ak chcete vyhľadať kontakt, dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "vyhľadávať ľudí, textové pole." Zadajte meno alebo e-mailu alias osoby alebo skupiny, ktorý chcete vyhľadať pomocou svojho klávesnica na obrazovke.

  Poznámka: Ak chcete prejsť na klávesnicu, položte prst na obrazovke a presuňte okolo až budete počuť klávesnice prvok.

 3. Vyhľadať vyhľadávanie výsledkov potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť požadovaný kontakt. Pri posúvaní, TalkBack oznamuje meno kontaktu (osoba alebo skupina) a ich stavu. Ak sa nachádzate na kontakt, ktorého karty kontaktu, ktorý chcete otvoriť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Karta kontaktu sa otvorí, a budete počuť: "Kartu kontaktu."

 4. Prejdite na možnosti karta kontaktu alebo informácie, potiahnutím prstom doprava alebo doľava. TalkBack prečíta karty kontaktu položiek, pri posúvaní. Na karte kontaktu môžete nájsť používateľ tieto prvky používateľského rozhrania:

  • Vráťte sa tlačidlo meno kontaktu, tlačidlo Obľúbené položky a tlačidlo Ďalšie možnosti

  • Titul kontaktu

  • Tlačidlo video hovor, tlačidlo zvuku hovor, tlačidlo konverzácia

  • E-mailová adresa kontaktu

  • Číslo kancelárie

  • Pracovné telefónne číslo

  • Názov spoločnosti, v ktorej kontakt pracuje

Pridanie osôb medzi kontakty

 1. Otvorte kartu kontaktu osoby alebo skupiny, ktorú chcete pridať do zoznamu kontaktov. Ďalšie informácie o hľadaní konkrétnej karte kontaktu, označovať vyhľadajte požadovaný kontakt a na karte kontaktu otvorte.

 2. Na karte kontaktu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Pridať kontakt, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa prechod do zoznamu kontaktu skupiny.

 3. Vyhľadať svoje skupín kontaktov potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým sa na názov skupiny, ktorej chcete pridať kontakt. TalkBack oznamuje názvy skupín, pri posúvaní. Ak na skupinu, dvakrát ťuknite obrazovky.

 4. Kontakt sa pridá do vybratej skupiny a budete počuť: "Kontaktu sa pridajú do < názov skupiny >." Prejdite späť na kartu kontaktu, potiahnite prstom doľava, kým sa počuť "Vzhľad tlačidla", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie kontaktov do zoznamu obľúbených položiek

 1. Otvorte kartu kontaktu osoby alebo skupiny, ktorú chcete pridať do zoznamu obľúbených položiek. Ďalšie informácie o hľadaní konkrétnej karte kontaktu, označovať vyhľadajte požadovaný kontakt a na karte kontaktu otvorte.

  Tip: Ak kontakt, ktorý chcete pridať do obľúbených položiek sa už v zozname kontaktov, môžete ich vyhľadávaní v zobrazení kontakty. Prejdite do zobrazenia kontaktov, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doprava alebo doľava sa počuť "zobrazenia kontaktov a spravovanie kontaktov obrazovky", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie kontaktov.

 2. Ak chcete kontakt pridať do svoje Obľúbené položky zoznamu prstom doprava, kým sa počuť "Pridať medzi obľúbené položky", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Kontakt sa pridá do zoznamu obľúbených položiek, a budete počuť: "Kontakt sa pridá k obľúbeným."

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Môžete použiť Skype for Business v Outlook na webe s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky Windows, Pridanie kontaktu z vašej organizácie do zoznamu osobné kontakty.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Skype for Business v službe Outlook na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa Skype for Business v službe Outlook na webe používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook na webe.

Pridanie kontaktu

 1. Otvorte Outlook na webe v prehliadači a v prípade potreby sa prihláste.

  Tip: Prihlásiť pomocou, nájdete v téme základné úlohy pomocou čítačky obrazovky so Skypom for Business.

 2. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Použite tablu Skype for Business konverzácie pomocou šípky nadol", a potom stlačte kláves so šípkou nadol. Otvorí sa tabla Skype for Business konverzácie s výberom v zozname kontaktov, a budete počuť: "Skupina kontaktov."

 3. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Vyhľadávanie konverzácií, zadajte meno kontaktu," a potom zadajte meno alebo e-mailu alias osoby alebo skupiny, ktorý chcete vyhľadať. Budete počuť: "Hľadať aktualizované a < X > výraz(y) v zozname kontaktov."

 4. Ak chcete premiestniť do zoznamu, dvakrát stlačte kláves Tab. Budete počuť: "Ľudia" prvý kontakt meno a stav.

 5. Ak chcete prehľadávať výsledky, nahor alebo nadol klávesy so šípkami. Pri posúvaní, Moderátor číta kontakty za vás.

 6. Keď budete počuť názov požadovaný kontakt, stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno konverzácie na novej table.

 7. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým budete počuť "Otvoriť < meno kontaktu > profil" a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa karta kontaktu.

 8. Ak chcete pridať kontakt, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Pridať tlačidlo kontakty", a potom stlačte kláves Enter. Kontakt sa pridá do zoznamu kontaktov, a budete počuť: "< meno kontaktu > je teraz kontaktu."

 9. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu kontaktov, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Položka ponuky kontakty", a potom stlačte kláves Enter. Zatvorenie tably v Skype for Business konverzácie, stlačte kláves Esc.

Odstránenie kontaktov

 1. V zozname kontaktov, stláčajte kláves Tab, kým počuť meno kontaktu, a potom nahor alebo nadol klávesy so šípkami na prehľadávanie kontaktov. Moderátor číta mená kontaktov, pri posúvaní.

 2. Keď na kontakt, ktorý chcete odstrániť, stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno konverzácie na novej table.

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým budete počuť "Otvoriť < meno kontaktu > profil" a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa karta kontaktu.

 4. Ak chcete odstrániť kontakt, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Odstrániť riadky a bunky", a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno s upozornením a budete počuť: "dialógové okno Odstránenie kontaktu, zamerané na tlačidlo odstrániť." Na potvrdenie a zavrite okno s upozornením, stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vyhľadanie kontaktu pomocou čítačky obrazovky v Skype for Business v Outlooku na webe

Odoslanie okamžitej správy v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Outlooku na webe

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×