Pridanie čísla strany X z Y do dokumentu

Pridanie čísla strany X z Y do dokumentu

Ak potrebujete zobraziť číslo aktuálnej strany a celkový počet strán v dokumente, môžete to urobiť pomocou galérie Číslo strany alebo môžete vložiť kódy polí. Ak dokument ešte neobsahuje hlavičku, môžete použiť galériu Číslo strany. Ak dokument obsahuje hlavičku, budete musieť použiť rýchle časti a kódy polí

Čo vás zaujíma?

Vloženie strany X z Y bez hlavičky

Vloženie strany X z Y do existujúcej hlavičky

Ďalšie informácie o číslach strán

Vloženie strany X z Y bez hlavičky

Galéria Číslo strany obsahuje ponuku pripravených čísel strán.

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Číslo strany.

  Ak chcete pridať čísla strán, vyberte kartu Vložiť a potom vyberte položku Číslo strany.
 2. Kliknite na požadované umiestnenie, napríklad Horná časť strany.

  Poznámka:  Umiestnenie Okraje strany neobsahuje vopred naformátované čísla strán vo formáte Strana X z Y.

 3. V galérii sa posuňte medzi možnosťami na položku Strana X z Y.

  V galérii štýlov s číslami strán prejdite na štýly „Strana X z Y“.
 4. Kliknite na požadovaný formát čísel strán.

 5. Do základného textu dokumentu sa vrátite kliknutím na položku Zavrieť hlavičku a pätu na karte Návrh (v časti Nástroje hlavičiek a piat) alebo dvakrát kliknite na ľubovoľné miesto mimo oblasti hlavičky alebo päty.

  Na karte Nástroje hlavičiek a piat je zvýraznená možnosť Zavrieť hlavičku a pätu.

Vloženie strany X z Y do existujúcej hlavičky

Ak použijete galériu Číslo strany, Word automaticky vloží dva kódy políPageNumPages. Ak chcete pridať formátovanie čísel strany X z Y do existujúcej hlavičky bez straty textu, pridajte tieto kódy manuálne pomocou funkcie Rýchle časti.

 1. Dvakrát kliknite na oblasť hlavičky alebo päty (v hornej alebo dolnej časti strany).

  Otvorí sa karta Návrh v časti Nástroje hlavičiek a piat.

  Ak chcete zastaviť úpravy hlavičky alebo päty, vyberte na karte Návrh položku Zavrieť hlavičku a pätu.

 2. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete pridať čísla strán.

  Ak chcete umiestniť čísla strán v strede alebo v pravej časti strany, postupujte takto:

  • Ak chcete umiestniť čísla strán v strede, kliknite na položku Vložiť tabulátor zarovnania v skupine Pozícia na karte Návrh, kliknite na položku Na stred a potom na tlačidlo OK.

  • Ak chcete umiestniť čísla strán vpravo, kliknite na položku Vložiť tabulátor zarovnania v skupine Pozícia na karte Návrh, kliknite na položku Vpravo a potom na položku OK.

 3. Napíšte slovo strana a zadajte medzeru.

 4. Na karte Vložiť kliknite na ponuku Rýchle časti a potom na položku Pole.

  Vloženie poľa pomocou funkcie Rýchle časti

 5. V zozname Názvy polí kliknite na položku NumWords a potom na tlačidlo OK.

 6. Za číslom strany zadajte medzeru, napíšte z a potom zadajte ďalšiu medzeru.

 7. Na karte Vložiť znova kliknite na ponuku Rýchle časti a potom na položku Pole.

 8. V zozname Názvy polí kliknite na položku NumPages a potom na tlačidlo OK.

 9. Za celkový počet strán zadajte medzeru a za ňou napíšte slovo strán (alebo strana, strany).

 10. Ak chcete zmeniť formát číslovania strán, kliknite na položku Číslo strany v skupine Hlavička a päta a potom kliknite na položku Formátovať čísla strán.

 11. Do základného textu dokumentu sa vrátite kliknutím na položku Zavrieť hlavičku a pätu na karte Návrh (v časti Nástroje hlavičiek a piat).

  Na karte Nástroje hlavičiek a piat je zvýraznená možnosť Zavrieť hlavičku a pätu.

Ďalšie informácie o kódoch polí nájdete v téme Kódy polí v programe Word.

 • Ak chcete okrem čísla strany zobraziť aj celkový počet strán, napríklad strana 3 z 10, začiarknite políčko Zahrnúť počet strán v hornej časti galérie.

  Obrázok začiarkavacieho políčka na zahrnutie počtu strán k číslam strán v dokumente (strana X z Y).

 • Ak sa nakoniec rozhodnete, že čísla strán nechcete, kliknite na položku Odstrániť čísla strán v dolnej časti galérie.

 • Ak chcete s číslom strany zobraziť názov dokumentu, meno autora alebo iný text alebo skryť číslo strany na titulnej strane, namiesto položiek Vložiť > Čísla strán použite položky Vložiť > Hlavička a päta. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie čísel strán do hlavičiek alebo piat.

 • Ak chcete použiť viac možností, napríklad rozličné číslovanie strán v rozličných sekciách, dokument namiesto úprav v aplikácii Word Online upravte vo Worde. Ak Word nemáte, môžete si ho teraz vyskúšať alebo zakúpiť.

Ďalšie informácie o číslach strán

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×