Pridanie čísel strán do hlavičky alebo päty vo Worde pre Windows

Pridanie čísel strán do hlavičky alebo päty vo Worde pre Windows

Ak váš dokument už obsahuje text hlavičky alebo päty (napríklad hlavičku alebo názov kapitoly) a chcete pridať čísla strán, bude potrebné použiť nástroj Rýchle časti s kódmi polí. Ak sa do existujúcej hlavičky alebo päty pokúsite pridať čísla strán pomocou položiek Vložiť > Číslo strany, existujúci text sa nahradí číslami strán.

Ak nepoužívate textovú hlavičku ani pätu, prejdite na tému Pridanie čísel strán a zistite, ako rýchlo pridať do dokumentu čísla strán.

Poznámka: Ak na úpravu dokumentu vo Worde Online používate prehliadač, pozrite si časť Pridanie čísel strán do hlavičiek alebo piat vo Worde Online ďalej v tomto článku.

Používanie nástroja Rýchle časti na pridanie čísel strán do existujúcej hlavičky alebo päty

Tip: Možno pre vás bude užitočné zobraziť okrem obsahu oblasti hlavičky alebo päty aj formátovacie značky nachádzajúce sa v týchto oblastiach. Na karte Domov vyberte v skupine Odsek položku Zobraziť alebo skryť (¶) a zapnite zobrazenie formátovacích značiek. Opätovným výberom tlačidla zobrazenie vypnete.

 1. Dvojitým kliknutím na oblasť hlavičky (horná časť strany) alebo na oblasť päty (dolná časť strany) otvorte kartu Návrh v časti Nástroje hlavičiek a piat.

  Zobrazujú sa možnosti na karte Návrh, ktoré sú k dispozícii v časti Nástroje hlavičky a päty.
 2. V skupine Pozícia vyberte položku Vložiť kartu Zarovnanie a v závislosti od toho, kde chcete zobraziť čísla strán, vyberte položku Na stred, Vľavo alebo Vpravo a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. V skupine Vložiť vyberte položky Rýchle časti > Pole a otvorte dialógové okno Pole.

  Možnosť Pole je zvýraznená v ponuke Rýchle časti

 4. V zozname Názvy polí vyberte položku Strana. V časti Vlastnosti poľa vyberte požadovaný formát číslovania a potom tlačidlo OK.

  V časti Nástroje hlavičky a päty na karte Návrh vyberte položku Rýchle časti, potom možnosť Pole a otvorte dialógové okno Pole.
 5. Ak sa chcete vrátiť do tela dokumentu, vyberte položku Zavrieť hlavičku a pätu.

  Na karte Nástroje hlavičiek a piat je zvýraznená možnosť Zavrieť hlavičku a pätu.

Ďalšie informácie o zarovnaní obsahu hlavičky nájdete v téme Vloženie karty Zarovnanie.

Ďalšie informácie o kódoch polí nájdete v téme Kódy polí vo Worde.

Ak je dokument rozdelený do sekcií, pozrite si tému Pridanie rozličných čísel strán alebo formátov čísel do rozličných sekcií.

Zmena miesta a spôsobu zobrazenia čísel strán

Po pridaní čísel strán môžete zmeniť miesto a spôsob ich zobrazovania.

 1. V oblasti hlavičky alebo päty vyberte číslo strany.

 2. Na karte Návrh kliknite na položku Vložiť kartu Zarovnanie a v časti Zarovnanie vyberte inú možnosť. Číslo strany sa môže dočasne stratiť.

 3. Na karte Vložiť vyberte v skupine Hlavička a päta položky Číslo strany > Aktuálna pozícia.

 4. Z galérie vyberte štýl čísla strany.

  Poznámka: Posúvajte sa zoznamom s možnosťami štýlov v galérii a nájdite ten, ktorý sa vám páči. Môžete si vybrať jednoduchý štýl číslovania alebo štýl Strana X z Y a získať špecifickejší formát čísla (Strana 1 z 7). Experimentujte a nájdite štýl, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám.

Vzhľad čísla strany možno zmeniť.

 • Vyberte číslo strany a na karte Domov otvorte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + D dialógové okno Písmo, v ktorom môžete zmeniť sériu, štýl, veľkosť alebo farbu písiem.

Pridanie čísel strán do hlavičiek alebo piat vo Worde Online

 1. Ak ešte nie ste v zobrazení na úpravy, kliknite na položky Upraviť dokument > Upraviť v aplikácii Word Online.

  Úpravy vo Worde Online

 2. Kliknite na položky Vložiť > Hlavička a päta a otvorte tak oblasť hlavičky a päty dokumentu.

  Image of Header & Footer button in Word Web App

 3. Kliknite na položku Čísla strán a v galérii kliknite na požadované umiestnenie čísla strany, ako napríklad ľavý horný roh.

  Obrázok používateľského rozhrania na vloženie čísel strán do hlavičky alebo päty

  Ak sa už v danej oblasti nachádza text hlavičky alebo päty, nemusíte sa obávať. Word Online vloží číslo strany vedľa daného textu.

  Tip: Ak chcete zobraziť aj celkový počet strán, napríklad stranu 3 z 10, začiarknite políčko Zahrnúť počet strán.

 4. Ak chcete zobraziť, ako bude dokument vyzerať, kliknite na položky Zobraziť > Zobrazenie na čítanie.

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×